Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 28 d’octubre de 2010

Ja tinc un premi (Ya tengo un premio)

[Entrada número 7 / 7]

Només començar, encara no ha passat una setmana i en DOOMSDAY que escriu el blog del mateix nom DOOMSDAY i en alex que escriu el blog ¿En mi armario empotrado? NO, YA NO, LO ABRÍ, han volgut atorgar-me el premi LLUVIA DE ESTRELLAS per celebrar la meva tornada.


Doncs es tota una gran benvinguda que m'ha fet molta il•lusió. De fet no m'esperaba la gran acollida que ha tingut la meva tornada, no sé si sabré respondre a les espectatives que sembla que teniu... M'hauré d'esforçar molt. Moltes gràcies a tots dos DOOMSDAY i alex.

El creador del premi (Brekiaz) diu literalment: Ustedes tienen que subir un link o URL (noc como es eso) del video fiestero que mas les guste y en su lista de 10 bloggers subir a los 10 que quisieran que fueran de fiesta con ustedes (ya saben una ciberfiesta mismo HABBO) jajajaja...y para avisarles a sus 10 blogs tiene que mandarle un comentario con una partecita de la canción que han escogido :) !!

Doncs aquí la meva canço "fiestera":Els meu deu nominats per a la meva ciberfesta són:1) Tatojimmy que em va donar la benvinguda amb un ardent llatí.
2) Hiddai que crec que es un dels grans culpables de la meva tornada.
3) Fernando que amb la tasca que fa es mereix tots els premis del món.
4) El pensador que fa temps que li vull agrair les consideracions que ha tingut amb mi.
5) Didier Estrada que amb els seus comentaris m'ha obert els ulls més d'una vegada.
6) Maxtian que havíem perdut el contacte i l'hem recuperat.
7) Joac que sempre he sentit ben proper tot i que es un home molt enfeinat.
8) Alan Afuera de qui m'agradaria aconseguir transformar la seva vida en una festa.
9) KEPLER23BCN que m'ha omplert el blog de visitants.
10) Erion que ha deixat escrit en el seu blog que em trobava a faltar.

També hauria volgut nominar al meu incondicional seguidor gerardbcn, però no el conec com a blogger i crec que mancant-li aquest requisit no el puc posar a la llista, però considera't convidat. També n'hi ha d'altres a qui nominaria com Thiago o Damian, però ja els he vist nominats i no els voldria cansar amb tanta ciberfesta...

Una abraçada.Ja tinc un premi (Ya tengo un premio)


Nada más empezar, aún no ha pasado una semana y DOOMSDAY que escribe el blog del mismo nombre DOOMSDAY y alex que escribe el blog ¿En mi armario empotrado? NO, YA NO, LO ABRÍ, han querido otorgarme el premio LLUVIA DE ESTRELLAS para celebrar mi vuelta.


Pues es una gran bienvenida que me ha hecho mucha ilusión. De hecho no me esperaba la gran acogida que ha tenido mi vuelta, no sé si sabré responder a las expectativas que parece que tienéis... Tendré que esforzarse mucho. Muchas gracias a los dos DOOMSDAY i alex.

El creador del premio (Brekiaz) dice literalmente: Ustedes tienen que subir un link o URL (noc como es eso) del video fiestero que mas les guste y en su lista de 10 bloggers subir a los 10 que quisieran que fueran de fiesta con ustedes (ya saben una ciberfiesta mismo HABBO) jajajaja...y para avisarles a sus 10 blogs tiene que mandarle un comentario con una partecita de la canción que han escogido :) !!

Pues aquí mi canción "fiestera":Mis diez nominados para mi ciberfesta son:1) Tatojimmy que me dio la bienvenida con un ardiente latino.
2) Hiddai que creo que es uno de los grandes culpables de mi vuelta.
3) Fernando que con la labor que hace se merece todos los premios del mundo.
4) El pensador que hace tiempo que le quiero agradecer las consideraciones que ha tenido conmigo.
5) Didier Estrada que con sus comentarios me ha abierto los ojos más de una vez.
6) Maxtian que habíamos perdido el contacto y lo hemos recuperado.
7) Joac que siempre he sentido muy cercano aunque es un hombre muy atareado.
8) Alan Afuera de quien me gustaría conseguir transformar su vida en una fiesta.
9) KEPLER23BCN que me ha llenado el blog de visitantes.
10) Erion que ha dejado escrito en su blog que me echaba de menos.

También hubiera querido nominar a mi incondicional seguidor gerardbcn,, pero no lo conozco como blogger y creo que faltandole este requisito no lo puedo poner en la lista, pero considerate invitado. También hay otros a quien nominaría como Thiago o Damian, pero ya los he visto nominados y no los querría cansar con tanta ciberfesta ...

Un abrazo.

dilluns, 25 d’octubre de 2010

Festeig (Noviazgo)

[Entrada número 6 / 6]

Fa poc vaig sentir a dir a persones prou serioses que l'enamorament és una neurosi obsessiva. A més és passió, així que l'enamorament és un trastorn d'ansietat ple d'obsessions que ens afebleix i fins i tot anul·la el judici i la voluntat. En conseqüència convé deixar passar aquest moment per conèixer la realitat de l'altra persona, i, segons van dir, aquesta és la funció del festeig.


Hi ha qui diu que l'enamorament s'acaba quan som capaços de descobrir els defectes de l'altra persona... Però en realitat els defectes que veiem en una altre persona no són més que una visió personal de l'altra persona, una projecció de les coses que ens molesten de aquesta persona... A vegades, moltes vegades, el problema dels defectes d'una altra persona està en nosaltres mateixos.

Diuen que al començament les coses que ens agraden d'ella tapen les que ens molesten, però que amb el temps aquestes coses que ens agraden s'assumeixen, perden força i acaben tenint molt més pes les que ens molesten... Per això si no ens n'adonem ens podem cansar fàcilment de la seva companyia. Clar que això passa amb els anys. I és que l'amor real no s'assembla al de les pel·lícules...

També van dir que un s'enamora d'una altre persona per totes les imatges que un du a dins, per les experiències vitals de cadascú, que en realitat el primer enamorament de la vida és produeix durant la infància amb un dels propis progenitors, que aquest condiciona tots els altres, i que un busca en la parella satisfer tots aquests desitjos i imatges que du dins seu... Que a l'enamorament sempre hi ha un cert narcisisme, que sempre n'hi ha un que vol conquerir i l'altre que es deixa conquerir, i que per això sempre hi ha un cert desequilibri... I és que quan un està enamorat no estima a l'altre, l'enamorament no ens el deixa estimar, segons sembla no el podem estimar fins que aquesta passió no decau.

Què n'és de complicat! Però val la pena viure'l.

Una abraçada.Festeig (Noviazgo)


Hace poco oí decir a personas bastante serias que el enamorarse es una neurosis obsesiva. Además és pasión, así que enamorarse es un trastorno de ansiedad lleno de obsesiones que nos debilita e incluso anula el juicio y la voluntad. En consecuencia conviene dejar pasar ese momento para conocer la realidad de la otra persona, y según dijeron esa es la función del noviazgo.


Hay quien dice que el enamoramiento se acaba cuando somos capaces de descubrir los defectos de la otra persona... Pero en realidad los defectos que vemos en otra persona no son más que una visión personal de la otra persona, una proyección, de las cosas que nos molestan de esa persona... A veces, muchas veces, el problema de los defectos de otra persona está en nosotros mismos.

Dicen que al principio las cosas que nos gustan de ella tapan las que nos molestan, pero que con el tiempo esas cosas que nos gustan se asumen, pierden fuerza y acaban teniendo mucho más peso las que nos molestan... Por eso si no nos damos cuenta de ello nos podemos cansar fácilmente de su compañía. Claro que eso pasa con los años. Y es que el amor real no se parece al de las películas...

También dijeron que uno se enamora de otra persona por todas las imágenes que uno lleva dentro, por las experiencias vitales de cada uno, que en realidad el primer enamoramiento de la vida se produce durante la infancia con uno de sus propios progenitores, que éste condiciona todos los demás, y que uno busca en la pareja satisfacer todos esos deseos e imágenes que lleva en su interior... Que en el enamorarse siempre hay un cierto narcisismo, que siempre hay uno que quiere conquistar y el otro que se deja conquistar, y que por eso siempre hay cierto desequilibrio... Y es que cuando uno está enamorado no ama al otro, el estar enamorado no nos deja amarlo, según parece no le podemos amar hasta que esa pasión decae.

¡Qué complicado es! Pero vale la pena vivirlo.

Un abrazo.

dijous, 21 d’octubre de 2010

Edat, sexe i llei espanyola (Edad, sexo y ley española)

[Entrada número 5 / 5]

Aquí, en el meu país, la gent té tendència a desconèixer els seus drets i ignorar el seu entorn legal. El que vull comentar d'aquesta ignorància és que hi ha molta gent que creu que si tingués relacions sexuals amb una persona menor de 18 anys el podrien acusar d'abús de menors i en realitat això no és així. Em sembla que és bo que els adolescents coneixeu quina és aquesta realitat legal.

Segons la llei espanyola qualsevol persona major de 16 anys pot consentir en tenir relacions sexuals amb qualsevol altre persona major de 16 anys sense cap mena de problema. El delicte d'abús de menors es produeix quan l'altre persona es menor de 13 anys.

Imagino que us estareu preguntant que passa amb els que tenen una edat compresa entre 13 i 16 anys. Doncs bé, segons la llei es considera que poden consentir igual que un major de 16 anys ja que la edat del consentiment són els 13 anys, no obstant això als menors d'edats compreses entre els 13 i els 16 anys se'ls considera objecte d'una protecció especial davant de possibles enganys, xantatges, abusos de poder, etc.

Segons la Vikipèdia les relacions sexuals entre una persona sexualment adulta i una persona amb 13, 14 o 15 anys complerts (parlo d'Espanya) pot ser considerada un delicte d'"estupre" si el menor no ha consentit, però si el menor ha consentit lliurement no són delicte, ja que a diferència del abús de menors en aquestes edats hi pot haver consentiment.


El problema en aquest darrer cas són les mentides, tant les de l'adult com les del menor. Jo crec que en general es té més tendència a creure a un menor que acusa a un adult d'haver abusat sexualment d'ell, d'haver-lo enganyat, que a un adult que digui que el menor havia consentit lliurement, o que el menor li ho ha demanat... Em consta que molts dels menor de 14, 15, 16 o 17 anys, ignorants de la llei, si el seu aspecte físic els ho permet solen mentir als adults sobre la seva edat dient que tenen 18 anys per tal de tenir-hi relacions sexuals... Per què no han de mentir en sentit contrari i dir que els han forçat d'alguna manera?

Està clar, doncs, que des del punt de vista del consentiment sexual no són menors els que ja han complert 16 anys. Que aquells que ja han complert els 13 anys i encara no han arribat als 16 també poden consentir en tenir relacions amb adults, però en aquest cas l'adult corre risc de què, tot i haver-hi hagut un consentiment explícit, el menor se'n penedeixi o busqui perjudicar-lo mentint sobre el seu consentiment...

Òbviament els menor sempre estan en risc front determinats adults que juguen amb ells a base d'enganys, xantatges, abusos de poder, etc. i això ho veig molt pitjor que el que comentava sobre aquests nois que menteixen.

Em sembla que us convé tenir ben clara la vostra situació legal davant de les relacions sexuals amb una altra persona sobretot si sou menors de 18 anys i per això he fet aquest post.

Sóc conscient de què m'he posat en territori espinós, que alguns esperits malignes poden intentar fer ús d'aquest text per intentar tergiversar el que he dit, fer-me dir el que no dic, però és un risc que he de córrer per intentar aclarir-vos la vostra situació real.

Una abraçada.Edat, sexe i llei espanyola (Edad, sexo y ley española)


Aquí, en mi país, la gente tiene tendencia a desconocer sus derechos e ignorar su entorno legal. Lo que quiero comentar de esa ignorancia es que hay mucha gente que cree que si tuviera relaciones sexuales con una persona menor de 18 años lo podrían acusar de abuso de menores y en realidad eso no es así. Me parece que es bueno que los adolescentes conozcáis cuál es esa realidad legal.

Según la ley española cualquier persona mayor de 16 años puede consentir en tener relaciones sexuales con cualquier otra persona mayor de 16 años sin ningún tipo de problema. El delito de abuso de menores se produce cuando la otra persona es menor de 13 años.

Imagino que os estaréis preguntando que pasa con los que tienen una edad comprendida entre 13 y 16 años. Pues bien, según la ley se considera que pueden consentir al igual que un mayor de 16 años ya que la edad del consentimiento son los 13 años, sin embargo los menores de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años se les considera objeto de una protección especial ante posibles engaños, chantajes, abusos de poder, etc.

Según la Wikipedia las relaciones sexuales entre una persona sexualmente adulta y una persona con 13, 14 o 15 años cumplidos (hablo de España) puede ser considerada un delito de "estupro" si el menor no ha consentido, pero si el menor ha consentido libremente no son delito, ya que a diferencia del abuso de menores en estas edades puede haber consentimiento.


El problema en este último caso son las mentiras, tanto las del adulto como las del menor. Yo creo que en general se tiene más tendencia a creer a un menor que acusa a un adulto de haber abusado sexualmente de él, de haberlo engañado, que a un adulto que diga que el menor había consentido libremente, o que el menor se lo ha pedido... Me consta que muchos de los menor de 14, 15, 16 o 17 años, ignorantes de la ley, si su aspecto físico se lo permite suelen mentir a los adultos sobre su edad diciendo que tienen 18 años para tener relaciones sexuales... Por qué no han de mentir en sentido contrario y decir que los han forzado de alguna manera?

Está claro, pues, que desde el punto de vista del consentimiento sexual no son menores los que ya han cumplido 16 años. Que aquellos que ya han cumplido los 13 años y aún no han llegado a los 16 también pueden consentir en tener relaciones con adultos, pero en este caso el adulto corre riesgo de que, a pesar de haber habido un consentimiento explícito, el menor se 'n arrepienta o busque perjudicarlo mintiendo sobre su consentimiento...

Obviamente los menores siempre están en riesgo frente determinados adultos que juegan con ellos a base de engaños, chantajes, abusos de poder, etc. y eso lo veo mucho peor que lo que comentaba sobre estos chicos que mienten.

Me parece que os conviene tener bien clara su situación legal ante las relaciones sexuales con otra persona sobre todo si sois menores de 18 años y por eso he escrito este post.

Soy consciente de que me he puesto en territorio espinoso, que algunos espíritus malignos pueden intentar hacer uso de este texto para intentar tergiversar lo que he dicho, hacerme decir lo que no digo, pero es un riesgo que debo correr para intentar aclararos vuestra situación real.

Un abrazo.

dilluns, 18 d’octubre de 2010

Comentaris (Comentarios)

[Entrada número 4 / 4]

Ja he dit que el blog és teu. Sí, sí, teu... El que hi escric no és ni més ni menys que la meva opinió o opinions d'altres que m'han semblat interessants, però el que val, el que el manté viu ets tu que el llegeixes. Per això sempre tens una porta oberta a dir-hi la teva, cosa que pots fer deixant-hi un comentari.

Confesso que el que més il·lusió em fa de mantenir el blog és llegir els comentaris i, potser per això, sempre intento donar-hi resposta. Personalment em sembla que no hi ha comentaris tontos o sense sentit, per això et proposo que no et tallis, que diguis el que et passa pel cap, segur que val la pena.

La meva vida professional em manté en contacte amb adolescents i joves i sé que les vostres idees valen, que moltes vegades no us atreviu a dir-les quan en realitat sovint són més assenyades que les de molts que passem per adults...

També ha estat la vida qui m'ha ensenyat que a tot arreu hi ha de tot, i en aquests món dels blogs també, per simple prudència modero els comentaris, no és que en vulgui fer censura, només vull evitar que s'aprofitin de la audiència del blog amb altres finalitats.

Però tingueu ben clar que crec en el diàleg... Què?... T'animes a deixar el teu comentari?

Una abraçada.Comentaris (Comentarios)


Ya he dicho que el blog es tuyo. Sí, sí, tuyo... Lo que escribo no es ni más ni menos que mi opinión u opiniones de otros que me han parecido interesantes, pero lo que vale, lo que lo mantiene vivo eres tú que lo lees. Por eso siempre tienes una puerta abierta a decir tu opinión cosa que puedes hacer dejando un comentario.

Confieso que lo que más ilusión me hace de mantener el blog es leer los comentarios y, quizás por eso, siempre intento darles respuesta. Personalmente me parece que no hay comentarios tontos o sin sentido, por eso te propongo que no te cortes, que digas lo que te pasa por la cabeza, seguro que vale la pena.

Mi vida profesional me mantiene en contacto con adolescentes y jóvenes y sé que sus ideas valen, que muchas veces no os atrevéis a decir-las cuando en realidad a menudo son más sensatas que las de muchos que pasamos por adultos...

También ha sido la vida la que me ha enseñado que en todas partes hay de todo, y en este mundo de los blogs también, por simple prudencia modero los comentarios, no es que quiera hacer censura, sólo quiero evitar que se aprovechen de la audiencia del blog con otros fines.

Pero tened bien claro que creo en el diálogo... ¿Qué?... ¿Te animas dejar un comentario?

Un abrazo.

dijous, 14 d’octubre de 2010

Declaració d'intencions (Declaración de intenciones)

[Entrada número 3 / 3]

La meva intenció en fer aquest nou blog és intentar donar un cop de mà als adolescents, en especial als que poden qualificar-se per la seva sexualitat d'adolescents LGBT (lesbianes, gais, bisexuals o transsexuals) i als que estan qüestionant-se la seva sexualitat. La meva idea es oferir-los d'una manera clara, sense embuts, reflexions sobre la vida i la sexualitat, col·laborar a relaxar la tensió que els pot produir en aquestes edats el fet de tenir una sexualitat diferent, el fet d'estar dins de l'armari, o el d'haver-ne sortit i haver topat amb la homofòbia dels companys i de la societat que ens envolta.

El principis bàsics de les meves reflexions, que crec que són força desinhibides, són la conveniència d'intentar ser un mateix, la qual cosa comporta conèixer-se bé, i la recerca de la felicitat. Poder ser un mateix també vol dir acceptar-se, i això de vegades resulta complex quan un no té clara la pròpia sexualitat, se l'està qüestionant i no sap com aclarir-se o no li agrada el que ha vist un cop ha començat veure-hi clar.


Tampoc es tracta d'encasellar-se a la L, la G, la B, la T o on sigui, ja que em sembla que ningú és res en estat pur, que ningú és totalment masculí ni totalment femení, que ningú és exclusivament homosexual o exclusivament heterosexual, tots tenim alguna cosa de tot. I, com diuen, tothom amaga alguna cosa, s'avergonyeix o el fan avergonyir-se de ser com és o d'haver fet alguna cosa de les que ha fet. Crec que, en realitat, es tracta de veure on et sents més còmode, què és el que més et va i saber acceptar que ets així. A més, crec que un no és sempre igual, que s'evoluciona en tots els aspectes personals i en la sexualitat també.

Em sap greu per aquells que heu seguit els meus blogs anteriors, perquè hi trobareu coses repetides, coses que vaig publicar en aquells blogs, això sí, convenientment revisades. Espero que aquesta nova línia us interessi i que el blog s'ompli de visitants i de seguidors.

Una abraçada.Declaració d'intencions (Declaración de intenciones)


Mi intención al hacer este nuevo blog es intentar echar una mano a los adolescentes, en especial a los que pueden calificarse por su sexualidad de adolescentes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales o transexuales) y los que están cuestionándose su sexualidad. Mi idea es ofrecerles de una manera clara, sin tapujos, reflexiones sobre la vida y la sexualidad, colaborar a relajar la tensión que les puede producir en esas edades el hecho de tener una sexualidad diferente, el hecho de estar dentro del armario, o el de haber salido y haber chocado con la homofobia de sus compañeros y de la sociedad que nos rodea.

Los principios básicos de mis reflexiones, que creo que son bastante desinhibidas, son la conveniencia de intentar ser uno mismo, lo que conlleva conocerse bien, y la búsqueda de la felicidad. Poder ser uno mismo también significa aceptarse, y eso a veces resulta complejo cuando uno no tiene clara la propia sexualidad, se le está cuestionando y no sabe cómo aclararse o no le gusta lo que ha visto una vez ha empezado ver claro.


Tampoco se trata de encasillarse en la L, la G, la B, la T o donde sea, ya que me parece que nadie es nada en estado puro, que nadie es totalmente masculino ni totalmente femenino, que nadie es exclusivamente homosexual o exclusivamente heterosexual, todos tenemos algo de todo. Y, como dicen, todo el mundo esconde algo, se avergüenza o lo hacen avergonzarse de ser como es o de haber hecho algo de lo que ha hecho. Creo que, en realidad, se trata de ver donde te sientes más cómodo, qué es lo que más te va y saber aceptar que eres así. Además, creo que uno no es siempre igual, que evoluciona en todos los aspectos personales y en la sexualidad también.

Lo siento por aquellos que habéis seguido mis blogs anteriores, porque encontraréis cosas repetidas, cosas que publiqué en aquellos blogs, eso sí, convenientemente revisadas. Espero que esta nueva línea os interese y que el blog se llene de visitantes y de seguidores.

Un abrazo.

dilluns, 11 d’octubre de 2010

Sobre mi (Sobre mí)

[Entrada número 2 / 2]

No vull parlar de mi en el sentit de qui sóc o a què em dedico ja que té una importància relativa per al que m'he proposat fer, en canvi voldria és deixar ben clares algunes coses.

Tot i que, com podreu anar veient, el que en realitat vull defensar és la justícia i, no ens enganyem, no sempre les lleis són prou justes; crec en els principis de la democràcia i crec que si una llei no ens sembla prou justa o prou bona hem de lluitar perquè es modifiqui, però no per això, perquè calgui modificar-la, ens la podem saltar... Crec hem de lluitar perquè les lleis siguin justes i en què cal obeir-les malgrat que no ens ho semblin. I és que si no ho fem així acabaríem que cadascú podria tenir les seves pròpies pautes de comportament al marge de les lleis i arribaríem a fer impossible la convivència...

Estic en contra de tota mena d'abusos tant econòmics com socials i, com no, dels sexuals. I, sens dubte, en contra de l'explotació en qualsevol sentit dels més febles i, en especial, dels menors.

No busqueu en mi ni en aquest blog interessos ocults o segones intencions. Tinc la meva vida, de moment, total i completament encarrilada. Les úniques amistats que he fet fins avui amb els meus blogs han estat totalment virtuals i no pretenc anar més enllà. Bé, això no vol dir que estigui totalment tancat a fer-ho, vol dir que no en tinc cap urgència ni, de moment, cap necessitat.

Sé que un adult que té relacions no estrictament professionals amb adolescents sempre resulta sospitós per a les ments recargolades. A més, sóc conscient de què això de no donar pistes de la meva persona pot fer creure en alguns que ho amago per algun motiu inconfessable i que poden aprofitar-ho per difamar-me. I si ho volen fer que ho facin, deixem-los bordar.

El més important del blog ets tu que el llegeixes. No ho dubtis, en aquest blog el lector n'és l'amo i el protagonista.

Una abraçada.Sobre mi (Sobre mí)


No quiero hablar de mí en el sentido de quién soy o qué me dedico ya que tiene una importancia relativa para lo que me he propuesto hacer, en cambio quisiera es dejar bien claras algunas cosas.

Aunque, como podréis ir viendo, lo que en realidad quiero defender es la justicia y, no nos engañemos, no siempre las leyes son lo suficientemente justas, creo en los principios de la democracia y creo que si una ley no nos parece lo suficiente justa o lo bastante buena debemos luchar para que se modifique, pero no por eso, porque haya que modificarla, nos la podemos saltar... Creo tenemos que luchar para que las leyes sean justas y en que hay que obedecerlas a pesar de que no nos lo parezcan. Y es que si no lo hacemos así acabaríamos en que cada uno podría tener sus propias pautas de comportamiento al margen de las leyes y llegaríamos a hacer imposible la convivencia...

Estoy en contra de todo tipo de abusos tanto económicos como sociales y, como no, de los sexuales. Y, sin duda, en contra de la explotación en cualquier sentido los más débiles y, en especial, los menores.

No busquéis en mí ni en este blog intereses ocultos o segundas intenciones. Tengo mi vida, de momento, total y completamente encarrilada. Las únicas amistades que he hecho hasta hoy con mis blogs han sido totalmente virtuales y no pretendo ir más allá. Bueno, eso no quiere decir que esté totalmente cerrado a hacerlo, quiere decir que no tengo ninguna urgencia ni, de momento, ninguna necesidad.

Sé que un adulto que tiene relaciones no estrictamente profesionales con adolescentes siempre resulta sospechoso para las mentes retorcidas. Además, soy consciente de que esto de no dar pistas de mi persona puede hacer creer en algunos que lo escondo por algún motivo inconfesable y que pueden aprovechar para difamar hacerme. Y si lo quieren hacer que lo hagan, dejémoslos que ladren.

Lo más importante del blog eres tú que lo lees. No lo dudes en este blog el lector es el dueño y el protagonista.

Un abrazo.

dimarts, 5 d’octubre de 2010

Començar de nou (Empezar de nuevo)

[Entrada número 1 / 1]

La raó fonamental de l'existència d'aquest blog són els adolescents, i molt especialment els adolescents LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) i els que es qüestionen la seva sexualitat. Així d'entrada el blog està, doncs, enfocat a l'adolescència i a l'orientació sexual de les persones, per això els temes central són l'adolescència i el sexe. L'objectiu és el d'intentar donar un cop de mà, ajudar en el que pugui a què aquests adolescents puguin desenvolupar-se, sigui quina sigui la seva orientació sexual o la seva sexualitat, amb la major normalitat i naturalitat possible. Sé que el meu àmbit és molt limitat, però això no impedeix que hi intenti aportar el meu granet de sorra...

L'adolescència és l'edat del gran canvi, aquella en què un deixa de ser nen, i es comença, amb la pubertat, el camí definitiu cap a l'adult en què es convertirà. És a dir, que és el trànsit imprescindible des de la infància a la maduresa. Maduresa que sobretot durant aquest trànsit se sol tenir mitificada ja que és força habitual que l'adolescent cregui que a l'edat adulta hi ha un dia en què es hom té les idees clares i inamovibles, madures, de forma que la persona adulta té una total seguretat i estabilitat i això no és així. Normalment se segueix madurant i evolucionant tota la vida, anem canviant sempre, i anem evolucionant contínuament, anem madurant mentre som vius... I, entre altres coses, per això em declaro un adolescent permanent.

En un blog destinat a adolescents és lògic que les imatges siguin majoritàriament d'adolescents. Un blog que parla de sexe, és lògic que tingui imatges de sexe, de sexe entre adolescents. Un blog que parla de LGBT és lògic que dugui imatges homosexuals, de sexe homosexual, sexe entre adolescents homosexuals. I no deixa de ser una llàstima que les imatges de sexe siguin generalment catalogades de pornogràfiques i que hi hagi qui les considera ofensives i denigrants quan jo les veig boniques, estimulants i inofensives.

Les imatges que publico estan extretes de pàgines públiques d'Internet on es garanteix que els models tenen l'edat adequada, que són majors de 18 anys. Aquestes imatges no tenen altre comesa que alegrar la vista dels meus lectors i, com deia en Woody Allen quan escrivia al Play Boy, d'atreure'ls. El sistema informàtic que manté el meu blog adverteix del contingut per adults i per a tots aquells que, per una raó una altra (sigui per l'edat, per motius morals o pel que sigui), els puguin molestar, mantinc en paral·lel un blog sense aquestes imatges només aptes per adults, perquè són més atrevides o obertament pornogràfiques.

