Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 14 de maig de 2012

Bullying homofòbic --- Bullying homofóbico

[Entrada 167]
Cobardes

Bullying homofòbic


Les víctimes de bullying solen ser persones que destaquen per algun motiu en relació a la resta de companys, com ara ser LGBTQ, per la seva raça o ètnia, pel nivell intel·lectual, per l'aspecte físic... En canvi l'agressor sol ser una persona insegura en si mateixa. Per això es diu que mentre als agressors els falta empatia, la víctima necessita de l'assertivitat.

El drama dels joves LGBTQ als instituts de secundaria té el seu origen en què:
— La sexualitat s'aborda dins dels instituts des d'una perspectiva heterosexual. Els models familiars que es mostren dins dels instituts és el de famílies tradicionals. (Família casada formada per progenitors heterosexuals i els seus fills.)

— Les persones LGBTQ són invisibles dins dels centres educatius, i per tant els docents "tampoc perceben" la seva realitat ni la necessitat de treballar la diversitat afectiva i sexual. Cal destacar que, en els centres educatius (igual que a la resta de la societat) es dóna presumpció universal de l'heterosexualitat.

— Les persones LGBTQ tenen por de ser estigmatitzades i aïllades pels seus propis companys i també per l'equip de docents.

— Hi ha manca de consciència i ignorància per part dels docents per abordar la diversitat afectiva i sexual dins de les aules.

— La societat en general fa una alta estigmatització de les persones que adopten rols de gènere associats a l'altre sexe (persones transsexuals o transgèneres).

— Dins i fora del centre educatiu trobem que l'homofòbia i el sexisme són com dues cares d'una mateixa moneda.
Podem trobar dos tipus d'actituds davant les situacions de bullying: l'actiu i el passiu. La persona que es manté activa davant una situació d'assetjament és la que intervé, i per tant la seva actitud pot ajudar o bé a l'agressor o bé a la víctima. Pot sortir en defensa de la persona que pateix el bullying o per contra pot afegir-se a l'agressor i increpar la víctima. La persona que decideix mantenir-se passiva davant de situacions de bullying només "ajuda" a l'agressor.

Segons la investigació realitzada per l'institut català d'estudis de violència:
— Les víctimes de bullying homofòbic tenen un alt sentiment de solitud.

— Les agressions als llocs públics on l'agressor queda impune, no és castigat, al que hi col·labora la passivitat dels companys tant els de la víctima com els dels agressors. A més, la persona assetjada sol voler mantenir-ho en secret.

— Davant les situacions de bullying no es té en compte el caràcter homofòbic.

— S'usen les noves tecnologies per fer bullying, com les xarxes socials, el messenger, etc.

— La persona LGBTQ es fa invisible davant el bullying.
Es poc usual que la víctima busqui ajuda en el professorat o d'altres adults ja que tendeix a avergonyir-se'n i a voler-ho amagar. Els pocs que ho intenten no solen rebre un tracte adequat ja que massa vegades s'han trobat amb què el personal docent se'ls ha tret de sobre, ha mira cap a una altra banda, i en algun cas, fins i tot, els ha acusat de provocar-ho... Els centres educatius són com un mirall de la discriminació i de l'homofòbia existent a la societat on els joves LGBTQ es troben amb l'absència de suport familiar, aïllament, victimització, e inhibició del professorat.

L'actitud de les víctimes no els afavoreix gens, en general podrien fer molt més del que fan, però és que es mouen en un ambient molt desfavorable, en el qual no saben de qui refiar-se, en el qual qualsevol error és funest, i la seva experiència és més aviat nul·la, de manera que no tenen criteri. Sens dubte necessiten ajuda, però no saben on buscar-la, desconeixen el lloc adequat on refugiar-se. Quan no els venç la por i no fan res.

Hi ha una experiència en un IES (el Duque de Rivas de Madrid) on s'ha treballat una tutoria LGBT amb un programa de suport i orientació a joves LGBTQ per fomentar la seva autoestima, demanar consells, trobar referents positius i resoldre els seus dubtes sobre l'homosexualitat, bisexualitat o transsexualitat. Aquest tipus de servei és completament confidencial, la qual cosa garanteix que els joves LGBTQ puguin trobar un espai segur. Les notícies que en tinc és que està funcionant prou bé.

Només desitjo que aquest tipus d'iniciatives proliferin i que el panorama dels adolescents LGBTQ en els IES d'aquest món millori.

Una abraçada.
Cobardes

Bullying homofóbico


Las víctimas de bullying suelen ser personas que destacan por algún motivo en relación al resto de compañeros, como ser LGBTQ, por su raza o etnia, por el nivel intelectual, por el aspecto físico... En cambio el agresor suele ser una persona insegura en sí misma. Por eso se dice que mientras los agresores les falta empatía, la víctima necesita de la asertividad.

El drama de los jóvenes LGBTQ en los institutos de secundaria tiene su origen en que:
— La sexualidad se aborda dentro de los institutos desde una perspectiva heterosexual. Los modelos familiares que se muestran dentro de los institutos es el de familias tradicionales. (Familia casada formada por progenitores heterosexuales y sus hijos.)

— Las personas LGBTQ son invisibles dentro de los centros educativos, y por tanto los docentes "tampoco perciben" su realidad ni la necesidad de trabajar la diversidad afectivo-sexual. Cabe destacar que, en los centros educativos (al igual que en el resto de la sociedad) se da presunción universal de la heterosexualidad.

— Las personas LGBTQ tienen miedo de ser estigmatizadas y aisladas por sus propios compañeros y también por el equipo de docentes.

— Hay falta de conciencia e ignorancia por parte de los docentes para abordar la diversidad afectiva y sexual dentro de las aulas.

— La sociedad en general hace una alta estigmatización de las personas que adoptan roles de género asociados al otro sexo (personas transexuales o transgéneros).

— Dentro y fuera del centro educativo encontramos que la homofobia y el sexismo son como dos caras de una misma moneda.
Podemos encontrar dos tipos de actitudes ante las situaciones de bullying: el activo y el pasivo. La persona que se mantiene activa ante una situación de acoso es la que interviene, y por tanto su actitud puede ayudar o bien al agresor o bien a la víctima. Puede salir en defensa de la persona que sufre el bullying o por el contrario se puede añadir al agresor e increpar a la víctima. La persona que decide mantenerse pasiva ante situaciones de bullying sólo "ayuda" al agresor.

Según la investigación realizada por el instituto catalán de estudios de violencia:
— Las víctimas de bullying homofóbico tienen un alto sentimiento de soledad.

— Las agresiones en los lugares públicos donde el agresor queda impune, no es castigado, a lo que colabora la pasividad de sus compañeros tanto los de la víctima como los de los agresores. Además, la persona acosada suele querer mantenerlo en secreto.

— Ante las situaciones de bullying no se tiene en cuenta el carácter homofóbico.

— Se usan las nuevas tecnologías para hacer bullying, como las redes sociales, el messenger, etc.

— La persona LGBTQ se hace invisible ante el bullying.
Es poco usual que la víctima busque ayuda en el profesorado o de otros adultos ya que tiende a avergonzarse y a quererlo ocultar. Los pocos que lo intentan no suelen recibir un trato adecuado ya que en demasiadas ocasiones se han encontrado con que el personal docente se les ha quitado de encima, ha mirado en otra dirección, y en algún caso, incluso, les ha acusado de provocarlo... Los centros educativos son como un espejo de la discriminación y de la homofobia existente en la sociedad donde los jóvenes LGBTQ se encuentran con la ausencia de apoyo familiar, aislamiento, victimización, e inhibición del profesorado.

La actitud de las víctimas no les favorece en nada, en general podrían hacer mucho más de lo que hacen, pero es que se mueven en un ambiente muy desfavorable, en el que no saben de quien fiarse, en el que cualquier error es funesto, y su experiencia es más bien nula, por lo que carecen de criterio. Sin duda necesitan ayuda, pero no saben buscarla, desconocen el sitio adecuado donde refugiarse. Cuando no les vence el miedo y no hacen nada.

Hay una experiencia en un IES (el Duque de Rivas de Madrid) donde se ha trabajado una tutoría LGBT con un programa de apoyo y orientación a jóvenes LGBTQ para fomentar su autoestima, pedir consejos, encontrar referentes positivos y resolver sus dudas sobre la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad. Este tipo de servicio es completamente confidencial, lo que garantiza que los jóvenes LGBTQ puedan encontrar un espacio seguro. Las noticias que tengo es que está funcionando muy bien.

