Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 30 de desembre de 2010

Entrelobos

[Entrada número 25]

Vaig anar a veure aquesta peli d'en Gerardo Olivares on explica una història basada en un fet real. Es tracta d'un nen que l'any 1954, quan tenia 7 anys, orfe de mare, cuidava cabres junt amb el seu germà de qui era inseparable. Pel que es veu ell i el seu germà eren maltractats, i sortien a pallissa diària. Un dia uns llops els van matar 5 cabres i el seu pare es va veure obligat a lliurar-lo a un pastor de cabres que vivia en una cova a les muntanyes de Sierra Morena, a Andalusia.

Aquest pastor li donà l'escalf i l'estimació que no tenia a casa seva, l'ensenyà a viure en aquell ambient dur i hostil on s'ha de conviure amb tota mena d'animals salvatges, inclosos els llops. Aquest nen va establir una relació amb llobató i quan va morir el pastor que l'havia acollit i que li feia de pare, trobà en els llops a la seva nova família.

Consti que la pel•lícula m'ha agradat, he gaudit dels paisatges i la fauna de Sierra Morena, i m'ha fet pensar. A les imatges finals de la pel•lícula surt la persona real que va viure els fets en què s'ha basat la història que s'hi narra, en Marcos Rodríguez Pantoja. El director explica que el dia que va conèixer a en Marcos, aquest li va explicar que els millors anys de la seva vida van ser aquells que va passar amb els llops a Sierra Morena. Allà, a la natura, va descobrir l'amor i l'amistat que mai ha trobat a la societat.

També explica en Gerardo Olivares que va trobar aquesta història en un web (http://www.feralchildren.com/) on hi ha fins a 137 casos de nens y nenes que han estat vivint sols a la natura, que van des de l'any 250 (un nen italià que fou alimentat per una cabra) fins a una de fa poc a Rússia. Alguns d'aquests nens fugien de la violència familiar. (El lloc web que diu en Gerardo Olivares quan vaig escriure aquest post no estava disponible, però vaig trobar molts altres llocs amb informació d'aquests tipus.)

Tot això només fa que afermar-me en la idea de què la natura, la salvatgina, no és tan cruel com ens han volgut fer creure, en tot cas cal saber respectar-ne les normes que són precises y poc flexibles, on els errors es paguen cars, però on hi ha justícia i bondat. Bondat que en general supera a la de la societat. Que la civilització no ha fet més que fer-nos roïns, mesquins, cruels, i injustos, ja que la nostra civilització s'ha basat en la desigualtat i la submissió de la majoria sota el jou d'una minoria. Submissió que poc a poc s'ha anat sofisticant i que ara es presenta en forma de consumisme, fama i glamour. Que aquest ser tricervellat, que som els humans, hauria de replantejar-se moltes coses i saber buscar la solució dels problemes per als que no té resposta, en els seus orígens, a la natura, a la nostra pròpia natura.

Bon any nou! Una abraçada.Entrelobos


Fui a ver esta peli de Gerardo Olivares donde cuenta una historia basada en un hecho real. Se trata de un niño que el año 1954, cuando tenía 7 años, huérfano de madre, cuidaba cabras junto a su hermano de quien era inseparable. Por lo visto él y su hermano eran maltratados y salían a paliza diaria. Un día, unos lobos les mataron 5 cabras y su padre se vio obligado a entregarle a un pastor de cabras que vivía en una cueva en las montañas de Sierra Morena, en Andalucía.

Este pastor le dio el calor y el cariño que no tenía en su casa, la enseñó a vivir en ese ambiente duro y hostil donde hay que convivir con todo tipo de animales salvajes, incluidos los lobos. Este niño estableció una relación con lobezno y cuando murió el pastor que lo había acogido y que le hacía de padre, encontró en los lobos a su nueva familia.

Conste que la película me ha gustado, he disfrutado de los paisajes y la fauna de Sierra Morena, y me ha hecho pensar. En las imágenes finales de la película sale la persona real que vivió los hechos en que se ha basado la historia que se narra, Marcos Rodríguez Pantoja. El director explica que el día que conoció a Marcos, éste le contó que los mejores años de su vida fueron los que pasó con los lobos en Sierra Morena. Allí, en la naturaleza, descubrió el amor y la amistad que nunca ha encontrado en la sociedad.

También explica Gerardo Olivares que encontró esta historia en un web (http://www.feralchildren.com/) donde hay hasta 137 casos de niños y niñas que han estado viviendo solos en la naturaleza, que van desde la año 250 (un niño italiano que fue alimentado por una cabra) hasta una de hace poco en Rusia. Algunos de estos niños huían de la violencia familiar. (El sitio web que dice Gerardo Olivares cuando escribí este post no estaba disponible, pero encontré muchos otros sitios con información de este tipo.)

Todo eso sólo hace que afirmarme en la idea de que la naturaleza, la salvajina, no es tan cruel como nos han querido hacer creer, en todo caso hay que saber respetar las normas que son precisas y poco flexibles, donde los errores se pagan caros, pero donde hay justicia, generosidad y bondad. Bondad que en general supera a la de la sociedad. Que la civilización no ha hecho más que hacernos ruines, mezquinos, crueles, e injustos, ya que nuestra civilización se ha basado en la desigualdad y la sumisión de la mayoría bajo el yugo de una minoría. Sumisión que poco a poco se ha ido sofisticando y que ahora se vende en forma de consumismo, fama y glamour. Que este ser tricerebrado, que somos los humanos, debería replantearse muchas cosas y saber buscar la solución de los problemas para los que no tiene respuesta, en sus orígenes, en la naturaleza, en nuestra propia naturaleza.

¡Feliz año nuevo! Un abrazo.

dilluns, 27 de desembre de 2010

Sobre la maduresa

[Entrada número 24]

No fa gaire mantenia una discussió sobre las presons i la seva funció social amb un jove. Ell mantenia el seu punt de vista amb vehemència, jo en canvi discutia defensant els meus criteris, però amb força més calma i serenor. Quan em va semblar que la discussió ja no aportava res li vaig fer notar la diferència d'actitud de l'un i de l'altre. I li vaig dir: "no és que no cregui en el que defenso, ni que no estigui convençut de tenir la raó, el que passa és que amb el temps he vist evolucionar tant el meu criteri en tots els aspectes de la vida que ja sé que el que avui em pot semblar una veritat indiscutible, demà pot deixar de semblar-m'ho, i, per tant, he de ser prudent amb les meves idees i en conseqüència en com les defenso".

Sé que l'autèntica saviesa dona lucidesa i la maduresa hauria d'aportar seny, prudència, i sensatesa. Conec a joves i fins i tot adolescents ben joves molt assenyats i sensats, però a un jove, especialment a un adolescent no se li pot demanar prudència, va contra la pròpia naturalesa de la seva edat, estaríem parlant d'un vell de 16 anys, per exemple. En canvi per a mi aquest noi es força madur, tot i que faci les bestieses que fa o farà indefectiblement i que em sembla que si no les fes ho hauríem d'acabar pagant amb el suport psicològic d'un especialista en un moment o altre...

Vull dir que no crec que la maduresa sigui un fet que vingui donat per l'edat, suposo que ve d'alguna altra banda, és a dir, que hi ha altres factors que ens hi duen. Ja sabeu que hi ha gent ben adulta que en té ben poc de madura.

Una abraçada.

(Aquest text fou publicat al meu blog el 17/9/2009)Sobre la madurez


No hace mucho mantenía una discusión sobre las prisiones y su función social con un joven. Él mantenía su punto de vista con vehemencia, yo en cambio discutía defendiendo mis criterios, pero con bastante más calma y serenidad. Cuando me pareció que la discusión ya no aportaba nada le hice notar la diferencia de actitud de uno y del otro. Y le dije: "no es que no crea en lo que defiendo, ni que no esté convencido de tener la razón, lo que pasa es que con el tiempo he visto evolucionar tanto mi criterio en todos los aspectos de la vida que ya sé que lo que hoy me puede parecer una verdad indiscutible, mañana puede dejar de parecérmelo, y, por tanto, tengo que ser prudente con mis ideas y en consecuencia en cómo las defiendo".

Sé que la auténtica sabiduría da lucidez y la madurez debería aportar buen juicio, prudencia, y sensatez. Conozco a jóvenes e incluso adolescentes muy jóvenes muy juiciosos y sensatos, pero a un joven, especialmente a un adolescente no se le puede pedir prudencia, va contra la propia naturaleza de su edad, estaríamos hablando de un viejo de 16 años, por ejemplo. En cambio para mí este chico es muy maduro, aunque haga las tonterías que hace o hará indefectiblemente y que me parece que si no las hiciera lo tendríamos que acabar pagando con el apoyo psicológico de un especialista en un momento u otro...

Quiero decir que no creo que la madurez sea un hecho que venga dado por la edad, supongo que viene por algún otro lado, es decir, que hay otros factores que nos llevan a ella. Ya sabéis que hay gente adulta que es muy poco madura.

Un abrazo.

(Este texto fue publicado en mi blog el 17/9/2009)

dijous, 23 de desembre de 2010

Cap a la maduresa

[Entrada número 23]

Buscant coses sobre l'adolescència vaig topar amb un article de na María José González (llicenciada en psicologia) titulat Aquesta meta anomenada maduresa que em va semblar prou interessant i aclaridor, però en ser excessivament llarg no m'he atrevit a publicar-lo sencer, així que us el presento retallat (tot i així molt llarg) deixant només allò que m'ha semblat més important, però el podeu llegir sencer tant en català (amb força errades) com en castellà aquí. Espero que us agradi.

