Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 30 d’abril de 2012

El pares d'adolescents LGBT --- Los padres de adolescentes LGBT

[Entrada 163]


El pares d'adolescents LGBTSeguint amb el que vaig veure i sentir el passat 27 de març al programa Versión española de la 2 de RTVE, que vaig comentar al post La parella LGBT. Un tema dels que van sortir va ser el dels pares. Què els passa al pares quan descobreixen que un dels seus fills és LGBT?

Per començar hauríem de pensar que la majoria del pares són heterosexuals, i els que no ho són, solen ser persones LGBT que no han sortit de l'armari. A més, en general han estat educats en un entorn heterosexual on no se'ls ha preparat de forma real per a la diversitat de preferències sexuals, on encara hi ha sectors on es considera a l'homosexual com a un malalt, quan no, un degenerat. I, per tant, dins del seu projecte no hi cap un fill LGBT. Que hi hauria de caber? D'acord, però no hi cap. Els pares estan pressuposant que els seus fills seran heterosexuals i tots els seus projectes es basen en això.

Per això els pares es resisteixen a veure la homosexualitat del seu fill (això queda ben palès a la pel·lícula d'en Ventura Pons del programa que comento) i quan no tenen més remei que acceptar-ho per a ells és un cop brutal (la presidenta de l'AMPGYL explicava que, tot i considerar-se una persona de mentalitat oberta i progressista, es va passar 8 dies plorant). Saber-ho, constatar-ho, representa un trauma que difícilment se supera sense ajuda (organitzacions com AMPGYL són ideals per aquestes coses) i davant d'això, d'aquest rebuig per part del progenitor, el fill, evidentment força més feble i menys preparat, n'és una víctima. El fill només ha intentat socialitzar la seva sexualitat, que no vol dir el seu sexe. A la nostra cultura el sexe encara és un tema tabú. I el fill, en sortir de l'armari, no ha volgut compartir quan, com o amb qui folla, sinó les seves preferències. Perquè una persona LGBT no ho ha triat com si fos una opció, hi està tan condicionat com ho està pel fet de tenir la cabellera o els ulls d'un determinat color, una alçada determinada o una Intel·ligència determinada.

El fill ha de poder desenvolupar-se amb el suport dels seus pares, però els pares han de refer el seu projecte de vida per poder-li donar, sobretot se l'han de replantejar en el que fa referència als seus fills i en especial en aquells LGBTQ. Alguns pares no aconsegueixen acceptar-ho mai, i reaccionen malament o simplement intenten ignorar-ho, però els que ho aconsegueixen n'estan ben orgullosos perquè s'han enriquit personalment i ho han aportat a la seva família donant-los el que calia.

Encara que us sembli mentida, crec que els adolescents LGBTQ els podeu fer més fàcil als vostres pares que ho acceptin i assumeixin, que entenguin tu no ets millor ni pitjor pel fet de ser LGBTQ, que simplement ets diferent de com probablement esperaven que fossis. Ets tu. I què podeu fer? Doncs anar-los preparant, buscant moments propicis per parlar favorablement del tema, intentar lluitar contra els tòpics que n'hi ha que ens fan força mal com el de la promiscuïtat o el de les malalties... I sobretot buscant el moment propici per sortir de l'armari, per obrir-los els ulls. A Internet podeu trobar bones recomanacions de com fer-ho correctament.

Un abraçada.
Los padres de adolescentes LGBT
Siguiendo con lo que vi y oí el pasado 27 de marzo al programa Versión española de la 2 de RTVE, que comenté en el post La pareja LGBT. Un tema de los que se comentaron fue el de los padres. ¿Qué les pasa a los padres cuando descubren que uno de sus hijos es LGBT?

Para empezar deberíamos pensar que la mayoría de los padres son heterosexuales, y los que no lo son, suelen ser personas LGBT que no han salido del armario. Además, en general han sido educados en un entorno heterosexual donde no se les ha preparado de forma real para la diversidad de preferencias sexuales, donde aún hay sectores donde se considera al homosexual como un enfermo, cuando no, un degenerado. Y, por tanto, dentro de su proyecto no cabe un hijo LGBT. ¿Que debería caber? De acuerdo, pero no cabe. Los padres están presuponiendo que sus hijos van a ser heterosexuales y todos sus proyectos se basan en eso.

Por eso los padres se resisten a ver la homosexualidad de su hijo (esto queda bien patente en la película de Ventura Pons del programa que comento) y cuando no tienen más remedio que aceptarlo para ellos es un golpe brutal (la presidenta de la AMPGYL explicaba que, a pesar de considerarse una persona de mentalidad abierta y progresista, se pasó 8 días llorando). Saberlo, constatarlo, representa un trauma que difícilmente se supera sin ayuda (organizaciones como AMPGYL son ideales para esas cosas) y ante eso, ante ese rechazo por parte del progenitor, el hijo, evidentemente bastante más débil y menos preparado, es una víctima. El hijo sólo ha intentado socializar su sexualidad, que no significa su sexo. En nuestra cultura el sexo todavía es un tema tabú. Y el hijo, al salir del armario, no ha querido compartir cuando, cómo o con quién folla, sino sus preferencias. Porque una persona LGBT no lo ha elegido como si fuera una opción, está tan condicionado como lo está por tener el cabello o los ojos de un determinado color, una altura determinada o una Inteligencia determinada.

El hijo ha de poder desarrollarse con el apoyo de sus padres, pero los padres tienen que rehacer su proyecto de vida para podérselo dar, principalmente se lo tienen que replantear en lo referente a sus hijos y en especial a aquellos LGBTQ. Algunos padres no logran aceptarlo nunca, y reaccionan mal o simplemente intentan ignorarlo, pero los que lo consiguen están muy orgullosos de ello porque se han enriquecido personalmente y lo han aportado a su familia dándoles lo que era necesario.

Aunque os parezca mentira, creo que los adolescentes LGBTQ les podéis hacer más fácil a vuestros padres que lo acepten y asuman, que entiendan tu no eres mejor ni peor por ser LGBTQ, que simplemente eres diferente de como probablemente esperaban que fueras. Eres tú ¿Y qué puede hacer? Pues irlos preparando, buscando momentos propicios para hablar favorablemente del tema, intentar luchar contra los tópicos, que los hay que nos hacen bastante daño como el de la promiscuidad o el de las enfermedades... Y principalmente buscando el momento propicio para salir del armario, para abrirles los ojos. En Internet podéis encontrar buenas recomendaciones de cómo hacerlo correctamente.

Un abrazo.

dijous, 26 d’abril de 2012

Forever Young (47)

[Entrada 162]

El cielo dividido

Forever Young (47)


Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc de 31, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari d'en Toni que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Aconsegueix convèncer a en Pau que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. En Toni/Marc aconsegueix que el deixin parlar amb en Marc/Josep, du una carta on li explica que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital. En sortir el doctor vol veure la carta que ha llegit en Marc/Josep i en Toni/Marc li dóna a llegir amb el consentiment d'en Marc/Josep. En realitat la carta que li dóna a llegir al doctor és un carta diferent i inofensiva. Davant aquest sobtat canvi d'actitud d'en Marc/Josep el Dr. Trepat li donarà l'alta passats un parell de dies, però ja en règim obert a visites. Després haurà de romandre en règim obert, d'hospital de dia, durant uns mesos. A la primera visita comencen a forjar un pla de treball per esbrinar qui ocupa el cos d'en Josep. En Marc/Josep revela que està enamorat d'en Ramon tot i que no s'acaba de definir com a homosexual. Aquell mateix dia en Marc/Josep s'enrotlla amb en Víctor, un auxiliar de clínica que està espectacular i estableixen una relació d'amants. Quan en Marc/Josep rep l'alta definitiva en Víctor li declara a en Marc/Josep que n'està enamorat, però aquest li confessa que no li pot correspondre. L'endemà en Toni/Marc i en Marc/Josep van a veure a l'ocupant del cos d'en Josep, que és en Toni. Tenen una primera conversa però apareix en Ramon i els impedeix concretar res. En Marc/Josep passa un mal moment al conèixer en Josep/Toni, d'una banda per veure's a si mateix des d'un altre cos i per l'altra engelosit en veure a en Ramon enamorat d'en Josep/Toni. Com que en Josep/Toni no s'acaba de pronunciar queden que es trucaran l'endemà al vespre. En Marc/Josep i en Toni/Marc van tornar a la casa d'en Marc i en Pau a esperar la trucada. El resultat de la trucada és que en Josep/Toni no té cap interès en abandonar el cos d'en Josep. En Marc/Josep queda desesperat en braços d'en Pau mentre en Toni/Marc se'n torna a Barcelona per reflexionar i buscar la manera de fer-lo canviar d'actitud. Mentre en Marc/Josep busca el consol en el braços d'en Víctor en Toni/Marc ordeix un pla per fer canviar d'opinió a en Josep/Toni. Vol intentar amenaçar-lo amb l'enfonsament del seu negoci i de la seva família. Decideix, parlant amb en Pau, enviar-li un primer email. Mentre en Marc/Josep segueix la seva relació amb en Víctor, en Pau li proposa de seguir amb els seus estudis de ESO a distància. Mentrestant en Marc envia el seu primer missatge a en Josep/Toni i aquest reacciona d'una manera inesperada per en Marc tot oferint-se a col•laborar per resoldre els problemes que en Marc havia inventat. Mentrestant en Ramon està preocupat pel comportament d'en Josep i anant a casa de la seva àvia l'enganxa sortint de casa del Sr. Sainz, el professor de l'institut, amb qui en Josep manté una relació d'amant. L'explicació d'en Josep no convenç a en Ramon. Només ells tres i en Pau saben el seu secret. En Toni/Marc junt amb en Marc/Josep i en Pau s'han dedicat a la recopilació d'informació de casos que podien tenir relació amb el seu. Mentrestant ha seguit enviant missatges a en Josep/Toni i aquest accedeix a col•laborar en l'intent de revertir la transmigració en saber que aviat serà avi. En Ramon que sorprèn a en Josep/Toni plorant intenta esbrinar que està passant, però no se'n surt. En Toni/Marc ho comunica a en Pau i a en Marc/Josep. Aquest proposa fer reunions virtuals per poder parlar amb en Josep/Toni sense dificultats. Aquell mateix dia fan la primera reunió virtual i en Toni/Marc els diu que creu que el primer que han de fer és que cada un, del més gran al més petit expliqui el més destacat dels fets que van envoltar a la seva transmigració. En Toni, és el primer en parlar i explica que el problema més important que va tenir els dies que precediren a la transmigració va ser el donar feina a en Lluís a la botiga que regia amb el seu fill i que l'ultim que recordava d'abans d'adormir-se i entrar en cos d'en Josep era que havia desitjat ser de nou adolescent. En Marc va explicar com era l'estrès que duia al damunt pel projecte que li havia encarregat dirigir el departament que dirigeix en Pau, ja que havia de demostrar la seva vàlua no només per a ell mateix, sinó també per en Pau que havia estat el seu valedor. I com abans d'adormir-se aquell dia havia desitjat tenir 60 anys. Al tercer dia va ser en Josep qui va explicar-se, aquest va parlar de les seves relacions amb en Ramon, el seus dubtes sobre les seves preferències sexuals i que en Ramon li demanava que es pronunciés i avancessin en aprofundir en les seves relacions sexuals. En Josep es va adormir desitjant tenir 30 anys per no dubtar més. En Marc/Josep, en Pau i en Toni/Marc ha elaborat un informe amb tots els casos assimilables al seu que han pogut trobar i li trameten a en Josep. Entre ells n'hi ha un de dues persones que encara viuen. En Marc/Josep comenta els trets comuns dels casos: són LGBT, tots coneixien d'abans de la transmigració la casa del transmigrat, normalment el més jove és qui es delata i el més gran fingeix una amnèsia, no han pogut detectar tres persones implicades en cap altre cas ni saben si havien desitjat el canvi d'edat que els ha proporcionat la transmigració com es va produir en el seu cas. També decideixen fer cadascú un diari per deixar informació sobre el que fan amb la vida de l'altre mentre estan transmigrats. En Josep/Toni després de fer un resum de tot el que han treballat planteja que li sembla massa fàcil, que hi ha d'haver alguna cosa més ja que si no això s'hauria donat amb molta més freqüència. L'endemà en Ramon fa un comentari la influència dels astres en els éssers vius i en Toni el proposa al grup consultar-ho a un astrònom i també a un astròleg per veure si veuen alguna cosa. Tant l'un com l'altre els diuen que han d'anar al Perú el 20 de setembre. Tots es preocupen per aconseguir permís per poder-hi dur a en Josep/Toni, però en Josep no hi veu problema ja que sap que té famíla al Perú i que el seu pare estava desitjant que hi anés a veure'ls. Comencen a planificar el viatge un cop tenen clar que hi podran anar tots, en Josep/Toni anirà directament al Perú mentre els altres aniran a l'Havana a intentar afegir a en Reinaldo al grup. En Pau somia que el grup format ja per sis persones, ja que inclou a en Maximiliano i a en Reinaldo, arriba a Cusco, i en Josep/Toni, afectat per un edema pulmonar fruit del mal d'alçada, mor. Toni/Marc li fa veure que el seu somni falla ja que una persona que porta més d'un més a 2.400 m d'alçada no pot tenir mal d'alçada a 3.400m. En Josep/Toni aconsegueix el permís dels pares d'en Josep, per anar a Arequipa, però el pares hi aniran, junt amb en Ramon, a passar dues setmanes amb ells. Es troben a l'aeroport del Prat on inicien el viatge tots quatre cap a Madrid, allí se separaran, en Josep/Toni va al Perú i en Pau, en Toni/Marc i en Marc/Josep a Cuba. Un cop a allà, en contacte amb la mare d'en Reinaldo a qui havien arribat per casualitat a través d'una germana força homofóbica d'aquest home, repeteixen el truc de les dues cartes que va idear en Toni/Marc per treure a en Marc/Josep de l'hospital i els torna a funcionar, tot i que el doctor cubà, força desconfiat, fa registrar a en Toni/Marc en busca d'una segona carta, però no la troben ja que la té en Pau i aconsegueixen l'alta d'en Reinaldo/Maximilano, cosa que la família d'en Reinaldo celebra amb una gran festa. El noi s'apunta a acompanyar-los al Perú. En Toni/Marc, en completar el seu diari mentre estan a l'Havana, va recordant les vicissituds del preparatiu del seu viatge, la conversa amb en Lluís a qui ha de prometre un segon viatge per conèixer la família del sud-americà ja que ell, en Lluís, aquest cop no el pot acompanyar, compromís que no agrada a en Toni; la discussió amb la seva filla qui ho lamenta profundament en defensa de son germà, i el propi Quet, el fill d'en Toni. Quan parla amb en Quet li ho planteja com una necessitat del negoci que duen a mitges i aquell ho accepta força de gran, però es compromet a tornar a BCN pel naixement del seu nét, mal que només sigui per deu dies. A en Toni/marc li va costar relativament poc de convèncer a la mare d'en Reinaldo que el deixés anar amb ells al Perú...


Els cubans diuen que per sortir de Cuba has de fer-ho en un rai, casant-te amb un estranger, o aconseguint treball en un altre país, tot i que asseguren que el millor seria robar-li la identitat en algun turista i els seus diners. De fet, es calcula que la documentació per sortir costa al voltant dels 650 dòlars, sense comptar el cost dels bitllets de vaixell o d'avió, i força paciència perquè la tramitació és llarga i feixuga. La versió oficial defensa que és tan fàcil sortir de Cuba com de qualsevol altre país del món. Aquells interessats en sortir del país han de tramitar el seu passaport a la Direcció d'Immigració i Estrangeria i després demanar un permís de sortida. Donada la tremenda escassesa de divises provocada pel bloqueig (el que genera un constant dèficit de balança comercial només saldat per l'ingrés de divises del turisme), el permís per a sortides temporals s'atorga als qui realment ho necessiten per treball o altres motius realment prioritaris . Els que vulguin fer vacances fora del país han de demostrar que algun familiar o amic de l'exterior solucionarà les seves despeses a través d'una invitació formulada per aquests. Llavors, sí que existeix una forta limitació perquè a la pràctica sigui una proporció molt baixa de cubans que poden fer vacances a l'exterior, i és l'econòmica.

Així, doncs, el problema era aconseguir el permís del govern i els papers per poder viatjar amb en Reinaldo/Maximiliano. tan aviat es va fer càrrec del panorama En Toni/Marc, va optar per posar-se en contacte amb l'alt càrrec que les havia facilitat la visita a en Reinaldo al Hospital Psiquiátrico de la Habana. En Pau, que era qui hi havia contactat amb ell des de Barcelona, el va trucar i aquell, en saber de què es tractava, els va convidar a visitar-lo.

— És complicat, Podem intentar aplicar-hi un protocol d'urgència, però té un cost força elevat.

— Quant seria? —va preguntar en Pau.

— Doncs, es multiplica per deu.

— Sis-mil cinc-cents! Déu meu! Impossible!

En Pau es va aixecar per acomiadar-se i marxar, i en Toni/Marc i en Marc/Josep el van imitar. El funcionari en veure que no acceptaven el preu va fer una nova oferta.

— Per a quan els caldria?

— Per d'aquí una setmana o setmana i mitja.

— En tal cas podríem ajustar el preu a la meitat.

— És un cost massa elevat per al nostre pressupost.

— De quant és aquest pressupost?

— Màxim dos-mil —va assegurar en Pau

— Si vostès poguessin aconseguir un contracte de treball per a ell al Perú, ho podríem arreglar.

— Valdria que el contracte el fes la nostra universitat per al treball d'investigació que estem fent? —Va preguntar en Toni/Marc prenent-li la paraula a en Pau qui el va mirar incrèdul. Com podia fer un oferiment com aquell?

En Toni/Marc va acariciar la mà d'en Pau, fora de l'abast de la mirada del funcionari, fent-li entendre que en duia alguna de cap. El funcionari va insistir.

— Quan podrien tenir el contracte?

— Demà mateix.

En Pau seguia en silenci, mirant-se a en Toni/Marc incrèdul. El funcionari va concloure.

— Me'l podria dur demà a migdia a casa meva?

— Sí, és clar.

— També em caldria una bestreta.

— De quan?

— Posem, la meitat?

— D'acord.

Quan ja eren fora en Pau, vermell com un perdigot, totalment indignat, va arremetre contra en Toni/Marc.

— Com t'atreveixes a fer-li un oferiment d'aquesta mena? Qui et firmara un contracte com aquest?

— Jo mateix.

— Estàs boig? Vols anar a la presó?

— I qui em denunciarà? Aquest corrupte? Si em pot demanar 6.500 dòlars per un tràmit que a ell no n'hi costarà ni un, perquè no puc tirar-ho endavant amb un contracte fals que segurament no li fa falta per a res?

— Jo no en vull saber res.

— Doncs, has estat ben hàbil negociant-ne el preu.

— No podia fer una altra cosa.

— Doncs, jo tampoc n'he sabut trobar una altra sortida.

Tres hores després en Toni/Marc i en Marc/Josep havien falsificat un contracte per a en Reinaldo Campillo Gómez, on el contractaven com a part de l'equip del projecte d'investigació sobre la amnèsia atípica que aquella universitat catalana havia de fer al Perú sota la direcció del Dr. Pau... El contracte estava signat per en Marc que hi figurava com a gestor del projecte. Van preparar, també, els mil dòlars traient-los d'un doble fons de la maleta d'en Toni/Marc. En Pau havia acabant acceptant que en Toni/Marc no tenia alternativa i entenent que el risc que corrien era molt baix. L'endemà al migdia en Toni/Marc va anar a casa del funcionari a lliurar el document i els diners. Immediatament després, el mateix Toni/Marc havia comprat el bitllets d'avió per anar a ell a Barcelona i deu dies després, de Barcelona a Arequipa, a més del que necessitaven en Pau, en Marc/Josep i a en Reinaldo/Maximiliano per anar d'allí a Arequipa. Tenia l'absoluta seguretat de què aquell alt funcionari no els fallaria.

I qui paga tot això? us preguntareu. En Marc, en Pau i en Toni havien fet un acord per repartir-se les despeses, acord que administrava en Toni/Marc, ja que era qui estava més ben posicionat per accedir als comptes corrents d'uns i altres. A més, s'havia guanyat la confiança de tots els altres.

Passada una setmana, mentre en Toni/Marc volava en direcció a Barcelona per assistir al naixement del primer nét d'en Toni, en Pau, en Marc/Josep i en Reinaldo/Maximiliano entraven al despatx de l'alt funcionari que havia tramitat els papers d'en Reinaldo.

— Haurà de tornar a ser a l'Havana abans del final d'octubre.

— Hi serà —va assegurar en Pau.

— Doncs, firmi aquí, aquí, aquí i aquí —va dir el funcionari a en Reinaldo/Maximiliano tot assenyalant els llocs on havia de signar. En Pau va deixar un sobre amb 10 bitllets de 100 dòlars sobre la taula, al costat dels papers que estava signant el cubà. El funcionari va recollir tots els papers i el sobre. Va disculpar-se i va retirar-se un moment i, fora de l'abast de la vista de ningú, va comprovar el contingut del sobre. Va tornar al despatx i va donar-li el passaport a en Reinaldo. Dos dies més tard es van embarcar els tres a l'avió que els havia de dur a Arequipa on els esperava en Josep/Toni qui ja havia connectat amb en Maximiliano/Reinaldo.

Una abraçada.
El cielo dividido

Forever Young (47)


Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc de 31, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona, Toni al cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una manera diferente. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario de Toni que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Luis. Aprovechando que Luis ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Consigue convencer a Pau que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Toni/Marc consigue que le dejen hablar con Marc/Josep, lleva una carta donde le explica que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés para salir del hospital. Al salir el doctor quiere ver la carta que ha leído Marc/Josep y Toni/Marc se la da a leer con el consentimiento de Marc/Josep. En realidad la carta que le da a leer al doctor es una carta diferente e inofensiva. Ante ese repentino cambio de actitud de Marc/Josep el Dr. Trepat le dará el alta pasados un par de días, pero ya en régimen abierto a visitas. Después deberá permanecer en régimen abierto, de hospital de día, durante unos meses. En la primera visita que empiezan a forjar un plan de trabajo para averiguar quién ocupa el cuerpo de Josep. Marc/Josep revela que está enamorado de Ramón aunque no se acaba de definir como homosexual. Aquel mismo día Marc/Josep enrolla con Víctor, un auxiliar de clínica que está espectacular y establecen una relación de amantes. Cuando Marc/Josep recibe el alta definitiva Víctor le declara a Marc/Josep que está enamorado de él, pero éste le confiesa que no le puede corresponder. Al día siguiente Toni/Marc y Marc/Josep van a ver al ocupante del cuerpo de Josep, que es Toni. Tienen una primera conversación pero aparece Ramón y les impide concretar nada. Marc/Josep pasa un mal momento al conocer Josep/Toni, por un lado por verse a sí mismo desde otro cuerpo y por el otro celoso al ver a Ramón enamorado de Josep/Toni. Como Josep/Toni no se acaba de pronunciar quedan que se llamarán al día siguiente por la noche. Marc/Josep y Toni/Marc volvieron a la casa de Marc y Pau a esperar la llamada. El resultado de la llamada es que Josep/Toni no tiene ningún interés en abandonar el cuerpo de Josep. Marc/Josep queda desesperado en brazos de Pau mientras Toni/Marc vuelve a Barcelona para reflexionar y buscar la manera de hacerle cambiar de actitud. Mientras Marc/Josep busca el consuelo en los brazos de Víctor Toni/Marc urde un plan para hacer cambiar de opinión a Josep/Toni. Quiere intentar amenazarlo con el hundimiento de su negocio y de su familia. Decide, hablando con Pau, enviarle un primer email. Mientras Marc/Josep sigue su relación con Víctor, Pau le propone seguir con sus estudios de ESO a distancia. Mientras Marc envía su primer mensaje a Josep/Toni y éste reacciona de una manera inesperada por Marc ofreciendose a colaborar para resolver los problemas que Marc había inventado. Mientras Ramon que está preocupado por el comportamiento de Josep y yendo a casa de su abuela le pilla saliendo de casa de Sr. Sainz, profesor de su instituto, con quien Josep mantiene una relación de amante. La explicación de Josep no convence a Ramon. Solo ellos tres y Pau conocen su secreto. Toni/Marc junto con Marc/Josep y Pau se han dedicado a la recopilación de información de casos que podían tener relación con el suyo. Mientras ha seguido enviando mensajes a Josep/Toni y este accede colaborar en el intento de revertir la transmigración al saber que pronto va a ser abuelo. Ramón que sorprende a Josep/Toni llorando e intenta averiguar que está pasando, pero no lo consigue. Toni/Marc lo comunica a Pau ya Marc/Josep. Este propone hacer reuniones virtuales para poder hablar con Josep/Toni sin dificultades. Ese mismo día tienen la primera reunión virtual y Toni/Marc les dice que cree que lo primero que deben hacer es que cada uno, de mayor a menor, explique lo más destacado de los hechos que rodearon a su transmigración. Toni, es el primero en hablar y explica que el problema más importante que tuvo los días que precedieron la transmigración fue el dar trabajo a Lluís en la tienda que regía con su hijo y que lo último que recordaba de antes de quedarse dormido y entrar en el cuerpo de Josep era que había deseado ser de nuevo adolescente. Marc explicó cómo era el estrés que llevaba encima por el proyecto que le había encargado dirigir el departamento que dirige Pau, ya que tenía que demostrar su valía no sólo para sí mismo, sino también por Pau que había sido su valedor. Y como antes de dormirse ese día había deseado tener 60 años. Al tercer día fue Josep quien se explicó, este habló de sus relaciones con Ramón, sus dudas sobre sus preferencias sexuales y que Ramón le pedía que se pronunciara y avanzaran en profundizar en sus relaciones sexuales. Josep se durmió deseando tener 30 años para no dudar más. Marc/Josep, Pablo y Toni/Marc han elaborado un informe con todos los casos asimilables al suyo que han podido encontrar y se lo envían a Josep. Entre ellos hay uno de dos personas que aún viven. Marc/Josep comenta los rasgos comunes de los casos: son LGBT, todos conocían de antes de la transmigración la casa del transmigrado, normalmente el más joven es quien se delata y el mayor finge una amnesia, no han podido detectar tres personas implicadas en ningún otro caso ni saben si habían deseado el cambio de edad que les ha proporcionado la transmigración como se produjo en su caso. También deciden hacer cada uno un diario para dejar información sobre lo que hacen con la vida del otro mientras están transmigrados. Josep/Toni después de hacer un resumen de todo lo que han trabajado plantea que le parece demasiado fácil, que tiene que haber algo más ya que si no esto se habría dado con mucha más frecuencia. Al día siguiente Ramón hace un comentario la influencia de los astros en los seres vivos y Toni lo propone al grupo consultar a un astrónomo y también a un astrólogo para ver si ven algo. Tanto uno como el otro les dicen que tienen que ir a Perú el 20 de septiembre. Todos se preocupan por conseguir el permiso para poder llevar con ellos a Josep/Toni, pero Josep no ve en ello ningún problema ya que sabe que tiene familia en Perú y que su padre estaba deseando que fuera a verles. Empiezan a planificar el viaje una vez tienen claro que podrán ir todos, Josep / Toni irá directamente al Perú mientras los demás irán a La Habana a intentar añadir a Reinaldo al grupo. Pau sueña que el grupo, formado ya por seis personas, ya que incluye a Maximiliano y a Reinaldo, llega a Cuzco, y Josep/Toni, afectado por un edema pulmonar fruto del mal de altura, muere. Toni/Marc le hace ver que su sueño falla ya que una persona que lleva más de un mes a 2.400 m de altura no puede tener mal de altura a 3.400 m. Josep/Toni consigue el permiso de los padres de Josep, para ir a Arequipa, pero los padres acudirán, junto con Ramon, a pasar dos semanas con ellos. Se encuentran en el aeropuerto del Prat donde inician el viaje los cuatro hacia Madrid, allí se separarán, Josep/Toni va al Perú y Pau, Toni/Marc y Marc/Josep a Cuba. Una vez allí, en contacto con la madre de Reinaldo a quien habían llegado por casualidad a través de una hermana bastante homofóbica de este hombre, repiten el truco de las dos cartas que ideó Toni/Marc para sacar a Marc/Josep del hospital y les vuelve a funcionar, a pesar de que el doctor cubano, bastante desconfiado, hace registrar a Toni/Marc en busca de una segunda carta, pero no la encuentran ya que la tiene Pau y consiguen el alta de Reinaldo/Maximilano, lo que la familia de Reinaldo celebra con una gran fiesta. El chico se apunta a acompañarles a Perú. Toni/Marc, al completar su diario mientras están en La Habana, va recordando las vicisitudes del preparativo de su viaje, la conversación con Lluís a quien ha de prometer un segundo viaje para conocer a la familia del sudamericano ya que él, Lluís, esta vez no le puede acompañar, compromiso que no gusta a Toni; la discusión con su hija quien lo lamenta profundamente en defensa de su hermano, y el propio Quet, el hijo de Toni...


Los cubanos dicen que para salir de Cuba tienes que hacerlo en una balsa, casándote con un extranjero, o consiguiendo trabajo en otro país, aunque aseguran que lo mejor sería robarle la identidad a algún turista y su dinero. De hecho, se calcula que la documentación para salir cuesta alrededor de los 650 dólares, sin contar el coste de los billetes de barco o de avión, y mucha paciencia porque la tramitación es larga y pesada. La versión oficial defiende que es tan fácil salir de Cuba como de cualquier otro país del mundo. Aquellos interesados en salir del país deben tramitar su pasaporte en la Dirección de Inmigración y Extranjería y luego solicitar un permiso de salida. Dada la tremenda escasez de divisas provocada por el bloqueo (lo que genera un constante déficit de balanza comercial sólo saldado por el ingreso de divisas del turismo), el permiso para salidas temporales se otorga a quienes realmente lo necesitan por trabajo u otros motivos realmente prioritarios. Los que quieran hacer vacaciones fuera del país deben demostrar que algún familiar o amigo del exterior solventará sus gastos a través de una invitación formulada por éstos. Luego, sí que existe una fuerte limitación para que la que en la práctica sea una proporción muy baja de cubanos que pueden hacer vacaciones en el exterior, y es la económica.

Así, pues, el problema era conseguir el permiso del gobierno y los papeles para poder viajar con Reinaldo/Maximiliano. Tan pronto se hizo cargo del panorama Toni/Marc optó por ponerse en contacto con el alto cargo que las había facilitado la visita a Reinaldo en el Hospital Psiquiátrico de la Habana. Pau, que era quien había contactado con él desde Barcelona, le llamó y aquel, al saber de qué se trataba, les invitó a visitarlo.

— Es complicado, Podemos intentar aplicar un protocolo de urgencia, pero tiene un coste elevado.

— ¿De cuanto sería? —Preguntó Pau.

— Pues, se multiplica por diez.

— ¡Seis mil quinientos! ¡Dios mío! ¡Imposible!

Pau se levantó para despedirse e irse, y Toni/Marc y Marc/Josep le imitaron. El funcionario al ver que no aceptaban el precio hizo una nueva oferta.

— ¿Para cuando los necesitan?

— Para dentro de una semana o semana y media.

— En tal caso podríamos ajustar el precio a la mitad.

— Es un coste demasiado elevado para nuestro presupuesto.

— ¿De cuanto es ese presupuesto?

— Máximo dos mil —aseguró Pau.

— Si ustedes pudieran conseguir un contrato de trabajo para él en Perú, lo podríamos arreglar.

— ¿Valdría que el contrato lo hiciera nuestra universidad para el trabajo de investigación que estamos haciendo? —Preguntó Toni/Marc quitándole la palabra a Pau quien le miró incrédulo. ¿Cómo podía hacer un ofrecimiento como aquella?

Toni/Marc acarició la mano de Pau, fuera del alcance de la mirada del funcionario, dándole entender que tenía una idea. El funcionario insistió.

— ¿Cuando podrían tener el contrato?

— Mañana mismo.

Pau seguía en silencio, mirando a Toni/Marc incrédulo. El funcionario concluyó.

— ¿Me lo podría traer mañana a mediodía a mi casa?

— Sí, claro

— También me haría falta un adelanto.

— ¿De cuando?

— Pongamos, ¿la mitad?

— De acuerdo.

Cuando ya salieron en Pau, colorado como un tomate, totalmente indignado, arremetió contra Toni/Marc.

— ¿Cómo te atreves a hacerle un ofrecimiento de esa clase? ¿Quién te firmara un contrato como ese?

— Yo mismo.

— ¿Estás loco? ¿Quieres ir a la cárcel?

— ¿Y quién me denunciará? ¿Ese corrupto? Si me puede pedir 6.500 dólares por un trámite que a él no le costará ni uno, ¿porque no puedo tirarlo para adelante con un contrato falso que seguramente no le hace falta para nada?

— Yo no quiero saber nada de ello.

— Pues, has muy bien hábil negociando su precio.

— No podía hacer otra cosa.

— Pues, yo tampoco he sabido encontrar otra salida.

Tres horas después Toni/Marc y Marc/Josep habían falsificado un contrato para Reinaldo Campillo Gómez, donde le contrataban como parte del equipo del proyecto de investigación sobre la amnesia atípica que aquella universidad catalana tenía que hacer en Perú bajo la dirección del Dr. Pau... El contrato estaba firmado por Marc que constaba allí como gestor del proyecto. Prepararon, también, los mil dólares sacándolos de un doble fondo de la maleta de Toni/Marc. Pau había acabado aceptando que Toni/Marc no tenía alternativa y entendiendo que el riesgo que corrían era muy bajo. Al día siguiente al mediodía Toni/Marc fue a casa del funcionario a entregar el documento y el dinero. Inmediatamente después, el mismo Toni/Marc había comprado los billetes de avión para ir él en Barcelona y diez días después, de Barcelona a Arequipa, además de los que necesitaban Pau, Marc/Josep y Reinaldo/Maximiliano para ir de allí a Arequipa. Tenía la absoluta seguridad de que aquel alto funcionario no les fallaría.

¿Y quién paga todo eso? os preguntaréis. Marc, Pau y Toni habían hecho un acuerdo para repartirse los gastos, acuerdo que administraba Toni/Marc, ya que era quien estaba mejor posicionado para acceder a las cuentas corrientes de unos y otros. Además, se había ganado la confianza de todos los demás.

Pasada una semana, mientras Toni/Marc volaba en dirección a Barcelona para asistir al nacimiento del primer nieto de Toni; Pau, Marc/Josep y Reinaldo/Maximiliano entraban en el despacho del alto funcionario que había tramitado los papeles de Reinaldo.

— Deberá volver a estar en La Habana antes del final de octubre.

— Estará aquí —aseguró Pau.

— Pues, firme aquí, aquí, aquí y aquí —dijo el funcionario a Reinaldo/Maximiliano señalando los lugares donde debía firmar. Pau dejó un sobre con 10 billetes de 100 dólares sobre la mesa, junto a los papeles que estaba firmando el cubano. El funcionario recogió todos los papeles y el sobre. Se disculpó y se retiró un momento y, fuera del alcance de la vista de nadie, comprobó el contenido del sobre. Volvió al despacho y le dio el pasaporte a Reinaldo. Dos días más tarde embarcaron los tres en el avión que los iba a llevar a Arequipa donde les esperaba Josep/Toni quien ya había conectado con Maximiliano/Reinaldo.

Un abrazo.

dilluns, 23 d’abril de 2012

La parella LGBT --- La pareja LGBT

[Entrada 161]

La parella LGBTEls que fa temps que em llegiu sabeu de la meva bisexualitat, sabeu que estic casat amb una dona a la qual estimo avui d'una forma casta, que tinc dos fills i que des de fa més de tres anys tinc un xicot molt més jove que no pas jo a qui conec des de fa quasi deu anys.

La meva relació amb el meu xicot no ha estat gens fàcil, i una de les coses de les que m'he adonat en conseqüència és que una parella homosexual no funciona exactament igual que una parella heterosexual. Vull dir que la meva relació amb la mare dels meus fills i la relació amb ell tenen aspectes que les fan prou diferent. És clar! Em podeu dir, són dues persones diferents. La veritat és que ho són i és que són ben diferents de caràcter i en maneres de fer i d'enfocar les coses. De fet ,són de cultures diferents, ella és catalana i ell, sud-americà, tot i que ja té la nacionalitat espanyola. Però no em refereixo a això, és la visió de la parella, de què és una parella, de què és una relació de parella, el que canvia. Hi he rumiat força, potser a conseqüència la de la nostra accidentada relació, i he acabat veient que el tema té més a veure amb el fet de què som homosexuals que amb una altra cosa. I, a més a més, he acabat estant convençut de què en realitat les relacions de parella entre homosexuals són diferents i òbviament em pregunto: per què?

El passat 27 de març, la 2 de RTVE, al programa Versión española van dir algunes coses que podrien ser la base d'una explicació. Es va projectar la pel·lícula Food of Love (a Espanya es va titular: Manjar de amor) de Ventura Pons, basada en la novel·la de David Leavitt, The page turner (traduïda com Junto al pianista, Anagrama, Panorama de narrativas, 2002). Participaven en el debat la presidenta de la AMPGYL (Associació de mares i pares de GLBT), un professor d'un institut de Madrid que ha impulsat la primera tutoria d'atenció a la diversitat afectivo-sexual i un dels seus alumnes. El debat m'ha donat per a dos reflexions aquesta i una que publicaré un altre dia sobre els pares dels adolescents LGBTQ.

És evident que la educació a la que estem sotmesos, molt orientada al coneixement científic i tecnològic amb finalitats de formació professional, ha deixat de banda el món afectiu, i el poc que el té en compte ho fa des del punt de vista heterosexual. Tots el contes infantils i les històries romàntiques que se'ns expliquen són heterosexuals. L'adolescent LGBTQ es troba en un entorn advers a la seva expressió afectiva, i per això es diu que té un comportament emocionalment pla. Té por al rebuig, especialment al dels seus pares.

Respondre a la seducció és un aprenentatge, no és gens intuïtiu, hi ha un moment en el qual el jove descobreix el poder d'una mirada, que amb una mirada poden expressar-se moltes coses que duen al només com m'ha mirat ja sé que li agrado. Els adolescents LGBTQ aprenen a no mirar per por a ser descoberts. I no sols això, aprenen a mentir, a sobrecompensar, a amagar, a fer una doble vida... Mentre els seus companys heterosexuals s'entrenen en el festeig, el prometatge i les ruptures, els LGBTQ es mantenen al marge, ajornant així la seva formació afectiva. Està en general en un medi, a les escoles e instituts, on en lloc d'entendre que un LGBTQ és una persona tan normal com qualsevol altre correrà el risc a ser objecte de buylling si és descobert, i d'aquesta manera és difícil esperar que arribi a ser una persona adulta socialment sana.

Si bé Internet, d'una banda els obre un camí que la meva generació no va tenir, també comporta molt riscos, ja que difícilment s'hi troba gaire cosa més que sexe a base de pornografia i llocs per contactar amb altres joves o adults LGBTQ, cosa que aporta poc o res en aquesta formació afectiva de la que l'adolescent LGBTQ és deficitari. I potser és això el que hi noto de diferent, ja que redunda en què la complicitat, la compenetració, la companyonia i fins i tot els rols de cadascú funcionen a un altre nivell.

Una abraçada.

La pareja LGBT


Los que hace tiempo que me leéis sabéis de mi bisexualidad, sabéis que estoy casado con una mujer a la que amo hoy de una forma casta, que tengo dos hijos y que desde hace más de tres años tengo un novio mucho más joven que yo, al que conozco desde hace casi diez años.

Mi relación con mi novio no ha sido nada fácil, y una de las cosas de las que me he dado cuenta en consecuencia es que una pareja homosexual no funciona exactamente igual que una pareja heterosexual. Quiero decir que mi relación con la madre de mis hijos y la relación con él tienen aspectos que las hacen bastante diferente. ¡Está claro! Me podéis decir, son dos personas diferentes. La verdad es que lo son y es que son muy diferentes de carácter y en maneras de hacer y de enfocar las cosas. De hecho, son de culturas diferentes, ella es catalana y él, sudamericano, aunque ya tiene la nacionalidad española. Pero no me refiero a eso, es la visión de la pareja, de qué es una pareja, de qué es una relación de pareja, lo que cambia. He pensado bastante en ello, quizás a consecuencia la de nuestra accidentada relación, y he acabado viendo que el tema tiene más que ver con el hecho de que somos homosexuales que con otra cosa. Y, además, he acabado estando convencido de que en realidad las relaciones de pareja entre homosexuales son diferentes y obviamente me pregunto: ¿Por qué?

El pasado 27 de marzo, la 2 de RTVE, en el programa Versión española dijeron algunas cosas que podrían ser la base de una explicación. Se proyectó la película Food of Love (en España se tituló: Manjar de amor) de Ventura Pons, basada en la novela de David Leavitt, The page turner (traducida como Junto al pianista, Anagrama, Panorama de Narrativas, 2002). Participaban en el debate la presidenta de la AMPGYL (Asociación de madres y padres de GLBT), un profesor de un instituto de Madrid que ha impulsado la primera tutoría de atención a la diversidad afectivo-sexual y uno de sus alumnos. El debate me ha dado para dos reflexiones ésta y una que publicaré otro día sobre los padres de los adolescentes LGBTQ.

Es evidente que la educación a la que estamos sometidos, muy orientada al conocimiento científico y tecnológico con fines de formación profesional, ha dejado de lado el mundo afectivo, y lo poco que lo tiene en cuenta lo hace desde el punto de vista heterosexual. Todos los cuentos infantiles y las historias románticas que se nos cuentan son heterosexuales. El adolescente LGBTQ se encuentra en un entorno adverso a su expresión afectiva, y por eso se dice que tiene un comportamiento emocionalmente plano. Tiene miedo al rechazo, especialmente al de sus padres.

Responder a la seducción es un aprendizaje, no es nada intuitivo, hay un momento en el que el joven descubre el poder de una mirada, que con una mirada pueden expresarse muchas cosas que llevan al sólo como me ha mirado ya sé que le gusto. Los adolescentes LGBTQ aprenden a no mirar por miedo a ser descubiertos. Y no sólo eso, aprenden a mentir, a sobrecompensar, a esconder, a hacer una doble vida... Mientras sus compañeros heterosexuales se entrenan en el cortejo, el noviazgo y las rupturas, los LGBTQ se mantienen al margen, aplazando así su formación afectiva. Está en general en un medio, en las escuelas e institutos, donde en lugar de entender que un LGBTQ es una persona tan normal como cualquier correrá el riesgo a ser objeto de buylling si es descubierto, y de esta manera es difícil esperar que llegue a ser una persona adulta socialmente sana.

Si bien Internet, por un lado les abre un camino que mi generación no tuvo, también conlleva mucho riesgos, ya que difícilmente se encuentra mucho más que sexo a base de pornografía y sitios para contactar con otros jóvenes o adultos LGBTQ, lo que aporta poco o nada a esa formación afectiva de la que el adolescente LGBTQ es deficitario. Y quizás es eso lo que noto de diferente, ya que redunda en que la complicidad, la compenetración, el compañerismo e incluso los roles de cada uno funcionan a otro nivel.

Un abrazo.

dijous, 19 d’abril de 2012

Forever Young (46)

[Entrada 160]
Cut Sleeve Boys (Chicos de manga corta)

Forever Young (46)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc de 31, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari d'en Toni que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Aconsegueix convèncer a en Pau que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. En Toni/Marc aconsegueix que el deixin parlar amb en Marc/Josep, du una carta on li explica que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital. En sortir el doctor vol veure la carta que ha llegit en Marc/Josep i en Toni/Marc li dóna a llegir amb el consentiment d'en Marc/Josep. En realitat la carta que li dóna a llegir al doctor és un carta diferent i inofensiva. Davant aquest sobtat canvi d'actitud d'en Marc/Josep el Dr. Trepat li donarà l'alta passats un parell de dies, però ja en règim obert a visites. Després haurà de romandre en règim obert, d'hospital de dia, durant uns mesos. A la primera visita comencen a forjar un pla de treball per esbrinar qui ocupa el cos d'en Josep. En Marc/Josep revela que està enamorat d'en Ramon tot i que no s'acaba de definir com a homosexual. Aquell mateix dia en Marc/Josep s'enrotlla amb en Víctor, un auxiliar de clínica que està espectacular i estableixen una relació d'amants. Quan en Marc/Josep rep l'alta definitiva en Víctor li declara a en Marc/Josep que n'està enamorat, però aquest li confessa que no li pot correspondre. L'endemà en Toni/Marc i en Marc/Josep van a veure a l'ocupant del cos d'en Josep, que és en Toni. Tenen una primera conversa però apareix en Ramon i els impedeix concretar res. En Marc/Josep passa un mal moment al conèixer en Josep/Toni, d'una banda per veure's a si mateix des d'un altre cos i per l'altra engelosit en veure a en Ramon enamorat d'en Josep/Toni. Com que en Josep/Toni no s'acaba de pronunciar queden que es trucaran l'endemà al vespre. En Marc/Josep i en Toni/Marc van tornar a la casa d'en Marc i en Pau a esperar la trucada. El resultat de la trucada és que en Josep/Toni no té cap interès en abandonar el cos d'en Josep. En Marc/Josep queda desesperat en braços d'en Pau mentre en Toni/Marc se'n torna a Barcelona per reflexionar i buscar la manera de fer-lo canviar d'actitud. Mentre en Marc/Josep busca el consol en el braços d'en Víctor en Toni/Marc ordeix un pla per fer canviar d'opinió a en Josep/Toni. Vol intentar amenaçar-lo amb l'enfonsament del seu negoci i de la seva família. Decideix, parlant amb en Pau, enviar-li un primer email. Mentre en Marc/Josep segueix la seva relació amb en Víctor, en Pau li proposa de seguir amb els seus estudis de ESO a distància. Mentrestant en Marc envia el seu primer missatge a en Josep/Toni i aquest reacciona d'una manera inesperada per en Marc tot oferint-se a col•laborar per resoldre els problemes que en Marc havia inventat. Mentrestant en Ramon està preocupat pel comportament d'en Josep i anant a casa de la seva àvia l'enganxa sortint de casa del Sr. Sainz, el professor de l'institut, amb qui en Josep manté una relació d'amant. L'explicació d'en Josep no convenç a en Ramon. Només ells tres i en Pau saben el seu secret. En Toni/Marc junt amb en Marc/Josep i en Pau s'han dedicat a la recopilació d'informació de casos que podien tenir relació amb el seu. Mentrestant ha seguit enviant missatges a en Josep/Toni i aquest accedeix a col•laborar en l'intent de revertir la transmigració en saber que aviat serà avi. En Ramon que sorprèn a en Josep/Toni plorant intenta esbrinar que està passant, però no se'n surt. En Toni/Marc ho comunica a en Pau i a en Marc/Josep. Aquest proposa fer reunions virtuals per poder parlar amb en Josep/Toni sense dificultats. Aquell mateix dia fan la primera reunió virtual i en Toni/Marc els diu que creu que el primer que han de fer és que cada un, del més gran al més petit expliqui el més destacat dels fets que van envoltar a la seva transmigració. En Toni, és el primer en parlar i explica que el problema més important que va tenir els dies que precediren a la transmigració va ser el donar feina a en Lluís a la botiga que regia amb el seu fill i que l'ultim que recordava d'abans d'adormir-se i entrar en cos d'en Josep era que havia desitjat ser de nou adolescent. En Marc va explicar com era l'estrès que duia al damunt pel projecte que li havia encarregat dirigir el departament que dirigeix en Pau, ja que havia de demostrar la seva vàlua no només per a ell mateix, sinó també per en Pau que havia estat el seu valedor. I com abans d'adormir-se aquell dia havia desitjat tenir 60 anys. Al tercer dia va ser en Josep qui va explicar-se, aquest va parlar de les seves relacions amb en Ramon, el seus dubtes sobre les seves preferències sexuals i que en Ramon li demanava que es pronunciés i avancessin en aprofundir en les seves relacions sexuals. En Josep es va adormir desitjant tenir 30 anys per no dubtar més. En Marc/Josep, en Pau i en Toni/Marc ha elaborat un informe amb tots els casos assimilables al seu que han pogut trobar i li trameten a en Josep. Entre ells n'hi ha un de dues persones que encara viuen. En Marc/Josep comenta els trets comuns dels casos: són LGBT, tots coneixien d'abans de la transmigració la casa del transmigrat, normalment el més jove és qui es delata i el més gran fingeix una amnèsia, no han pogut detectar tres persones implicades en cap altre cas ni saben si havien desitjat el canvi d'edat que els ha proporcionat la transmigració com es va produir en el seu cas. També decideixen fer cadascú un diari per deixar informació sobre el que fan amb la vida de l'altre mentre estan transmigrats. En Josep/Toni després de fer un resum de tot el que han treballat planteja que li sembla massa fàcil, que hi ha d'haver alguna cosa més ja que si no això s'hauria donat amb molta més freqüència. L'endemà en Ramon fa un comentari la influència dels astres en els éssers vius i en Toni el proposa al grup consultar-ho a un astrònom i també a un astròleg per veure si veuen alguna cosa. Tant l'un com l'altre els diuen que han d'anar al Perú el 20 de setembre. Tots es preocupen per aconseguir permís per poder-hi dur a en Josep/Toni, però en Josep no hi veu problema ja que sap que té famíla al Perú i que el seu pare estava desitjant que hi anés a veure'ls. Comencen a planificar el viatge un cop tenen clar que hi podran anar tots, en Josep/Toni anirà directament al Perú mentre els altres aniran a l'Havana a intentar afegir a en Reinaldo al grup. En Pau somia que el grup format ja per sis persones, ja que inclou a en Maximiliano i a en Reinaldo, arriba a Cusco, i en Josep/Toni, afectat per un edema pulmonar fruit del mal d'alçada, mor. Toni/Marc li fa veure que el seu somni falla ja que una persona que porta més d'un més a 2.400 m d'alçada no pot tenir mal d'alçada a 3.400m. En Josep/Toni aconsegueix el permís dels pares d'en Josep, per anar a Arequipa, però el pares hi aniran, junt amb en Ramon, a passar dues setmanes amb ells. Es troben a l'aeroport del Prat on inicien el viatge tots quatre cap a Madrid, allí se separaran, en Josep/Toni va al Perú i en Pau, en Toni/Marc i en Marc/Josep a Cuba. Un cop a allà, en contacte amb la mare d'en Reinaldo a qui havien arribat per casualitat a través d'una germana força homofóbica d'aquest home, repeteixen el truc de les dues cartes que va idear en Toni/Marc per treure a en Marc/Josep de l'hospital i els torna a funcionar, tot i que el doctor cubà, força desconfiat, fa registrar a en Toni/Marc en busca d'una segona carta, però no la troben ja que la té en Pau i aconsegueixen l'alta d'en Reinaldo/Maximilano, cosa que la família d'en Reinaldo celebra amb una gran festa. El noi s'apunta a acompanyar-los al Perú. En Toni/Marc, en completar el seu diari mentre estan a l'Havana, va recordant les vicissituds del preparatiu del seu viatge, la conversa amb en Lluís a qui ha de prometre un segon viatge per conèixer la família del sud-americà ja que ell, en Lluís,aquest cop no el pot acompanyar, compromís que no agrada a en Toni; la discussió amb la seva filla qui ho lamenta profundament en defensa de son germà, i el propi Quet, el fill d'en Toni...

En Quet escoltava a qui creia que era son pare amb el cor en un puny, quin devia ser el "però" de l'exclusiva que els volia donar aquella multinacional.

— Volen que estigui un parell de mesos per l'Amèrica del Sud, justament ara que ha de néixer el teu noi.

— Collons!

— Em sembla que ho he de fer.

— Potser sí, però ara és un mal moment.

— He valorat la possibilitat de no fer-ho, i em sembla que fora un error.

— Tens raó ho hem de fer, però també és mala sort que coincideixi amb el naixement del nen.

— Sí, noi! Però pitjor seria que no en tinguessis per donar-li menjar o perquè tingués una bona educació. La pega és que no estaré aquí per fer-te costat ni per ocupar-me de la botiga durant els primer dies de la seva vida, però hi haurà en Lluís per fer-se'n càrrec. Ja n'he parlat amb ell. A més, a l'estiu la feina sempre baixa.

— D'acord, però et perdràs els primers dies del noi.

— Hi ha més dies que llonganisses, i si tot va bé me'n quedaran molts per gaudir-ne i ell ni se'n recordarà de la meva absència forçada.

— És clar! Tot anirà bé. —I després d'una pausa va afegir— am fer bé d'agafar en Lluís fix.

— És veritat, va ser un encert.

En Toni/Marc es va relaxar, no havia estat tan greu com li havia pronosticat la seva filla. Aquell noi era prou raonable i no es deixava dur per les emocions, tot i que se li veia a la cara que la notícia no havia estat gaire del seu gust, l'havia entomada amb prou elegància. Dos dies més tard en Quet li va confessar que la seva dona no s'ho havia pres gaire bé.

— Diu que els americans poden entendre perfectament la importància de tenir el primer nét.

— Em sembla que té raó. Intentaré negociar que em deixin venir uns dies quan neixi.

— Això estaria molt bé.

— Em sembla molt raonable, els ho comentaré.

Quan ho va comentar amb els companys a en Josep/Toni li va semblar que ho havia de fer, que ell ho faria si pogués, que l'acompanyaria.

— No tindria gaire sentit que em presentés allà amb un noi de 15 anys que ningú coneix —va comentar en Toni/Marc.

— Ja ho sé. Era només l'expressió del meu desig.

— No sé que deus sentir, però m'ho imagino. Si algú té alguna idea de com muntar-ho perquè en Toni pugui conèixer el seu nét que ho digui —va afegir adreçant-se a en Pau i en Marc/Josep.

— Si al Perú hi hagués bones comunicacions li podries mostrar per videoconferència —va dir en Marc/Josep.

— Doncs no és mala idea —en Josep/Toni somreia mentre ho deia.

— Hauràs de provar a veure que tal van les videoconferències amb Arequipa —va proposar en Marc/Josep.

— I tant que ho faré. No ho dubtis.

Així que en Toni/Marc li ho va dir a en Quet.

— M'han demanat que els ensenyi el meu nét per vídeo conferència quan vingui a conèixer-lo.

— Això vol dir que ja t'han donat el vistiplau perquè vinguis a veure'l?

— Això mateix.

A en Quet li va canviar l'expressió de la cara de cop. En Marc va pensar que no era just que en Toni s'hagués perdut aquell moment. Com s'estimava aquell noi a son pare! Es va emocionar tant que va abraçar en Quet i li va fer un petó a cada galta.

En Lluís i en Toni/Marc estaven en contacte quasi a diari usant les tecnologies de la informació i la comunicació que tenien al seu abast. Així en Toni/Marc sabia com anaven les coses per la botiga i amb en Quet. Quan va arribar el moment, és a dir, quan s'acostava el part va posar-se en contacte amb en Quet per estar al corrent del curs del part i tramitar els bitllets de l'avió. El dia que en Quet li va dir que segons el metge allò era cosa de dies va ocupar-se de tenir bitllets per anar i tornar, però la tornada l'hauria de fer al Perú. Hauria d'anar de l'Havana a Barcelona i tornar de Barcelona a Arequipa deu dies després.

Convèncer a la Mare d'en Reinaldo no va ser tan complicat com podia semblar a priori. Aquella dona tenia una adoració especial per aquells tres catalans que havien tret al seu fill d'aquella presó en forma d'hospital psiquiàtric, així que la seva resistència a deixar-lo marxar no va ser gaire exagerada.

— Sabem que la cura definitiva del seu fill està al Perú.

— Déu meu, hem d'anar tant lluny?

— Hem d'anar Arequipa i després a Ollantaytambo.

— Hi ha bons metges allà?

— Els millors per a això del seu fill.

— És que nosaltres som pobres i no podrem pagar tot això.

— No es preocupi per això, senyora, nosaltres ens farem càrrec de les despeses.

— D'això ni parlar-ne. Nosaltres no demanem almoina.

— No és almoina, consideri-ho como a una investigació científica.

— Què vol dir? Que el meu fill és com una rata de laboratori?

— Ui! No. Déu me'n lliuri. El seu fill és el pacient, el que pateix el mal que estem investigant. Ell es la font de les dades per al nostre treball.

— Sé el que diu , però no entenc el que vol dir. Qué vol dir amb la font de les dades?

— El nostre treball consisteix en fer un estudi sobre els casos com el del seu fill, per saber-ne el símptomes, les causes, i molt especialment com tractar aquests casos per aconseguir curar-los.

— Però ell va començar dient que era un noi d'Arequipa.

— Per això hem de començar per anar a allà.

— I a l'altre lloc que ha dit.

— Ollantaytambo.

— Què hi han d'anar a fer en aquest lloc amb aquest nom tan estrany, que més sembla d'un ball que d'una ciutat.

— Si no estem equivocats allà és on el seu fill recobrarà la memòria i tornarà a ser el que era abans de tot això i fins i tot potser que oblidi tot el que ha passat durant aquest temps.

— Si no fos perquè m'han demostrat que saben el que es fan no me'l creuria.

— La comprenc.

— M'agradaria poder anar amb vostès, però sé que no podrà ser.

— El nostre pressupost no dóna per a tant.

— Què vol dir?

— Que no li podrem pagar, els diners ens arriben per al seu fill però no per a més.

— Ja li he dit que no accepto almoina. Jo no m'ho puc pagar i com que no faig cap falta no hi aniré. Tampoc hi hauria d'anar el meu fill perquè no pot pagar-ho i dubto que ho pugui fer en tot el que li queda de vida, però si és la seva "font de dades" i a sobre l'han de curar, consentiré —això de la "font de dades" ho va dir amb cert retintin.

En Pau, en Marc/Josep i en Reinaldo/Maximiliano escoltaven atentament i en silenci la conversa que mantenia en Toni/Marc amb la mare d'en Reinaldo. Quan en Reinaldo/Maximiliano va sentir el mot "consentiré" va fer un bot d'alegria i el va fer tan fort que casi es càrrega la cadira on seia que va cruixir llastimosament.

— No farà falta que et pregunti si hi voldràs anar. El teu bot ha parlat per tu —va ironitzar la mare.

Una abraçada.


Cut Sleeve Boys (Chicos de manga corta)

Forever Young (46)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc de 31, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona, Toni al cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una manera diferente. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario de Toni que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Luis. Aprovechando que Luis ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Consigue convencer a Pau que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Toni/Marc consigue que le dejen hablar con Marc/Josep, lleva una carta donde le explica que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés para salir del hospital. Al salir el doctor quiere ver la carta que ha leído Marc/Josep y Toni/Marc se la da a leer con el consentimiento de Marc/Josep. En realidad la carta que le da a leer al doctor es una carta diferente e inofensiva. Ante ese repentino cambio de actitud de Marc/Josep el Dr. Trepat le dará el alta pasados un par de días, pero ya en régimen abierto a visitas. Después deberá permanecer en régimen abierto, de hospital de día, durante unos meses. En la primera visita que empiezan a forjar un plan de trabajo para averiguar quién ocupa el cuerpo de Josep. Marc/Josep revela que está enamorado de Ramón aunque no se acaba de definir como homosexual. Aquel mismo día Marc/Josep enrolla con Víctor, un auxiliar de clínica que está espectacular y establecen una relación de amantes. Cuando Marc/Josep recibe el alta definitiva Víctor le declara a Marc/Josep que está enamorado de él, pero éste le confiesa que no le puede corresponder. Al día siguiente Toni/Marc y Marc/Josep van a ver al ocupante del cuerpo de Josep, que es Toni. Tienen una primera conversación pero aparece Ramón y les impide concretar nada. Marc/Josep pasa un mal momento al conocer Josep/Toni, por un lado por verse a sí mismo desde otro cuerpo y por el otro celoso al ver a Ramón enamorado de Josep/Toni. Como Josep/Toni no se acaba de pronunciar quedan que se llamarán al día siguiente por la noche. Marc/Josep y Toni/Marc volvieron a la casa de Marc y Pau a esperar la llamada. El resultado de la llamada es que Josep/Toni no tiene ningún interés en abandonar el cuerpo de Josep. Marc/Josep queda desesperado en brazos de Pau mientras Toni/Marc vuelve a Barcelona para reflexionar y buscar la manera de hacerle cambiar de actitud. Mientras Marc/Josep busca el consuelo en los brazos de Víctor Toni/Marc urde un plan para hacer cambiar de opinión a Josep/Toni. Quiere intentar amenazarlo con el hundimiento de su negocio y de su familia. Decide, hablando con Pau, enviarle un primer email. Mientras Marc/Josep sigue su relación con Víctor, Pau le propone seguir con sus estudios de ESO a distancia. Mientras Marc envía su primer mensaje a Josep/Toni y éste reacciona de una manera inesperada por Marc ofreciendose a colaborar para resolver los problemas que Marc había inventado. Mientras Ramon que está preocupado por el comportamiento de Josep y yendo a casa de su abuela le pilla saliendo de casa de Sr. Sainz, profesor de su instituto, con quien Josep mantiene una relación de amante. La explicación de Josep no convence a Ramon. Solo ellos tres y Pau conocen su secreto. Toni/Marc junto con Marc/Josep y Pau se han dedicado a la recopilación de información de casos que podían tener relación con el suyo. Mientras ha seguido enviando mensajes a Josep/Toni y este accede colaborar en el intento de revertir la transmigración al saber que pronto va a ser abuelo. Ramón que sorprende a Josep/Toni llorando e intenta averiguar que está pasando, pero no lo consigue. Toni/Marc lo comunica a Pau ya Marc/Josep. Este propone hacer reuniones virtuales para poder hablar con Josep/Toni sin dificultades. Ese mismo día tienen la primera reunión virtual y Toni/Marc les dice que cree que lo primero que deben hacer es que cada uno, de mayor a menor, explique lo más destacado de los hechos que rodearon a su transmigración. Toni, es el primero en hablar y explica que el problema más importante que tuvo los días que precedieron la transmigración fue el dar trabajo a Lluís en la tienda que regía con su hijo y que lo último que recordaba de antes de quedarse dormido y entrar en el cuerpo de Josep era que había deseado ser de nuevo adolescente. Marc explicó cómo era el estrés que llevaba encima por el proyecto que le había encargado dirigir el departamento que dirige Pau, ya que tenía que demostrar su valía no sólo para sí mismo, sino también por Pau que había sido su valedor. Y como antes de dormirse ese día había deseado tener 60 años. Al tercer día fue Josep quien se explicó, este habló de sus relaciones con Ramón, sus dudas sobre sus preferencias sexuales y que Ramón le pedía que se pronunciara y avanzaran en profundizar en sus relaciones sexuales. Josep se durmió deseando tener 30 años para no dudar más. Marc/Josep, Pablo y Toni/Marc han elaborado un informe con todos los casos asimilables al suyo que han podido encontrar y se lo envían a Josep. Entre ellos hay uno de dos personas que aún viven. Marc/Josep comenta los rasgos comunes de los casos: son LGBT, todos conocían de antes de la transmigración la casa del transmigrado, normalmente el más joven es quien se delata y el mayor finge una amnesia, no han podido detectar tres personas implicadas en ningún otro caso ni saben si habían deseado el cambio de edad que les ha proporcionado la transmigración como se produjo en su caso. También deciden hacer cada uno un diario para dejar información sobre lo que hacen con la vida del otro mientras están transmigrados. Josep/Toni después de hacer un resumen de todo lo que han trabajado plantea que le parece demasiado fácil, que tiene que haber algo más ya que si no esto se habría dado con mucha más frecuencia. Al día siguiente Ramón hace un comentario la influencia de los astros en los seres vivos y Toni lo propone al grupo consultar a un astrónomo y también a un astrólogo para ver si ven algo. Tanto uno como el otro les dicen que tienen que ir a Perú el 20 de septiembre. Todos se preocupan por conseguir el permiso para poder llevar con ellos a Josep/Toni, pero Josep no ve en ello ningún problema ya que sabe que tiene familia en Perú y que su padre estaba deseando que fuera a verles. Empiezan a planificar el viaje una vez tienen claro que podrán ir todos, Josep / Toni irá directamente al Perú mientras los demás irán a La Habana a intentar añadir a Reinaldo al grupo. Pau sueña que el grupo, formado ya por seis personas, ya que incluye a Maximiliano y a Reinaldo, llega a Cuzco, y Josep/Toni, afectado por un edema pulmonar fruto del mal de altura, muere. Toni/Marc le hace ver que su sueño falla ya que una persona que lleva más de un mes a 2.400 m de altura no puede tener mal de altura a 3.400 m. Josep/Toni consigue el permiso de los padres de Josep, para ir a Arequipa, pero los padres acudirán, junto con Ramon, a pasar dos semanas con ellos. Se encuentran en el aeropuerto del Prat donde inician el viaje los cuatro hacia Madrid, allí se separarán, Josep/Toni va al Perú y Pau, Toni/Marc y Marc/Josep a Cuba. Una vez allí, en contacto con la madre de Reinaldo a quien habían llegado por casualidad a través de una hermana bastante homofóbica de este hombre, repiten el truco de las dos cartas que ideó Toni/Marc para sacar a Marc/Josep del hospital y les vuelve a funcionar, a pesar de que el doctor cubano, bastante desconfiado, hace registrar a Toni/Marc en busca de una segunda carta, pero no la encuentran ya que la tiene Pau y consiguen el alta de Reinaldo/Maximilano, lo que la familia de Reinaldo celebra con una gran fiesta. El chico se apunta a acompañarles a Perú. Toni/Marc, al completar su diario mientras están en La Habana, va recordando las vicisitudes del preparativo de su viaje, la conversación con Lluís a quien ha de prometer un segundo viaje para conocer a la familia del sudamericano ya que él, Lluís, esta vez no le puede acompañar, compromiso que no gusta a Toni; la discusión con su hija quien lo lamenta profundamente en defensa de su hermano, y el propio Quet, el hijo de Toni...

Quet escuchaba a quien creía que era su padre con el corazón en un puño, cuál debía ser el "pero" de la exclusiva que les quería dar aquella multinacional.

— Quieren que esté un par de meses por América del Sur, justamente ahora que va a nacer tu chico.

— ¡Joder!

— Me parece que lo tengo que hacer.

— Quizá sí, pero ahora es un mal momento.

— He valorado la posibilidad de no hacerlo, y me parece que sería un error.

— Tienes razón debemos hacerlo, pero también es mala suerte que coincida con el nacimiento del niño.

— ¡Sí, chico! Pero peor sería que no tuvieras para darle de comer o para que tuviera una buena educación. La pega es que no estaré aquí para apoyarte ni para ocuparme de la tienda durante los primeros días de su vida, pero estará Lluís para hacerse cargo de ello. Ya he hablado con él. Además, en verano el trabajo siempre baja.

— De acuerdo, pero te perderás los primeros días del chico.

— Hay más días que longanizas, y si todo va bien me quedarán muchos para disfrutar de él y ni se acordará de mi ausencia forzada.

— ¡Claro! Todo irá bien. –iI después de una pausa añadió– Hicimos bien de contratar a Lluís fijo.

— Es verdad, fue un acierto.

Toni/Marc se relajó, no había sido tan grave como se le había pronosticado su hija. Aquel chico era bastante razonable y no se dejaba llevar por las emociones, aunque se le veía en la cara que la noticia no había sido muy de su gusto, la había encajado con bastante elegancia. Dos días más tarde Quet le confesó que su mujer no se lo había tomado muy bien.

— Dice que los americanos pueden entender perfectamente la importancia de tener el primer nieto.

— Me parece que tiene razón. Intentaré negociar que me dejen venir unos días cuando nazca.

— Eso estaría muy bien.

— Me parece muy razonable, se lo comentaré.

Cuando lo comentó con los compañeros a Josep/Toni le pareció que debía hacerlo, que él lo haría si pudiera, que le acompañaría.

— No tendría mucho sentido que me presentara allí con un chico de 15 años que nadie conoce —comentó Toni/Marc.

— Ya lo sé. Era sólo la expresión de mi deseo.

— No sé que debes sentir, pero me lo imagino. Si alguien tiene alguna idea de cómo montarlo para que Toni pueda conocer a su nieto que lo diga —añadió dirigiéndose a Pau y Marc/Josep.

— Si en Perú hubiera buenas comunicaciones se lo podrías mostrar por videoconferencia —dijo Marc/Josep.

— Pues no es mala idea —Josep/Toni sonreía mientras lo decía.

— Tendrás que probar a ver que tal van las videoconferencias con Arequipa —propuso Marc/Josep.

— Y tanto que lo voy a hacer. No lo dudes.

Así que Toni/Marc se lo dijo a Quet.

— Me han pedido que les enseñe mi nieto por vídeoconferencia cuando venga a conocerlo.

— ¿Eso quiere decir que ya te han dado el visto bueno para que vengas a verlo?

— Así es.

A Quet le cambió la expresión de la cara de sopetón. Marc pensó que no era justo que Toni se hubiera perdido ese momento ¡Como amaba aquel muchacho a su padre! Se emocionó tanto que abrazó a Quet y le dio un beso en cada mejilla.

Lluís y Toni/Marc estaban en contacto casi a diario usando las tecnologías de la información y la comunicación que tenían a su alcance. Así Toni/Marc sabía cómo iban las cosas por la tienda y con Quet. Cuando llegó el momento, es decir, cuando se acercaba el parto se puso en contacto con Quet para estar al corriente del curso del parto y tramitar los billetes del avión. El día que Quet le dijo que según el médico aquello era cosa de días se ocupó de tener billetes para ir y volver, pero la vuelta la tendría que hacer a Perú. Tendría que ir de La Habana a Barcelona y volver de Barcelona a Arequipa diez días después.

Convencer a la Madre de Reinaldo no fue tan complicado como podía parecer a priori. Aquella mujer tenía una adoración especial por aquellos tres catalanes que habían sacado a su hijo de aquella cárcel en forma de hospital psiquiátrico, así que su resistencia a dejarle marchar no fue muy exagerada.

— Sabemos que la cura definitiva de su hijo está en Perú.

— Dios mío, ¿tenemos que ir tan lejos?

— Tenemos que ir Arequipa y luego a Ollantaytambo.

— ¿Hay buenos médicos allí?

— Los mejores para lo de su hijo.

— Es que nosotros somos pobres y no podremos pagar todo eso.

— No se preocupe por eso, señora, nosotros nos haremos cargo de los gastos.

— De eso ni hablar. Nosotros no pedimos limosna.

— No es limosna, consíderelo como una investigación científica.

— ¿Qué quiere decir? ¿Que mi hijo es como una rata de laboratorio?

— ¡Uy! No. Dios me libre. Su hijo es el paciente, el que sufre el mal que estamos investigando. Él es la fuente de los datos para nuestro trabajo.

— Sé lo que dice, pero no entiendo lo que significa ¿Qué significa la fuente de los datos?

— Nuestro trabajo consiste en hacer un estudio sobre los casos como el de su hijo, para saber los síntomas, las causas, y muy especialmente cómo tratar esos casos para conseguir curarlos.

— Pero él empezó diciendo que era un chico de Arequipa.

— Por eso tenemos que empezar por ir a allí.

— Y al otro lugar que ha dicho.

— Ollantaytambo.

— ¿A qué tienen que ir a ese lugar con ese nombre tan raro, que más parece de un baile que de una ciudad?

— Si no estamos equivocados allí es donde su hijo recobrará la memoria y volverá a ser lo que era antes de todo esto e incluso puede que olvide todo lo que ha pasado durante este tiempo.

— Si no fuera porque me han demostrado que saben lo que se hacen no me lo creería.

— La comprendo.

— Me gustaría poder ir con ustedes, pero sé que no podrá ser.

— Nuestro presupuesto no da para tanto.

— ¿Qué quiere decir?

— Que no le podremos pagar, el dinero nos llega para su hijo pero no para más.

— Ya le he dicho que no acepto limosna. Yo no me lo puedo pagar y como que no hago ninguna falta no iré. Tampoco debería ir mi hijo porque no puede pagarlo y dudo que pueda hacerlo en todo lo que le queda de vida, pero si es su "fuente de datos" y encima lo tienen que curar, consentiré —eso de la "fuente de datos" lo dijo con cierto retintín.

Pau, Marc/Josep y Reinaldo/Maximiliano escuchaban atentamente y en silencio la conversación que mantenía Toni/Marc con la madre de Reinaldo. Cuando Reinaldo/Maximiliano oyó la palabra "consentiré" saltó de alegría y lo hizo tan fuerte que casi se carga la silla donde estaba sentado que crujió lastimosamente.

— No hará falta que te pregunte si querrás ir. Tu salto ha hablado por ti —ironizó la madre.

Un abrazo.