Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 29 de novembre de 2012

Viquiprojecte LGBT --- Wikiproyecto LGBT

[Entrada 214]


Viquiprojecte LGBT


A les Viquipèdies existeixen els viquiprojectes:
Un Viquiprojecte és una pàgina o una col·lecció de pàgines que es dediquen a l'organització i coordinació dels usuaris a l'hora de millorar articles amb un determinat punt en comú. No és un lloc per escriure els articles de l'enciclopèdia, però sí un recurs per a la coordinació de l'ajuda i per organitzar l'escriptura de l'article. Les pàgines unides de discussió són un fòrum convenient per als interessats en un projecte en concret.
A les versions en alemany, francès, anglès, italià, polonès (el de debò), castellà, portuguès, i uns pocs idiomes més hi ha un viquiprojecte LGBT. A la versió en castellà el defineixen com:
Som un grup d'editors que busquem augmentar la qualitat i abast dels articles de la Viquipèdia relacionats amb els temes LGBT i queer.
Potser perquè valoro molt el que ha aportat la viquipèdia crec que hauríem de crear aquest projecte en tots els idiomes que no hi és i col·laborar-hi en aquells que hi sigui, tot i que jo només m'atreveixo a fer-ho en català i castellà.

Clar que del que parlo és de voluntariat, tots els editors de totes les Viquipèdies del món són voluntaris. Tot i que les Viquipèdies siguin editades per voluntaris, tenen un cost ja que cal allotjar-les en uns ordinadors que tenen un cost, que cal tenir connectats a Internet que també té un cost, i que consumeixen electricitat, han d'estar climatitzats, que de vegades s'avarien, etc.

Però la base de les Viquipèdies són aquests voluntaris, ja que la base de tota enciclopèdia són els seus continguts i, per tant, aquest voluntariat.

Us animeu? Us hi apunteu?

Una abraçada.


Wikiproyecto LGBT


En las Wikipedia existen los wikiproyectos:
Un Wikiproyecto es una página o una colección de páginas que se dedican a la organización y coordinación de los usuarios de cara a mejorar artículos con un determinado punto en común. No es un lugar para escribir los artículos de la enciclopedia, pero sí un recurso para la coordinación de la ayuda y para organizar la escritura del artículo. Las páginas unidas de discusión son un foro conveniente para los interesados en un proyecto en concreto.
En las versiones en alemán, francés, inglés, italiano, polaco (el de verdad), castellano, portugués, y unos pocos idiomas más hay un Wikiproyecto LGBT. En la versión en castellano lo definen como:
Somos un grupo de editores que buscamos aumentar la calidad y alcance de los artículos de la Wikipedia relacionados con los temas LGBT y queer.
Quizá porque valoro mucho lo que ha aportado la wikipedia creo que deberíamos crear este proyecto en todos los idiomas que no está y colaborar en ella en aquellos que sea, aunque yo sólo me atrevo a hacerlo en catalán y castellano.

Claro que de lo que hablo es de voluntariado, todos los editores de todas las wikipedias del mundo son voluntarios. Aunque las Wikipedia sean editadas por voluntarios, tienen un coste ya que hay alojarlas en unos ordenadores que tienen un coste, que hay que tener conectados a Internet que también tiene un coste, y que consumen electricidad, deben estar climatizados, que a veces se averían, etc.

Pero la base de las Wikipedias son esos voluntarios, ya que la base de toda enciclopedia son sus contenidos y, por tanto, ese voluntariado.

¿Os animáis? ¿Os apuntáis?

Un abrazo.

diumenge, 25 de novembre de 2012

Territori Comanxe --- Territorio Comanche

[Entrada 213]


Territori Comanxe


No, no vull parlar d'aquesta pel·lícula de títol homònim sobre la guerra de Bosnia que va dirigir Gerardo Herrero tot i que... El que vull és comentar les meves reflexions en la jornada de reflexió. Si, avui els catalans anem a les urnes a votar i ahir va ser la jornada de reflexió. La campanya electoral es va aturar el divendres passat al vespre. Tot i que només són unes eleccions autonòmiques (en altres llocs en diuen cantonals) el tema central de la campanya és crucial per a nosaltres ja que va sobre el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir si volem seguir al Reino de España o volem crear el nostre estat propi...

El sociòleg Manel Castell va presentar l'altre dia un nou llibre: Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de Internet. a la televisió, i deia entre altres coses que la democràcia del nostre país és falsa, perquè no respecta el principi de un ciutadà, un vot ja que el el sistema electoral del nostre país afavoreix molt als grans partits i dificulta l'entrada als parlaments de noves opcions, com ara la CUP. I, com que els grans partits es fan el sord davant de les reivindicacions populars, com les del moviment 15M que tenen una forta presència en l'ànim dels ciutadans, la gent està deixant de creure en la democràcia. De fet, deia, excepte en el països escandinaus on els polítics encara creuen que representen als seus votants i actuen en conseqüència, en la resta del món la democràcia està en crisi. Deia també que els polítics de la resta del món comenten l'error d'envanir-se i creure's que tenen el poder, que l'estat són ells. Deia també que la gent només actua i s'hi implica quan els polítics, com ha fet el Sr. Mas, saben canalitzar els seus anhels.

Jo tinc por, molta por, perquè sé que la dreta té les coses molt ben muntades i molt ben orquestrades. Només cal veure el difícil que està resultant a la població d'adonar-se de com ens estan manipulant i com els ultraliberals ens ho estan prenent tot, tant la riquesa com els drets. I mentre la riquesa de món s'està acumulant a les mans de unes poques famílies, unes 135.000 diuen, no hi ha una mobilització global dels altres milions d'habitants, els que ens estem quedant sense res, per aturar-ho... I no és solament això, és que sembla impossible lluitar contra la corrupció i la manipulació que estan fent dels estaments judicials... Clar que ells tenen les armes i controlen el poder.

Què per què tinc molta por? Doncs perquè el principal impulsor de l'independentisme català ha estat el PP... Què no t'ho creus? Doncs mira, qui ha creat un ambient enrarit, d'odi a tot el que és català i tot el que representa Catalunya ha estat aquest partit filofranquista i ells saben, perquè ho tenen perfectament estudiat i treballat, que això produeix un efecte bumerang, que un poble que se sent atacat i vilipendiat reacciona. Ni en temps de la dictadura franquista el sentiment independentista havia estat tan arrelat a la població catalana. Des de la mort del dictador no m'ha havia sentit tan proper en aquesta idea com ara.

La última maniobra ha estat aquest nyap d'intent de fer-nos creure que en Mas té comptes a Suïssa, que potser els té, com segurament els tenen tots ells, però tots coneixem el principi "calumnia que algo queda" i ells ho saben. A més, el moment escollit per treure-ho a la llum és extremadament sospitós. Què estan buscant? Un altre bumerang?... Que han aconseguit? Rellançar al Sr. Mas (que és una mica més de centre dretes que ells) i si bé fins ara totes els enquestes deien que era molt difícil que obtingués la majoria absoluta, ara comencen a dir que possiblement l'aconseguirà.