En parlar d'evolució humana se sol fer una divisió en quatre períodes: infància, adolescència, maduresa i senectut. Però aquesta divisió no es produeix a totes les cultures, ja que en algunes d'elles, com poden ser les més primitives, no es considera l'adolescència, es passa directament de la infantesa a l'edat adulta.
[...]
A la nostra cultura es concep l'adolescència com un període marcat pels ràpids i dràstics canvis i transformacions tant en l'aspecte físic, psíquic com comportamental de l'adolescent. El detonant de l'evolució fisiològica és l'hipotàlem, el qual ordena a la hipòfisis que produeixi hormones i les enviï a través de la circulació sanguínia perquè estimulin la segregació d'hormones sexuals, la qual cosa produirà el desenvolupament dels trets sexuals. En les noies, el creixement arribarà al seu punt àlgid aproximadament quan tingui uns 14 anys, mentre que en el cas dels nois es produirà quan tingui uns 18 anys aproximadament. En aquest punt el procés de maduració física es tanca perquè està complet, però el pas a l'edat adulta també implica una evolució psicològica.
[...]
El punt primordial del trànsit cap a l'edat adulta serà la consolidació de l'autoestima, en el qual s'expressa una actitud positiva o negativa cap a un objecte particular, el si mateix. Però el desenvolupament del concepte del si mateix i la seva acceptació és alguna cosa molt difícil degut al fet que existeixen alguns importants factors associats, entre ells el nivell d'autoestima (a major nivell un concepte més estable de si mateix), la imatge del propi cos (si és satisfactòria es trobarà correlacionada amb actituds positives cap a si mateix) i l'ambient social (serà satisfactori si està integrat i en un ambient no hostil).
[...]
A l'adolescència està molt unit al tema de l'autoimatge el de la identitat del paper sexual, el qual s'haurà anat desenvolupant en les etapes avançades de la infantesa. S'entén per "identitat sexual" el grau en el qual l'individu creu haver-se ajustat al paper sexual prescrit. Implica l'adopció dels diferents i característics comportaments del seu sexe, encara que això no sempre es farà d'una forma explícita, i anirà assumint-los com aspectes generals de la seva cultura. La importància sobre la seva identitat sexual pot deure's a la reducció del marge d'acció en el comportament adequat per al seu sexe per part dels adults i del grup de col•legues que envolten a l'adolescent. També es veurà condicionat per les expectatives, interessos i actituds vinculats al seu sexe, així com per la forta influència que tenen en l'actualitat els mitjans educatius i els de comunicació.
[...]
Un altre dels temes importants en l'adolescència és l'assoliment de la independència, entesa com llibertat familiar, personal i emocional. Aquesta es veu propiciada per la maduració, tant física com intel•lectual, i per les forces psicològiques tant internes com externes. Aquesta recerca i assoliment de la independència no es produeix en línia recta, d'aquí el comportament contradictori dels adolescents, que es poden mostrar dependents o independents depenent del problema a què s'enfrontin. Això fa que la situació, a més de ser incomoda per al propi adolescent ho sigui també per als pares, que encara no saben com tractar-lo sense ferir la seva sensibilitat.
[...]
En les diferents maneres d'entendre la independència hi ha variables culturals, d'edat, de classe social i de sexe de l'adolescent. Tot això no significa que no existeixin conflictes, almenys de forma provisional, ja que l'adolescent aspira a ser independent i els pares tendeixen a ser més restrictius en aquesta etapa, encara que aquest procés sembla plantejar més problemes als pares que a l'adolescent. Alguns progenitors aniran reduint voluntàriament el seu control, i en bona hora, per impedir que es produeixin lluites intenses, i també hi haurà joves que seran menys exigents que uns altres. Una excessiva llibertat pot ser tan amenaçadora per als joves que no es troben enterament a punt per manejar-la, com una pèrdua excessiva de control pot ser-ho per als progenitors que no estiguin segurs sobre la manera de garantir el benestar del seu fill. Per consegüent, s'ha de crear una base que permeti establir una sèrie de conciliacions mútuament satisfactòries per a ambdues parts ja que, tot i que puguin discrepar en determinades coses, poden admetre les respectives opinions i viure en relativa harmonia.

Finalment, apuntar que l'adolescent no deixa de ser-ho automàticament i passa a convertir-se en adult en un moment determinat d'aquest període denominat adolescència, sinó que més aviat el que suggereix això que s'ha apuntat és que el desenvolupament es produirà al llarg de tota la vida. Això explica el fet que és fàcil veure a homes i dones de 40, 60 o 70 anys amb trets infantils i, fins i tot, hi ha persones que no arribaran mai a aquesta meta dita maduresa.


Bones festes! Una abraçada.

(Aquest post fou publicat al meu blog el 23/2/2010)Hacia la madurez


Buscando cosas sobre la adolescencia topé con un artículo de María José González (licenciada en psicología) titulado Esa meta llamada madurez que me pareció bastante interesante y esclarecedor, pero al ser excesivamente largo no me he atrevido a publicarlo entero, así que os lo presento recortado (aún así muy largo) dejando sólo lo que me ha parecido más importante, pero lo podéis leer entero tanto en catalán (con bastantes errores) como en castellano aquí. Espero que os guste.

Al hablar de evolución humana se suele hacer una división en cuatro periodos: infancia, adolescencia, madurez y senectud. Pero esta división no se produce en todas las culturas, puesto que en algunas de ellas, como puedan ser las más primitivas, no se contempla la adolescencia, pasándose directamente de la niñez a la edad adulta.
[...]
En nuestra cultura se concibe la adolescencia como un periodo marcado por los rápidos y drásticos cambios y transformaciones tanto en el aspecto físico, psíquico cómo comportamental del adolescente. El detonante de la evolución fisiológica es el hipotálamo, el cual ordena a la hipófisis que produzca hormonas y las envíe a través de la circulación sanguínea para que estimulen la segregación de hormonas sexuales, lo cual producirá el desarrollo de los rasgos sexuales. En las chicas, el crecimiento alcanzará su punto álgido aproximadamente cuando tenga unos 14 años, mientras que en el caso de los chicos se producirá cuando tenga unos 18 años aproximadamente. En este punto el proceso de maduración física se cierra porque está completo, pero el paso a la edad adulta también implica una evolución psicológica.
[...]
El punto primordial del transito hacia la edad adulta será la consolidación de la autoestima, en el cual se expresa una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular, el si mismo. Pero el desarrollo del concepto de si mismo y su aceptación es algo muy difícil debido a que existen algunos importantes factores asociados, entre ellos el nivel de autoestima (a mayor nivel un concepto más estable de si mismo), la imagen del propio cuerpo (si es satisfactoria se hallará correlacionada con actitudes positivas hacia si mismo) y el ambiente social (será satisfactorio si está integrado y en un ambiente no hostil).
[...]
En la adolescencia está muy unido al tema de la auto-imagen el de la identidad del papel sexual, el cual se habrá ido desarrollando en las etapas avanzadas de la niñez. Se entiende por "identidad sexual" el grado en el que el individuo cree haberse ajustado al papel sexual prescrito. Implica la adopción de los diferentes y característicos comportamientos de su sexo, aunque esto no siempre se hará de una forma explícita, e irá asumiéndolos como aspectos generales de su cultura. La importancia sobre su identidad sexual puede deberse a la reducción del margen de acción en el comportamiento adecuado para su sexo por parte de los adultos y del grupo de colegas que rodean al adolescente. También se verá condicionado por las expectativas, intereses y actitudes vinculados a su sexo, así como por la fuerte influencia que tienen en la actualidad los medios educativos y los de comunicación.
[...]
Otro de los temas importantes en la adolescencia es el logro de la independencia, entendida como libertad familiar, personal y emocional. Ésta se ve propiciada por la maduración, tanto física como intelectual, y por las fuerzas psicológicas tanto internas como externas. Esta búsqueda y logro de la independencia no se produce en línea recta, de ahí el comportamiento contradictorio de los adolescentes, que se pueden mostrar dependientes o independientes dependiendo del problema al que se enfrenten. Esto hace que la situación, además de ser incomoda para el propio adolescente lo sea también para los padres, que aún no saben como tratarlo sin herir su sensibilidad.
[...]
En las diferentes maneras de entender la independencia hay variables culturales, de edad, de clase social y de sexo del adolescente. Todo esto no significa que no existan conflictos, al menos de forma provisional, ya que el adolescente aspira a ser independiente y los padres tienden a ser más restrictivos en esta etapa, aunque este proceso parece plantear más problemas a los padres que al adolescente. Algunos progenitores irán reduciendo voluntariamente su control, y en buena hora, para impedir que se produzcan luchas intensas, y también habrá jóvenes que serán menos exigentes que otros. Una excesiva libertad puede ser tan amenazadora para los jóvenes que no se hallan enteramente listos para manejarla, como una pérdida excesiva de control puede serlo para los progenitores que no estén seguros sobre el modo de garantizar el bienestar de su hijo. Por consiguiente, se debe crear una base que permita establecer una serie de conciliaciones mutuamente satisfactorias para ambas partes puesto que, aunque puedan discrepar en determinadas cosas, pueden admitir las respectivas opiniones y vivir en relativa armonía.

Por último, apuntar que el adolescente no deja de serlo automáticamente y pasa a convertirse en adulto en un momento determinado de ese periodo denominado adolescencia, sino que más bien lo que sugiere lo anteriormente apuntado es que el desarrollo se producirá a lo largo de toda la vida. Esto explica el hecho de que es fácil ver a hombres y mujeres de 40, 60 o 70 años con rasgos infantiles e, incluso, hay personas que no llegarán nunca a esa meta llamada madurez.


¡Felices fiestas! Un abrazo.

(Este post fue publicado en mi blog el 23/2/2010)

dilluns, 20 de desembre de 2010

Amor fidel

[Entrada número 22]

Entenc que algú és fidel quan és constant en la inclinació, amor, afecte, o lleialtat (que és la incapacitat per trair) envers aquella persona amb qui hom té un lligam d'amor, de gratitud, d'honor... És a dir, quan no manca a allò a què s'ha compromès.

En les relacions de parella crec que cometem un error en confondre la fidelitat amb la monogàmia i en concret amb la monogàmia sexual. Em sembla que amb aquesta concepció de la fidelitat ens hem afegit un problema a les ja de per sí prou complexes relacions amoroses.

No oblidem que la monogàmia ens ha estat imposada pel cristianisme, que a les altres religions la poligàmia és admesa com a natural. Parlo del cristianisme que ara sembla que va inventar Pau de Tars (Sant Pau), cristianisme que és dogmàticament homofòbic i on darrerament s'estan destapant tants casos de pederàstia del clergat catòlic...

Anem a pams. En el món científic s'està defensant la naturalesa poligàmica del humans, com ho és la dels mamífers. Són les aus les que són majoritàriament monogàmiques (amb excepcions, com el cas de les gallines).

A més, estimar, amar, és donar-se, és una adhesió intensa i desinteressada, que vol dir donar-se sense esperar res a canvi. Algú dubte de la puresa de l'amor d'una mare? Així una mare que té diversos fills, és infidel al fill gran per estimar el fill segon? Llavors això deu voler dir que un polígam també pot ser perfectament fidel. Clar que entre els germans hi ha gelosia i tots ho considerem un fet molt natural... D'on penseu que ve la gelosia entre germans? Algú en culpa d'això a la mare?

Quan hi ha atracció sexual no té perquè haver-hi amor. Diuen els entesos que el sexe és una cosa absoluta i completament instintiva. El sexe no és més que sexe, i és tan bàsic per a la nostra salut com l'alimentació.

Al diccionari hi diu que amor també és una inclinació o afecció profunda envers una persona basada en l'atracció sexual, però que sovint comporta d'altres sentiments. Clar que aquest mateix diccionari diu que enamorar és inspirar amor. Jo crec que l'enamorament és una passió, una afecció o modificació del subjecte psíquic caracteritzada per una tan gran polarització de l'afectivitat en un únic sentiment que deixa afeblides i fins i tot anul•lades la capacitat de judici i la voluntat. Crec que confondre amor amb enamorament és un abús del llenguatge.

Com a enamorat he de confessar que només desitjo activitat sexual amb la persona objecte del meu enamorament, de la meva passió, però si algun dia tinc alguna relació sexual amb algú altre no em consideraré infidel ja que tant el meu xicot com jo tenim clar que per molt que ens estimem no ens hem donat l'exclusiva sexual. És clar que segons com podria ser una infidelitat... Un dia ell em va dir, no m'importa que folleu, però sí que us n'aneu al cine... Per què? Perquè anar-nos-en al cine pot voler dir que hi ha alguna cosa més que pur sexe. Aquest plantejament del meu xicot és monogàmic, no ens enganyem, però em sembla que ja m'heu entès.

En un matriarcat on el que importa és qui és la mare de cadascú, independentment de qui pugui ser el pare, aquesta fidelitat sexual té molt poca importància social, per no dir que cap. En el patriarcat això canvia, només es pot garantir la paternitat quan la mare té única i exclusivament relacions sexuals amb el pare, d'aquí que les societats patriarcals admetin la poligàmia (on un home pot tenir diverses esposes) i no la poliàndria (on una dona pot tenir diversos marits). En les matriarcals es pot admetre tot. Quin sentit pot tenir no admetre-ho entre homosexuals?

Per a mi que la fidelitat en l'amor no està en el sexe si no en els sentiments, en aquest donar-se desinteressadament, cosa que crec que puc fer amb més d'una persona a la vegada... Tot i que imagino que tots somiem amb un gran amic del que n'estiguem total, completa i absolutament enamorats i que ens correspongui plena i EXCLUSIVAMENT, però no perdem de vista que parlo d'un somni, que la realitat...

Una abraçada.

(Aquest post fou publicat per primer cop al meu blog el 30/5/2010)Amor fiel


Entiendo que alguien es fiel cuando es constante en la inclinación, amor, afecto, o lealtad (que es la incapacidad para traicionar) hacia aquella persona con quien se tiene un vínculo de amor, de gratitud, de honor... Es decir, cuando no falta a aquello en lo que se ha comprometido.

En las relaciones de pareja creo que cometemos un error al confundir la fidelidad con la monogamia y en concreto con la monogamia sexual. Me parece que con esta concepción de la fidelidad nos hemos añadido un problema a las ya de por sí bastante complejas relaciones amorosas.

No olvidemos que la monogamia nos ha sido impuesta por el cristianismo, que en las otras religiones la poligamia es admitida como natural. Hablo del cristianismo que ahora dicen que inventó Pablo de Tarso (San Pablo), cristianismo que es dogmáticamente homofóbico y donde últimamente se están destapando tantos casos de pederastia del clero católico...

Vamos por partes. En el mundo científico se está defendiendo la naturaleza poligámica de los humanos, como lo es la de los mamíferos. Son las aves las que son mayoritariamente monogámicas (con excepciones, como el caso de las gallinas).

Además, amar, amar, es darse, es una adhesión intensa y desinteresada, que significa dar sin esperar nada a cambio. ¿Alguien duda de la pureza del amor de una madre? Así una madre que tiene varios hijos, ¿es infiel al hijo mayor por amar al hijo segundo? Entonces eso debe significar que un polígamo también puede ser perfectamente fiel. Claro que entre los hermanos hay celos y todos lo consideramos un hecho muy natural... ¿De dónde piensas que viene los celos entre hermanos? ¿Alguien culpa de eso a la madre?

Cuando hay atracción sexual no tiene por qué haber amor. Dicen los entendidos que el sexo es algo absoluta y completamente instintivo. El sexo no es más que sexo, y es tan básico para nuestra salud como la alimentación.

En el diccionario dice que amor también es una inclinación o afección profunda hacia una persona basada en la atracción sexual, pero que a menudo comporta de otros sentimientos. Claro que este mismo diccionario dice que enamorar es inspirar amor. Yo creo que el enamoramiento es una pasión, una afección o modificación del sujeto psíquico caracterizada por una polarización tal de la afectividad en un único sentimiento que deja debilitadas e incluso anuladas la capacidad de juicio y la voluntad. Creo que confundir amor con enamoramiento es un abuso del lenguaje.

Como enamorado debo confesar que sólo deseo actividad sexual con la persona objeto de mi enamoramiento, de mi pasión, pero si algún día tengo alguna relación sexual con alguien no me consideraré infiel ya que tanto mi novio como yo tenemos claro que por mucho que nos amemos no nos hemos dado la exclusiva sexual. Claro que según como podría ser una infidelidad... Un día él me dijo, no me importa que folléis, pero sí que os vayáis al cine... ¿Por qué? Porque irnos al cine puede significar que hay algo más que puro sexo. Este planteamiento de mi novio es monogámico, no nos engañemos, pero me parece que ya me habéis entendido.

En un matriarcado donde lo que importa es quién es la madre de cada uno, independientemente de quién pueda ser el padre, esta fidelidad sexual tiene muy poca importancia social, por no decir que ninguna. En el patriarcado esto cambia, sólo se puede garantizar la paternidad cuando la madre tiene única y exclusivamente relaciones sexuales con el padre, de ahí que las sociedades patriarcales admitan la poligamia (donde un hombre puede tener varias esposas) y no la poliandria (donde una mujer puede tener varios maridos). En las matriarcales se puede admitir todo. ¿Qué sentido puede tener no admitirlo entre homosexuales?

Para mí que la fidelidad en el amor no está en el sexo si no en los sentimientos, en ese darse desinteresadamente, lo que creo que puedo hacer con más de una persona a la vez... Aunque imagino que todos soñamos con un gran amigo del que estemos total, completa y absolutamente enamorados y que nos corresponda plena y EXCLUSIVAMENTE, pero no perdamos de vista que hablo de un sueño, que la realidad...

Un abrazo.

(Este post fue publicado por primera vez en mi blog el 30/5/2010)

dijous, 16 de desembre de 2010

12 Passos per estimar

[Entrada número 21]

Al juliol del 2009 en Luckitas va publicar al seu blog aquests 12 passos dient que li havien arribat via email d'un remitent desconegut i que els publicava amb l'esperança que ens agradessin. A mi em van agradar tant que els vaig afegir de seguida al peu del meu blog i els vaig dedicar un post a l'octubre del mateix any.

Pot ser que siguin un mica utòpics, ja que em sembla que s'ha de ser força madur com per assolir aquest grau de perfecció, però crec que és una llista completa, prou sensata, i força ben concebuda com per considerar-la l'objectiu a assolir per poder gaudir del bon amor. Els passos són:

1. Només quan estàs bé amb tu mateix pots estar bé amb els altres.

2. Només quan portes bé la teva solitud pots portar bé una relació.

3. Necessites valorar-te per valorar, estimar-te per estimar, respectar-te per respectar, i acceptar-te per acceptar, perquè ningú pot donar el que no té.

4. Cap relació et donarà la pau que tu mateix no tinguis en el teu interior.

5. Pretendre que una altra persona ens faci feliços i ompli totes les nostres expectatives és una fantasia que només porta frustracions.