Sólo deseo que este tipo de iniciativas proliferen y que el panorama de los adolescentes LGBTQ en los IES (institutos de enseñanza secundaria) de este mundo mejore.

Un abrazo.

5 comentaris:

Damian ha dit...

me ha encantado como explicas claramente todo, lo compart oen facebook. Muchos se encierran en si mismos y eso hace daño luego

La Salamandra ha dit...

Hacemos mal en adoptar palabras extranjeras para acercar nuestro compromiso hacia la resolucion de los conflictos. El "bullying", puede entenderse en los paises anglosajones pero, el eco de esa palabra nueva y desconocida en nuestro vocabulario social no hace mas que separarnos de la rotundidad del acto: el acoso, la persecucion, la difamacion, la manipulacion, la ignorancia, el miedo, la mala educacion y la falta de recursos humanos para la comprension y la tolerancia. Es decir: personas incapacitadas animicamente por propia raiz, por falta de atencion y de cierta educacion familiar y, por supuesto, de entorno escolar y social.
¿Como podemos empezar a acabar con todo esto? Llamando por su nombre CATALAN o CASTELLANO a los hechos y las acciones, a las emociones encontradas y dejemos de refugiarnos en definiciones de corte snob que no ayudan mas que a marcar distancia y a subrayar el problema, a matizarlo, no a reponerlo o reparlo.
Elm acoso, es acoso; y el/lo/la/las persona/as que lo ejercen y/o las que son consentidoras con su silencio, son seres enfermos, debiles, sin mas fondo humano que su propio ego y, sin mas funcion en la vida que la de malvivir y hacer malvivir. Pero, como siempre, la respuesta esta en una buena base educativa -empezando por padres y madres, tios y tias, abuelos y abuelas- tanto escolar como social que aparte a los individuos de tono L'Oreal.
Yo padeci acoso laboral y personal durante catorce años de mi vida, en un sector laboral de los considerados "de elite". Y, si; lo son: son la elite de la miseria humana. Hay, no le gana nadie. Ni los politicos. Ya es decir.

Bss.

Namasté.

La Salamandra ha dit...

joooo...
He pueto "Hay" cuando lo que pretendia escribie era (y es): AHI.

Sorry.

Bss.

Sarva mangalam :)

Lucky Luciano ha dit...

A mi me parece poco creíble q exista el 'bullyng' o el 'acoso' sobre chicos o chicas con orientación LGTB en una sociedad como la europea cuando acepta tan abiertamente la relación gay.

Acá en la Argentina, es diferente porque el 'acoso' se da en todos los estamentos de la sociedad y son más los encerrados en el clóset q los salidos de él y la persecución o el acoso se da en todas las etapas de la vida.

Y una experiencia como la q se hizo en el IES Duque de Rivas de Madrid es directamente impensable.

No estamos preparados mentalmente para aceptar algo así: ni un programa, ni un servicio y mucho menos algunas personas q intentaran llevarlo a cabo (salvo q sean kamikazes, claro)... jeeeee...

Besos...!

Peace-for-ever ha dit...

Damian: Me alegra que te haya gustado... Claro que una pena que se encierren en si mismo, però es que el panorama no les da muchas alternativas.
— —

La Salamandra: Puede que tengas razón. Aunque se me ocurre que el lenguaje no es más que un vehículo para comunicarnos y creo que este objetivo se cumple en ese caso. Por otro lado, mientras nosotros tenemos un único vocablo, "acoso" para referirnos a este tipo de agresión abusiva, ellos tienen algunos más como "moving" o "bullying" lo cual les permite ser más precisos, en cambio nosotros nos vemos obligados a usar dos, en este caso, para llegar a su nivel de precisión "acoso laboral", "acoso escolar". Quizás esa fuera la razón que me inclinó a elegir esa palabra. Aunque debo confesar que ni me lo plantee.
— —

Lucky Luciano: Aunque te cueste creerme, en mi país y muchos otros de los que forman Europa, existe. Probablemente en tu país el panorama sea incomparablemente peor, pero no te lleves a engaño ya que el hecho de que Zapatero legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo no significa que la sociedad asuma y acepte con agrado las distintas expresiones de la sexualidad. Aquí, en la calle, aún hay mucha homofobia, más de la que puede parecer, incluso entre los más jóvenes.
— —

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada