Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 31 d’octubre de 2011

Gaudir --- Disfrutar

[Entrada 111]

Gaudir


Jo sóc dels que creuen que hem vingut al món a gaudir i que només les desgracies objectives que ens ho poden impedir, ja que al cap i la fi tot té remei menys la mort. Quan dic desgracies objectives em refereixo a no tenir manera de cobrir les nostres necessitats bàsiques (alimentar-nos, vestir-nos i tenir un allotjament), o que algun cataclisme, accident o malaltia sobtada que ens privi d'un dels nostres éssers estimats, o també aquelles limitacions físiques o de salut que ens limitin tant que ens impedeixin tenir una qualitat de vida acceptable... I crec que poca cosa més pot ser una causa objectiva que ens pugui privar de la felicitat, espero no haver-me'n deixat cap.

Sóc dels que creu que l'actitud personal enfront als fets de la vida és la base de què ens sentim feliços o desgraciats. I també crec que són molts els que se senten desgraciats sense tenir causes objectives per sentir-s'hi. Òbviament sempre es pot estar millor, sempre podem progressar, però em sembla bàsic saber gaudir del que es té mentre es lluita per aconseguir millorar. Gaudir del que es té no vol dir necessàriament conformar-s'hi.

Clar que estem en un moment dur i difícil en què la injustícia social progressa. En què la majoria menys agraciada econòmicament estem pagant els plats que han trencat uns altres, que tenim raons objectives per estar indignats ja que els nostres dirigents no són capaços de donar respostes satisfactòries i em sembla que ens han deixat en mans d'un mercat globalitzat que encara genera més injustícia social, que fa que la riquesa s'acumuli en mans d'un grup cada dia més reduït de persones i que cada cop hi hagi més la població en l'àmbit de la pobresa extrema, de la misèria. Sé que aquests que ja estan en situació de franca misèria, que no tenen perspectives de sortir-ne en un futur immediat, tenen raons ben objectives per no sentir-se feliços, tot i que li convingui seguir lluitant malgrat que no sempre té la sortida al seu abast.

Malgrat tot crec que la majoria dels que ens movem en aquest entorn, els que tenim blogs, dels que ens movem per les xarxes socials, etc. no solem tenir motius objectius per sentir-nos desgraciats, per no gaudir de la vida, per no ser feliços. Tot i que estiguis sol, que no hagis trobat l'amor de la teva vida. Tot i que no siguis una persona perfecta, tots tenim defectes ja que som humans. Tot i que et costi estudiar el que et fan estudiar o treballar en la feina que tens. Tot i que el teu entorn et sigui hostil, com ens passa als col•lectius LGBT. Tot i que... Crec que tot això no són més que els motius per seguir lluitant per aprendre a estimar, per acceptar-nos tal com som, per millorar les nostres capacitats o la nostra carrera professional, per aconseguir el reconeixent del nostre dret a ser respectats, a un tracte digne, tot i ser de col•lectius minoritaris, per... Però en sí mateixes no són causes objectives de desgràcia, i com que és possible fer-hi alguna cosa per esmenar-les no ens haurien d'impedir gaudir.

Una abraçada.





Disfrutar


Yo soy de los que creen que hemos venido al mundo a disfrutar y que solo las desgracias objetivas que nos lo pueden impedir, ya que al fin y al cabo todo tiene remedio menos la muerte. Cuando digo desgracias objetivas me refiero a no tener manera de cubrir nuestras necesidades básicas (alimentarnos, vestirnos y tener un alojamiento), o que algún cataclismo, accidente o enfermedad repentina que nos prive de uno de nuestros seres queridos, o también aquellas limitaciones físicas o de salud que nos limiten tanto que nos impidan tener una calidad de vida aceptable... Y creo que pocas cosas más pueden ser una causa objetiva que nos pueda privar de la felicidad, espero no haberme dejado ninguna.

Soy de los que cree que la actitud personal frente a los hechos de la vida es la base de que nos sintamos felices o desgraciados. Y también creo que son muchos los que se sienten desgraciados sin tener causas objetivas para sentirse así. Obviamente siempre se puede estar mejor, siempre podemos progresar, pero me parece básico saber disfrutar de lo que se tiene mientras se lucha por conseguir mejorar. Disfrutar de lo que se tiene no significa necesariamente conformarse con ello.

Claro que estamos en un momento duro y difícil en el que la injusticia social progresa. En que la mayoría menos agraciada económicamente estamos pagando los platos que han roto otros, que tenemos razones objetivas para estar indignados ya que nuestros dirigentes no son capaces de dar respuestas satisfactorias y me parece que nos han dejado en manos de un mercado globalizado que todavía genera más injusticia social, que hace que la riqueza se acumule en manos de un grupo cada día más reducido de personas y que cada vez haya más población en el ámbito de la pobreza extrema, de la miseria. Sé que estos que ya están en situación de franca miseria, que no tienen perspectivas de salir adelante en un futuro inmediato, tienen razones claramente objetivas para no sentirse felices, aunque le convenga seguir luchando pese a que no siempre tenga la salida a su alcance.

A pesar de todo creo que la mayoría de los que nos movemos en este entorno, los que tenemos blogs, los que nos movemos por las redes sociales, etc. no solemos tener motivos objetivos para sentirnos desgraciados, para no disfrutar de la vida, para no ser felices. Aunque estés solo, que no hayas encontrado el amor de tu vida. Aunque no seas una persona perfecta, todos tenemos defectos ya que somos humanos. Aunque te cueste estudiar lo que te hacen estudiar o trabajar en el trabajo que tienes. Aunque tu entorno te sea hostil, como nos pasa a los colectivos LGBT. Aunque... Creo que todo eso no son más que los motivos para seguir luchando por aprender a amar, para aceptarnos tal como somos, para mejorar nuestras capacidades o nuestra carrera profesional, para conseguir el reconocimiento de nuestro derecho a ser respetados, a un trato digno, a pesar de ser de colectivos minoritarios, por... Pero en sí mismas no son causas objetivas de desgracia, y como es posible hacer algo para enmendarlas no nos deberían impedir disfrutar.

Un abrazo.

dijous, 27 d’octubre de 2011

Forever Young (21)

[Entrada 110]

Forever Young (21)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc de 31, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Va a veure a en Pau, aconsegueix convèncer-lo que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. Aconsegueixen convèncer al psiquiatre que els deixi parlar-hi. En Toni/Marc du una carta on explica a en Marc/Josep que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital. En sortir el doctor els diu que vol de veure la carta que ha llegit en Marc/Josep i en Toni/Marc li dóna a llegir amb el consentiment d'en Marc/Josep. En realitat la carta que li dóna a llegir al doctor és un carta diferent i inofensiva. El Dr. Trepat vol tenir un parell de dies a en Josep en observació, però ja en règim de visites. A la primera visita comencen a forjar un pla de treball per esbrinar qui ocupa el cos d'en Josep, a més en Josep revela que està enamorat d'en Ramon tot i que no s'acaba de definir com a homosexual. Havien sortit a la terrassa assistits per un atractiu auxiliar de clínica que...

A les 12 va tornar el mateix auxiliar de clínica que els havia preparat la sortida a la terrassa, els va captivar de nou a tots tres i no li van poder treure la vista del damunt.

—Perdonin que els molesti, però m'he d'endur el pacient —va anunciar amb discreció.

En Marc/Josep es va aixecar amb el seu millor somriure als llavis i va acostar-se cap on era el noi.

—D'acord, ens veiem per la tarda —va dir e Toni/Marc sense gaire convicció veient que la atenció d'en Marc/Josep se centrava en l'auxiliar de clínica que s'estava dret a la porta de la terrassa. Es va aixecar es va acostar en Marc/Josep i li va plantar un petó a cada galta.

A continuació va ser en Pau qui es va acostar a en Marc/Josep i li va fer un petó als llavis, intencionadament eròtic ja que sentia certa gelosia, això va incomodar al pacient, especialment per la erecció que no va poder evitar que li provoqués en imaginar que qui el besava era l'auxiliar de clínica. Fins i tot es va posar vermell.

Davant d'aquella profusió de manifestacions d'estimació l'auxiliar de clínica va restar immòbil, mirant-s'ho amb discreció i amb certa enveja, no va poder evitar un lleuger somriure en adonar-se de l'erecció d'en Marc/Josep evident sota aquella roba hospitalària tan prima. Quan el pacient va quedar lliure i disposat a marxar amb l'auxiliar, aquest els va dir que si volien esperar uns minuts, en deixar el pacient, els acompanyaria a la sortida, però en Pau va dir-li que no es preocupés que coneixia prou bé l'hospital i que ja la trobarien. Així que li van donar les gracies i van marxar.

Durant el seu internament i estant en tractament amb ansiolítics les ereccions d'en Marc/Josep havien estat escasses i en rares ocasions s'havia masturbat ja que se sentia vigilat fins i tot als lavabos, però, segurament perquè li havien suprimit la medicació i sota l'impacte que li havia produït el cos d'aquell auxiliar, la seva excitació era majúscula així que va desplegar tot l'atractiu d'un noiet de 15 anys per intentar fer-se amb aquell noi que en tenia 24 acabats de fer.

—No t'havia vist mai per aquí —li va dir per trencar el gel.

—De fet, és el meu primer dia en aquesta planta, m'acaben de traslladar.

—Fa temps que treballes a l'hospital? —Va seguir en Marc/Josep que es va fixar que a la identificació del noi hi deia Víctor.

—Sí, ja fa alguns anys. Estic acabant els estudis d'infermeria i com que necessitava diners per finançar-me els estudis em va semblar una bon lloc per treballar.

—T'agrada la psiquiatria?

—No ho sé, encara no he tingut gaire temps de situar-me, he anat canviat de departament perquè els volia conèixer tots.