6. Cap relació et brindarà la felicitat que tu mateix no construeixis.

7. Només podràs ser feliç amb una altra persona quan, ben convençut, siguis capaç de dir-li: "No et necessito per ser feliç".

8. Només podràs estimar sent independent fins al punt de no haver de manipular ni utilitzar als qui dius voler.

9. Per estimar necessites una humil autosuficiència, autoestima, i la pràctica d'una llibertat responsable.

10. Estima't a tu mateix, madura, i el dia que puguis dir-li en aquesta altra persona "Sense tu m'ho passo bé", aquell dia estaràs preparat per viure en parella.

11. Dues persones que visquin en parella podran ser feliços només quan s'hagin unit per compartir la seva felicitat, no per fer feliços l'una a l'altra.

12. Dues persones s'estimen únicament quan són capaços de viure l'una sense l'altra, però decideixen viure juntes.

Espero que us hagin agradat.

Una abraçada.12 Pasos para amar


En julio de 2009 Luckitas publicó en su blog estos 12 pasos diciendo que le habían llegado vía email de un remitente desconocido y que los publicaba con la esperanza de que nos gustaran. A mí me gustaron tanto que los añadí en seguida al pie de mi blog y les dediqué un post en octubre del mismo año.

Puede que sean algo utópicos, ya que me parece que hay que ser bastante maduro como para alcanzar este grado de perfección, pero creo que es una lista completa, bastante sensata, y muy bien concebida como para considerarla el objetivo a alcanzar para poder disfrutar del buen amor. Los pasos son:

1. Sólo cuando estás bien contigo mismo puedes estar bien con los demás.

2. Sólo cuando llevas bien tu soledad puedes llevar bien una relación.

3. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar, y aceptarte para aceptar, porque nadie puede dar lo que no tiene.

4. Ninguna relación te dará la paz que tú mismo no tengas en tu interior.

5. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía que sólo trae frustraciones.

6. Ninguna relación te brindará la felicidad que tú mismo no construyas.

7. Sólo podrás ser feliz con otra persona cuando, bien convencido, seas capaz de decirle: "No te necesito para ser feliz".

8. Solo podrás amar siendo independiente hasta el punto de no tener que manipular ni utilizar a los que dices querer.

9. Para amar necesitas una humilde autosuficiencia, autoestima, y la práctica de una libertad responsable.

10. Ámate a ti mismo, madura, y el día que puedas decirle a esa otra persona "Sin ti me la paso bien", ese día estarás preparado para vivir en pareja.

11. Dos personas que vivan en pareja podrán ser felices sólo cuando se hayan unido para compartir su felicidad, no para hacerse felices la una a la otra.

12. Dos personas se aman únicamente cuando son capaces de vivir la una sin la otra, pero deciden vivir juntas.

Espero que os hayan gustado.

Un abrazo.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Cor partit

[Entrada número 20]

Diuen que quasi tothom alguna vegada a la vida que se li ha partit el cor. Aquesta aflicció que també s'anomena mal d'amors pot tenir orígens diversos, en uns casos pot ser pel final d'una relació amorosa, en altres perquè ens hem enamorat d'algú que no ens correspon, també per la pèrdua d'una gran amistat, o perquè algun somni molt important per a nosaltres a esdevingut inabastable, o un engany, o una traïció... Malgrat que les causes poden ser diverses la sensació de pèrdua és la mateixa. La majoria descriuen com un sentiment de profunda amargor, buit, i tristesa.

Quan estàs així et pot semblar que totes aquestes cançons sobre cors trencats s'haguessin escrit precisament per a tu i la situació que estàs vivint. Ho sents com si cap altra persona en el món s'hagués sentit mai de la mateixa manera. Algunes persones senten que mai tornaran a ser feliços i es refugien en l'alcohol o les drogues per evadir-se de la realitat. Altres s'enfaden molt i intenten fer-se mal o fer mal a altres persones. Això pot arribar a extrems inimaginables, com el de qui que es dedica sistemàticament a partir el cor als altres com a venjança, o les persones que decideixen no passar mai més per una situació similar i eviten enamorar-se de nou, tenir amics, tenir somnis, etc. I allarguen seu patiment condicionant la resta de la seva vida per aquest fet. De vegades la tristesa és tan profunda -o dura tant de temps- que la persona necessita ajuda professional per a refer-se.

La pena pot seguir eternament, però quan decideixes acabar amb aquesta situació de tristesa, quan vols acabar amb aquesta situació se sol recomanar que:

Comparteixis els teus sentiments. Expressar els teus sentiments, plorar a l'espatlla d'un bon amic pot ajudar-te a sentir-te millor. És possible que la gent, amb les seves millors intencions, no entengui la profunditat dels teus sentiments i intenti animar-te amb afirmacions com ja ho superaràs o ja coneixeràs a una altra persona. Probablement aquestes persones estan intentant ajudar-te de l'única manera que saben. Malgrat tot, si tens la sensació que determinada persona és incapaç d'entendre pel que estàs passant o intenta minimitzar els teus sentiments, la recomanació és buscar algú que t'entengui millor.

Et cuidis. No permetis que l'estrès d'aquests sentiments interfereixi amb el teu ritme de son: el teu cos necessita descansar per reposar. Dorm molt, menja aliments saludables i fes exercici regularment per reduir l'estrès i els sentiments depressius, també és bo que intentis elevar la teva autoestima. Hi ha gent que els ajuda més sortir de casa i fer aquelles coses que normalment gaudeixen fent, com anar al cinema o a un concert...

Recordis totes les coses bones que tens. De vegades les persones que tenen partit el cor es tiren les culpes pel que ha passat. Poden ser molt dures amb elles mateixes, exagerant les seves faltes com si haguessin fet alguna cosa per merèixer el sofriment que estan experimentant. És el moment de fer inventari de les teves qualitats, si no te'n surts tot sol (a vegades la tristesa no ens deixa veure-hi) pots intentar que t'ajudin els teus amics.

Estiguis ocupat. Això no vol dir que no hagis de pensar en el que va passar -reflexionar sobre el que ens ha succeït forma part del procés de curació- sinó que també has de centrar la teva atenció en altres coses. La vida continua i és bo que el teu cervell descansi d'aquest problema, que s'ocupi d'altres coses.

Et donis temps. Diuen que el temps ho cura tot, i superar la tristesa requereix temps. Hi ha molta gent que creu que no es reposarà mai, però els mals d'amors sempre acaben curant-se. El que no es pot dir és quan de temps és necessari, depèn molt de tu mateix, de la causa que et va partir el cor, de com afrontis la pèrdua... I poden passar dies, setmanes o mesos abans no et refacis.

És qüestió de que tinguis paciència amb tu mateix i deixis que comenci el procés de curació.

(Aquest text està inspirat i a bocins copiat de Cinco formas de curar "un corazón roto")

Una abraçada.Corazón partido


Dicen que casi todo el mundo alguna vez en la vida que se le ha partido el corazón. Esta aflicción que también se denomina mal de amores puede tener orígenes diversos, en unos casos puede ser el final de una relación amorosa, en otras porque nos hemos enamorado de alguien que no nos corresponde, también por la pérdida de una gran amistad, o porque algún sueño muy importante para nosotros se ha convertido en inalcanzable, o un engaño, o una traición... Aunque las causas pueden ser diversas la sensación de pérdida es la misma. La mayoría describen como un sentimiento de profunda amargura, vacío, y tristeza.

Cuando estás así te puede parecer que todas estas canciones sobre corazones rotos se hubieran escrito precisamente para ti y la situación que estás viviendo. Lo sientes como si ninguna otra persona en el mundo se hubiera sentido nunca de la misma manera. Algunas personas sienten que nunca volverán a ser felices y se refugian en el alcohol o las drogas para evadirse de la realidad. Otros se enfadan mucho e intentan hacerse daño o hacer daño a otras personas. Esto puede llegar a extremos inimaginables, como el de quien que se dedica sistemáticamente a partir el corazón a los demás como venganza, o las personas que deciden no pasar nunca más por una situación similar y evitan enamorarse de nuevo, tener amigos, tener sueños, etc. Y alargan su sufrimiento condicionando el resto de su vida por este hecho. A veces la tristeza es tan profunda -o dura tanto tiempo- que la persona necesita ayuda profesional para reponerse.

La pena puede seguir eternamente, pero cuando decides acabar con esta situación de tristeza, cuando quieres acabar con esta situación se suele recomendar que:

Compartas tus sentimientos. Expresar tus sentimientos, llorar en el hombro de un buen amigo puede ayudarte a sentirte mejor. Es posible que la gente, con sus mejores intenciones, no entienda la profundidad de tus sentimientos e intente animarte con afirmaciones como ya lo superarás o ya conocerás a otra persona. Probablemente estas personas están intentando ayudarte de la única manera que saben. Sin embargo, si tienes la sensación de que determinada persona es incapaz de entender lo que estás pasando o intenta minimizar tus sentimientos, la recomendación es buscar a alguien que te entienda mejor.

Te cuides. No permitas que el estrés de estos sentimientos interfiera con tu ritmo de sueño: tu cuerpo necesita descansar para reposar. Duerme mucho, come alimentos saludables y haz ejercicio regularmente para reducir el estrés y los sentimientos depresivos, también es bueno que intentes elevar tu autoestima. Hay gente que les ayuda más salir de casa y hacer aquellas cosas que normalmente disfrutan haciendo, como ir al cine o a un concierto...

Recuerdes todas las cosas buenas que tienes. A veces las personas que tienen partido el corazón se echan las culpas por lo ocurrido. Pueden ser muy duras consigo mismas, exagerando sus faltas como si hubieran hecho algo para merecer el sufrimiento que están experimentando. Es el momento de hacer inventario de tus cualidades, si tienes problemas para hacerlo solo (a veces la tristeza no nos deja ver) puedes intentar que te ayuden tus amigos.

Estés ocupado. Esto no quiere decir que no tengas que pensar en lo que pasó -reflexionar sobre lo que nos ha sucedido forma parte del proceso de curación- sino que también debes centrar tu atención en otras cosas. La vida continúa y es bueno que tu cerebro descanse de este problema, que se ocupe de otras cosas.

Te des tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo, y superar la tristeza requiere tiempo. Hay mucha gente que cree que no se repondrá nunca, pero los males de amores siempre acaban curándose. Lo que no se puede decir es cuánto tiempo es necesario, depende mucho de ti mismo, de la causa que te partió el corazón, de cómo afrontes la pérdida... Y pueden pasar días, semanas o meses antes de que te recuperes.

Es cuestión de que tengas paciencia contigo mismo y dejes que empiece el proceso de curación.

(Este texto está inspirado y a trozos copiado de Cinco formas de curar "un corazón roto")

Un abrazo.

dijous, 9 de desembre de 2010

El alcohol, la droga més perjudicial

[Entrada número 19]

Encara que no em sorprèn que moltes vegades ens referim en aquest tema parlant de les drogues i l'alcohol, com si l'alcohol no fos una droga, no deixa de ser un contrasentit ja que tan droga és l'alcohol com l'heroïna. Això mateix es pot veure en altres àmbits, em sembla que és Gaydar que en els seus perfils separa el consum d'alcohol del de drogues (?!)... Tot això no és d'estranyar ja que l'alcohol és la droga més antiga, la que fa més temps que és consumida sistemàticament a la societat occidental, el seu consum moderat està ben integrat en els nostres costums i en alguns casos fins i tot es considera beneficiós (la dieta mediterrània inclou entre una i dues copes de vi negre diàries). Aquesta droga només té el consum limitat en determinades circumstàncies, com la de conduir.

Tot això ho dic perquè a primers del novembre passat es va publicar un estudi fet sota els auspicis del govern del Regne Unit (de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord) que assegura que l'alcohol és la droga més perjudicial amb una valoració de 72 sobre 100, mentre que altres drogues considerades més perilloses tenen puntuacions més baixes. Així, la segona és l'heroïna, amb un 55, i la tercera el crac, amb un 54. La resta de drogues que s'han analitzat són: metamfetamina en vidre (33), cocaïna (27), tabac (26), amfetamines (23), cànnabis (20), àcid gamma-hidroxi-butíric (18), benzodiazepines (15), ketamina (15), metadona (14), mefedrona (13), butà (10), cat (9), èxtasi (9), esteroides anabolitzants (9), LSD (7), buprenorfina (6) i bolets (5)

De fet l'estudi considera en això de perjudicial no només el mal a la salut del consumidor sinó també els que genera a la gent que l'envolten, família i amics, i a la societat, pels perjudicis socials. Els investigadors han establert nou criteris que tenen a veure amb el mal que la droga provoca en l'individu que la consumeix, i set més amb els mals provocats a terceres persones.

Les nou categories de danys a l'individu són: mortalitat a causa directa del consum, mortalitat derivada del consum, danys directe a causa del consum, danys derivats del consum, dependència, discapacitat mental a causa del consum, pèrdua de capacitats de percepció, danys en les relacions personals i lesions.

Les set categories de perjudicis als altres són: crim, conflicte familiar, danys a l'entorn pròxim, danys al conjunt de la societat, cost econòmic i deteriorament de la cohesió comunitària.

Amb aquests resultats, els autors de l'estudi conclouen que l'alcohol és la droga més perjudicial en termes generals, i que és gairebé tres cops més perjudicial que la cocaïna i el tabac. A més, si bé l'heroïna, el crac i la metamfetamina en vidre són les substàncies més perjudicials per l'individu que les pren, l'alcohol, l'heroïna i el crac lideren la llista de les més dolentes per a l'entorn directe del consumidor.

Jo crec que davant d'això no s'hauria de reaccionar amb prohibicions que, com es va veure amb la llei seca del Estats Units als anys 20 del segle passat o amb la prohibició del consum de l'opi a la Xina durant l'època victoriana, només fan que fomentar-ne el consum, el tràfic il•legal, i l'enriquiment i potenciació de càrtels i màfies, és a dir, del crim organitzat. Cosa que s'està vivint actualment a Mèxic i a altres països.

Estic convençut de què la solució real d'aquests problemes passa per una educació de la població, educació que hauria d'estar exempta de la pressió dels interessos econòmics dels productors, i que del primer que ens haurien de convèncer és que per passar-nos-ho bé no cal que ens emborratxem, és a dir, no cal que ens droguem.

Una abraçada.El alcohol, la droga más perjudicial


Aunque no me sorprende que muchas veces nos refiramos a este tema hablando de las drogas y el alcohol, como si el alcohol no fuera una droga, no deja de ser un contrasentido ya que tan droga es el alcohol como la heroína. Esto mismo se puede ver en otros ámbitos, me parece que es Gaydar que en sus perfiles separa el consumo de alcohol del de drogas (?!)... Todo eso no es de extrañar ya que el alcohol es la droga más antigua, la que hace más tiempo que es consumida sistemáticamente en la sociedad occidental, su consumo moderado está bien integrado en nuestras costumbres y en algunos casos incluso se considera beneficioso (la dieta mediterránea incluye entre una y dos copas de vino tinto diarias). Esta droga sólo tiene el consumo limitado en determinadas circunstancias, como la de conducir.

Todo eso lo digo porque a primeros del noviembre pasado se publicó un estudio realizado bajo los auspicios del gobierno del Reino Unido (de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) que asegura que el alcohol es la droga más perjudicial con una valoración de 72 sobre 100, mientras que otras drogas consideradas más peligrosas tienen puntuaciones más bajas. Así, la segunda es la heroína, con un 55, y la tercera el crack, con un 54. El resto de drogas que se han analizado son: metanfetamina en cristal (33), cocaína (27), tabaco (26), anfetaminas (23), cannabis (20), ácido gamma-hidroxi-butírico (18), benzodiazepinas ( 15), ketamina (15), metadona (14), mefedrona (13), butano (10), cat (9), éxtasis (9), esteroides anabolizantes (9), LSD (7), buprenorfina (6) y setas (5)

De hecho el estudio considera en eso de perjudicial no sólo el daño a la salud del consumidor sino también los que genera en la gente que le rodean, familia y amigos, y a la sociedad, por los perjuicios sociales. Los investigadores han establecido nueve criterios que tienen que ver con el mal que la droga provoca en el individuo que la consume, y siete más con los males provocados a terceras personas.

Las nueve categorías de daños al individuo son: mortalidad a causa directa del consumo, mortalidad derivada del consumo, daños directo debido al consumo, daños derivados del consumo, dependencia, discapacidad mental debido al consumo , pérdida de capacidades de percepción, daños en las relaciones personales y lesiones.

Las siete categorías de perjuicios a los otros son: crimen, conflicto familiar, daños en el entorno próximo, daños al conjunto de la sociedad, coste económico y deterioro de la cohesión comunitaria.

Con estos resultados, los autores del estudio concluyen que el alcohol es la droga más perjudicial en términos generales, y que es casi tres veces más perjudicial que la cocaína y el tabaco. Además, si bien la heroína, el crack y la metanfetamina en cristal son las substancias más perjudiciales para el individuo que las toma, el alcohol, la heroína y el crack lideran la lista de las peores para el entorno directo del consumidor.

Yo creo que ante esto no se debería reaccionar con prohibiciones que, como se vio con la ley seca de Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado o con la prohibición del consumo del opio en China durante el época victoriana, sólo hacen que fomentar su consumo, el tráfico ilegal, y el enriquecimiento y potenciación de cárteles y mafias, es decir, del crimen organizado. Cosa que se está viviendo actualmente en México y otros países.

Estoy convencido de que la solución real de esos problemas pasa por una educación de la población, educación que debería estar exenta de la presión de los intereses económicos de los productores, y que de lo primero que nos deberían convencer es que para pasárnoslo bien no hace falta que nos emborrachemos, es decir, no hace falta que nos droguemos.

Un abrazo.

dilluns, 6 de desembre de 2010

El camí del riu (El camino del Rio)

[Entrada número 18 / 18]Per a gerardbcn, el més fidel dels meus lectors.


A prop del riu els arbres creixen amb facilitat, arriben a tenir alçades considerables i les seves copes són ben frondoses, tot i que a l'hivern es queden ben pelades. Això fa que a l'estiu aquest camí sigui sempre fresc i agradable, i em resulta difícil de resistir-me a la temptació de passejar per allà en bicicleta quan estic de vacances o els caps de setmana. M'acostumo a llevar molt d'hora, abans que es faci de dia. Carrego la motxilla amb el camelback ple d'aigua, unes quantes galetes i una mica de xocolata, i emprenc la ruta cap al camí del riu.

Les meves excursions matinals solen durar entre 4 i 6 hores evitant les hores en què el sol comença a escalfar amb la duresa estiuenca el que em permet recórrer entre 60 i 90 quilòmetres de pistes i camins rurals, és a dir, fer llargs recorreguts per la regió. Només m'aturo 10 o 15 minuts per menjar-me les meves galetes acompanyades per la xocolata que de vegades està fos per la calor...

Aquell matí vaig sortir prop de les 5 del matí, el cel encara estava enrogit per les llums de l'aurora. La frescor matinal era molt agradable cosa que va ajudar a què pel meu cap només passessin bons pensaments, positius i optimistes. Em sentia feliç, pletòric. Vaig entrar a l'arbreda del riu, allà la temperatura encara era menor i l'ambient encara més agradable. Vaig veure davant meu algú que anava en bicicleta. Com que anava més a poc a poc que jo, aviat vaig arribar a la seva alçada.

- Bon dia -vaig dir.

- Hola, bon dia -em va respondre. Era un jove d'uns 17 anys, vestit amb una samarreta groga i uns pantalons tipus bermudes de color beix, vist així, d'un cop d'ull em va semblar un noi guapo i de bon tipus. Vaig seguir el meu camí al meu ritme de pedaleig. Un moment després el noi es posava a la meva alçada.

- Vaja -vaig pensar- un que vol competir. -Passa tot sovint que avancis a algú, es piqui, acceleri i t'avanci immediatament com reptant-te. De vegades em pico, accelero una mica i els deixo de nou enrere, però la majoria de vegades passo d'ells i els veig patir davant meu esforçant-se perquè no els torni a avançar. Però em vaig equivocar ja que es va mantenir al meu costat.

- Perdoni, -em va dir- li molesta si vaig amb vostè?

- Home, en principi no, -vaig replicar- però tens idea de les intencions que porto?

- Tant me fa –va respondre-. No podia dormir i he pensat en donar una gran volta a veure si em canso i em ve la son.

- La meva intenció és tornar cap a dos quarts de 12 o les 12, és a dir, d'aquí a unes 6 hora i mitja o 7 -li vaig comunicar.

- Per mi perfecte -va afegir.

- Què t'ha fet pensar que podies venir amb mi? -Vaig preguntar.

- M'ha semblat vostè una persona decidida, que tenia les coses clares, i he pensat: aquest home em portarà a conèixer la comarca i m'ajudarà a fer l'exercici que m'he proposat fer avui.

- I creus que t'adaptaràs al meu ritme? -Vaig interrogar de nou

- Ho intentaré, amb el meu xicot fèiem excursions molt llargues en bici... -Vam seguir en silenci. Em seguia de prop i de tant en tant ens posàvem l'un al costat de l'altre per comentar alguna cosa de les que veiem o dels llocs per on passàvem.

Aquest va ser el principi d'una llarga i profunda amistat. Ell, que es diu Rafael, acabava de perdre el seu xicot en un accident, en aquell moment feia unes poques setmanes del tràgic accident. Una noia que sortia d'una discoteca carregada del que fora es va saltar un stop i es va endur per davant la moto i la vida del xicot d'en Rafael quan aquest es dirigia al seu treball amb les llums de l'alba... Va ser el primer que em va explicar aquell matí quan vaig parar a menjar-me les provisions. Vaig imaginar que intentava justificar el seu insomni... Vam plorar junts.

Recordo que va ser un matí molt agradable.

Hem passat moltes vegades per aquest camí on la nostra amistat va néixer, va madurar i va florir. I va ser en aquest camí on en Rafael, el meu marit, cinc anys després em va demanar que em casés amb ell.

Fi.

Vaig escriure aquesta història amb la intenció de publicar-la en el meu antic blog, però el vaig tancar abans de fer-ho.

Quan vaig publicar el post número 250 d'aquell blog vaig proposar a qui volgués celebrar-ho en una mena de festa virtual, m'enviés un petit text o una imatge o les dues coses i amb tot el que rebés faria un post/festa de celebració.

L'únic que va respondre a la crida va ser en gerardbcn qui em va fer arribar la imatge que he posat després de la dedicatòria i em convidà a escriure un text que li fes els honors. Doncs bé aquesta narració fictícia és el text que vaig escriure i que li he dedicat a ell. Aquesta hauria estat la festa del 250.

Una abraçada.

El camí del riu (El camino del Rio)
Para gerardbcn el más fiel de mis lectores.


Cerca del río los árboles crecen con facilidad, llegan a tener alturas considerables y sus copas son muy frondosas, aunque en invierno se quedan completamente peladas. Esto hace que en verano este camino sea siempre fresco y agradable, y me resulta difícil de resistirme a la tentación de pasear por allí en bicicleta cuando estoy de vacaciones o los fines de semana. Me acostumbro a levantar muy temprano, antes de que amanezca. Cargo la mochila con el camelback lleno de agua, unas cuantas galletas y un poco de chocolate, y emprendo la ruta hacia el camino del río.

Mis excursiones matinales suelen durar entre 4 y 6 horas evitando las horas en que el sol empieza a calentar con su dureza veraniega lo que me permite recorrer entre 60 y 90 kilómetros de pistas y caminos rurales, es decir, hacer largos recorridos por la región. Sólo me detengo 10 o 15 minutos para comerme mis galletas acompañadas por el chocolate que a veces está fundido por el calor...

Aquella mañana salí cerca de las 5 de la mañana, el cielo aún estaba enrojecido por las luces de la aurora. El frescor matinal era muy agradable lo que ayudó a que por mi cabeza sólo pasaran buenos pensamientos, positivos y optimistas. Me sentía feliz, pletórico. Entré en la arboleda del río, allí la temperatura aún era menor y el ambiente aún más agradable. Vi ante mí alguien que iba en bicicleta. Como iba más despacio que yo, pronto llegué a su altura.

- Buenos días -dije.

- Hola, buenos días -me respondió. Era un joven de unos 17 años, vestido con una camiseta amarilla y un pantalón tipo bermudas de color beige, visto así, de un vistazo me pareció un chico guapo y de buen tipo. Seguí mi camino a mi ritmo de pedaleo. Un momento después el chico se ponía a mi altura.

- Vaya-pensé -uno que quiere competir. -Pasa a menudo que adelantes a alguien, se pique, acelere y te adelanten inmediatamente como retándote. A veces me pico, acelero un poco y les dejo de nuevo atrás, pero la mayoría de veces paso de ellos y les veo sufrir delante mío esforzándose para que no les vuelva a adelantar. Pero me equivoqué ya que se mantuvo a mi lado.

- Perdone, -me dijo- ¿le molesta si voy con usted?

- Hombre, en principio no, -repliqué- pero ¿tienes idea de las intenciones que llevo?

- Me da igual –respondió-. No podía dormir y he pensado en dar una gran vuelta a ver si me canso y me viene el sueño.

- Mi intención es volver a las 11 y media o las 12, es decir, dentro de unas 6 hora y media o 7 -le comuniqué.

- Para mí perfecto -añadió.

- ¿Qué te ha hecho pensar que podías venir conmigo? -Pregunté.

- Me ha parecido usted una persona decidida, que tenía las cosas claras, y he pensado: este hombre me llevará a conocer la comarca y me ayudará a hacer el ejercicio que me he propuesto hacer hoy.

- ¿Y crees que adaptarás a mi ritmo? -Interrogué de nuevo

- Lo intentaré, con mi novio hacíamos excursiones muy largas en bici... -Seguimos en silencio. Me seguía de cerca y de vez en cuando nos poníamos el uno al lado del otro para comentar algo de lo que veíamos o de los lugares por los que pasábamos.

Este fue el principio de una larga y profunda amistad. Él, que se llama Rafael, acababa de perder su novio en un accidente, en aquel momento hacía unas pocas semanas del trágico accidente. Una chica que salía de una discoteca cargada de lo que fuera se saltó un stop y se llevó por delante la moto y la vida del novio de Rafael cuando éste se dirigía a su trabajo con las luces del alba... Fue lo primero que me contó aquella mañana cuando paré a comerme las provisiones. Imaginé que intentaba justificar su insomnio... Lloramos juntos.

Recuerdo que fue una mañana muy agradable.

Hemos pasado muchas veces por ese camino donde nuestra amistad nació, maduró y floreció. Y fue en este camino donde Rafael, mi marido, cinco años después me pidió que me casara con él.

Fin.

Escribí esta historia con la intención de publicarla en mi antiguo blog, pero lo cerré antes de hacerlo.

Cuando publiqué el post número 250 de aquel blog propuse a quien quisiera celebrarlo en una especie de fiesta virtual, me enviara un pequeño texto o una imagen o las dos cosas y con todo lo que recibiera haría un post/fiesta de celebración.

El único que respondió a la llamada fue gerardbcn quien me envió la imagen que he puesto después de la dedicatoria y me invitó a escribir un texto que le hiciera los honores. Pues bien esta narración ficticia es el texto que escribí y que le he dedicado a él. Esta habría sido la fiesta del 250.

Un abrazo.

dijous, 2 de desembre de 2010

Peace-for-ever a Apoyo LGBT (Peace-for-ever en Apoyo LGBT)

[Entrada número 17 / 17]

El passat 13 d'octubre en Fernando llançava una crida al seu blog tot dient ¿Quieres formar parte de Apoyo LGBT?. Tot i que m'ho vaig rumiar una mica perquè representava més feina i ja tinc prou embolics a la vida, però com que m'agrada tant el propòsit d'aquell web que no vaig poder resistir la temptació, així que vaig fer la meva sol·licitud.


Per sorpresa meva vaig ser acollit d'una forma fantàstica, fins i tot amb cert entusiasme, i admès de seguida al nou equip del nuevo APOYO LGBT 2.0. Així que, des del 22 d'octubre, que hi va aparèixer la meva primera col·laboració, ja hi he publicat alguns posts amb les meves reflexions i estic molt il·lusionat amb la nova singladura d'aquell web. L'equip (després d'aquesta ampliació: Nuevos miembros del equipo...) és de 13 persones a disposició de la comunitat LGBT.

Coneixies el blog Apoyo LGBT? Què et sembla?

Una abraçada.Peace-for-ever a Apoyo LGBT (Peace-for-ever en Apoyo LGBT)


El pasado 13 de octubre Fernando lanzaba un llamamiento en su blog diciendo ¿Quieres formar parte de Apoyo LGBT?. Aunque me lo pensé un poco porque representaba más trabajo y ya tengo bastante líos en la vida, pero como me gusta tanto el propósito de aquel web que no pude resistir la tentación, así que hice mi solicitud.


Para mi sorpresa fui acogido de una forma fantástica, incluso con cierto entusiasmo, y admitido de inmediato al nuevo equipo del nuevo APOYO LGBT 2.0. Así que, desde el 22 de octubre, en que apareció mi primera colaboración, ya he publicado algunos posts con mis reflexiones y estoy muy ilusionado con la nueva singladura de aquel web. El equipo (después de esta ampliación: Nuevos miembros del equipo...) es de 13 personas a disposición de la comunidad LGBT.

¿Conocías el blog Apoyo LGBT? ¿Qué te parece?

Un abrazo.

dilluns, 29 de novembre de 2010

Democràcia (Democracia)

[Entrada número 16 / 16]

Em pregunto si ho hauré entès malament, si no tinc clar el que vol dir democràcia, si no és cert que un parlament elegit pel sufragi universal d'un poble representa aquest poble, si no és aquesta la essència de la democràcia parlamentària, si no és aquesta la base de la democràcia que van inventar en el seu moment aquells grecs que són els pares o els avis de la nostra civilització, aquell poble grec que considerava pederàstia com a un fet natural, civilitzat... Bé, això és un altre tema, deixem-lo de moment.

Catalunya que, segons la història, va ser el segon país de Europa (crec que el primer va ser Islàndia) en tenir un parlament després de la desaparició de l'Imperi Romà, tot i que el va perdre quan el primer Borbó va haver de guanyar-se Catalunya a la força al 1714. Crec Catalunya ha demostrat abastament el profund arrelament democràtic i el seu respecte pel que es decideix al seu parlament...

Llavors no entenc com gent que es defineix com a profundament democràtica ens pugui dir, sense que els caigui la cara de vergonya, que no van contra Catalunya, que no van contra el poble català, que no van contra el que volem els catalans, quan contínua i sistemàticament van contra el que aprova el Parlament de Catalunya... En especial quan es alguna cosa que va en defensa de la nostra llengua... O quan ens volem desmarcar de tradicions cruels com la dels toros...

És possible, tot i que més aviat em sembla poc probable, que sigui jo qui no ha entès què vol dir democràcia i ells tinguin la raó... Ara, si el que passa és que no ens volen, si els fem nosa, per què no ens donen la independència?

Una abraçada.Democràcia (Democracia)


Me pregunto si lo habré entendido mal, si no tengo claro lo que quiere decir democracia, si no es cierto que un parlamento elegido por el sufragio universal de un pueblo representa ese pueblo, si no es esta la esencia de la democracia parlamentaria, si no es esta la base de la democracia que inventaron en su momento aquellos griegos que son los padres o los abuelos de nuestra civilización, aquel pueblo griego que consideraba pederastia como un hecho natural, civilizado... Bueno, eso es otro tema, dejémoslo por el momento.

Cataluña que, según la historia, fue el segundo país de Europa en tener un parlamento tras la desaparición del Imperio Romano (creo que el primero fue Islandia), aunque lo perdió cuando el primer Borbón tuvo que ganarse Cataluña a la fuerza en 1714. Creo Cataluña ha demostrado ampliamente el profundo arraigo democrático y su respeto por lo que se decide en su parlamento...

Entonces no entiendo como gente que se define como profundamente democrática nos pueda decir, sin que les caiga la cara de vergüenza, que no van contra Cataluña, que no van contra el pueblo catalán, que no van contra lo que queremos los catalanes, cuando continua y sistemáticamente van contra lo que aprueba el Parlamento de Cataluña... En especial cuando es algo que va en defensa de nuestra lengua... O cuando nos queremos desmarcar de tradiciones crueles como la de los toros...

Es posible, aunque más bien me parece poco probable, que sea yo quien no ha entendido qué quiere decir democracia y ellos tengan la razón... Ahora, si lo que pasa es que no nos quieren, si les estorbamos ¿por qué no nos dan la independencia?

Un abrazo.

dijous, 25 de novembre de 2010

Un ser tricervellat (Un ser tricerebrado)

[Entrada número 15 / 15]

Fa uns dies vaig sentir parlar a Claudio Naranjo, un psiquiatre xilè, i em va entusiasmar. Em sembla que el seu pensament i el meu estan en total sintonia.

Parteix de la visió del ser humà com a un ser tricervellat, un ser amb tres cervells potencials. El primer instintiu, que és el que du l'infant en si mateix al néixer, que queda en el nen interior, i és la visió infantil. Un segon emocional, que és l'aportació de la mare, la visió femenina. I un tercer racional que és el del pare intel•lectual i normatiu, la visió masculina. Aquest és l'últim tot i que ha estat l'últim en desenvolupar-se s'ha imposat sobre els altres i aquesta és la base del patriarcat.

La innegable barbàrie que ha acompanyat al curs de la història amb aquest patriarcat al front comporta els valors que tradicionalment associem a la idea de civilització, és a dir que és plena de valors com la competitivitat, l'agressivitat i el predomini de l'intel•lecte sobre l'emotivitat, valors que són totalment masculins i que amenacen en destruir-nos.

Les grans civilitzacions de la història en què es basa la cultura occidental, han destruït aquesta visió infantil, instintiva, i la visió emocional femenina. Tot i que avui dia aquest patriarcat ha pres aspectes diferents, en forma de dèspotes invisibles, com ho són les lleis econòmiques i socials d'un món que, com deia el Dant, està mal governat i que acaba donant a les persones un sentiment molt gran d'impotència. Avui dia se sap també que aquestes grans civilitzacions van ser l'origen de la desigualtat i de les guerres.

Aquesta societat occidental genera sers incomplets, insatisfets, i emocionalment malalts, no oblidant que el consumisme és una de les claus de la nostra insatisfacció.

El que cal per curar-nos és harmonitzar aquells tres valors. Aquest antídot consisteix en aprendre a integrar ment, emocions i instints. L'educació que avui dia se sol basar en una gran transmissió d'informació sobre el nostre entorn, hauria de basar-se més en potenciar la persona. Es tractaria de no centrar només l'educació en el coneixement del món exterior sinó també en el del món interior. S'hauria d'aprendre més de la visió infantil i no reprimir-ne tant els seus instints. El gran motor per retrobar aquest esser humà complet és recuperar la empatia, la comprensió i la bondat...

Ens convé allunyant-nos d'aquella visió de Freud, que deia que a l'interior de la persona hi ha tant la bondat com la maldat (que dóna a entendre que tots som criminals en potència) i aproximar-nos més a la visió de Rousseau que deia que la persona és essencialment bona. La maldat és només conseqüència dels conflictes de la persona i desapareix quan es resolen aquests conflictes.

En realitat, el que cal és retrobar-se a un mateix, és a dir, conèixer-se a millor un mateix, i poder trobar, així, el rumb de la nostra vida... Una persona que no és ell mateix és com una màquina que només reprodueix allò per al que ha estat programada.

S'hauria de començar per educar de nou als educadors. Com deia Einstein: "la solució dels problemes no pot venir de la mateixa ment que els ha creat". Cal, doncs, deixar de reproduir més del mateix, ens cal un canvi de consciència. En Claudio Naranjo al seu web hi diu que està fent una "propuesta de un cambio masivo de la educación occidental en vista a la transformación urgente de la sociedad".

Una abraçada.Un ser tricervellat (Un ser tricerebrado)


Hace unos días oí hablar a Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, y me entusiasmó. Me parece que su pensamiento y el mío están en total sintonía.

Parte de la visión del ser humano como un ser tricerebrado, un ser con tres cerebros potenciales. El primer instintivo, que es el que lleva el niño en sí mismo al nacer, que queda en el niño interior, y es la visión infantil. Un segundo emocional, que es la aportación de la madre, la visión femenina. Y un tercero racional que es el del padre intelectual y normativo, la visión masculina. Este es el último aunque ha sido el último en desarrollarse se ha impuesto sobre los demás y esta es la base del patriarcado.

La innegable barbarie que ha acompañado el curso de la historia con ese patriarcado al frente comporta los valores que tradicionalmente asociamos a la idea de civilización, es decir que está llena de valores como la competitividad, la agresividad y el predominio del intelecto sobre el emotividad, valores que son totalmente masculinos y que amenazan con destruirnos.

Las grandes civilizaciones de la historia en que se basa la cultura occidental, han destruido esta visión infantil, instintiva, y la visión emocional femenina. Aunque hoy día este patriarcado ha tomado aspectos diferentes, en forma de déspotas invisibles, como lo son las leyes económicas y sociales de un mundo que, como decía el Dante, está mal gobernado y que acaba dando a las personas un sentimiento muy grande de impotencia. Hoy día se sabe también que estas grandes civilizaciones fueron el origen de la desigualdad y de las guerras.

Esta sociedad occidental genera seres incompletos, insatisfechos, y emocionalmente enfermos, no olvidando que el consumismo es una de las claves de nuestra insatisfacción.

Lo que necesitamos para curarnos es armonizar esos tres valores. Ese antídoto consiste en aprender a integrar mente, emociones e instintos. La educación que hoy día se suele basar en una gran transmisión de información sobre nuestro entorno, debería basarse más en potenciar la persona. Se trataría de no centrar sólo la educación en el conocimiento del mundo exterior sino también en el del mundo interior. Se debería aprender más de la visión infantil y no reprimir su tanto sus instintos. El gran motor para reencontrar este ser humano completo es recuperar la empatía, la comprensión y la bondad...

Nos conviene alejándonos de aquella visión de Freud, que decía que en el interior de la persona hay tanto la bondad como la maldad (que da a entender que todos somos criminales en potencia) y aproximarnos más a la visión de Rousseau que decía que la persona es esencialmente buena. La maldad es sólo consecuencia de los conflictos de la persona y desaparece cuando se resuelven esos conflictos.

En realidad, lo que es necesario es reencontrarse a uno mismo, es decir, conocerse mejor uno mismo, y poder encontrar, así, el rumbo de nuestra vida... Una persona que no es él mismo es como una máquina que sólo reproduce aquello para lo que ha sido programada.

Se debería empezar por educar de nuevo a los educadores. Como decía Einstein: "la solución de los problemas no puede venir de la misma mente que los ha creado". Hay, pues, dejar de reproducir más de lo mismo, necesitamos un cambio de conciencia. Claudio Naranjo en su web dice que está haciendo una "propuesta de un cambio masivo de la educación occidental en vista a la transformación urgente de la sociedad".

Un abrazo.

dilluns, 22 de novembre de 2010

El diàleg (el diálogo)

[Entrada número 14 / 14]

En català diem parlant la gent s'entén i, tristament, moltes vegades ens n'oblidem. Quan la gent ens coneixem molt, quan ens tenim molt vistos, a vegades sobren les paraules perquè sabem llegir les mirades, les expressions facials i fins i tot el gest... Però es tan fàcil equivocar-se, tant que es preferible corroborar-ho amb la paraula: et veig content avui, tinc la sensació que estàs preocupat per alguna cosa, sembles trist, o coses per l'estil poden servir per iniciar aquest diàleg de corroboració del que un està interpretant... D'això les bones mares en saben força.

També passa que moltes vegades no tenim ganes de parlar-ne amb ningú o de parlar-ne en concret amb la persona que ens ho demana i mentim: no, no em passa res; jo trist? Es que he dormit malament (i per què has dormit malament, mamarratxo?); etc.

No s'hi val el se n'hauria hagut d'adonar que moltes parelles s'exigeixen i mentre un es pensa que tot va bé l'altre està passant les de Caín... Això sol passar amb massa freqüència entre les parelles. Un pensa si m'estima se n'adonarà que no estic bé, i l'altre mentrestant pensa està cansat/da; està dormint malament (però no es planteja: per què dorm malament?)... I no s'adona de res. Perquè l'amor no ens connecta, no estableix una comunicació còsmica entre la parella que substitueix el diàleg, el parlar-ne...

I a mi em fa por preguntar per no semblar ruc, per no semblar que no m'adono del que passa al meu voltant, per no semblar que no entenc el que em diuen... Fatal, això és fatal. I a poc a poc les coses es van podrint, i les relacions van degenerant, es degraden i ens ferim l'un a l'altre, ens ferim profundament.

Parlem-ne?

Una abraçada.El diàleg (el diálogo)


En catalán decimos hablando se entiende la gente y, tristemente, muchas veces nos olvidamos de ello. Cuando la gente nos conocemos mucho, cuando nos tenemos muy vistos, a veces sobran las palabras porque sabemos leer las miradas, las expresiones faciales e incluso los gestos... Pero es tan fácil equivocarse, tanto que es preferible corroborarlo con las palabras: te veo contento hoy, tengo la sensación de que estás preocupado por algo, pareces triste, o cosas por el estilo pueden servir para iniciar ese diálogo de corroboración de lo que uno está interpretando... De eso las buenas madres saben bastante.

También sucede que muchas veces no tenemos ganas de hablar con nadie o de hablar en concreto con la persona que nos lo pregunta y mentimos: no, no me pasa nada, ¿yo triste? Es que he dormido mal (y ¿por qué has dormido mal, mamarracho?), etc.

No vale el habría tenido que darse cuenta que muchas parejas se exigen y mientras uno piensa que todo va bien el otro está pasando las de Caín... Esto suele ocurrir con demasiada frecuencia entre las parejas. Uno piensa si me quiere se dará cuenta que no estoy bien, y el otro mientras piensa está cansado/a, está durmiendo mal (pero no se plantea: ¿por qué duerme mal?)... Y no se da cuenta de nada. Porque el amor no nos conecta, no establece una comunicación cósmica entre la pareja que sustituye el diálogo, el hablarlo...

Y a mí me da miedo preguntar para no parecer tonto, por no parecer que no me doy cuenta de lo que sucede a mi alrededor, para no parecer que no entiendo lo que me dicen... Fatal, eso es fatal. Y poco a poco las cosas se van pudriendo, y las relaciones van degenerando, se degradan y nos herimos el uno al otro, nos herimos profundamente.

¿Hablamos de ello?

Un abrazo.

dijous, 18 de novembre de 2010

Sexualitat infantil (Sexualidad infantil)

[Entrada número 13 / 13]

Una vegada vaig sentir dir que tant els ancians com els nens tenen la seva sexualitat, però si un busca informació sobre el sexe sembla que la sexualitat no existeixi abans de la pubertat, que l'impúber no tingui sexualitat. Malgrat això jo tinc dos o tres contraexemples.

1) Sé d'un infant de 14 mesos (un any i dos mesos) que gaudia de què una nena de la seva edat jugués amb el seu penis erecte.

2) Hi ha nens i nenes de primària que juguen a un joc que anomenen la polla grossa, es tracta de què les nenes intentin produir una erecció als nens tocant-los els òrgans sexuals, cosa que els nens tracten d'evitar fugint del seu abast.

3) Tinc notícies d'un grup de nens (tots ells mascles) d'edats compreses entre 9 i 10 anys que molts dies, en sortir d'escola, anaven a jugar a una casa abandonada on intercanviaven fel·lacions.

Per no parlar del ja clàssic joc de metges... Voleu dir que no és evident que existeix una sexualitat ben explícita abans de la pubertat?

Recordeu que davant la llei espanyola, des del punt de vista del consentiment, un menor de 13 no pot fer-ho, no pot doncs tenir relacions sexuals amb una altra persona, i menys amb un adult ja que seria un delicte d'abús de menors. He de confessar que ignoro que passa si l'altre persona és menor de 13 com ell o si essent major de 13 encara no ha fet els 14 anys, és a dir, que encara no té edat penal.

De fet, la pubertat se sol despertar abans dels 13 anys tant en les nenes (cap als 10) com en els nens (al voltant dels 12). Imagino que davant la llei estan condemnats a masturbar-se. Les religions ni tant sols els permeten això.

A més, és un fet constatat que cada dia els nens es comencen a masturbar de més jovenets i que n'hi ha molts que ho han fet per primera vegada abans dels 10 anys...

Aquests nens solen arribar a la seva pubertat força desorientats o mal informats ja que les fonts del seu coneixement no solen ser gaire fiables...

No sóc ningú per dir el què caldria fer, però em sembla que s'hi hauria de fer alguna cosa. Potser una educació sexual per a infants a les escoles?

Una abraçada.Sexualitat infantil (Sexualidad infantil)


Una vez oí decir que tanto los ancianos como los niños tienen su sexualidad, pero si uno busca información sobre el sexo parece que la sexualidad no exista antes de la pubertad, que el impúber no tenga sexualidad. A pesar de ello yo tengo dos o tres contraejemplos.

1) Sé de un niño de 14 meses (un año y dos meses) que gozaba de que una niña de su edad jugara con su pene erecto.

2) Hay niños y niñas de primaria que juegan a un juego que llaman la polla gorda, se trata de que las niñas intenten producir una erección a los niños tocándoles los órganos sexuales, cosa que los niños tratan de evitar huyendo de su alcance.

3) Tengo noticias de un grupo de niños (todos ellos machos) de edades comprendidas entre 9 y 10 años que muchos días, al salir de escuela, iban a jugar a una casa abandonada donde intercambiaban felaciones.

Por no hablar del ya clásico juego de médicos... ¿Queréis decir que no es evidente que existe una sexualidad muy explícita antes de la pubertad?

Recordad que ante la ley española, desde el punto de vista del consentimiento, un menor de 13 no puede hacerlo, no puede pues tener relaciones sexuales con otra persona, y menos con un adulto ya que sería un delito de abuso de menores. Debo confesar que ignoro que pasa si la otra persona es menor de 13 como él o si siendo mayor de 13 aún no ha hecho los 14 años, es decir, que aún no tiene edad penal.

De hecho, la pubertad se suele despertar antes de los 13 años tanto en las niñas (hacia los 10) como en los niños (alrededor de los 12). Imagino que ante la ley están condenados a masturbarse. Las religiones ni siquiera les permiten eso.

Además, es un hecho constatado que cada día los niños se empiezan a masturbarse de más jovencitos y que hay muchos que lo han hecho por primera vez antes de los 10 años...

Esos niños suelen llegar a su pubertad bastante desorientados o mal informados ya que las fuentes de su conocimiento no suelen ser muy fiables...

No soy nadie para decir lo que habría que hacer, pero me parece que se debería hacer algo ¿Quizás una educación sexual para niños en las escuelas?

Un abrazo.