Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dissabte, 12 d’octubre de 2013

Linux

[Entrada 286]

Linux


Va néixer el 1991 a Hèlsinki quan Linus Torvalds va implementar un clon de UNIX basant-se en el seu coneixement del sistema operatiu Minix i les seves limitacions per tal d'aplicar-les a les noves possibilitats de gestió de memòria en mode protegit dels processadors Intel 386 (un antecessor de Pentium). Aquest sistema operatiu va créixer gràcies al treball col·laboratiu de programadors de tot el món, els quals se sumaren a la crida per a desenvolupadors que en Linus Torvalds va realitzar en quant va fer pública la primera versió del nucli del sistema operatiu. Stallman (pare de les utilitats GNU) insisteix que el nom correcte per aquest tipus de sistema operatiu és GNU/Linux, ja que les utilitats GNU són essencials pel seu funcionament.

Actualment existeixen nombroses distribucions de programari del sistema operatiu GNU/Linux, algunes de les quals gestionades per empreses privades (SuSE, Mandriva, RedHat, Ubuntu) i d'altres per comunitats d'usuaris i programadors (Debian, Knoppix, Gentoo, Mepis), per les comunitats autònomes espanyoles (LinEx, Linkat) o Instituts d'Ensenyament Secundari (BIADIX).

A mi m'ha enganxat Ubuntu, com hi diu a la seva plana web (http://www.ubuntu.net/) és un Free operating system for your desktop or laptop (sistema operatiu lliure per al seu ordinador de sobretaula o portàtil). Ubuntu està basat en Debian GNU/Linux, el nom prové de la ideologia sud-africana Ubuntu ("humanitat cap a altres"). Proporciona un sistema operatiu amb un fort enfocament en la facilitat d'ús i d'instal·lació del sistema. Igual que altres distribucions es compon de múltiples paquets de programari normalment distribuïts sota una llicència lliure o de codi obert. Ubuntu és patrocinat per Canonical Ltd, una companyia britànica propietat de l'empresari sud-africà Mark Shuttleworth que en comptes de vendre la distribució amb finalitats lucratives, es finança per mitjà de serveis vinculats al sistema operatiu i venent suport tècnic. A més, en mantenir-lo lliure i gratuït, l'empresa és capaç d'aprofitar el talent dels desenvolupadors de la comunitat en millorar els components del seu sistema operatiu. Les altres distribucions de Linux solen pecar ser més complexes d'instal·lar i mantenir, no tan enfocades a l'usuari.

Linux té l'avantatge de què no depèn d'un únic fabricant, no hi ha només un Apple o un Microsfot que decideix. A més, hi ha pocs virus sobre Linux. Normalment és necessita força menys ordinador, vull dir que cal un ordinador menys potent per usar Linux que per usar Windows. La pega és que excepte en alguns paísos encara costa trobar fabricants d'ordinadors que vulguin vendre les seves màquines amb un Linux preinstal·lat. Això vol dir que amb l'ordinador fan pagar la llicència de Windows. Malgrat això jo crec que hem d'apostar per Linux. Sembla que poc a poc s'anirà introduint a les escoles, de les escoles passarà indefectiblement als domicilis i a les empreses. Jo treballo amb OpenOffice i Ubuntu.

Una abraçada.


Linux


Nació en 1991 en Helsinki cuando Linus Torvalds implementó un clon de UNIX basándose en su conocimiento del sistema operativo Minix, y sus limitaciones para aplicarlas a las nuevas posibilidades de gestión de memoria en modo protegido de los procesadores Intel 386 (un antecesor de Pentium). Este sistema operativo creció gracias al trabajo colaborativo de programadores de todo el mundo, los cuales se sumaron al llamamiento para desarrolladores que Linus Torvalds realizó en cuanto hizo pública la primera versión del núcleo del sistema operativo. Stallman (padre de las utilidades GNU) insiste en que el nombre correcto para este tipo de sistema operativo es GNU/Linux, ya que las utilidades GNU son esenciales para su funcionamiento.

Actualmente existen numerosas distribuciones de software del sistema operativo GNU / Linux, algunas de ellas gestionadas por empresas privadas (SuSE, Mandriva, RedHat, Ubuntu) y otros por comunidades de usuarios y programadores (Debian, Knoppix, Gentoo, Mepis), por las comunidades autónomas españolas (LinEx, Linkat) o Institutos de Enseñanza Secundaria (BIADIX).

A mí me ha enganchado Ubuntu, como dice en su página web (http://www.ubuntu.net/) es un Free operating system for your desktop or laptop (sistema operativo libre para en su ordenador de sobremesa o portátil). Ubuntu está basado en Debian GNU/Linux, el nombre proviene de la ideología sudafricana Ubuntu ("humanidad hacia otros"). Proporciona un sistema operativo con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y de instalación del sistema. Al igual que otras distribuciones se compone de múltiples paquetes de software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de código abierto. Ubuntu està patrocinado por Canonical Ltd., una compañía británica propiedad del empresario sudafricano Mark Shuttleworth que en vez de vender la distribución con fines lucrativos, se financia por medio de servicios vinculados al sistema operativo y vendiendo soporte técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, la empresa es capaz de aprovechar el talento de los desarrolladores de la comunidad en mejorar los componentes de su sistema operativo. Las otras distribuciones de Linux suelen pecar ser complejas de instalar y mantener, no tan enfocada a el usuario.

Linux tiene la ventaja de que no depende de un único fabricante, no hay sólo un Apple o un Microsfot que decide. Además, hay pocos virus sobre Linux. Normalmente se necesita bastante menos ordenador, quiero decir que se necesita un ordenador menos potente para usar Linux que para usar Windows. La pega es que excepto en algunos paises aun cuesta encontrar fabricantes de ordenadores que quieran vender sus máquinas con Linux preinstalado. Eso significa que con el ordenador cobran una licencia de Windows. A pesar de eso yo creo que debemos apostar por Linux. Parece que poco a poco se irá introduciendo en las escuelas, de las escuelas pasará indefectiblemente a los domicilios ya las empresas. Yo trabajo con OpenOffice y Ubuntu.

Un abrazo.

2 comentaris:

Deadviny ha dit...

Cuando lo instalé iba bien. Se puede hacer mucho. Pero no encontré una manera práctica de convertir mis ficheros flac en m4a, el mp3 no me parece eficiente. Y el winamp en wine no convierte.
Para lo básico de oficina. Y probablemente para programación sea mejor.
Pero qué hago yo sin mi winamp

Josep Peaceforever ha dit...

@Deadviny: En esos casos, mi problema és el GPS de montaña, uno una máquina virtual con windows que he montado sobre el Linux. No he encontrado una solución mejor, pero eso no és achacable a Linux, sino al mercado del software, proque al final los que usamos Linux somos minoría.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada