Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 10 de març de 2011

Com pelar-se-la --- Como pajearse

[Entrada 47]

Com pelar-se-la


Aquest text va més destinat en aquells que ara comencen que pas als que ja porteu anys de pràctica. En tot cas els que ja teniu experiència podeu ajudar-me a completar el panorama amb els vostres comentaris.

El meu objectiu es fer una explicació entenedora del panorama, de les diferents maneres i possibilitats per produir-se el plaer orgàsmic en solitari. Com que no tinc prou coneixement del funcionament del cos femení en limitaré a parlar de la masturbació masculina en solitari, deixant de banda tècniques com la masturbació mútua, els clubs de masturbació, el frot, etc.

L'orgasme masculí sol anar acompanyat de la ejaculació, el moment del màxim plaer, i això en solitari se sol aconseguir a base friccionar el penis. Aquells que no han estat circumcidats, poden, a més, fer entrar en el joc.

Aquesta fricció es pot fer directament amb la mà o amb l'ajuda d'alguna eina o dispositiu. Del tema dels dispositius en puc dir poca cosa ja que en això tampoc en sóc gaire expert, sé que els aparells més antics que funcionaven amb aigua tèbia, que n'hi ha d'automàtics als quals només cal posar el penis dins i l'aparell s'ocupa de produir els adequats moviments rítmics, també n'hi ha que simulen el tacte i la textura d'un cony o d'un cul on s'hi posa el penis que s'han d'accionar manualment, i finalment també ho són els ninots i les nines inflables. A més, podem utilitzar elements d'ús ordinari dels que hi ha a casa, com les dutxes de telèfon, els bidets o fins i tot conec qui usava l'aspiradora...

Potser el sistema més conegut que no requereix de les mans sigui el de friccionar el penis contra el matalàs, és a dir, posar-se al llit bocaterrosa i pressionant el penis entre el matalàs i la pròpia panxa, moure el maluc rítmicament de manera que la part del gland on aquest s'uneix amb el fre del prepuci sigui el protagonista de la fricció. Conec més d'un cas de nois que s'han iniciat així a la masturbació.

Pels que busquen una sensació més completa, que faci treballar més parts del penis es pot aconseguir afegint un coixí entre el ventre i el penis. El fet d'usar un coixí i el matalàs o dos coixins admet més variants com ara canvis de posició. Aquesta pràctica es pot fer tant al llit com en un sofà, en una butaca, etc.

Aquest punt on s'uneixen el fre del prepuci i el gland sol ser un punt de molta sensibilitat i molt socorregut per produir plaer, tant en les palles com en les fel•lacions. Així una de les tècniques masturbatòries consisteix en friccionar aquesta zona amb els dits, ja sigui fent cercles com solen fer les dones amb el clítoris per masturbar-se, o pinçant-la entre dos dits.

Hi ha una minoria de privilegiats que poden practicar l'autofel•lació, és a dir, mamar-se-la ells mateixos, se sol requerir un cos força flexible, i també hi pot ajudar el tenir la polla llarga. No recordo la xifra exacta, però crec recordar que només ho aconsegueixen el 2 o el 3% dels homes. En aquest cas es poden aplicar la majoria de les tècniques aplicables a les fel•lacions. Si us interessa més endavant puc fer un post dedicat a les mamades.

Potser la forma més habitual de fer-se una palla sigui la de friccionar el penis amb la mà. Es tracta de rodejar el penis amb la mà i moure-la longitudinalment, des testicles cap al gland i viceversa, rítmicament. Això que dit així sembla que no admeti grans variacions, però en permet unes quantes.

De variacions en la forma d'agafar el penis n'hi una infinitat i si jo fos un bon dibuixant ho faria gràficament, però no en sóc així que miraré de descriure-les.