Van entrar a l'ascensor, la cabina era buida, en Marc/Josep va deixar passar al noi i va entrar darrera d'ell just quan les portes automàtiques es tancaven, així que va haver de fer una maniobra brusca per evitar que l'enganxessin. Pot ser que fos casualitat o que fos un moviment molt ben estudiat el d'en Marc/Josep, la qüestió es que la polla encara erecta del pacient va quedar en contacte amb la mà de l'auxiliar i aquest no va retirar-la sinó que al contrari, la va agafar suaument, es va girar amb un somriure i va fer-li un petó a la boca encara més complet del que li acabava de fer en Pau feia uns minuts. En Víctor no sabria dir perquè li va resultar atractiu en Marc/Josep, potser va ser per aquell morbo que té lligar-se en algú que te parella, però quan va notar aquell membre erecte a la seva mà no va tenir cap mena de dubte. Va prémer el botó de parada per tenir més temps. Feia massa dies que en Víctor no havia tingut relació sexual de cap mena, així que tan l'auxiliar com el pacient tenien necessitat de desfogar-se. En pocs minuts van aconseguir satisfer les seves urgències a la cabina de l'ascensor. Tot va funcionar amb molta passió i molta urgència. En pocs moments, tot i que intensos, ambdós van descarregar el seu cos, no podent evitar deixar un rastre evident a terra i a les parets de la cabina. Es van tornar a vestir. L'auxiliar va netejar la cabina de forma que no es notés res i va prémer de nou el botó que els va dur al destí previst mentre es feien un petó de comiat. Quant la infermera cap li va retreure la tardança, el noi va excusar-se dient que havien tingut problemes amb l'ascensor, cosa que es veu que era habitual.

Per la tarda va tornar a tenir la visita d'en Pau i en Toni/Marc. Van tornar a parlar de les respectives vides. Buscaven en primer lloc la manera de poder tenir una conversa privada amb qui fos que ocupava el cos d'en Josep, en Marc/Josep anava explicant els seus hàbits i compromisos per saber com i quan podrien abordar-lo. A més, també s'interessava per la vida d'en Marc, ja que deia que li calia saber-ho per poder comportar-se com s'esperava que ho fes, però potser que els fets de l'ascensor del migdia també influïssin en aquest interès. En Josep tenia clar que aquell cos no era el seu i que el que fes amb ell no el comprometia gaire... Fins i tot les sensacions eròtico-sexuals eren diferents. En Josep mai abans s'havia interessat per un noi tan gran com aquell auxiliar, encara que anés molt apurat, com era el cas. I és que eren 9 anys de 15 a 24, pensava, però ara en tinc trenta-un, només són 7 anys...

En Pau li va anunciar que l'endemà a migdia li donarien l'alta, així que dinarien a casa junts i acabarien de perfilar el pla de treball. Van començar perfilar el visita a l'ocupant del cos d'en Josep. Van començar a donar voltes sobre el tema, sobre que fer si... Quan en Marc/Josep començava a tenir el cap com un timbal, va aparèixer en Víctor a rescatar-lo, l'aparició de l'auxiliar va ser com la d'un àngel salvador i no va poder evitar mirar-se'l amb cert delit, cosa que en Pau va captar de seguida, sabia llegir els ulls d'en Marc. El comiat va ser molt semblant al del migdia. Aquest cop, però, no hi va haver erecció fins que en Marc/Josep i l'auxiliar van emprendre sols el camí de l'ascensor. Quan van ser a l'ascensor el Víctor li va anunciar després de fer-li un bon petó:

—Ho tinc tot a punt, ara et duc a la teva habitació i després et vindré a buscar. Disposarem dues hores per a nosaltres en un lloc ben discret.

—Perfecte, t'esperaré.

Va dur-lo a l'habitació. Li van dur el berenar, aquest cop sense medicació. Se'l va menjar amb ganes. Una mitja hora després va entrar en Víctor amb una cadira de rodes.

—Seu a la cadira, que t'he de dur a que et facin un TAG —li va dir mentre li feia l'ullet.

En Marc/Josep va seure obedient i en Víctor va empènyer la cadira amb tota naturalitat, quan van passar per davant del taulell de les infermeres en Víctor va comentar mirant a la noia que hi havia asseguda.

—Pel que m'han dit va per llarg, guardeu-li sopar.

—Mentre el tornis... Si triga gaire el trobarà fred —va bromejar la noia.

Van pujar a l'ascensor. Hi havia gent, així que van guardar les aparences. Es van encaminar a la zona on hi havia els equips de fer els TAG, però abans d'arribar-hi en Víctor va entrar a un passadís lateral obrint una porta retolada amb "Accés restringit. Només personal autoritzat". Un acop al passadís va obrir la quarta porta de l'esquerra i va entrar-hi duent amb ell la cadira de rodes on seia en Marc/Josep. Era un despatxet on hi havia una petita taula amb dues cadires i un llit no gaire gran.

—És per als MIR quan fan guàrdies, però està lliure, fa dies que no l'usa ningú —va informar l'auxiliar de clínica.

—Confiem doncs en què no ens enganxin.

—En aquesta hora per aquí no hi ve ningú. No tinguis por, estarem tranquils —Es va girar i va tancar la porta amb dos tombs de clau.

En Víctor va buscar la manera de tenir una il•luminació atenuada posant un llum de sobretaula sota el llit. Després van abraçar-se i van començar a fer-se petons mentre l'un anava despullant l'altre entremig de carícies i petons. En Víctor no acabava d'entendre la poca habilitat en qüestions de sexe d'aquell home de 31 anys que estava casat. Ho sabia perquè ho havia mirat a la fitxa mèdica. No sabia que en realitat s'ho estava muntant amb un noi de 15 dins del cos d'un de 31, però la barreja li resultava excitant, a més a més que aquell home es desfés de plaer amb qualsevol cosa que ell li fes el posava a cent. Mentre el noi, en Marc/Josep, provava correspondre tot fent-li coses de les que havia vist en els vídeos XXX, i insistia en aquelles que li semblava que li produïen més plaer al seu "partenaire". A més estava sempre atent a les indicacions que li pogués fer-li en Víctor. A en Víctor li agradava aquell cos, el d'en Marc, gaudia de governar a la seva parella i fer-li fer el que li venia de gust. No hi va haver urgències, en Víctor era conscient de què disposava de dues hores i no volia acabar de seguida. Així que va ser una llarga sessió amb tota mena fel•lacions i penetracions. Hi va haver un moment en que en Marc/Josep va dir, "Déu meu! Me'n vaig!" i va començar a esbufegar mentre produïa una llarga i abundant ejaculació. En Víctor va acompanyar-lo de seguida no va poder-ho evitar, la brutal ejaculació del seu company li va produir una gran explosió de plaer i una ejaculació espectacular.

Es van quedar estirats l'un al costat de l'altre mentre recuperaven l'alè. Després es van besar. En Víctor va mirar l'hora.

—Ens queda una estoneta.

—Doncs aprofitem-la —va proposar en Marc/Josep.

Es van fer algun petó més i algunes carícies no gaire santes mentre xerraven. En Josep era ple de curiositat sobre la vida d'en Víctor, però va ser prudent perquè aquest no notés que de fet tenia 15 anys, així que li va anar preguntant amb prudència sobre temes com els estudis, la feina, o el sortir de l'armari... En Víctor no va gosar a preguntar gaire coses, d'una banda perquè l'afalagava que en Marc s'interessés tant per ell i de l'altre perquè en Josep no sabia gaire com contestar i defugia com podia les respostes, cosa que l'auxiliar de clínica va captar de seguida. Abans que no es fes massa tard en Víctor tornar a en Marc/Josep a la seva cambra amb la cadira de rodes.

L'endemà a mig matí en Marc/Josep abandonava l'hospital amb l'alta mèdica, i tornava a la casa on vivien en Marc i en Pau i que anys arrere havia estat la casa de la seva àvia. En sortir els van comunicar que es tractava d'una alta condicionada, en Marc /Josep havia de tornar cada dia a l'hospital, inclosos dissabtes i diumenges, durant una temporada. Havia d'ingressar cada dia a les 12 h i el deixaven anar-se'n sobre las 6 de la tarda. El Dr. Trepat volia un seguiment estret del cas. Això els impedia posar en marxa la segona etapa del pla. Així que els donava temps per preparar-la amb calma.

En Toni/Marc va quedar-s'hi encara un quants dies, després va haver de tornar a Barcelona, en Lluís i en Quet el reclamaven, però hi va anar tornant tot sovint. Mentrestant, en Marc/Josep i en Víctor van muntar-s'ho pràcticament a diari, llevat dels caps de setmana que en Víctor feia festa perquè no li tocava torn de treball. Normalment ho feien a l'hora en què en Marc/Josep marxava, quan s’acabava la seva "teràpia", però alguna vegada s’havien trobat després de dinar, ja que hi havia dies que en Víctor feia festa per la tarda i, això sí, sempre va saber anar trobant llocs adequats per les seves trobades.

Una abraçada.





Forever Young (21)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc de 31, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep en el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís. Aprovechando que Lluís ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Va a ver a Pau, consigue convencerle de que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Consiguen convencer al psiquiatra que les deje hablar con él. Toni/Marc lleva una carta donde explica a Marc/Josep que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés por salir del hospital. Al salir el doctor les dice que quiere ver la carta que ha leído Marc/Josep y Toni/Marc se la da a leer con el consentimiento de Marc/Josep. En realidad la carta que le da a leer al doctor es una carta diferente e inofensiva. El Dr. Trepat quiere tener un par de días a Josep en observación, pero ya en régimen de visitas. En la primera visita empiezan a forjar un plan de trabajo para averiguar quién ocupa el cuerpo de Josep, al tiempo que Josep revela que está enamorado de Ramón aunque no acaba de definir como homosexual. Habían salido a la terraza asistidos por un atractivo auxiliar de clínica que...

A las 12 volvió el mismo auxiliar de clínica que les había preparado la salida a la terraza, los cautivó de nuevo a los tres y no le pudieron sacar la vista de encima.

—Perdonen que les moleste, pero me tengo que llevar el paciente —anunció con discreción.

Marc/Josep se levantó con su mejor sonrisa en los labios y se acercó hacia donde estaba el chico.

—De acuerdo, nos vemos por la tarde —dijo y Toni/Marc sin mucha convicción viendo que la atención de Marc/Josep se centraba en el auxiliar de clínica que estaba de pie en la puerta de la terraza. Se levantó se acercó Marc/Josep y le plantó un beso en cada mejilla.