Crec que els adolescents LGBT o que estan qüestionant-se la seva sexualitat tenen dret a una informació veraç i amena, tenen dret a veure aquella pornografia que les lleis consideren apta, i que a ells els pot ajudar a viure la seva sexualitat amb una mica més de normalitat i naturalitat, que els pot ajudar a deixar-se de sentir com a coses estranyes en un món ple d'intransigència i intolerància, i farcit de preceptes morals i de religions amb una forta càrrega de tabús i d'homofòbia.

La meva idea es oferir-los d'una manera clara, sense embuts, reflexions sobre la vida i la sexualitat, col·laborar a relaxar la tensió que pot produir en aquestes edats el fet de tenir una sexualitat diferent, el fet d'estar dins de l'armari, o el d'haver-ne sortit i haver topat amb la homofòbia dels companys i de la societat que ens envolta.

Una abraçada.


Començar de nou (Empezar de nuevo)


La razón fundamental de la existencia de este blog son los adolescentes, y muy especialmente los adolescentes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) y los que se cuestionan su sexualidad. Así de entrada el blog está, pues, enfocado a la adolescencia ya la orientación sexual de las personas, por lo que los temas central son la adolescencia y el sexo. El objetivo es el de intentar dar una mano, ayudar en lo que pueda a que estos adolescentes puedan desarrollarse, sea cual sea su orientación sexual o su sexualidad, con la mayor normalidad y naturalidad posible. Sé que mi ámbito es muy limitado, pero eso no impide que intente aportar mi granito de arena...

La adolescencia es la edad del gran cambio, aquella en la que uno deja de ser niño, y se empieza, con la pubertad, el camino definitivo hacia el adulto en que se convertirá. Es decir, que es el tránsito imprescindible desde la infancia a la madurez. Madurez que sobre todo durante este tránsito se suele tener mitificada ya que es bastante habitual que el adolescente crea que en la edad adulta hay un día en que uno tiene las ideas claras e inamovibles, maduras, de forma que la persona adulta tiene una total seguridad y estabilidad y eso no es así. Normalmente se sigue madurando y evolucionando toda la vida, vamos cambiando siempre, y vamos evolucionando continuamente, vamos madurando mientras estamos vivos... Y, entre otras cosas, por eso me declaro un adolescente permanente.

En un blog destinado a adolescentes es lógico que las imágenes sean mayoritariamente de adolescentes. Un blog que habla de sexo, es lógico que tenga imágenes de sexo, de sexo entre adolescentes. Un blog que habla de LGBT es lógico que tenga imágenes homosexuales, de sexo homosexual, sexo entre adolescentes homosexuales. Y no deja desde ser una lástima que las imágenes de sexo sean generalmente catalogadas de pornográficas y que haya quien las considera ofensivas y denigrantes cuando yo las veo bonitas, estimulantes e inofensivas.

Las imágenes que publico están extraídas de páginas públicas de Internet donde se garantiza que los modelos tienen la edad adecuada, que son mayores de 18 años. Estas imágenes no tienen otro cometido que alegrar la vista de mis lectores y, como decía Woody Allen cuando escribía en Play Boy, de atraerlos. El sistema informático que mantiene mi blog advierte del contenido para adultos y para todos aquellos que, por una razón otra (sea por la edad, por motivos morales o por lo que sea), les puedan molestar, mantengo en paralelo un blog sin estas imágenes sólo aptas para adultos, porque son más atrevidas o abiertamente pornográficas.

Creo que los adolescentes LGBT o que se están cuestionando su sexualidad tienen derecho a una información veraz y amena, tienen derecho a ver esa pornografía que las leyes consideran apta, y que a ellos les puede ayudar a vivir su sexualidad con un poco más de normalidad y naturalidad, que les puede ayudar a dejarse de sentir como cosas raras en un mundo lleno de intransigencia e intolerancia, y plagado de preceptos morales y de religiones con una fuerte carga de tabúes y de homofobia.

Mi idea es ofrecerles de una manera clara, sin tapujos, reflexiones sobre la vida y la sexualidad, colaborar a relajar la tensión que puede producir en esas edades el hecho de tener una sexualidad diferente, el hecho de estar dentro del armario, o el de haber salido y haber chocado con la homofobia de sus compañeros y de la sociedad que nos rodea.

Un abrazo.