Per què volen que guanyi en Mas? Per donar-nos la independència? Més aviat crec que la cosa no va per aquí. Per tenir una excusa per entrar amb els tancs? Ja els agradaria a molts, però em temo que no són tan burros. Llavors què busquen?

Rucs no en són, llavors... Digueu-me paranoic...

Una abraçada.


Territorio Comanche


No, no quiero hablar de esa película de título homónimo sobre la guerra de Bosnia que dirigió Gerardo Herrero aunque... Lo que quiero es comentar mis reflexiones en la jornada de reflexión. Si, hoy los catalanes vamos a las urnas a votar y ayer fue la jornada de reflexión. La campaña electoral se detuvo el viernes pasado por la noche. Aunque solo son unas elecciones autonómicas (en otros lugares las llaman cantonales) el tema central de la campaña es crucial para nosotros ya que va el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir si queremos seguir en el Reino de España o queremos crear nuestro estado propio...

El sociólogo Manuel Castells presentó el otro día un nuevo libro: Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de Internet. en la televisión, y decía entre otras cosas que la democracia de nuestro país es falsa, porque no respeta el principio de un ciudadano, un voto ya que el el sistema electoral de nuestro país favorece mucho a los grandes partidos y dificulta la entrada en los parlamentos de nuevas opciones, como la CUP. Y, como los grandes partidos hacen oidos sordos ante las reivindicaciones populares, como las del movimiento 15M que tienen una fuerte presencia en el ánimo de los ciudadanos, la gente está dejando de creer en la democracia. De hecho, decía, excepto en los países escandinavos donde los políticos aún creen que representan a sus votantes y actúan en consecuencia, en el resto del mundo la democracia está en crisis. Decía también que los políticos del resto del mundo comentan el error de endiosarse y creerse que tienen el poder, que el estado son ellos. Decía también que la gente sólo actúa y se implica cuando los políticos, como ha hecho el Sr. Mas, saben canalizar sus anhelos.

Yo tengo miedo, mucho miedo, porque sé que la derecha tiene las cosas muy bien montadas y muy bien orquestadas. Sólo hay que ver lo difícil que está resultando a la población de darse cuenta de cómo nos están manipulando y cómo los ultraliberales nos lo están quitando todo, tanto la riqueza como los derechos. Y mientras la riqueza de mundo se está acumulando en las manos de unas pocas familias, 135.000 dicen, no hay una movilización global de los otros millones de habitantes, los que nos estamos quedando sin nada, para pararlo... Y no es sólo eso, es que parece imposible luchar contra la corrupción y la manipulación que están haciendo de los estamentos judiciales... Claro que ellos tienen las armas y controlan el poder.

¿Qué por qué tengo mucho miedo? Pues porque el principal impulsor del independentismo catalán ha sido el PP... ¿Qué no te lo crees? Pues mira, quien ha creado un ambiente enrarecido, de odio a todo lo que es catalán y todo lo que representa Cataluña, ha sido ese partido filofranquista y ellos saben, porque lo tienen perfectamente estudiado y trabajado, que eso produce un efecto boomerang, que un pueblo que se siente atacado y vilipendiado reacciona. Ni en tiempos de la dictadura franquista el sentimiento independentista había estado tan arraigado en la población catalana. Desde la muerte del dictador no me había sentido tan cercano a esa idea como ahora.

La última maniobra ha sido esa chapuza de intento de hacernos creer que en Mas tiene cuentas en Suiza, que quizás las tiene, como seguramente las tienen todos ellos, pero todos conocemos el principio "calumnia que algo queda" y ellos lo saben. Además, el momento elegido para sacarlo a la luz es extremadamente sospechoso. ¿Que están buscando? ¿Otro boomerang?... ¿Que han conseguido? Relanzar al Sr. Mas (que es un poco más de centro derechas que ellos) y si bien hasta ahora todas las encuestas decían que era muy difícil que obtuviera la mayoría absoluta, ahora empiezan a decir que posiblemente la conseguirà.

¿Por qué quieren que gane en Mas? ¿Para darnos la independencia? Más bien creo que la cosa no va por ahí. ¿Para tener una excusa para entrar con los tanques? Ya les gustaría a muchos, pero me temo que no son tan burros. ¿Entonces qué buscan?

Tontos no son, entonces... Llamadme paranoico...

Un abrazo.

dimecres, 21 de novembre de 2012

Pelar-se-la --- Pajearse

[Entrada 212]


Pelar-se-la


Crec que segons estudis som molts els homes i les dones que practiquem la masturbació o l'hem practicada algun cop (Segons Kinsey, al 1953, el 92% dels homes i del 63% de les dones ho havien fet si més no un cop).

En una plana sobre orientació sexual he trobat el text següent: En los comienzos del siglo XVIII, un monje inglés edita un panfleto donde profiere terroríficas advertencias contra la masturbación y la rebautiza onanismo. La idea de que es un acto pecaminoso, contra natura, comienza a transmitirse de generación en generación, hasta que en 1758 este delito de confesionario pasa a ser aceptado por la medicina de la época. Un médico suizo llamado Tissot se convierte en su abanderado y llega a afirmar que la masturbación era la más mortífera y siniestra de las prácticas sexuales. Como producto del contubernio religión-medicina comienza a desplegarse, de allí en más, un amplio catálogo de enfermedades. Tissot no sólo le atribuyó a la masturbación ser la causa de agotamiento, nerviosismo y locura, sino que llegó a sostener que al daño físico y psíquico sobrevenía un daño moral con el castigo divino consiguiente.

Al segle XVII el Dr Condom, metge de Carles II d'Anglaterra, crea per el seu rei un condó amb intestí d'ovella amb una cinta per lligar-lo al penis. El 1843 va ser desenvolupat en cautxú i el 1930 es reemplaça el cautxú per làtex que es com se segueixen fabricant avui. Algú prou seriós em va explicar que, de fet, el tal Tissot i el monjo anglès anaven contra la masturbació perquè era el mètode habitual de contracepció de les classes socials baixes i mitjanes, i en realitat el que estaven fent era col·laborar en el llançament comercial del preservatiu. Cosa que evidencia un transfons econòmic...

Està clar que la masturbació és saludable, molt més saludable que altres pràctiques sexuals. A més, no té contraindicacions, malgrat que hi hagi qui digui el contrari, per exemple, no produeix ni facilita l'ejaculació precoç. Òbviament hi ha masturbacions patològiques, com les dels exhibicionistes, o obsessives, però en aquests casos el problema no és la masturbació en si mateixa sinó l'estat psíquic del qui la practica.

Tot i que es considera habitual entre els joves, és també força més habitual del que sembla entre els adults. Hi ha gent, que prefereix pelar-se-la abans que mantenir relacions amb altres persones. També hi ha a qui li agrada l'intercanvi de palles, encara que de vegades sigui tan sols una forma de començar...

Crec que es millor masturbar-se que quedar-se amb les ganes, que val la pena descarregar la tensió. No hi ha res que justifiqui la resistència a una bona palla, no té cap avantatge aquesta resistència. Ja sé que la majoria preferim les relacions sexuals a pelar-se-la, tot i que defenso que per tenir relacions sexuals amb una altra persona ha de valer més la pena que fer-se una palla, i tristament no sempre és així.

Una abraçada.


Pajearse


Creo que según estudios somos muchos los hombres y las mujeres que practicamos la masturbación o la hemos practicado alguna vez (Según Kinsey, en 1953, el 92% de los hombres y del 63% de las mujeres lo habían hecho al menos una vez).

En una página sobre orientación sexual he encontrado el siguiente texto: En los comienzos del siglo XVIII, un monje inglés edita un panfleto donde profiere terroríficas advertencias contra la masturbación y la rebautiza onanismo. La idea de que es un acto pecaminoso, contra natura, comienza a transmitirse de generación en generación, hasta que en 1758 este delito de confesionario pasa a ser aceptado por la medicina de la época. Un médico suizo llamado Tissot se convierte en su abanderado y llega a afirmar que la masturbación era la más mortífera y siniestra de las prácticas sexuales. Como producto del contubernio religión-medicina comienza a desplegarse, de allí en más, un amplio catálogo de enfermedades. Tissot no sólo le atribuyó a la masturbación ser la causa de agotamiento, nerviosismo y locura, sino que llegó a sostener que al daño físico y psíquico sobrevenía un daño moral con el castigo divino consiguiente.

En el siglo XVII el Dr. Condóm, médico de Carlos II de Inglaterra, crea para su rey un condón con intestino de oveja con una cinta para atarlo al pene. En 1843 fue desarrollado en caucho y en 1930 se el caucho reemplaza por latex que es como se siguen fabricando hoy. Alguien lo suficientemente serio me explicó que, de hecho, el tal Tissot y el monje inglés iban contra la masturbación porque era el método habitual de contracepción de las clases sociales bajas y medias, y en realidad lo que estaban haciendo era colaborar en el lanzamiento comercial del preservativo. Lo cual evidencia de un trasfondo económico...

Está claro que la masturbación es saludable, mucho más saludable que otras prácticas sexuales. Además, no tiene contraindicaciones, aunque haya quien diga lo contrario, por ejemplo, no produce ni facilita la eyaculación precoz. Obviamente hay masturbaciones patológicas, como las de los exhibicionistas, o obsesivas, pero en esos casos el problema no es la masturbación en sí misma sino el estado psíquico de quien la practica.

Aunque se considera habitual entre los jóvenes, es también bastante más habitual de lo que parece entre los adultos. Hay gente que prefiere pajearse antes que mantener relaciones con otras personas. También hay a quien le gusta del intercambio de pajas, aunque a veces sea tan solo una forma de empezar......

Creo que es mejor masturbarse que quedarse con las ganas, que merece la pena descargar la tensión. No hay nada que justifique la resistencia a una buena paja, no tiene ninguna ventaja resistirse. Ya sé que la mayoría preferimos las relaciones sexuales a la paja, aunque defiendo que para tener relaciones sexuales con otra persona debe valer más la pena que hacerse una paja, y tristemente no siempre es así.

Un abrazo.

dissabte, 17 de novembre de 2012

Drogues --- Drogas

[Entrada 211]


Drogues


Una de les meves frases preferides del maig del 68 és la de "prohibit prohibir". La societat actual sembla que tot ho vulgui resoldre a cop de llei, a base de prohibir tot allò que creu que no s'ha de fer. Sotmetent al ciutadà a una tutela cada dia més gran, fins que s'arribi a la tutela absoluta, llavors no caldrà que el ciutadà decideixi res, no caldrà tenir criteri, la llei ho regularà tot...

En alguns casos això funciona. Com el carnet de conduir per punts i la reducció dels límits de velocitat al voltant de Barcelona. Amb xifres a la mà s'han reduït el nombre d'accidents i de morts a les carreteres, tot i que personalment he passat de ser un conductor molt concentrat i atent al trànsit a ser un conductor que s'avorreix al volant i que està tota l'estona pendent del comptaquilòmetres. Jo em considero més perillós ara que abans...

Hi ha altres casos en què aquestes prohibicions no funcionen. El fracàs de la llei seca la als EEUU als anys vint que prohibia l'alcohol n'és un cas flagrant. Amb aquella llei només va aconseguir promocionar l'imperi dels gàngsters i les màfies.

Potser no es coneix tant, però a conseqüència de les guerres del opi entre britànics i xinesos (entre 1832 i 1858) es va prohibir a la Xina durant una llarga temporada el consum d'opi. La prohibició va tenir com a conseqüència que se'n doblés el consum i la solució va ser la d'aixecar la prohibició.

Davant d'aquestes evidències, per què segueixen insistint? Per què està prohibit el tràfic de drogues? Per què aquesta lluita contra la cocaïna a Sud-americà? Per enriquir i fomentar els grans cartels i màfies? Per alimentar a la Camorra napolitana?

No ha servit de res la història?

Una abraçada.


Drogas


Una de mis frases favoritas de mayo del 68 es la de "prohibido prohibir". La sociedad actual parece que todo lo quiera resolver a golpe de ley, a base de prohibir todo aquello que cree que no se debe hacer. Sometiendo al ciudadano a una tutela cada día mayor, hasta que se llegue a la tutela absoluta, entonces no será necesario que el ciudadano decida nada, no tendrá que tener criterio, la ley lo regulará todo...

En algunos casos esto funciona. Como ha pasado el carnet de conducir por puntos y la reducción de los límites de velocidad alrededor de Barcelona. Con cifras en la mano se han reducido el número de accidentes y de muertes en las carreteras, aunque personalmente he pasado de ser un conductor muy concentrado y atento al tráfico a ser un conductor que se aburre al volante y que está siempre pendiente del cuentakilómetros. Yo me considero más peligroso ahora que antes...

Hay otros casos en que estas prohibiciones no funcionan. El fracaso de la ley seca en los EEUU en los años veinte que prohibía el alcohol es un caso flagrante. Con esa ley solo logró promocionar el imperio de los gángsters y las mafias.

Quizás no se conoce tanto, pero a consecuencia de las guerras del opio entre británicos y chinos (entre 1832 y 1858) se prohibió en China durante una larga temporada el consumo de opio. La prohibición tuvo como consecuencia que se doblara el consumo en el país y la solución fue la de levantar la prohibición.

Ante estas evidencias, ¿por qué siguen insistiendo? ¿Por qué está prohibido el tráfico de drogas? ¿Por qué esta lucha contra la cocaína en Sudamérica? ¿Para enriquecer y fomentar los grandes cárteles y mafias? ¿Para alimentar a la Camorra napolitana?

¿No ha servido de nada la historia?

Un abrazo.

dimarts, 13 de novembre de 2012

Mentir

[Entrada 210]


Mentir


Per ser rigorosos hauríem d'entendre que mentir és faltar a la veritat, i això tant ho fem quan diem una cosa totalment falsa com quan diem una mitja veritat, una veritat parcial. Moltes vegades ho fem en benefici propi i altres per consideració als altres. Aquest benefici propi pot ser tant per obtenir alguna cosa que ens interessa directament, com el jugador trampes para guanyar o l'empleat que s'inventa una història falsa, com ara una oferta de treball, per tal d'aconseguir un sou millor (l'engany té un propòsit concret cosa que per a molts és una justificació suficient). També mentim per evitar-nos un càstig, per evitar que ens avergonyeixin davant dels altres, per protegir-nos o per evitar quedar en evidència, nus, davant dels altres. És a dir, que en aquests casos justifiquem les falsedats o mitges veritats perquè ens convenen i van en el nostre benefici.

Les altres, aquestes mentides dites socials o de relació, que el que tracten és de motivar els altres o, si més no, intenten evitar desmoralitzar-los, en diem també mentides pietoses. Per això es diu que la veritat ofèn o que qui diu les veritats perd les amistats... I així, quan em diuen: què ve et conserves, estàs igual que sempre, penso: un altre que m'ha vist més envellit...

Hi ha qui defensa que mentir és la base de la nostra vida social, que sense la mentida la nostra societat no seria viable, que no seria tal com és. Em resisteixo a creure-ho. Evidentment no et pots passar el dia dient el que et passa pel cap, dient tot el que penses, tot i que això sigui ocultar el nostre pensament, penso que no és viable dir tot el que pensem, no tindríem temps, i d'altre banda moltes de les coses que ens passen pel cap no estan prou madures com per treure-les a l'exterior. Ara bé, d'això, de no dir tot el que pensem, a falsejar el que pensem a base de dir una cosa per una altra o només dir-ho a mitges hi veig una distància. Prefereixo el silenci a la falsedat.

Llavors, un LGBT que està a l'armari està mentint? De la mateixa manera que no veig per què hem d'anar pregonant tot el que pensem, tampoc crec que sigui necessari que anem pregonant les nostres preferències sexuals, de la mateixa manera que no anem pregonant quin és el nostre color preferit o el menjar que més ens agrada, però el nostre silenci és pot interpretar com una ocultació de la veritat (estem a l'armari) i se'ns pot acusar de dur a engany als altres. A mi em sembla que això no és rigorosament cert ja que és la societat que està carregada de prejudicis qui està muntant aquesta falsedat. Què per què ho dic? Doncs ho dic perquè si no tinc ploma tothom em suposa heterosexual, i si en tinc tothom confon el meu efeminament amb homosexualitat, i crec que ja he dit més d'un cop que conec homes francament efeminats que són més heterosexuals que una altra cosa. Llavors, sóc jo qui enganya o és la societat per si mateixa qui s'autoenganya?

En la meva adolescència no vaig tenir gaires novietes, en primer lloc perquè la meva inseguretat que em feia patir d'una timidesa digna de millor causa, en segon, per una gran por al ridícul davant d'un més que probable "no", tot això alimentat per una baixa autoestima, que es fonamentava en el meu aspecte físic, ja que la meva dentadura era, i és, digna d'un treball d'ortodòncia espectacular, perquè la meva totxa (o nàpia) llavors em feia sentir com la reencarnació d'en Cyrano de Bergerac, i a més, perquè era extremadament prim. És a dir que qui em volien dir una cosa agradable em qualificava de bon noi o de simpàtic... A part d'això a més vaig tenir una temporada d'un alt fervor religiós, que va fer creure a més d'un que em postulava per a una carrera eclesiàstica de celibat obligatori. Crec que mai ningú va posar en dubte la meva falsa heterosexualitat, i dic falsa perquè la meva bisexualitat està fora de qualsevol dubte. Mentia? Si ni jo mateix ho tenia clar en aquells moments. Suposo que fonamentalment perquè em negava a admetre el que ja començava a ser més que evident.

Per això crec que moltes vegades mantenir-se a l'armari és tan fàcil com callar les nostres preferències (no cal pregonar que admires la bellesa dels del teu mateix sexe) i ocultar la nostra activitat sexual (no cal pregonar en qui penses quan et masturbes o amb qui et fiques al llit), cosa que també amaguen molts dels heterosexuals. Mentim ocultant-nos? No ho crec, només estem ocultant una de les nostres característiques que no és ni de lluny la més important, però també ocultem els nostres pensaments més íntims i no per això mentim, oi? Sí, ja ho sé, quan arribem a l'enamorament la cosa canvia, ja no podem actuar com un heterosexual. Llavors ens hem de seguir ocultant i ells no ho fan. La nostra societat és així.

Una abraçada.


Mentir


Para ser rigurosos deberíamos entender que mentir es faltar a la verdad, y eso tanto lo hacemos cuando decimos algo totalmente falso como cuando decimos una verdad a medias, una verdad parcial. Muchas veces lo hacemos en beneficio propio y otras por consideración a los demás. Ese beneficio propio puede ser tanto para obtener algo que nos interesa directamente, como el jugador que hace trampas para ganar o el empleado que se inventa una historia falsa, como una oferta de trabajo, con el fin de conseguir un sueldo mejor (el engaño tiene un propósito concreto lo cual para muchos es una justificación suficiente). También mentimos para evitarnos un castigo, para evitar que nos avergüenzan ante los demás, para protegernos o para evitar quedar en evidencia, desnudos, ante los demás. Es decir, que en estos casos justificamos las falsedades o medias verdades porque nos convienen y en nuestro beneficio.

Las otras, esas mentiras llamadas sociales o de relación, que lo que tratan es de motivar a los demás o, cuando menos, intentan evitar desmoralizarlos, se llaman también mentiras piadosas. Por eso se dice que la verdad ofende o que quien dice las verdades pierde las amistades... Y así, cuando me dicen: Qué viene te conservas, estás igual que siempre, pienso: otro que me ha visto más envejecido...

Hay quien defiende que mentir es la base de nuestra vida social, que sin la mentira nuestra sociedad no sería viable, que no sería tal como es. Me resisto a creerlo. Evidentemente no te puedes pasar el día diciendo lo que te pasa por la cabeza, diciendo todo lo que piensas, aunque eso sea ocultar nuestro pensamiento, pienso que no es viable decir todo lo que pensamos, no tendríamos tiempo, y por otro lado muchas de las cosas que nos pasan por la cabeza no están suficientemente maduras como para sacarlas al exterior. Ahora bien, de eso, de no decir todo lo que pensamos, a falsear lo que pensamos a base de decir una cosa por otra o sólo decirlo a medias veo una distancia. Prefiero el silencio a la falsedad.

Entonces ¿un LGBT que está en el armario está mintiendo? Del mismo modo que no veo por qué tenemos que ir pregonando todo lo que pensamos, tampoco creo que sea necesario que vayamos pregonando nuestras preferencias sexuales, del mismo modo que no vamos pregonando cual es nuestro color preferido o la comida que más nos gusta, pero nuestro silencio se puede interpretar como una ocultación de la verdad (estamos en el armario) y se nos puede acusar de llevar a engaño a los demás. A mí me parece que esto no es rigurosamente cierto ya que es la sociedad que está cargada de prejuicios quien está montando esa falsedad. ¿Qué por qué lo digo? Pues lo digo porque si no tengo pluma todo el mundo me supone heterosexual, y si la tengo todos confunden mi afeminamiento con homosexualidad, y creo que ya he dicho más de una vez que conozco hombres francamente afeminados que son más heterosexuales que otra cosa. Entonces ¿soy yo quien engaña o es la sociedad por sí misma quién se autoengaña?

En mi adolescencia no tuve muchas novias, en primer lugar porque mi inseguridad que me hacía sufrir de una timidez digna de mejor causa, en segundo, por un gran miedo al ridículo ante un más que probable "no", todo ello alimentado por una baja autoestima, que se fundamentaba en mi aspecto físico, ya que mi dentadura era, y es, digna de un trabajo de ortodoncia espectacular, porque mi tocha (o napia) entonces me hacía sentir como la reencanación del Cyrano de Bergerac, y además, porque era extremadamente delgado. Es decir que quienes me querían decir algo agradable me calificaba de buen chico o de simpático... Aparte de eso además tuve una temporada de un alto fervor religioso, que hizo creer a más de uno que me postulaba para una carrera eclesiástica de celibato obligatorio. Creo que nunca nadie puso en duda mi falsa heterosexualidad, y digo falsa porque mi bisexualidad está fuera de toda duda. ¿Mentía? Si ni yo mismo lo tenía claro en aquellos momentos. Supongo que fundamentalmente porque me negaba a admitir lo que ya empezaba a ser más que evidente.

Por eso creo que muchas veces mantenerse en el armario es tan fácil como callar nuestras preferencias (no es necesario pregonar que admiras la belleza de los de tu mismo sexo) y ocultar nuestra actividad sexual (no es necesario pregonar en quién piensas cuando te masturbas o con quien te acuestas), lo cual también esconden muchos de los heterosexuales. ¿Mentimos ocultándonos? No lo creo, sólo estamos ocultando una de nuestras características que no es ni de lejos la más importante, pero también ocultamos nuestros pensamientos más íntimos y no por ello mentimos ¿verdad? Sí, ya lo sé, cuando llegamos al enamoramiento la cosa cambia, ya no podemos actuar como un heterosexual. Entonces nos tenemos que seguir ocultando y ellos no lo hacen. Nuestra sociedad es así.

Un abrazo.

divendres, 9 de novembre de 2012

Amistat --- Amistad

[Entrada 209]

Amistat


Em sembla que estarem d'acord en què l'amistat és un lligam afectuós no imposat. Ho dic perquè els lligams de sang ens venen imposats, dit de una altra manera, els amics els triem, la família no. També cal diferenciar l'amistat de les relacions amoroses, en aquestes hi sol haver implicat l'enamorament, aquesta follia que tant ens sol fer patir.

Encara que ens vulguin fer creure el contrari la majoria de les nostres decisions tenen, a més del component racional, un fort component emocional que moltes vegades és el que més pesa, per no dir res de l'influència dels nostres instints. De fet, aquest mecanisme de presa de decisions se'ns escapa, està fora del nostre control, per això moltes vegades hem pres decisions que ni nosaltres mateixos som capaços d'explicar d'una forma racional.

Al mecanisme de la tria d'amics ens passa una cosa semblant, no sabem molt bé perquè una persona ens atrau o ens cau bé, perquè hi ha química, perquè hi ha feeling. De fet, hi ha molta gent que té amics que en un primer moment li van caure malament, tot i que això té més a veure amb les primeres impressions que no sempre són bones...
Buda va parlar sobre l'amistat més que de qualsevol altra relació humana i va identificar diversos tipus d'amics i els nivells o intensitats d'amistat associats a ells. En general parlava dels amics comuns, el que anomenaríem coneguts, camarades o companys (mitta, sakha i sambhatta), la gent que ens agrada, que ens portem bé amb ells, amb qui ens relacionem, però amb qui la nostra relació no és profunda. La base de moltes amistats és la reciprocitat, els interessos i els beneficis compartits. Després hi ha els amics cordials, anomenats per Buda amics del cor (de l'ànima) o amics íntims (mitta sahada), o de vegades amics veritables (sahaya o samdittha), aquells dels quals podem dir que realment ens agraden. Es descriu un amic íntim com la nostra "ànima bessona" i els altres poden dir que "ens avenim molt". En general, només tenim dos o tres amics d'aquests, solen ser del mateix sexe que nosaltres, i la nostra relació amb ells no és estrany que duri tota la vida. Aquests amics podran estar sense veure's durant anys, després es reuniran de nou i reprendran la seva relació com si s'haguessin vist la setmana passada.
Un bon amic ens arriba a conèixer ben íntimament i ben profundament. A vegades els amics ens coneixen millor que nosaltres mateixos, fins i tot més que la mare que ens ha dut al món. Per un amic fem coses que no faríem per ningú més, fins i tot arriscar la nostra vida. Per un bon amic ho faríem tot.

Bé tot, tot... Sexe també? A la nostra cultura on el sexe és tabú, el sexe entre amics no està ben vist. Segurament això es deu al fet que d'una banda confonem el sexe amb l'amor, amb l'enamorament, i de l'altre crec que molts creiem que el sexe crea llaços i vincles que van més enllà del pur sexe. Malgrat tot tinc la idea, potser equivocada, de què hauríem de saber compartir el nostre sexe amb els bons amics de la mateixa manera que compartim els altres aspectes de la vida, de la mateixa manera que un esquimal lliura la seva dona als seus convidats com a signe d'hospitalitat... Jo no ho sé fer.

Una abraçada.


Amistad


Me parece que estaremos de acuerdo en que la amistad es un vínculo afectuoso no impuesto. Lo digo porque los lazos de sangre nos vienen impuestos, dicho de otra manera, los amigos los elegimos, la familia no. También hay que diferenciar la amistad de las relaciones amorosas, en estas suele estar implicado el enamoramiento, ese estado de locura que tanto nos suele hacer sufrir.

Aunque nos quieran hacer creer lo contrario la mayoría de nuestras decisiones tienen, además del componente racional, un fuerte componente emocional que muchas veces es el que más pesa, por no hablar de la influencia de nuestros instintos. De hecho, ese mecanismo de toma de decisiones se nos escapa, está fuera de nuestro control, por eso muchas veces hemos tomado decisiones que ni nosotros mismos somos capaces de explicar de una forma racional.

Al mecanismo de la elección de amigos nos pasa algo parecido, no sabemos muy bien porque una persona nos atrae o nos cae bien, porque hay química, porque hay feeling. De hecho, hay mucha gente que tiene amigos que en un primer momento le cayeron mal, aunque eso tiene más que ver con las primeras impresiones no siempre son buenas...
Buda habló sobre la amistad más que de cualquier otra relación humana e identificó varios tipos de amigos y los niveles o intensidades de amistad asociados a ellos. En general hablaba de los amigos comunes, lo que llamaríamos conocidos, camaradas o compañeros (mitta, sakha i sambhatta), la gente que nos gusta, que nos llevamos bien con ellos, con quien nos relacionamos, pero con quien nuestra relación no es profunda. La base de muchas amistades es la reciprocidad, los intereses y los beneficios compartidos. Luego están los amigos cordiales, llamados por Buda amigos del corazón (del alma) o amigos íntimos (mitta sahada), o a veces amigos verdaderos (sahaya o samdittha), aquellos de los que podemos decir que realmente nos gustan. Se describe un amigo íntimo como nuestra "alma gemela" y los otros pueden decir que "congeniamos mucho". En general, sólo tenemos dos o tres amigos de ésos, suelen ser del mismo sexo que nosotros, y nuestra relación con ellos no es raro que dure toda la vida. Estos amigos podrán estar sin verse durante años, luego se reunirán de nuevo y reanudarán su relación como si se hubieran visto la semana pasada.
Un buen amigo nos llega a conocer muy íntimamente y muy profundamente. A veces los amigos nos conocen mejor que nosotros mismos, incluso más que la madre que nos trajo al mundo. Por un amigo hacemos cosas que no haríamos por nadie más, incluso arriesgar nuestra vida. Por un buen amigo lo haríamos todo.

Bueno todo, todo... ¿Sexo también? En nuestra cultura en la que el sexo es tabú, el sexo entre amigos no está bien visto. Seguramente eso se debe a que por un lado confundimos el sexo con el amor, con el enamoramiento, y del otro creo que muchos creemos que el sexo crea lazos y vínculos que van más allá del puro sexo. A pesar de todo tengo la idea, quizá equivocada, de que deberíamos saber compartir nuestro sexo con los buenos amigos de la misma manera que compartimos los demás aspectos de la vida, de la misma forma que un esquimal entrega su mujer a sus invitados como signo de hospitalidad... Yo no lo sé hacer.

Un abrazo.

dilluns, 5 de novembre de 2012

Omar Khayyam

[Entrada 208]


Omar Khayyam

A @La Salamandra

Nascut a Nishapur, Ariana, a l'actual Irán, el 18 de maig de 1048, va morir el 4 de desembre 83 anys després. Llibertí, sibarita, àcid, místic i profeta, va estudiar matemàtica i astronomia, va reformar el calendari musulmà, va conrear el dret i les ciències naturals, però tot li va resultar insuficient a l'hora de resoldre el misteri de l'Univers, les passions humanes i l'existència mateixa.

Va destacar en l'àmbit de les lletres per les seves famoses quartetes o "ruba'iyyat", que constitueixen una lloança a la celebració, una enorme pregària fragmentada en estrofes que remeten a la celebració del vi i del plaer. Gaudir de l'instant enfront de la finitud de la vida. Omar Khayyam (o Jayyám) fou un dels exponents més destacats de la literatura persa medieval.

Les seves quartetes son a vegades considerades blasfemes. Com ara,

Un instant separa devoció de blasfèmia,
un instant divideix allò cert d'allò incert,
gaudeix d'aquest instant i tingues-lo en molta estima,
que tota la vida suma el mateix que aquest instant.

O bé,

Digues-me quin home no ha transgredit mai la teva Llei?
Digues-me quin plaer té una vida sense pecat?
Si castigues amb el mal el mal que t'he fet,
Digues quina és la diferència entre tu i jo?

Amin Maalouf explica al seu llibre Samarcanda la història d'Omar Khayyam, i el seu cèlebre manuscrit de Samarcanda, que conté les famoses ruba'iyyat. Omar viu en aquella ciutat sota la protecció del cadi Abu Taher, cadi dels cadis de Samarcanda, escrivint d'amagat les seves quartetes. Una visita de Nasr Khan, Senyor de Transoxiana, du a Samarcanda a una poetessa, Yahán de Bukhara , una viuda que viu a la cort del Nasr Khan. L'amor neix entre Omar i Yahán. Aquesta entra al dormitori de l'Omar aquella mateixa nit i a partir d'aquell dia el comparteixen amb la aquiescència del cadí.

Han passat força nits compartint el llit amb el seu amor intens. L'Omar escriu en la solitud de la seva cambra tres quartetes que ha composat aquest dia. Entra sigil·losament Yahán abans del que era usual i sorprèn en Khayyam amb el llibre encara obert sobre la taula. L'Omar se sent pertorbat per la intrusió i ella ho percep.
Un pesat silenci els separa, però Khayyam s'afanya a trencar-lo.

—És aquest llibre, saps? És veritat que no havia previst ensenyar-te'l. Sempre l'he ocultat en la teva presència, però la persona que me'l va regalar em va fer prometre que el conservaria secret.

L'hi acosta. Ella el fulleja alguns instants aparentant la major indiferència a la vista d'aquestes escasses pàgines esborrallades, disseminades entre les desenes de pàgines en blanc. L'hi torna amb una expressiva ganyota.

—Per què m'ho ensenyes? Jo no t'he demanat res. D'altra banda, mai vaig aprendre a llegir, tot el que sé ho vaig aprendre escoltant als altres.

Omar no pot sorprendre's. En aquesta època no era estrany que un poeta de qualitat fora analfabet, el mateix, és clar, que gairebé la totalitat de les dones.

—I què hi ha tan secret en aquest llibre? Fórmules d'alquímia?
—Són poemes que de vegades escric.
—Poemes prohibits i herètics? Subversius?

El mira amb recel, però Omar es defensa rient:

—No, què t'estàs imaginant? Tinc potser ànima de conspirador? Només són ruba'iyyat sobre el vi, sobre la bellesa de la vida i la seva vanitat.
—Tu, ruba'iyyat?

Se li escapa un crit d'incredulitat, gairebé de menyspreu. Les ruba'iyyat pertanyen a un gènere menor, lleuger i fins i tot vulgar, tot just digne dels poetes dels barris baixos. Que un erudit com Omar Khayyam es permeti compondre de tant en tant quartetes, pot considerar-se una diversió, un pecadet, eventualment una coqueteria, però que es prengui la molèstia de consignar seus versos el més seriosament del món en un llibre envoltat de misteri, resulta sorprenent i inquietant per a una poetessa sotmesa a les normes de l'eloqüència. Omar sembla avergonyit; Yahán està intrigada.
El recel entre ells ja ha nascut. Na Yahán li anuncia que l'endemà tota la cort de Nasr Khan deixa Samarcanda i que se'n va amb ella. Ell li demana que es quedi que comparteixin les seves vides, però ella li diu que no, tot i confessant que ha estat el més bell amor que ha viscut. Una llàgrima humiteja el rostre d'en Khayyam.
Una llàgrima que desitjaria amagar, però na Yahán l'abraça salvatgement enganxant el seu rostre al d'en Khayyam.

—Pots amagar els teus escrits, no les teves llàgrimes. Vull veure-les, tocar-les, barrejar-les amb les meves, vull conservar les seves emprentes sobre les meves galtes, vull conservar el seu sabor salat sobre la meva llengua.

Es diria que intenten esquinçar-se, ofegar-se, aniquilar-se. Les seves mans embogeixen, les seves robes s'escampen. Incomparable nit d'amor la de dos cossos incendiats per llàgrimes ardents. El foc es propaga, els envolta, s'enrosca a ells, els embriaga, els crema, els fusiona pell contra pell fins al límit del plaer. Sobre la taula, un rellotge de sorra flueix gota a gota, el foc amaina, vacil·la, s'apaga, un somriure panteixant roman endarrerit. Durant llarga estona es respiren. Omar murmura, a ella o al destí que acaben de desafiar:

—El nostre enfrontament no ha fet més que començar.

Na Yahán l'abraça amb els ulls tancats:

—No em deixis dormir fins a l'alba...

L'endemà, dues noves línies en el manuscrit. La cal·ligrafia és feble, vacil·lant i torturada:

Què sol estaves, Khayyam, al costat de la teva estimada!
Ara que s'ha anat, podràs refugiar-t'hi.
Una abraçada.


Omar Khayyam

A @La Salamandra

Nacido en Nishapur, Ariana, en el actual Irán, el 18 de Mayo de 1048, murió el 4 de diciembre 83 años después. Libertino, sibarita, ácido, místico y profeta, estudió matemática y astronomía, reformó el calendario musulmán, cultivó el derecho y las ciencias naturales, pero todo le resultó insuficiente a la hora de resolver el misterio del Universo, las pasiones humanas y la existencia misma.

Destacó en el ámbito de las letras por sus famosas cuartetas o "ruba'iyyat", que constituyen una alabanza a la celebración, una enorme plegaria fragmentada en estrofas que remiten a la celebración del vino y del placer. Disfrutar del instante frente a la finitud de la vida. Omar Khayyam (o Jayyam) fue uno de los exponentes más destacados de la literatura persa medieval.

Sus cuartetas son a veces consideradas blasfemas. Como ahora,

Un instante separa devoción de blasfemia,
un instante divide lo cierto de lo incierto,
disfruta de ese instante y tenlo en mucha estima,
que toda la vida suma lo mismo que ese instante.

O bien,

¿Dime qué hombre no ha transgredido nunca tu ley?
¿Dime qué placer tiene una vida sin pecado?
¿Si castigas con el mal el mal que te he hecho,
di cuál es la diferencia entre tú y yo?

Amin Maalouf explica en su libro Samarcanda la historia de Omar Khayyam, y su célebre manuscrito de Samarcanda, que contiene las famosas ruba'iyyat. Omar vive en esa ciudad bajo la protección del cadí Abu Taher, cadí de cadíes de Samarcanda, escribiendo a escondidas sus cuartetas. Una visita de Nasr Khan, Señor de Transoxiana, lleva a Samarcanda a una poetisa, Yahán de Bujara, una viuda que vive en la corte del Nasr Khan. El amor nace entre Omar y Yahán. Ésta entra en el dormitorio de Omar esa misma noche y a partir de ese día lo comparten con la aquiescencia del cadí.

Han pasado bastantes noches compartiendo el lecho con su amor intenso. Omar escribe en la soledad de su cuarto tres cuartetas que ha compuesto ese día. Entra sigilosamente Yahán antes de lo que era usual y sorprende a Khayyam con el libro aún abierto sobre la mesa. Omar se siente perturbado por la intrusión y ella lo percibe.
Un pesado silencio los separa, pero Khayyam se apresura a romperlo.

—Es este libro ¿sabes? Es verdad que no había previsto enseñártelo. Siempre lo he ocultado en tu presencia, pero la persona que me lo regaló me hizo prometer que lo conservaría secreto.

Se lo tiende. Ella lo hojea algunos instantes aparentando la mayor indiferencia a la vista de esas escasas páginas emborronadas, diseminadas entre las decenas de páginas en blanco. Se lo devuelve con una expresiva mueca.

—¿Por qué me lo enseñas? Yo no te he pedido nada. Por otra parte, nunca aprendí a leer; todo lo que sé lo aprendí escuchando a los demás.

Omar no puede sorprenderse. En esa época no era raro que un poeta de calidad fuera analfabeto, lo mismo, por supuesto, que casi la totalidad de las mujeres.

—¿Y qué hay tan secreto en ese libro? ¿Fórmulas de alquimia?
—Son poemas que a veces escribo.
—¿Poemas prohibidos y heréticos? ¿Subversivos?

Le mira con recelo, pero Omar se defiende riéndose:

—No, ¿qué te estás imaginando? ¿Tengo acaso alma de conspirador? Sólo son ruba'iyyat sobre el vino, sobre la belleza de la vida y su vanidad.
—¿Tú, ruba'iyyat?

Se le escapa un grito de incredulidad, casi de desprecio. Las ruba'iyyat pertenecen a un género menor, ligero e incluso vulgar, apenas digno de los poetas de los barrios bajos. Que un erudito como Omar Khayyam se permita componer de vez en cuando cuartetas, puede considerarse una diversión, un pecadillo, eventualmente una coquetería; pero que se tome la molestia de consignar sus versos lo más seriamente del mundo en un libro rodeado de misterio, resulta sorprendente e inquietante para una poetisa sometida a las normas de la elocuencia. Omar parece avergonzado; Yahán está intrigada.
El recelo entre ellos ya ha nacido. Yahán le anuncia que al día siguiente toda la corte de Nasr Khan deja Samarcanda y que se va con ella. Él le pide que se quede, que compartan sus vidas, pero ella le dice que no, al tiempo que confiesa que ha sido el más bello amor que ha vivido. Una lágrima humedece el rostro de Khayyam.
Una lágrima que desearía ocultar, pero Yahán lo abraza salvajemente pegando su rostro al suyo.

—Puedes ocultarme tus escritos, no tus lágrimas. Quiero verlas, tocarlas, mezclarlas con las mías, quiero conservar sus huellas sobre mis mejillas, quiero conservar su sabor salado sobre mi lengua.

Se diría que intentan desgarrarse, ahogarse, aniquilarse. Sus manos enloquecen, sus ropas se esparcen. Incomparable noche de amor la de dos cuerpos incendiados por lágrimas ardientes. El fuego se propaga, los envuelve, se enrosca a ellos, los embriaga, los abrasa, los fusiona piel contra piel hasta el límite del placer. Sobre la mesa, un reloj de arena fluye gota a gota, el fuego amaina, vacila, se apaga, una sonrisa jadeante permanece rezagada. Durante largo rato se respiran. Omar murmura, a ella o al destino que acaban de desafiar:

—Nuestro enfrentamiento no ha hecho más que empezar.

Yahán lo abraza con los ojos cerrados:

—No me dejes dormir hasta el alba...

Al día siguiente, dos nuevas líneas en el manuscrito. La caligrafía es débil, vacilante y torturada:

¡Qué solo estabas, Khayyam, junto a tu amada!
Ahora que se ha ido, podrás refugiarte en ella.
Un abrazo.

dijous, 1 de novembre de 2012

Sobre les religions (1) --- Sobre las religiones (1)

[Entrada 207]


Sobre les religions (1)


A la Unió Soviètica i altres països de la seva òrbita des de l'estat es va potenciar la història de les religions com il·lustració de la irracionalitat ideològica humana prèvia a la instauració de l'anàlisi «científic» marxista que es plasmava en l'ateisme. Mustafà Kemal, en el seu intent de desislamitzar les estructures de la República Turca va imposar l'ensenyament universitari d'història de les religions a la facultat de teologia, important fins i tot al professorat.

Òbviament aquest estudi de la història de les religions ha anat prenent un caire molt més científic ja que ha deixat de ser un instrument polític amb objectius concrets i s'ha afirmat progressivament en l'estatus acadèmic dels estudis no confessionals sobre religió en molts països (França, Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia, països escandinaus, Estats Units, Canadà, Japó, etc.)

L'evolució del fet religiós es produeix en paral·lel a l'evolució de la pròpia societat i així en les societats preagrícolas, que fonamentalment són caçadors-recol·lectors, són de plantejaments molt ecologistes ja que el respecte per l'entorn i la sostenibilitat és bàsica per a la pròpia supervivència i la religió és un dels mitjans culturals més potents d'adaptació a l'ecosistema i de conservació pactada (sacralitzada) d'aquest.

Durant el mesolític es va produir una sedentarització progressiva el que el va portar a un canvi de mentalitat que a la llarga es materialitzaria en l'actuació de manipular el gra, comportament que va convertir el depredador en agricultor. La neolitització (pas a l'economia de producció) és un fenomen progressiu que comporta una complexització tecnològica condicionada per les invencions de la ceràmica i la metal·lúrgia. La qual cosa va donar lloc als primers sistemes estatals complexos, basats en l'adopció d'unes formes polítiques, econòmiques, ideològiques (i religioses) semblants entre si. La gestió d'aquests sistemes econòmics cada vegada més complexos porta a una minva progressiva dels mecanismes de consens i a una concentració del poder decisori en un grup cada vegada més reduït i potencialment eficaç. Sorgeixen els primers sistemes eclesiàstics de la història humana, amb un clergat d'especialistes a temps complet, nombrós i jerarquitzat. El paper del monarca es planteja com a imprescindible (es tracta de la sublimació del poder tirànic) se li s'estima el súmmum de la bondat, se li imagina com el pare de tot el poble i finalment, el que resulta el mitjà de justificació més potent, se'l divinitza o se'l fa descendent d'una divinitat.

D'aquestes èpoques no existeix documentació escrita i ha estat l'antropologia qui ha deduït aquests comportaments en què la religió no és més que un instrument social que té una utilitat de cara a fixar comportaments i objectius. No es té molt coneixements sobre els seus mitologies i rituals, encara que es dedueix dels monuments megalítics de l'època que es caracteritzen pel seu culte als avantpassats i també per l'aparició de santuaris com el de Stonehenge (Anglaterra) construcció que inclou un observatori solar i llunar per determinar equinoccis i altres fases crítiques astronòmiques imprescindibles a l'hora d'establir el calendari. Per paral·lelisme amb èpoques posteriors es dedueix que el comportament de les seves divinitats tendeix a assemblar-se al dels humans.

Una abraçada


Sobre las religiones (1)


En la Unión Soviética y otros países de su órbita desde el estado se potenció la historia de las religiones como ilustración de la irracionalidad ideológica humana previa a la instauración del análisis «científico» marxista que se plasmaba en el ateísmo. Mustafá Kemal, en su intento de desislamizar las estructuras de la República Turca impuso la enseñanza universitaria de historia de las religiones en la facultad de teología, importando incluso al profesorado.

Obviamente ese estudio de la historia de las religiones ha ido tomando un cariz mucho más científico ya que ha dejado de ser un instrumento político con objetivos concretos y se ha afirmado progresivamente en el estatus académico de los estudios no confesionales sobre religión en muchos países (Francia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Italia, países escandinavos, Estados Unidos, Canadá, Japón, etc.)

La evolución del hecho religioso se produce en paralelo a la evolución de la propia sociedad y así en las sociedades preagrícolas, que fundamentalmente son cazadores-recolectores, son de planteos muy ecologistas puesto que el respeto por el entorno y la sostenibilidad es básica para la propia supervivencia y la religión resulta uno de los medios culturales más potentes de adaptación al ecosistema y de conservación pactada (sacralizada) del mismo.

Durante el mesolítico se produjo una sedentarización progresiva lo que le llevó a un cambio de mentalidad que a la larga se materializaría en la actuación de manipular el grano, comportamiento que convirtió al depredador en agricultor. La neolitización (paso a la economía de producción) es un fenómeno progresivo que conlleva una complejización tecnológica jalonada por las invenciones de la cerámica y la metalurgia. Lo cual dio lugar a los primeros sistemas estatales complejos, basados en la adopción de unas formas políticas, económicas, ideológicas (y religiosas) semejantes entre si. La gestión de estos sistemas económicos cada vez más complejos lleva a una merma progresiva de los mecanismos de consenso y a una concentración del poder decisorio en un grupo cada vez más reducido y potencialmente eficaz. Surgen los primeros sistemas eclesiásticos de la historia humana, con un clero de especialistas a tiempo completo, numeroso y jerarquizado. El papel del monarca se plantea como imprescindible (se trata de la sublimación del poder tiránico) se le estima el colmo de la bondad, se le imagina como el padre de todo el pueblo y por último, lo que resulta el medio de justificación más potente, se le diviniza o se le dice descendiente de una divinidad.

De estas épocas no existe documentación escrita y ha sido la antropología quien ha deducido estos comportamientos en que la religión no es más que un instrumento social que tiene una utilidad de cara a fijar comportamientos y objetivos. No se tiene mucho conocimientos sobre sus mitologías y rituales, aunque se deduce de los monumentos megalíticos de la época que se caracterizan por su culto a los antepasados y también por la aparición de santuarios como el de Stonehenge (Inglaterra) construcción que incluye un observatorio solar y lunar para determinar equinoccios y otras fases críticas astronómicas imprescindibles a la hora de establecer el calendario. Por paralelismo con épocas posteriores se deduce que el comportamiento de sus divinidades tiende a parecerse al de los humanos.

Un abrazo