A continuación fue Pau quien se acercó a Marc/Josep y le dio un beso en los labios, intencionadamente erótico ya que sentía ciertos celos, eso incomodó al paciente, especialmente por la erección que no pudo evitar que le provocara al imaginar que quien lo besaba era el auxiliar de clínica. Incluso se puso rojo.

Ante esa profusión de manifestaciones de cariño del auxiliar de clínica es quedó inmóvil, mirando con discreción y con cierta envidia, no pudo evitar una ligera sonrisa al darse cuenta de la erección de Marc/Josep evidente bajo esa ropa hospitalaria tan delgada. Cuando el paciente quedó libre y dispuesto a irse con el asistente, éste les dijo que si querían esperar unos minutos, una vez dejara al paciente, les acompañaría a la salida, pero Pau le dijo que no se preocupara que conocía bastante bien el hospital y que ya la encontrarían. Así que le dieron las gracias y se fueron.

Durante su internamiento y estando en tratamiento con ansiolíticos las erecciones de Marc/Josep habían sido escasas y en raras ocasiones se había masturbado ya que se sentía vigilado incluso los lavabos, pero, seguramente porque le habían suprimido la medicación y bajo el impacto que le había producido el cuerpo de aquel auxiliar, su excitación era mayúscula así que desplegó todo el atractivo de un muchacho de 15 años para intentar hacerse con aquel chico que tenía 24 recién hechos.

—No te había visto nunca por aquí —le dijo para romper el hielo.

—De hecho, es mi primer día en esta planta, me acaban de trasladar.

—Hace tiempo que trabajas en el hospital? —Siguió Marc/Josep que se fijó que en la identificación del chico ponía Víctor.

—Sí, ya hace algunos años. Estoy terminando los estudios de enfermería y como necesitaba dinero para financiar mis estudios me pareció un buen lugar para trabajar.

—¿Te gusta la psiquiatría?

—No lo sé, aún no he tenido mucho tiempo para situarme, he ido cambiado de departamento porque los quería conocer todos.

Entraron en el ascensor, la cabina estaba vacía, Marc/Josep dejó pasar al muchacho y entró detrás de él justo cuando las puertas automáticas se cerraban, así que tuvo que hacer una maniobra brusca para evitar que le pillaran. Puede que fuera casualidad o que fuera un movimiento muy bien estudiado el de Marc/Josep, la cuestión es que la polla aún erecta del paciente quedó en contacto con la mano del auxiliar y éste no la retiró sino que al contrario, la cogió suavemente, se giró con una sonrisa y le dio un beso en la boca aún más completo del que le acababa de dar Pau hacía unos minutos. Víctor no sabría decir porque le resultó atractivo Marc/Josep, quizás fue por aquel morbo que tiene ligarse a alguien que tiene pareja, pero cuando notó aquel miembro erecto en su mano no tuvo ninguna duda. Apretó el botón de parada para tener más tiempo. Hacía demasiados días que Víctor no había tenido relación sexual de ningún tipo, así que tanto el auxiliar como el paciente tenían necesidad de desahogarse. En pocos minutos lograron satisfacer sus urgencias en la cabina del ascensor. Todo funcionó con mucha pasión y mucha urgencia. En pocos momentos, aunque intensos, ambos descargaron su cuerpo, no pudiendo evitar dejar un rastro evidente en el suelo y las paredes de la cabina. Se volvieron a vestir. El auxiliar limpió la cabina de forma que no se notara nada y apretó de nuevo el botón que los llevó al destino previsto mientras se daban un beso de despedida. Cuando la enfermera jefe le reprochó la tardanza, el chico se excusó diciendo que habían tenido problemas con el ascensor, lo que parece que era habitual.

Por la tarde volvió a tener la visita de Pau y Toni/Marc. Volvieron a hablar de las respectivas vidas. Buscaban en primer lugar la manera de poder tener una conversación privada con quien fuera que ocupaba el cuerpo de Josep, Marc/Josep iba contando sus hábitos y compromisos para saber cómo y cuándo podrían abordarlo. Además, también se interesaba por la vida de Marc, ya que decía que lo necesitaba saber para poder comportarse como se esperaba que lo hiciera, pero puede que los hechos del ascensor del mediodía también influyeran en este interés. Josep tenía claro que aquel cuerpo no era el suyo y que lo que hiciera con él no lo comprometía demasiado... Incluso las sensaciones erótico-sexuales eran diferentes. Josep nunca antes se había interesado por un chico tan mayor como aquel auxiliar, aunque fuese muy apurado, como era el caso. Y es que eran 9 años de 15 a 24, pensaba, pero ahora tengo treinta y uno, sólo son 7 años...

Pau le anunció que al día siguiente a mediodía le darían el alta, así que almorzarían en casa juntos y acabarían de perfilar el plan de trabajo. Empezaron perfilar visita al ocupante del cuerpo de Josep. Empezaron a dar vueltas sobre el tema, sobre que hacer si... Cuando Marc/Josep empezaba a tener la cabeza como un bombo, apareció Víctor a rescatarlo, la aparición del auxiliar fue como la de un ángel salvador y no pudo evitar mirarlo con cierto deleite, lo que Pau captó enseguida, sabía leer los ojos de Marc. La despedida fue muy parecida al del mediodía. Esta vez, sin embargo, no hubo erección hasta que Marc/Josep y el auxiliar emprendieron solos el camino del ascensor. Cuando estuvieron al ascensor Víctor le anunció después de darle un buen beso:

—Lo tengo todo a punto, ahora te acompaño a tu habitación y luego te vendré a buscar. Dispondremos dos horas para nosotros en un lugar muy discreto.

—Perfecto, te esperaré.

Le acompañó a la habitación. Le dieron la merienda, esta vez sin medicación. Se la comió con ganas. Una media hora después entró Víctor con una silla de ruedas.

—Siéntate en la silla, que te tengo que acompañar a que te hagan un TAG —le dijo mientras le hacía un guiño.

Marc/Josep se sentó obediente y Víctor empujó la silla con toda naturalidad, cuando pasaron por frente al mostrador de las enfermeras Víctor comentó mirando a la chica que estaba allí sentada.

—Por lo que me han dicho va para largo, guardadle cena.

—Mientras lo traigas de vuelta... Si tarda mucho la encontrará fría —bromeó la chica.

Subieron al ascensor. Había gente, así que guardaron las apariencias. Se encaminó a la zona donde estaban los equipos de hacer los TAG, pero antes de llegar Víctor entró a un pasillo lateral abriendo una puerta rotulada con "Acceso restringido. Sólo personal autorizado". Ya en el pasillo, abrió la cuarta puerta de la izquierda y entró llevando con él la silla de ruedas donde estaba sentado Marc/Josep. Era un despachito donde había una pequeña mesa con dos sillas y una cama no muy grande.

—Es para los MIR cuando hacen guardias, pero está libre, hace días que no lo usa nadie —informó el auxiliar de clínica.

—Confiemos pues en que no nos pillen.

—A esta hora por aquí no viene nadie. No tengas miedo, estaremos tranquilos —se giró y cerró la puerta con dos vueltas de llave.

Víctor buscó la manera de tener una iluminación atenuada poniendo una lámpara de sobremesa bajo la cama. Luego se abrazaron y empezaron a besarse mientras uno iba desnudando al otro en medio de caricias y besos. Víctor no acababa de entender la poca habilidad en cuestiones de sexo de aquel hombre de 31 años que estaba casado. Lo sabía porque lo había mirado en la ficha médica. No sabía que en realidad se lo estaba montando con un chico de 15 dentro del cuerpo de uno de 31, pero la mezcla le resultaba excitante, además que aquel hombre se deshiciera de placer con cualquier cosa que él le hiciera le ponía a cien. Mientras el chico, Marc/Josep, probaba corresponder haciéndole cosas de las que había visto en los vídeos XXX, e insistía en aquellas que le parecía que le producían más placer a su "partenaire". Además estaba siempre atento a las indicaciones que le pudiera hacerle Víctor. A Víctor le gustaba aquel cuerpo, el de Marc, gozaba de gobernar a su pareja y hacerle hacer lo que le apetecía. No hubo urgencias, Víctor era consciente de que disponía de dos horas y no quería terminar enseguida. Así que fue una larga sesión con todo tipo felaciones y penetraciones. Hubo un momento en que Marc/Josep dijo, "¡Dios mío! ¡Me voy!" y comenzó a resoplar mientras producía una larga y abundante eyaculación. Víctor le acompañó en seguida no pudo evitarlo, la brutal eyaculación de su compañero le produjo una gran explosión de placer y una eyaculación espectacular.

Se quedaron tumbados uno al lado del otro mientras recuperaban el aliento. Después se besaron. Víctor miró la hora.

—Nos queda un ratito.

—Pues aprovechémosla —propuso Marc/Josep.

Se dieron algún beso más y algunas caricias no muy santas mientras charlaban. Josep estaba lleno de curiosidad sobre la vida de Víctor, pero fue prudente para que éste no notara que en realidad tenía 15 años, así que le fue preguntando con prudencia sobre temas como sus estudios, su trabajo, o salir del armario... Víctor no se atrevió a preguntar muchas cosas, por un lado porque le halagaba que Marc se interesara tanto por él y por el otro porque Josep no sabía muy bien cómo contestar y rehuía como podía las respuestas, lo que la auxiliar de clínica captó enseguida. Antes de que se hiciera demasiado tarde Víctor llevó a Marc/Josep en su cuarto con la silla de ruedas.

Al día siguiente a media mañana Marc/Josep abandonaba el hospital con el alta médica, y volvía a la casa donde vivían Marc y Pau y que años antes había sido la casa de su abuela. Al salir les comunicaron que se trataba una alta condicionada, Marc/Josep tenía que volver cada día al hospital, incluidos sábados y domingos, durante una temporada. Tenía que ingresar cada día a las 12 h y le dejaban irse sobre las 6 de la tarde. El Dr. Trepat quería un seguimiento estrecho del caso. Esto les impedía poner en marcha la segunda etapa del plan. Así que les daba tiempo para prepararla con calma.

Toni/Marc se quedó aún unos cuantos días, después tuvo que regresar a Barcelona, Lluís y Quet le reclamaban, pero fue volviendo a menudo. Mientras, Marc/Josep y Víctor se lo montaron prácticamente a diario, excepto los fines de semana que Víctor tenía fiesta porque no le tocaba turno de trabajo. Normalmente lo hacían a la hora en que Marc/Josep se iba, cuando acababa su "terapia", pero alguna vez se habían encontrado después de comer, ya que había días que Víctor tenía fiesta por la tarde y, eso sí, siempre supo ir encontrando lugares adecuados para sus encuentros.

Un abrazo.

dilluns, 24 d’octubre de 2011

Costums i tradicions --- Costumbres y tradiciones

[Entrada 109]

Costums i tradicions


Moltes de les normes que s'imposen en una comunitat responen a necessitats d'higiene o de salut. Jueus i musulmans no mengen porc perquè aquests poden transmetre malalties als humans a través del consum de la seva carn i altres òrgans o despulles. I en altres temps i en certes zones això era greu, per tant prohibir-ho podia tenir sentit. No es bo veure aigua d'una deu o d'un riu contaminat sense tractar-la, pot arribar a produir-nos la mort. Està bé evitar-ho. Les relacions sexuals incestuoses o amb un alt nivell de consanguinitat acaben produint una descendència plena de sers malalts o amb una baixa capacitat mental, oligofrènics, etc. Prohibir aquest tipus de relacions no deixa de tenir sentit per protegir-ne la descendència.

Bé, però avui dia sabem detectar quan un cadàver d'un porc està contaminat o infectat amb elements patògens i no es apte per el consum humà. Jueus i musulmans segueixen sense consumir-la, els ho segueix prohibint la seva religió. Quin sentit pot tenir?

No tota l'aigua està contaminada, però ens recomanen no consumir aigües no tractades, o no controlades. Clar que en aquest tema hi ha negocis al darrere i, per tant, interessos perquè beguem aigües embotellades, o sinó hem d'aguantar el mal sabor que els donen els tractaments a què les sotmeten per fer-les aptes per al consum humà. Moltes de les fonts i deus dels països desenvolupats estan marcades com a aigües no potables, o en altres casos coma perilloses en no estar tractades quan en realitat ningú sap que estiguin contaminades ni que siguin perilloses. Segur que ens estan protegint?

I al final un es pregunta, què passa quan les relacions sexuals no donen origen a nous sers humans, com és el cas de les comunitats LGBT? S'han de regir per les mateixes normes que les dels heterosexuals? Conec casos de nois gais que expliquen que la seva primera relació sexual la van tenir amb algun familiar proper, com un cosí o un oncle, cosa que és més habitual del que pugueu pensar. Imagino que som molts els que ens esgarrifem quan algú ens confessa que s'ha iniciat amb un germà o fins i tot amb el pare o l'avi... Com que estic en contra de tota mena d'abusos, no em refereixo als que han estat forçats o no tenien clar el que feien, que sens dubte n'hi ha i no són pocs, si no d'aquells que ho han fet amb totes les ganes, que també n'hi ha. I davant d'això un acaba dubtant sobre el sentit de les normes i es pregunta, tindrà sentit mantenir aquestes normes creades per evitar la consanguinitat quan se sap que no hi haurà fills biològics?

Pot ser que us sembli que he dit una barbaritat. Hem estat educats perquè ens ho sembli. He de confessar que emocionalment a mi també m'ho sembla, però racionalment no, racionalment em sembla que no he dit cap bestiesa.

Una abraçada.





Costumbres y tradiciones


Muchas de las normas que se imponen en una comunidad responden a necesidades de higiene o de salud. Judíos y musulmanes no comen cerdo porque estos pueden transmitir enfermedades a los humanos a través del consumo de su carne y otros órganos o despojos. Y en otros tiempos y en ciertas zonas esto era grave, por lo tanto prohibirlo podía tener sentido. No es bueno beber agua de un manantial o un río contaminado sin tratarla, puede llegar a producirnos la muerte. Está bien evitarlo. Las relaciones sexuales incestuosas o con un alto nivel de consanguinidad acaban produciendo una descendencia plagada de seres enfermos o con una baja capacidad mental, oligofrénicos, etc. Prohibir este tipo de relaciones no deja de tener sentido para proteger su descendencia.

Bueno, pero hoy día sabemos detectar cuándo un cadáver de un cerdo está contaminado o infectado con elementos patógenos y no es apto para el consumo humano. Judíos y musulmanes siguen sin consumirla, se lo sigue prohibiendo su religión ¿Qué sentido puede tener?

No toda el agua está contaminada, pero nos recomiendan no consumir aguas no tratadas, o no controladas. Claro que en este tema hay negocios detrás y, por tanto, intereses para que bebamos aguas embotelladas, o sino tenemos que aguantar el mal sabor que les dan los tratamientos a que las someten para hacerlas aptas para el consumo humano. Muchas de las fuentes y manantiales de los países desarrollados están marcadas como aguas no potables, o en otros casos coma peligrosas al no estar tratadas cuando en realidad nadie sabe que estén contaminadas ni que sean peligrosas ¿Seguro que nos están protegiendo?

Y al final uno se pregunta ¿qué pasa cuando las relaciones sexuales no dan origen a nuevos seres humanos, como es el caso de las comunidades LGBT? ¿Se tienen que regir por las mismas normas que las de los heterosexuales? Conozco casos de chicos gays que explican que su primera relación sexual la tuvieron con algún familiar cercano, como un primo o un tío, lo cual es más habitual de lo que podáis pensar. Imagino que somos muchos los que nos horrorizamos cuando alguien nos confiesa que se ha iniciado con un hermano o incluso con el padre o el abuelo... Como estoy en contra de todo tipo de abusos, no me refiero a los que han sido forzados o que no tenían muy claro lo que hacían, que sin duda los hay y no son pocos, sino de aquellos que lo han hecho con todas las ganas, que también los hay. Y ante eso uno acaba dudando sobre el sentido de las normas y se pregunta ¿tendrá sentido mantener esas normas creadas para evitar la consanguinidad cuando se sabe que no habrá hijos biológicos?

Puede que os parezca que he dicho una barbaridad. Hemos sido educados para que nos lo parezca. Debo confesar que emocionalmente a mí también me lo parece, pero racionalmente no, racionalmente me parece que no he dicho ninguna tontería.

Un abrazo.

dijous, 20 d’octubre de 2011

Forever young (20)

[Entrada 108]

Forever young (20)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc d'uns 30, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Va a veure a en Pau, aconsegueix convèncer-lo que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. Aconsegueixen convèncer al psiquiatre que els deixi parlar-hi. En Toni/Marc du una carta on explica a en Marc/Josep que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital. En sortir el doctor els diu que vol de veure la carta que ha llegit en Marc/Josep i en Toni/Marc li dóna a llegir amb el consentiment d'en Marc/Josep. En realitat la carta que li dóna a llegir al doctor és un carta diferent i inofensiva. El Dr. Trepat vol tenir un parell de dies a en Josep en observació, però ja en règim de visites...

L'endemà pel matí en Pau i en Toni/Marc van anar a l'hospital a l'hora que els havia dit el Dr. Trepat que els deixaria visitar al seu pacient. De seguida els van fer passar a una galeria assolellada on els esperava en Marc/Josep.

—Bon dia, com has dormit? —Va dir en Pau mentre si acostava i li feia un petó als llavis.

—Bé, suposo que em van donar un sedant, l'emoció de l'entrevista em tenia superexitat —Va respondre l'ocupant del cos d'en Marc.

—Ho entenc, jo també vaig estar-ho —va dir en Toni/Marc mentre observava amb atenció per veure si detectava càmeres o miralls des d'on el poguessin estar observant. Es va acostar a en Marc/Josep i li va fer un parell de petons, un a cada galta, com els que fa un pare al seu fill.

—Em sembla que és força normal que l'esdeveniment d'ahir ens alterés a tots plegats. Jo també he passat una nit ben especial, m'he despertat diverses vegades —Va afegir en Pau.

—Saps si ens deixarien sortir en aquesta terrassa? Vas prou abrigat? —Va preguntar en Toni/Marc a en Marc/Josep.

—La infermera m'ha dit que si volíem sortir a la terrassa que l'avisés que em duria un jersei i una manta per a les cames.

—Doncs això vol dir que sí. Vaig a avisar a la infermera —i va sortir a buscar-la, deixant sols a en Pau i en Marc/Josep.

—El doctor ens va dir que si tot anava bé d'aquí a pocs dies et donaria l'alta —va dir en Pau tot somrient.

—Me'n moro de ganes. Sobretot davant la perspectiva de la carta...

—Pxit —va fer en Pau— que a vegades les parets tenen orelles.

—Creus que ens poden estar gravant? Ahir m'ho van dir que ho farien, avui no m'han dit res, por això he pensat que podia parlar clar.

—Millor que esperem a ser fora, a la terrassa.

—D'acord —va concedir en Marc/Josep—. Com van les coses a la universitat? Com està el nostre projecte? —A en Pau se li va il•luminar la cara. Aquest noi era llest i tenia bona memòria. En Josep en realitat no en sabia res de la vida d'en Marc, només allò que va formar part de la conversa que va tenir amb el Pau el dia que es va despertar al cos d'en Marc. A més, què en sap un noi de 15 anys de com funciona un departament de una universitat? O de com funciona un projecte d'investigació? En Pau li va detallar tot el que havia passat al departament amb el projecte com si parlés amb el Marc real, la veritat és que no va haver d'esforçar-s'hi gaire ja que el que tenia al davant era el cos d'en Marc. En Toni/Marc no va trigar en tornar.

—Ara vindrà la infermera —va anunciar. Encara no havia acabat de dir-ho que va entrar un noi vestit d'auxiliar de clínica. Un noi força maco, per cert. Tots tres li van fer una bona repassada amb la vista, se'l van mirar de dalt a baix i de baix a dalt. Duia un jersei i una manta a les mans. Li va donar el jersei al pacient tot dient-li "posa-te'l, si us plau". Va obrir la balconera i va sortir a la terrassa comprovant-ne la temperatura. Era un matí càlid, malgrat ser encara hivern. Va tornar a entrar i va treure una per una tres butaquetes a fora, després una tauleta, després els va dir que quan volguessin podien sortir i el va sortir a fora a esperar-los. Quan es van haver acomodat a les butaques que havia tret el noi, aquest s'acostà on era en Marc/Josep i li embolicà les cames i els malucs amb la manta. En Marc/Josep no va poder evitar que les manipulacions del noi li produïssin una forta erecció. Mentrestant cap dels tres havia pogut evitar seguir amb la mirada les maniobres d'aquella preciositat en forma d'auxiliar de clínica que abans de deixar-los sols va dir.

—Si necessiten alguna cosa no dubtin en avisar-nos. Seguint les instruccions del Dr. Trepat a les dotze he de venir a buscar al pacient. Així que si no volen res més...

I així que va haver marxat en Marc/Josep va dir:

—A ell, el vull a ell. No sé on el tenien amagat, però em podia haver fet molt més agradable la meva estada aquí... —El tres van riure amb ganes de la espontaneïtat de l'adolescent.

—Pel que veig tu també ets de la nostra corda. —Va dir en Pau, entre rialles.

—Aquí fora no crec que ens escolti ningú —va dir en Toni/Marc, obviant el comentari d'en Pau— així que anem a parlar clar.

—D'acord —va dir en Josep.

—En primer lloc voldria assentar unes bases de treball. El meu objectiu, que espero que tu Josep comparteixis, és tornar a viure en el meu cos ja vull seguir vivint amb en Pau a qui estimo amb bogeria —En Pau va interrompre el discurs d'en Toni/Marc amb un "Jo també t'estimo amb bogeria".

—Comparteixo aquest objectiu, vull tornar al meu cos, i recuperar la meva vida i el meu Ramon —en Josep va aprofitar el moment per afegir informació sobre ell mateix en tot aquest embolic.

—Està clar que no sabem res de tu —va dir en Toni/Marc tot mirant-se'l amb certa severitat en desviar la conversa—. Crec que hem de parlar-ne. Entenc que ens vols dir ets homosexual. Doncs això ens pot ajudar en el treball d'investigació que hem de fer. Fixeu-vos que en Toni és, si més no, bisexual, té dos fills; Tant tu, Josep, com jo, Marc, homosexuals. Pot ser que això sigui important...

—Bé, jo encara no he sortir de l'armari... A més en Ramon i jo només ens fem petons i carícies impúdiques.

—Però et sens homosexual?

—No t'ho sé dir, crec que estic enamorat d'en Ramon, però encara no he provat de fer-ho amb una noia.

—Però, t'atreuen les noies?

—No sabria dir-t'ho... No hi ha ningú que m'atregui més que en Ramon.

—Jo també vaig començar així, però potser que siguis bisexual com en Toni. De moment deixem-ho aquí. Tornant on era. Tant tu —va dir mirant-se a en Marc/Josep— com jo volem tornar on érem, als nostres cossos i seguir amb la vida que teníem per això hem de ser molt prudents. Això que ens ha passat crec que és prou excepcional, d'una banda no tinc notícia d'un cas similar i de l'altra em sembla que ben poca gent està en condicions d'acceptar un fet com aquest, tot i que en Pau sigui un d'aquests pocs.

—No ha estat gens fàcil —Va dir l'al•ludit.

—Per això hem de començar per ser discrets i prudents. Perquè m'entenguis Josep: als teus pares els pot costar acceptar que la teva parella sigui en Ramon, però saben el que és la homosexualitat mal que els pesi que el seu fill homosexual i que els costi tant d'acceptar-ho com als meus pares, que encara no ho ha fet, però ¿com podran entendre que el que ells creuen que es el seu fill no ho és i que el seu fill ara habita en un altre cos? Creus que poden acceptar fàcilment una cosa així? No creus que ens poden prendre per bojos? Per això crec que hem de callar, que només podem manifestar-nos quan sigui imprescindible, quan tinguem clar que hem de fer-ho i de què podem demostra-ho. A més estic convençut que el millor és d'actuar el més científicament possible.

—D'això n'enteneu més vosaltres que jo —va dir en Josep amb cara de preocupació.

—Vull dir que hem de començar per tancar la cadena. Potser que tinguem sort i sigui en Toni qui ocupa el teu cos, però també pot ser que no, potser que sigui una altra persona, heterosexual, gai, bi, trans o el que sigui, qui ha deixat un cos lliure que ocupa algú altre... Però crec que al final de la cadena hi trobarem a en Toni ocupant un cos que hagi quedat vacant.

—Vist així la cosa pot arribar a ser molt complexa, però desitjo que tinguis raó i que en algun moment trobem aquest Toni —va comentar en Josep que seguia amb cara de preocupat.

—Un cop tancada la cadena de canvis, hauríem d'esbrinar els aspectes comuns de tots els casos ja que crec que han de ser la clau del que ha passat —va seguir en Toni/Marc.

—I si no n'hi ha? —Ara era en Pau que deixava anar el seu comentari.

—Espero que n'hi hagi, sinó haurem de buscar l'explicació en alguna altra banda, no em pregunteu ara quina. No ho sé. Ja ho veure'm. A més, també vull buscar-ne precedents, si n'hi ha i han quedat enregistrats en alguna banda. Reconec que tot això pot ser complicat, fins i tot molt complicat, però no hi veig una altra via per esbrinar com revertir el procés, la forma de tornar cadascú al seu cos.

—Tal com ho pintes sembla quasi impossible —va dir en Marc/Josep.

—Què vols doncs, deixar-ho estar? —Va fer en Toni/Marc amb un to inquisitiu, quasi agressiu.

—No, no. Però veig que ho tenim molt malament.

—Tens raó, no és gens fàcil, però estem davant d'un problema del que no en sabem la solució, més ben dit, que ni tant sols sabem si en té.

—Un problema ho és quan se'n desconeix la solució o si en té —va afegir en Pau.

Aquella mateixa tarda el Dr. Trepat, quan en Toni/Marc i en Pau sortien d'haver visitat a en Marc/Josep, els va anunciar que si tot seguia així l'endemà donaria l'alta. A la visita havien estat parlant d'en Josep i d'en Marc, intercanviant informació de l'un i de l'altre tant per conèixer-se com per saber com havien d'actuar. Després havien començat a perfilar el pla de treball. El primer era anar a casa d'en Josep per intentar parlar amb qui fos que estava ocupant el seu cos. Havien d'anar amb molta cura per mantenir als pares d'en Josep al marge dels fets, almenys de moment. Van acordar que hi anirien en Toni/Marc i en Marc/Josep sols amb el cotxe d'en Toni.

—I com vols que hi parlem? —Va dir en Marc/Josep.

—Doncs pel carrer —en Toni/Marc va donar un to d'obvietat a la seva frase.

—Jo no acostumo a anar sol pel carrer.

—Ni quan vas a l'escola.

—Ni quan vaig a l'Insti, cada dia em ve a buscar en Ramon.

—Això pot ser una pega. No vas sol a enlloc?

—Normalment no.

—Doncs, el primer que haurem de fer serà estudiar la manera de posar-nos-hi en contacte amb ell.

Una abraçada.





Forever young (20)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc d'uns 30, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep en el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís. Aprovechando que Lluís ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Va a ver a Pau, consigue convencerle de que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Consiguen convencer al psiquiatra que les deje hablar con él. Toni/Marc lleva una carta donde explica a Marc/Josep que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés por salir del hospital. Al salir el doctor les dice que quiere ver la carta que ha leído Marc/Josep y Toni/Marc se la da a leer con el consentimiento de Marc/Josep. En realidad la carta que le da a leer al doctor es una carta diferente e inofensiva. El Dr. Trepat quiere tener un par de días a Josep en observación, pero ya en régimen de visitas...

Al día siguiente por la mañana Pau y Toni/Marc fueron al hospital a la hora que les había dicho el Dr. Trepat que los dejaría visitar a su paciente. Enseguida les hicieron pasar a una galería soleada donde les esperaba Marc/Josep.

—Buenos días, ¿cómo has dormido? —Dijo Pau mientras si acercaba y le daba un beso en los labios.

—Bueno, supongo que me dieron un sedante, la emoción de la entrevista me tenía superéxito —Respondió el ocupante del cuerpo de Marc.

—Lo entiendo, yo también lo estuve—dijo Toni/Marc mientras observaba con atención para ver si detectaba cámaras o espejos desde donde pudieran estar observando. Se acercó a Marc/Josep y le dio un par de besos, uno en cada mejilla, como los que da un padre a su hijo.

—Me parece que es bastante normal que el evento de ayer nos alterara a todos. Yo también he pasado una noche muy especial, me he despertado varias veces —Añadió Pau.

—¿Sabes si nos dejarían salir en esta terraza? ¿Vas bastante abrigado? —Preguntó Toni/Marc a Marc/Josep.

—La enfermera me ha dicho que si queríamos salir a la terraza que le avisara que me traería un jersey y una manta para las piernas.

—Pues eso significa que sí. Voy a avisar a la enfermera —y salió a buscarla, dejando solos a Pau y Marc/Josep.

—El doctor nos dijo que si todo iba bien dentro de pocos días te daría el alta —dijo Pau sonriendo.

—Me muero de ganas de salir. Sobre todo ante la perspectiva de la carta...

—Pxit —dijo Pau— que a veces las paredes tienen oídos.

—¿Crees que nos pueden estar grabando? Ayer me lo dijeron que lo harían, hoy no me han dicho nada, por eso he pensado que podía hablar claro.

—Mejor que esperemos a estar fuera, en la terraza.

—De acuerdo —concedió en Marc/Josep— ¿Como van las cosas en la universidad? ¿Cómo está nuestro proyecto? —A Pau se le iluminó la cara. Ese muchacho era listo y tenía buena memoria. Josep en realidad no sabía nada de la vida de Marc, sólo lo que formó parte de la conversación que tuvo con Pau el día que se despertó en el cuerpo de Marc. Además ¿qué sabe un chico de 15 años de cómo funciona un departamento de una universidad? ¿O de cómo funciona un proyecto de investigación? Pau le detalló todo lo que había pasado en el departamento con el proyecto como si hablara con el Marc real, la verdad es que no tuvo que esforzarse mucho ya que lo que tenía delante era el cuerpo de Marc. Toni/Marc no tardó en volver.

—Ahora vendrá la enfermera —anunció. Aún no había acabado de decirlo que entró un chico vestido de auxiliar de clínica. Un chico bastante guapo, por cierto. Los tres le dieron un buen repaso con la vista, se lo miraron de arriba abajo y de abajo arriba. Llevaba un jersey y una manta en las manos. Le dio el jersey al paciente al tiempo que le decía "póntelo, por favor". Abrió la puerta y salió a la terraza comprobando la temperatura. Era una mañana cálida, a pesar de estar todavía en invierno. Volvió a entrar y sacó uno por uno tres silloncitos a fuera, luego una mesita, después les dijo que cuando quisieran podían salir y salió fuera a esperarlos. Cuando se hubieron acomodado en las butacas que había sacado el muchacho, este se acercó donde estaba Marc/Josep y le envolvió las piernas y las caderas con la manta. Marc/Josep no pudo evitar que las manipulaciones del chico le produjeran una fuerte erección. Mientras ninguno de los tres había podido evitar seguir con la mirada las maniobras de aquella preciosidad en forma de auxiliar de clínica que antes de dejarlos solos dijo.

—Si necesitan algo no duden en avisarnos. Siguiendo las instrucciones del Dr. Trepat a las doce tengo que venir a buscar al paciente. Así que si no quieren nada más...

Y cuando hubo marchado Marc/Josep dijo:

—A él, lo quiero a él. No sé dónde lo tenían escondido, pero me podía haber hecho mucho más agradable mi estancia aquí... —Los tres rieron con ganas de la espontaneidad del adolescente.

—Por lo que veo tú también eres de los nuestros —dijo Pablo, entre risas.

—Aquí fuera no creo que nos escuche nadie —dijo Toni/Marc, obviando el comentario de Pau— así que vamos a hablar claro.

—De acuerdo —dijo Josep.

—En primer lugar quisiera sentar unas bases de trabajo. Mi objetivo, que espero que tú Josep compartas, es volver a vivir en mi cuerpo ya quiero seguir viviendo con Pau a quien amo con locura —Pau interrumpió el discurso de Toni/Marc con un "Yo también te amo con locura".

—Comparto ese objetivo, quiero volver a mi cuerpo, y recuperar mi vida y mi Ramón —Josep aprovechó el momento para añadir información sobre si mismo a todo este lío.

—Está claro que no sabemos nada sobre ti —dijo Toni/Marc mirándole con con cierta severidad al desviar la conversación—. Creo que debemos hablar de ello. Entiendo que nos quieres decir que eres homosexual. Eso nos puede ayudar en el trabajo de investigación que tenemos que hacer. Fijaros que Toni es, cuando menos, bisexual, tiene dos hijos; Tanto tú, Josep, como yo, Marc, homosexuales. Puede que eso sea importante...

—Bueno, yo todavía no he salir del armario... Además Ramón y yo sólo nos damos besos y ciertas caricias impúdicas.

—¿Pero te sientes homosexual?

—No te lo sé decir, creo que estoy enamorado de Ramón, pero todavía no he intentado hacerlo con una chica.

—Pero, ¿te atraen las chicas?

—No sabría decírtelo... No hay nadie que me atraiga más que Ramón.

—Yo también empecé así, pero puede que seas bisexual como Toni. De momento dejémoslo ahí. Volviendo donde estaba. Tanto tú —dijo mirando a en Marc/Josep— como yo queremos volver a donde estábamos, a nuestros cuerpos y seguir con la vida que teníamos por eso debemos ser muy prudentes. Esto que nos ha pasado creo que es muy excepcional, por un lado no tengo noticia de un caso similar y por el otro me parece que muy poca gente está en condiciones de aceptar un hecho como este, aunque Pau sea uno esos pocos.

—No ha sido nada fácil —dijo el aludido.

—Por eso tenemos que empezar por ser discretos y prudentes. Para que me entiendas Josep: A tus padres les puede costar aceptar que tu pareja sea Ramón, pero saben lo que es la homosexualidad aunque les pese que su hijo sea homosexual y que les cueste tanto aceptarlo como a mis padres que aún no lo han hecho, pero ¿como podran entender que lo que ellos creen que es su hijo no lo es y que su hijo ahora habita en otro cuerpo? ¿Crees que pueden aceptar fácilmente una cosa así? ¿No crees que nos pueden tomar por locos? Por eso creo que debemos callar, que sólo podemos manifestarnos cuando sea imprescindible, cuando tengamos claro que debemos hacerlo y de que podemos demostrarlo. Además estoy convencido de que debemos actuar lo más científicamente posible.

—De eso entendéis más vosotros que yo —dijo Josep con cara de preocupación.

—Quiero decir que debemos empezar por cerrar la cadena. Puede que tengamos suerte y sea Toni quien ocupa tu cuerpo, pero también puede que no, puede que sea otra persona, heterosexual, gay, bi, trans o lo que sea, quien ha dejado un cuerpo libre que ocupa otro... Pero creo que al final de la cadena encontraremos a Toni ocupando un cuerpo que haya quedado vacante.

—Visto así la cosa puede llegar a ser muy compleja, pero deseo que tengas razón y que en algún momento encontremos a ese Toni —comentó Josep que seguía con la cara de preocupado.

—Una vez cerrada la cadena de cambios, deberíamos averiguar los aspectos comunes de todos los casos ya que creo que deben ser la clave de lo ocurrido —siguió Toni/Marc.

—¿Y si no los hay? —Ahora era Pau que soltaba su comentario.

—Espero que los haya, sino tendremos que buscar la explicación en alguna otra parte, no me preguntéis ahora cual. No lo sé. Ya lo veremos. Además, también quiero buscar precedentes, si los hay y han quedado registrados en alguna parte. Reconozco que todo eso puede ser complicado, incluso muy complicado, pero no veo otra vía para averiguar cómo revertir el proceso, la forma de volver cada uno a su cuerpo.

—Tal como lo pintas parece casi imposible —dijo Marc/Josep.

—¿Qué quieres, pues, dejarlo estar? —dijo Toni/Marc con un tono inquisitivo casi agresivo.

—No, no. Pero veo que lo tenemos muy mal.

—Tienes razón, no es nada fácil, pero estamos ante un problema del que no sabemos la solución, mejor dicho, que ni siquiera sabemos si la tiene.

—Un problema es cuando se desconoce la solución o si tiene —añadió Pau.

Esa misma tarde el Dr. Trepat, cuando Toni/Marc y Pau salían de haber visitado a Marc/Josep, les anunció que si todo seguía así al día siguiente daría el alta. En la visita estado hablando de Josep y de Marc, intercambiando información de uno y del otro tanto para conocerse como para saber cómo debían actuar. Después habían comenzado a perfilar el plan de trabajo. Lo primero era ir a casa de Josep para intentar hablar con quien fuera que estaba ocupando su cuerpo. Tenían que ir con mucho cuidado para mantener a los padres de Josep al margen de los hechos, al menos de momento. Acordaron que irían Toni/Marc y Marc/Josep solos en el coche de Toni.

—¿Y cómo quieres que hablemos con él? —Dijo Marc/Josep.

—Pues por la calle —Toni/Marc dio un tono de obviedad en su frase.

—Yo no suelo ir solo por la calle.

—Ni cuando vas a la escuela.

—Ni cuando voy al Insti, cada día me viene a buscar Ramón.

—Eso puede ser una pega ¿No vas solo a ninguna parte?

—Normalmente no.

—Pues, lo primero que tendremos que hacer será estudiar la forma de ponernos en contacto con él.

Un abrazo.

dilluns, 17 d’octubre de 2011

La Teoria Queer --- La Teoría Queer

[Entrada 107]


La Teoria Queer


Als anys 90 van sorgir en força el moviment queer, aquest té la seva base teòrica en la teoria queer que la Viquipèdia la defineix així:
La Teoria Queer (de l'anglès queer: "estrany" o "bord", utilitzat durant molt de temps com a eufemisme per a referir-se als homosexuals) és una teoria sobre el gènere que afirma que la orientació sexual i la identitat sexual o de gènere de les persones són el resultat d'una construcció social i que, per tant, no existeixen rols sexuals essencials o biològicament inscrits en la naturalesa humana, sinó formes socialment variables de desenvolupar un o diversos rols sexuals.

[...] La Teoria Queer (TQ) rebutja la classificació dels individus en categories universals com "homosexual", "heterosexual", "home" o "dona", ja que contenen una quantitat enorme de variacions culturals, cap de les quals seria més fonamental o natural que les altres. Contra el concepte clàssic de gènere, que distingia allò "normal" (en anglès straight) d'allò "anòmal" (queer), la Teoria Queer afirma que totes les identitats socials són igualment anòmales.
El moviment queer té el seu origen en aquesta teoria, el moviment d'alliberament LGBT podrien considerar-se el més propers als queer, però en canvi el moviment queer és hereu del feminisme.

No es tracta de què el moviment alliberament LGBT i el moviment queer s'intentin combatre o reduir l'altre. Els dos tipus de lluita poden ser complementaris i convergir en molts punts, però en d'altres, xoquen. El més evident és el que fa referència a identitats sexuals. Tenim dues opcions: o utilitzar una identitat sexual com a identitat de lluita política i social, o lluitar contra les identitats sexuals imposades socialment.

En Paco Vidarte en la conferencia que va fer a les Jornades Queer d'Alcoi (http://materialqueer.blogspot.com/2008/09/moviment-queer-vs-moviment-glbt.html) defensava que renunciar a la identitat gai, lesbiana, bisexual, etc. significaria una pèrdua de tota la força política ja que no estem parlant d’una lluita individual. La identitat és l’única forma de resistència col•lectiva, d’establir un front comú. Comenta que és cert que cadascú tenim la nostra condició sexual diferenciada, que no hi ha dos persones iguals. Els qui defensen aquesta renuncia d'identitat diuen que estandarditzar o tipificar les persones pot resultar perillosament homogeneïtzador. I a més, afegeixen, insistir en la pròpia diferència, potser impliqui facilitar l'estigmatització i l'etiquetatge. Però no hem d'oblidar que la marginació més aviat procedeix de fora. I per evitar l'estigmatització i la discriminació, la solució no està en no declarar-se homosexual i tornar a l'armari, sinó a lluitar perquè les coses canviïn una mica. Plantejar com a tasca política immediata per als gais i lesbianes la dissolució de les categories i la renúncia a la identitat és una proposta que no se sosté.

En l'article de Daisy Forman: Gènere i classe | La teoria queer i la lluita LGTB afirma que La teoria Queer s’ha fet molt popular dins del moviment LGTB, però fins a quin punt serveix com a estratègia política per a la lluita contra l’opressió LGTB?. Defineix el moviment queer com anticapitalista que s’alinea en gran part amb la visió marxista sobre la sexualitat, en esborrar les fronteres entre les identitats sexuals. Afegeix que la teoria Queer cerca una ruptura radical amb el status quo però es nega a promoure una estratègia clara per aconseguir-la. En la pràctica, l’activisme Queer acaba repetint la mateixa política de la identitat que volia evitar al principi; l’enfocament ha tornat a centrar-se en les accions individuals i canvis de l’estil de vida. I conclou que La teoria Queer suposa un desenvolupament molt positiu per al moviment LGTB en molts aspectes. Malgrat això, per aconseguir l’objectiu comú d’una societat lliure de opressió sexual, els canvis individuals no serveixen. Cal construir una lluita revolucionària com la dels 70, capaç d’enfrontar la ideologia de la família i acabar amb el sistema capitalista que la genera.

Una abraçada.





La Teoría Queer


En los años 90 surgieron en fuerza el movimiento queer, este tiene su base teórica en la teoría queer que la Wikipedia la define así:
La Teoría Queer (del inglés queer: "raro" o "extraño", utilizado durante mucho tiempo como eufemismo para referirse a los homosexuales) es una teoría sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas son el resultado de una construcción social y que, por tanto, no existen roles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desarrollar uno o varios roles sexuales.

[...] La Teoría Queer (TQ) rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales como "homosexual", "heterosexual", "hombre" o "mujer", ya que contienen una cantidad enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales sería más fundamental o natural que las otras. Contra el concepto clásico de género, que distinguía lo "normal" (en inglés straight) de lo "anómalo" (queer), la Teoría Queer afirma que todas las identidades sociales son igualmente anómalas.
El movimiento queer tiene su origen en esta teoría, el movimiento de liberación LGBT podrían considerarse el más próximos a los queer, pero en cambio el movimiento queer es heredero del feminismo.

No se trata de que el movimiento liberación LGBT y el movimiento queer se intenten combatir o reducir el otro. Los dos tipos de lucha pueden ser complementarios y converger en muchos puntos, pero en otros, chocan. El más evidente es el que hace referencia a identidades sexuales. Tenemos dos opciones: o utilizar una identidad sexual como identidad de lucha política y social, o luchar contra las identidades sexuales impuestas socialmente.

Paco Vidarte en la conferencia que dio en las Jornadas Queer de Alcoy (http://materialqueer.blogspot.com/2008/09/moviment-queer-vs-moviment-glbt.html) defendía que renunciar a la identidad gay, lesbiana, bisexual, etc. significaría una pérdida de toda la fuerza política ya que no estamos hablando de una lucha individual. La identidad es la única forma de resistencia colectiva, de establecer un frente común. Comenta que es cierto que cada uno tenemos nuestra condición sexual diferenciada, que no hay dos personas iguales. Quienes defienden esta renuncia de identidad dicen que estandarizar o tipificar las personas puede resultar peligrosamente homogeneizador. Y además, añaden, insistir en la propia diferencia, tal vez implique facilitar la estigmatización y el etiquetado. Pero no debemos olvidar que la marginación más bien procede de fuera. Y para evitar la estigmatización y la discriminación, la solución no está en no declararse se homosexual y volver al armario, sino a luchar para que las cosas cambien un poco. Plantear como tarea política inmediata para los gays y lesbianas la disolución de las categorías y la renuncia a la identidad es una propuesta que no se sostiene.

En el artículo de Daisy Forman: Género y clase | La teoría queer y la lucha LGTB afirma que La teoría Queer ha hecho muy popular dentro del movimiento LGTB, pero ¿hasta qué punto sirve como estrategia política para la lucha contra la opresión LGTB?. Define el movimiento queer como anticapitalista que se alinea en gran parte con la visión marxista sobre la sexualidad, al borrar las fronteras entre las identidades sexuales. Añade que la teoría Queer busca una ruptura radical con el status quo pero se niega a promover una estrategia clara para conseguirla. En la práctica, el activismo Queer acaba repitiendo la misma política de la identidad que quería evitar al principio, el enfoque ha vuelto a centrarse en las acciones individuales y cambios del estilo de vida. Y concluye que La teoría Queer supone un desarrollo muy positivo para el movimiento LGTB en muchos aspectos. Sin embargo, para conseguir el objetivo común de una sociedad libre de opresión sexual, los cambios individuales no sirven. Hay que construir una lucha revolucionaria como la de los 70, capaz de enfrentar la ideología de la familia y acabar con el sistema capitalista que la genera.

Un abrazo.

dijous, 13 d’octubre de 2011

Forever young (19)

[Entrada 106]

Forever young (19)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc d'uns 30, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Va a veure a en Pau, aconsegueix convèncer-lo que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. Aconsegueixen convèncer al psiquiatre que els deixi parlar-hi. En Toni/Marc du una carta on explica a en Marc/Josep que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital...

A una indicació del doctor va entrar un infermer, va posar-se al costat d'en Marc/Josep i li va dir "anem?". Van sortir tots dos de la sala. Els ulls del pacient eren plens de llàgrimes i una d'elles s'escapà galta avall. Així que infermer i pacient van perdre's de vista passadís enllà el doctor va indicar a en Pau i a en Toni/Marc que entressin a la sala on havia tingut lloc l'entrevista d'en Toni/Marc amb en Marc/Josep.

—Podria veure aquesta carta? —va demanar el doctor.

—Jo només en sóc dipositari, crec que no la hi puc mostrar sense permís d'en Marc —Va replicar en Toni/Marc.

—Em sembla que el noi encara no està en condicions de prendre una decisió. Davant la llei jo sóc el responsable de tot el que faci o deixi de fer el pacient mentre estigui ingressat.

—A mi em sembla que ha demostrat estar en condicions de raonar i de prendre decisions. Com ho veus Pau? —En Toni/Marc s'havia girat cap en Pau en fer la pregunta. Aquest es va veure obligat a intervenir.

—Crec que tens raó, Toni, és en Marc qui ho ha d'autoritzar.

—Torneu a fer venir al pacient —va dir el doctor com si parlés a l'aire quan en realitat ho deia als que controlaven la gravació des de l'exterior de la sala. Es va quedar en silenci, esperant-lo. Uns minuts després es va obrir la porta i va entrar de nou l'infermer acompanyant a en Marc/Josep. El doctor es va adreçar al seu pacient demanant-li que li permetés llegir la carta que li havia dut son pare. Aquest va mirar al seu suposat padrastre i es quedà en silenci, expectant. Amb un somriure als llavis en Toni/Marc es va treure la carta de la butxaca interior de l'americana i la hi va donar, afegint:

—Té, torna-la a llegir i decideix si la hi vols deixar llegir...

El pacient va agafar el sobre, va extreure el seu contingut i va fer un somriure amablement mentre rellegia la carta. Quan va acabar es va mirar al doctor.

—És molt important que la hi deixi llegir?

—Em temo que sí, saber que ha produït en tu aquest canvi pot ser crucial.

—No ha estat més que l'amor de la meva mare —va dir en Marc/Josep—. Saber que la meva mare em dóna tot el suport i sobretot saber que ja no condemna la meva relació amb en Pau... —va dir mentre atansava la carta al doctor. Aquest va agafar la carta i començà a llegir.
Estimat fill,

No sé molt bé com començar aquesta carta. Vull dir-te moltes coses, fer-te arribar els meus sentiments més profunds i dubto de la meva capacitat per fer-ho. Una mare no pot deixar d'estimar el seu fill, passi el que passi, faci el que faci, peti qui peti, i jo t'estimo perquè no puc evitar-ho: no sé com expressar el molt que et trobo a faltar...

Hauràs de perdonar-me per no haver sabut encertar. Sé que he fet malament en haver-me allunyat de vosaltres. Tu saps que la meva educació va ser molt estricta i que segons quines coses me les van fer veure com a coses de degenerats, de gent vil i desnaturalitzada, i no saps el que m'ha costat d'entendre que l'amor està per sobre de tot i que quan un estima de debò, no importa a qui s'estimi, ja que l'amor ho omple tot de bellesa i de bondat i això està per damunt del sexe, i que si el meu fill estima algú jo l'he de saber acceptar-ho i, si és una bona persona, saber estimar-lo ja que és qui fa feliç al meu fill. Sé que en Pau és una bona persona.

[...]
Òbviament la carta seguia, deia més coses relacionades amb les seves relacions i amb la intenció de la mare de redreçar-les, aquesta carta tenia una longitud similar a la que havia donat a en Marc/Josep feia una estona. En Toni/Marc havia previst que el doctor li podia demanar que el permetés llegir la carta que suposadament havia escrit la mare d'en Marc, així que havia preparat dos escrits d'aspecte i longitud similars, l'un per a en Marc/Josep i l'altre per al doctor. Se'ls va posar un a cada una de les butxaques de l'interior de l'americana. Només havia d'anar amb molta cura de no equivocar-se. Un bon observador hauria notat que la primera carta havia sortit de la butxaca de l'esquerra i la segona, de la de la dreta, però va decidir jugar-se-la i creure que ningú es fixaria en aquest detall, a més, va escenificar tota aquella comèdia de la resistència a deixar-la-hi llegir al doctor perquè ajudés a distreure l'atenció sobre aquest petit detall. I li havia sortit bé perquè ningú, llevat d'en Marc/Josep, va adonar-se del canvi de carta.

Quan el doctor va haver llegit la carta la hi va tornar a en Marc/Josep i aquest a en Toni/Marc que se la va desar de nou a la butxaca interior de l'americana. En Pau feia cara de no entendre res. El doctor va tornar a donar ordres perquè es tornessin a endur el pacient.

—Com ho veu doctor? Quan li sembla que podrà tornar a casa? —Va dir en Pau a la que es van quedar sols, ell, en Toni/Marc, i el Dr. Trepat.

—Voldria tenir-lo en observació un parell de dies més, però crec que de seguir així ja no caldrà que el mantinguem en regim d'aïllament, vull dir que el podran venir a veure.

—Magnífic —va afegir en Pau.

—Quin serà l'horari de visita —Va demanar en Toni/Marc en el seu paper de fals padrastre.

—L'horari oficial de visita és de cinc a set de la tarda, però donaré ordres perquè puguin veure'l també pel matí de deu a dotze.

Després de que el doctor fes una valoració molt positiva de la entrevista i de la magnífica reacció del pacient davant de carta de sa mare, que va valorar de molt valenta per part de la mare, van acomiadar-se assegurant que l'endemà a les deu del matí vindrien a veure al noi. Quan van sortir de l'hospital en Pau va demanar a en Toni/Marc que li deixés llegir la famosa carta.

—Quina de les dues? —Va dir-li en Toni/Marc.

—Com? Que n'hi ha dues? Ara començo a entendre les reaccions de tots plegats.

En Toni/Marc es va treure les cartes de les butxaques de l'americana.

—Mira aquesta és la primera que només l'ha llegida en Josep. Aquesta altra és la que li hem mostrat al doctor.

—No se m'hauria acudit mai ser tant maquiavèl•lic.

—Havia de preveure tots els riscos. Havia de dir-li a en Josep coses que el doctor no podia sentir, però fer-li creure al doctor que no li amagava res. I quan em vas dir allò "digues-li a cadascú el que vol sentir" em va venir aquesta idea al cap com si fos un llamp.

En Pau es va llegir les dues cartes i va felicitar a en Toni/Marc per la seva habilitat.

—I ara què? —Va dir en Pau en acabar la lectura.

—Ara hem de convèncer al noi que habita el meu cos perquè col•labori i no faci més rucades.

—De què et queixes, si el seu comportament ha estat perfecte?

—Avui sí, però si el 22 de desembre hagués sabut reaccionar avui no hauríem hagut de venir a rescatar-lo i amb aquesta manera de reaccionar davant dels fets de la vida em sembla que se l'ha de convèncer perquè no faci més bestieses.

—Què et fa por? Vols dir que en pot fer gaires més?

—Per exemple, se li podria acudir d'intentar parlar-ne amb els seus pares. Imagina l'embolic que es podria muntar.

—Tens raó. L'haurem de fer reflexionar.

Una abraçada.





Forever young (19)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc d'uns 30, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep en el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís. Aprovechando que Lluís ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Va a ver a Pau, consigue convencerle de que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Consiguen convencer al psiquiatra que les deje hablar con él. Toni/Marc lleva una carta donde explica a Marc/Josep que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés por salir del hospital...

A una indicación del doctor entró un enfermero, se puso al lado de Marc/Josep y le dijo "¿vamos?". Salieron ambos de la sala. Los ojos del paciente estaban llenos de lágrimas y una de ellas se escapó bajando por la mejilla. Tan pronto enfermero y paciente se perdieron de vista alejándose por el pasillo el doctor indicó a Pau y a Toni/Marc que entraran a la sala donde había tenido lugar la entrevista de Toni/Marc con Marc/Josep.

—¿Podría ver esta carta? —Preguntó el doctor.

—Yo sólo soy depositario, creo que no se la puedo mostrar sin permiso de Marc —Replicó Toni/Marc.

—Me parece que el chico no está en condiciones de tomar una decisión. Ante la ley yo soy el responsable de todo lo que haga o deje de hacer el paciente mientras esté ingresado.

—A mí me parece que ha demostrado estar en condiciones de razonar y de tomar decisiones. ¿Como lo ves Pau? —Toni/Marc había girado hacia Pau al hacer la pregunta. Este se vio obligado a intervenir.

—Creo que tienes razón, Toni, es Marc quien lo debe autorizar.

—Vuelvan a traer al paciente —dijo el doctor como si hablara al aire cuando en realidad lo decía a los que controlaban la grabación desde el exterior de la sala. Se quedó en silencio, esperando. Unos minutos después se abrió la puerta y entró de nuevo el enfermero acompañando a Marc/Josep. El doctor se dirigió a su paciente pidiéndole que le permitiera leer la carta que le había traido su padre. Este miró a su supuesto padrastro y se quedó en silencio, expectante. Con una sonrisa en los labios Toni/Marc se sacó la carta del bolsillo interior de la americana y se la dio, añadiendo:

—Toma, vuelvela a leer y decide si se la quieres dejar leer...

El paciente tomó el sobre, extrajo su contenido y sonrió amablemente mientras releía la carta. Cuando acabó se miró al doctor.

—¿Es muy importante que se la deje leer?

—Me temo que sí, saber que ha producido en ti este cambio puede ser crucial.

—No ha sido más que el amor de mi madre —dijo Marc/Josep—. Saber que mi madre me da todo el apoyo y sobre todo saber que ya no condena mi relación con Pau... —Dijo mientras acercaba la carta al doctor. Este cogió la carta y comenzó a leer.
Querido hijo:

No sé muy bien cómo empezar esta carta. Quiero decirte muchas cosas, hacerte llegar mis sentimientos más profundos y dudo de mi capacidad para hacerlo. Una madre no puede dejar de amar a su hijo, pase lo que pase, haga lo que haga, caiga quien caiga, y yo te quiero porque no puedo evitarlo: no sé cómo expresar lo mucho que te echo de menos...

Tendrás que perdonarme por no haber sabido acertar. Sé que he hecho mal al haberme alejado de vosotros. Tú sabes que mi educación fue muy estricta y que según qué cosas me las hicieron ver como cosas de degenerados, de gente vil y desnaturalizada, y no sabes lo que me ha costado entender que el amor está por encima de todo y que cuando uno ama de verdad, no importa a quién se ame, ya que el amor lo llena todo de belleza y de bondad y eso está por encima del sexo, y que si mi hijo quiere alguien yo tengo que saber aceptarlo y, si es una buena persona, saber amarlo ya que es quien hace feliz a mi hijo. Sé Pau es una buena persona.

[...]
Obviamente la carta seguía, decía más cosas relacionadas con sus relaciones y con la intención de la madre de enmendarlas, esa carta tenía una longitud similar a la que había dado a Marc/Josep hacía un rato. Toni/Marc había previsto que el doctor le podía pedir que le permitiera leer la carta que supuestamente había escrito la madre de Marc, así que había preparado dos escritos de aspecto y longitud similares, uno para Marc/Josep y el otro para el doctor. Se los puso uno en cada uno de los bolsillos del interior de la americana. Sólo tenía que ir con mucho cuidado de no equivocarse. Un buen observador habría notado que la primera carta había salido del bolsillo de la izquierda y la segunda, del de la derecha, pero decidió jugársela misma y creer que nadie se fijaría en ese detalle, además, escenificó aquella comedia de la resistencia a dejársela leer al doctor para que ayudara a distraer la atención sobre este pequeño detalle. Y le había salido bien porque nadie, salvo Marc/Josep, se dio cuenta del cambio de carta.

Cuando el doctor hubo leído la carta se la devolvió a Marc/Josep y este a Toni/Marc que se la guardó de nuevo en el bolsillo interior de la americana. Pau ponía cara de no entender nada. El doctor volvió a dar órdenes para que se volvieran a llevar al paciente.

—¿Como le ve doctor? ¿Cuando le parece que podrá volver a casa? —Dijo Pau a la que se quedaron solos, él, Toni/Marc, y el Dr. Trepat.

—Quisiera tenerlo en observación un par de días más, pero creo que de seguir así ya no será necesario que lo mantengamos en régimen de aislamiento, quiero decir que lo podrán venir a ver.

—Magnífico —añadió Pau.

—Cuál será el horario de visita —Preguntó Toni/Marc en su papel de falso padrastro.

—El horario oficial de visita es de cinco a siete de la tarde, pero daré órdenes para que puedan verlo también por la mañana de diez a doce.

Después de que el doctor hiciera una valoración muy positiva de la entrevista y de la magnífica reacción del paciente ante carta de su madre, que valoró de muy valiente por parte de la madre, se despedieron asegurando que al día siguiente a las diez de la mañana vendrían a ver al chico. Cuando salieron del hospital Pau pidió a Toni/Marc que le dejara leer la famosa carta.

—¿Cuál de las dos? —Le dijo Toni/Marc.

—¿Cómo? ¿Que hay dos? Ahora empiezo a entender las reacciones de todos.

Toni/Marc se sacó las cartas de los bolsillos de la americana.

—Mira esta es la primera que sólo la ha leído Josep. Esta otra es la que le hemos mostrado al doctor.

—No se me habría ocurrido nunca ser tan maquiavélico.

—Tenía que prever todos los riesgos. Tenía que decirle a Josep cosas que el doctor no podía oír, pero hacerle creer al doctor que no le ocultaba nada. Y cuando me dijiste lo "dile a cada uno lo que quiere oír" me vino esta idea a la cabeza como si fuera un rayo.

Pau leyó las dos cartas y felicitó a Toni/Marc por su habilidad.

—¿Y ahora qué? —Dijo en Pau al acabar la lectura.

—Ahora tenemos que convencer al muchacho que habita mi cuerpo para que colabore y no haga más tonterías.

—¿De qué te quejas, si su comportamiento ha sido perfecto?

—Hoy sí, pero si el 22 de diciembre hubiera sabido reaccionar hoy no habríamos tenido que venir a rescatarlo y con esa manera de reaccionar ante los sucesos de la vida me parece que se le debe convencer para que no haga más tonterías.

—¿Qué te da miedo? ¿Crees que puede hacer muchas más?

—Por ejemplo, se le podría ocurrir intentar hablar con sus padres. Imagina el lío que se podría montar.

—Tienes razón. Le tendremos que hacer reflexionar.

Un abrazo.