Que jo sàpiga hi ha tres maneres bàsiques d'agafar el penis. La primera, la més habitual, consisteix en acostar la mà al penis amb la palma de la mà mirant cap a la panxa, és a dir, que el penis està entre el nostre ventre i la mà, i la palma de la mà mira cap el ventre, així el dit polze queda cap al gland.

La segona seria agafar el penis posant la mà entre la panxa i el penis, de manera que el palmell mira cap el penis, així el polze queda prop dels testicles.

En aquestes dues maneres d'agafar el penis solem abraçar-lo fent un tub amb els dits. Aquest es pot fer amb tots els dits o no. Si no els usem tots, dels dits que no estan abraçant-lo en podem fer dues coses: deixar-los oberts de forma que no toquin el penis o plegar-los de manera que quedin entre la palma de la mà i el penis fent sobre el penis una pressió addicional. Hi ha gent que els agrada fer-ho sobre el conducte que recorre el penis de dalt a baix pel davant i també sobre la unió del fre del prepuci amb el gland.

Una altra forma d'afegir-hi sensacions diferents és canviar la posició relativa del canell girant la mà, cosa que farà canviar la posició dels dits a sobre del penis. També hi ha qui prefereix no abraçar-lo completament, si no només pinçar-lo, com qui agafa un entrepà, o no usar el dit polze, etc.

La tercera forma d'agafar-se el penis és fent amb els dits una caputxa o caputxó i introduir-hi dins el penis de forma que el gland vagi a topar amb el palmell de la mà. Aquesta també admet les variacions que deriven de girar la mà, de manera que aconseguirem que el polze i cada un dels dits canviïn la seva posició sobre el penis. Aquesta forma de pelar-se-la sol ser la més efectiva amb els penis petits.

Les formes de friccionar el penis d'una banda depenen de com l'agafem, però també de com movem la mà o què fem amb ella. Hi ha qui prefereix el contacte directe del gland amb la mà, cosa que a vegades pot ser desagradable si no s'usa un lubricant. Hi ha qui fa que sigui el prepuci l'encarregat d'aquesta fricció. També hi ha l'opció de fregar-se només la verga, sense arribar a tocar directament el gland, tot i que sol ser menys eficient.

Hi ha, a més, la possibilitat de combinar els desplaçament longitudinals al llarg del penis amb moviments transversals o giratoris, especialment eficients si es fan quan s'arriba a la zona del gland, com aquell que intenta rebregar-lo. Hi ha qui quan arriba a la zona del gland fa un gest de gir del canell en el mateix sentit longitudinal, de manera que fricciona amb més intensitat aquest punt d'unió del fre del prepuci amb el gland, que ja he dit que es on s'hi sol concentrar una major sensibilitat.

Altres variacions poden ser la de usar l'altra mà, per exemple, si ets dretà i normalment et fa les palles amb la dreta es tracta d'usar l'esquerra, les sensacions que es produeixen són diferents. Un altre és aconseguir primer que es perdi temporalment la sensibilitat a la mà, fent que se'ns adormi la mà, cosa que passa quan s'hi interromp la circulació de la sang (vigileu de no passar-vos que la podeu gangrenar) això ens pot fer tenir la sensació de què és una altra persona qui ens fa la palla.

Poca gent usa les dues mans per agafar-se el penis quan es masturba, cosa que pot ser molt recomanable especialment si es té un penis molt llarg o gruixut. Normalment mentre ens la pelem ens queda una mà lliure que es pot aprofitar per fer altres coses que potenciïn el plaer com ara acariciar-nos els ous; remenar-nos els mugrons; acariciar-nos o pressionar-nos l'anus o fins i tot penetrar-lo amb un o més dits o amb algun objecte. Però vigileu amb els objectes que poden ser perillosos, ja sigui perquè puguin produir-nos lesions internes al recte o perquè després no els puguem treure.

Cadascú ha d'anar descobrint quin és el ritme de moviments que se li adapta millor, crec que a la majoria ens funciona que aquest ritme sigui creixent, de manera que els moviments en els moments que precedeixen a la ejaculació tinguin força més vivacitat que els inicials.

En realitat és la pràctica i la experimentació la que us farà veure quina o quines són les formes que més plaer us produeixen o que us duen a una major intensitat en l'orgàsme.

Hi ha gent que aconsegueix ser multiorgàsmica, és a dir, que aconsegueix més d'un orgasme en una sola palla. La gracia està en contenir la ejaculació. Tenir la mateixa sensació o similar d'estar ejaculant sense fer-ho o sense fer-ho completament. Hi ha qui ho aconsegueix a base de petites ejaculacions o ejaculacions parcials, d'altres ho aconsegueixen a base de no arribar a iniciar la ejaculació tot i estar-ne quasi a punt. Per això cal tenir un bon autocontrol ja que a poc que un es passi ejacula, i no val si ens quedem curts.

En tots els casos l'ús d'un lubricant sol augmentar la sensibilitat i per tant la sensació de plaer. Aquest és espacialment recomanable a les persones que han estat circumcidades. Hi ha qui usa simplement saliva, també és força normal recórrer a l'ús de cremes o olis i fins i tot al sabó. Vigileu que moltes d'aquestes cremes, olis, que no estan pensats per aquestes comeses, i sobretot els sabons, poden resultar abrasius i produir-vos irritacions i erosions a la pell del penis i del gland. El més recomanable es proveir-se d'un lubricant pensat específicament per a les relacions sexuals. En podeu trobar una gran varietat a farmàcies i sex-shops.

Hi ha qui en té prou amb la pròpia imaginació, o amb recordar coses viscudes o vistes, o persones que els atrauen. Altres s'auxilien amb material pornogràfic, com fotos, revistes o vídeos... Internet proporciona una gran varietat d'opcions en aquesta línia, però convé vigilar, els líquids seminals i l'electrònica no s'avenen gaire.

Finalment, us vull recomanar les palles llargues, evitar el pim, pam, pum fuera, normalment les palles llargues, les que un es fa amb ganes i que hom fa que durin una bona estona són les més plaents. A més, no oblidem que les bones palles són l'entrenament dels bons claus.

Una abraçadaComo pajearse


Este texto va más destinado en aquellos que ahora empiezan que a los que ya lleváis años de práctica. En todo caso los que ya tenéis experiencia podéis ayudarme a completar el panorama con vuestros comentarios.

Mi objetivo es hacer una explicación comprensible del panorama, de las diferentes maneras y posibilidades para producirse el placer orgásmico en solitario. Como no tengo suficiente conocimiento del funcionamiento del cuerpo femenino en limitaré a hablar de la masturbación masculina en solitario, dejando de lado técnicas como la masturbación mutua, los clubes de masturbación, el frot, etc.

El orgasmo masculino suele ir acompañado de la eyaculación, el momento del máximo placer, y esto en solitario se suele conseguir a base friccionar el pene. Aquellos que no han sido circuncidados, pueden, además, hacer entrar al prepucio en el juego.

Esa fricción se puede hacer directamente con la mano o con la ayuda de alguna herramienta o dispositivo. Del tema de los dispositivos puedo decir poco ya que en eso tampoco soy muy experto, sé que los aparatos más antiguos que funcionaban con agua templada, que los hay automáticos en los que sólo hay que poner el pene dentro y la aparato se ocupa de producir los adecuados movimientos rítmicos, también los hay que simulan el tacto y la textura de un coño o de un culo donde se pone el pene que se han de accionar manualmente, y finalmente también lo son los muñecos y las muñecas hinchables. Además, podemos utilizar elementos de uso ordinario de los que hay en casa, como las duchas de teléfono, los bidés o incluso conozco quien usaba la aspiradora...

Quizás el sistema más conocido que no requiere de las manos sea el de friccionar el pene contra el colchón, es decir, ponerse en la cama boca abajo y presionando el pene entre el colchón y la propia barriga, mover la cadera rítmicamente de forma que la parte del glande donde este se une con el frenillo sea el protagonista de la fricción. Conozco más de un caso de chicos que se han iniciado así a la masturbación.

Para los que buscan una sensación más completa, que haga trabajar más partes del pene se puede conseguir añadiendo una almohada o cojín entre el vientre y el pene. El hecho de usar una almohada y el colchón o dos almohadas admite más variantes como cambios de posición. Esta práctica se puede hacer tanto en la cama como en un sofá, en un sillón, etc.

Ese punto donde se unen el frenillo y el glande suele ser un punto de mucha sensibilidad y muy socorrido para producir placer, tanto en las pajas como en las felaciones. Así una de las técnicas masturbatorias consiste en friccionar esta zona con los dedos, ya sea haciendo círculos como suelen hacer las mujeres con el clítoris para masturbarse, o pinzándola entre dos dedos.

Hay una minoría de privilegiados que pueden practicar la autofelación, es decir, mamársela ellos mismos, se suele requerir un cuerpo bastante flexible, y también puede ayudar el tener la polla larga. No recuerdo la cifra exacta, pero creo recordar que sólo lo consiguen el 2 o el 3% de los hombres. En este caso se pueden aplicar la mayoría de las técnicas aplicables a las felaciones. Si os interesa más adelante puedo hacer un post dedicado a las mamadas.

Quizá la forma más habitual de hacerse una paja sea la de friccionar el pene con la mano. Se trata de rodear el pene con la mano y moverla longitudinalmente, desde los testículos hacia el glande y viceversa, rítmicamente. Esto que dicho así parece que no admita grandes variaciones, pero permite algunas.

De variaciones en la forma de coger el pene hay una infinidad y si yo fuera un buen dibujante lo haría gráficamente, pero no lo soy así que intentaré describirlas.

Que yo sepa hay tres maneras básicas de coger el pene. La primera, la más habitual, consiste en acercar la mano al pene con la palma de la mano mirando hacia la barriga, es decir, que el pene está entre nuestro vientre y la mano, y la palma de la mano mira hacia el vientre, así el dedo pulgar queda hacia el glande.

La segunda sería coger (tomar) el pene poniendo la mano entre la barriga y el pene, de modo que la palma mira hacia el pene, así el pulgar quedará cerca de los testículos.

En estas dos maneras de coger (tomar) el pene solemos abrazarlo formando un tubo con los dedos. Este se puede hacer con todos los dedos o no. Si no los usamos todos, de los dedos que no están abrazándolo podemos hacer dos cosas: dejarlos abiertos de forma que no toquen el pene o plegar de manera que queden entre la palma de la mano y el pene haciendo sobre el pene una presión adicional. Hay gente quien les gusta hacerlo sobre el conducto que recorre el pene de arriba abajo por delante y también sobre la unión del frenillo con el glande.

Otra forma de añadir sensaciones diferentes es cambiar la posición relativa de la muñeca girando la mano, lo que hará cambiar la posición de los dedos sobre el pene. También hay quien prefiere no abrazarlo completamente, si no sólo pinzarlo, cómo quien coge un bocadillo, o no usar el dedo pulgar, etc.

La tercera forma de cogerse el pene es haciendo con los dedos una capucha o capuchón e introducir el pene dentro de forma que el glande vaya a chocar con la palma de la mano. Esta también admite las variaciones que derivan de girar la mano, por lo que conseguiremos que el pulgar y cada uno de los dedos cambien su posición sobre el pene. Esta forma de pajearse suele ser la más efectiva con los penes pequeños.

Las formas de friccionar el pene por un lado dependen de cómo lo cogemos (tomamos), pero también de cómo movemos la mano o qué hacemos con ella. Hay quien prefiere el contacto directo del glande con la mano, cosa que a veces puede ser desagradable si no se usa un lubricante. Hay quien hace que sea el prepucio el encargado de esa fricción. También hay la opción de frotarse sólo la verga, sin llegar a tocar directamente el glande, aunque suele ser menos eficiente.

Hay, además, la posibilidad de combinar los desplazamientos longitudinales a lo largo del pene con movimientos transversales o giratorios, especialmente eficientes si se hacen cuando se llega a la zona del glande, como aquel que intenta retorcerlo. Hay quien cuando llega a la zona del glande hace un gesto de giro de la muñeca en el mismo sentido longitudinal, de manera que fricciona con más intensidad este punto de unión del frenillo con el glande, que ya he dicho que es donde se suele concentrar una mayor sensibilidad.

Otras variaciones pueden ser la de usar la otra mano, por ejemplo, si eres diestro y normalmente te hace las pajas con la derecha se trata de usar la izquierda, las sensaciones que se producen son diferentes. Otro es conseguir primero que se pierda temporalmente la sensibilidad en la mano, haciendo que nos adormezca la mano, lo que pasa cuando se interrumpe la circulación de la sangre (cuidad de no pasaros que la podéis gangrenar) esto nos puede hacer tener la sensación de que es otra persona quien nos hace la paja.

Poca gente usa las dos manos para agarrarse el pene cuando se masturba, lo que puede ser muy recomendable especialmente si se tiene un pene muy largo o grueso. Normalmente mientras nos pajeamos nos queda una mano libre que se puede aprovechar para hacer otras cosas que potencien el placer como acariciarnos los huevos; manipularnos los pezones; acariciarnos o presionarnos el ano o incluso penetrarlo con uno o más dedos o con algún objeto. Pero cuidado con los objetos que pueden ser peligrosos, ya sea porque puedan producirnos lesiones internas en el recto o porque después no los podamos sacar.

Cada uno tiene que ir descubriendo cual es el ritmo de movimientos que se le adapta mejor, creo que a la mayoría nos funciona que este ritmo sea creciente, de manera que los movimientos en los momentos que preceden a la eyaculación tengan bastante más vivacidad que los iniciales .

En realidad es la práctica y la experimentación la que os hará ver cuál o cuáles son las formas que más placer os producen o que os llevan a una mayor intensidad en el orgasmo.

Hay gente que consigue ser multiorgásmica, es decir, que consigue más de un orgasmo en una sola paja. La gracia está en contener la eyaculación. Tener la misma sensación o similar de estar eyaculando sin hacerlo o sin hacerlo completamente. Hay quien lo consigue a base de pequeñas eyaculaciones o eyaculaciones parciales, otros lo consiguen a base de no llegar a iniciar la eyaculación aunque esten casi a punto. Para eso hay que tener un buen autocontrol ya que a poco que uno se pase eyacula, y no vale si nos quedamos cortos.

En todos los casos el uso de un lubricante suele aumentar la sensibilidad y por tanto la sensación de placer. Este es espacialmente recomendable a las personas que han sido circuncidadas. Hay quien usa simplemente saliva, también es bastante normal recurrir al uso de cremas o aceites e incluso el jabón. Vigilad que muchas de estas cremas, aceites, que no están pensados para estos cometidos, y sobre todo los jabones, pueden resultar abrasivos y produciros irritaciones y erosiones en la piel del pene y del glande. Lo más recomendable es proveerse de un lubricante pensado específicamente para las relaciones sexuales. Podéis encontrar una gran variedad de ellos en farmacias y sex-shops.

Hay a quien le basta con la propia imaginación, o con recordar cosas vividas o vistas, o personas que les atraen. Otros se auxilian con material pornográfico, como fotos, revistas o vídeos... Internet proporciona una gran variedad de opciones en esta línea, pero conviene tener cuidado, los líquidos seminales y la electrónica no se llevan muy bien.

Finalmente, os quiero recomendar las pajas largas, evitar el pim, pam, pum fuera, normalmente las pajas largas, las que uno se hace con ganas y que hace que duren un buen rato son las más placenteras. Además, no olvidemos que las buenas pajas son el entrenamiento de los buenos polvos.

Un abrazo

10 comentaris:

Elmo ha dit...

Yo me quedo con la fricción, es la mejor de todas, o al menos la que a mi mas placer me da, y la recomiendo usando la imaginación, nada de ver porno ni nada. A mi al menos es lo mejor y la que más me gusta.

Un beso

Ruben ha dit...

Bueno, bueno. Una manuel de los más útil

Ruben ha dit...

Joder, quise decir. un manual de los más útil

Sergio ha dit...

jajaja pedazo guia! esto lo voy a imprimir y luego a plastificar... jajaja besos

Peace-for-ever ha dit...

Elmo: Me alegra ver que controlas la forma más placentera para ti, la que más te gusta, para disfrutar en solitario de tu sexo.
---

Rubén: justamente va de "manual", jajajajajaja...

No te preocupes todos nos equivocamos.
---

Sergio: Evidentemente es mejor plastificarlo si vas a hacer prácticas usándolo de guía... Jajajajajajajaja...
---

Muchas gracias por haber pasado y muy especialmente por comentar.

Un abrazo.

Thiago ha dit...

Bueno, yo ya he pasado de esta lección en mi libro, y ahora voy por la de las posturas con tu novio, jaja pero eso si, creo que esta leccion no se debe olvidar nunca, que aun casado y todo,y hasta con 80 años, la gente vuelve y una vez a la masturbación, y es que nada como uno mismo para saber dónde mas nos duele, jaaj


Bezos.

gerardbcn ha dit...

Post molt instructiu, si senyor!
Estem parlant de masturbació, que quedi clar, perque a mí lo que més m´agrada es una altra cosa.
Hi han tantes maneras per a pelar-se-la!.
Una cosa que em produeix un gran plaer es friccionar la base del gland amb els dits polze i l´index, no sé si m´explico.
Ah!, i si t´ho fan, molt millor!!
Bona palla a tots!
Una abraçada...

Peace-for-ever ha dit...

Thiago: Creo que me habría preocupado que no fuera así, incluso hubiera sentido lástima de ese aviador que hay en tu vida... Jajajajajajajajajaja...

Es cierto, todos los adultos nos masturbamos, sobretodo en épocas de sequía...
---

gerardbcn, crec que aquesta és una de les maneres que més èxit tenen després del clàssic tocar la simbomba.
---

Muchas gracias por leer el post y muy especialmente por comentar-lo.

Un abrazo.


--- Traducción de los últimos comentarios en catalán ---

gerardbcn dijo...
Post muy instructivo, ¡si señor!
Estamos hablando de masturbación, que quede claro, porque a mí lo que más me gusta es otra cosa.
¡Hay tantas maneras para pajearse!.
Una cosa que me produce un gran placer es friccionar la base del glande con los dedos pulgar y el índice, no sé si me explico.
¡Ah, y si te lo hacen, mucho mejor!
Buena paja a todos!
Un abrazo...

12 de marzo de 2011 11:23


Peace-for-ever dijo...

gerardbcn: creo que esta es una de las maneras que más éxito tienen después del clásico tocar la zambomba.
--- ---------------------------------------------- ---

Bactéria. ha dit...

M'encanta Peace!
Aquest artícle segurament ajudarà a molts de Begginers! xD

Peace-for-ever ha dit...

Bactéria, m'alegra que t'hagi agradat, espero que sigui útil a més d'un.

Moltes gràcies per passar-te i comentar.

Una abraçada.

--- Traducción de los últimos comentarios en catalán ---

Bacteria. dijo...

¡Me encanta Peace!
Este artículo seguramente ayudará a muchos de Begginers! xD

15 de marzo de 2011 22:45

Peace-for-ever dijo...

Bactéria: Me alegra que te haya gustado, espero que sea útil a más de uno.

Muchas gracias por pasarte y comentar.

Un abrazo.
--- --------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada