Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimarts, 11 de desembre de 2012

Doncs, no! --- Pues, ¡no!

[Entrada 217]

Doncs, no!


L'Oriol es mirava en Llorenç en silenci mentre aquell es lamentava.

— Per a una vegada que m'enamoro... Mira que tinc mala sort —va seguir lamentant-se en Llorenç.

— Home... —va dir, però no va poder seguir, en Llorenç va seguir amb el seu discurs tot interrompent-lo. A l'Oriol li sabia greu que es queixés, no n'hi ha per tant, es deia.

— Que en Jaume tingui tres anys més que jo no és greu, però, és clar, té tot d'inconvenients. Jo encara vaig a l'insti i ell ja estudia a la uni. Com que la seva uni és lluny, se'n va els dilluns al matí i no torna fins el divendres al vespre. Això sí, ens truquem dos o tres cops i si no ens enviem missatges —en Llorenç anava repassant aquests detalls com si l'Oriol no els sabés, com si no els hagués sentit dir mil vegades, com si ell mateix en necessités recordar-los.

— Però... —va intentar dir de nou l'Oriol.

— Els caps de setmana que no ha d'estudiar, ha d'ajudar a son pare —se seguia lamentant. Això els impedia estar junts sempre que els venia de gust, ja que la majoria del temps d'en Jaume no era per a ell, i sentia enrabiat amb en Jaume...

L'Oriol havia desistit, va deixar-lo parlar.

— Les poques estonetes que té em ve a buscar i anem a follar a casa de la seva àvia —L'Oriol ja sap que l'àvia d'en Jaume està malalta i viu amb els pares d'en Jaume així que casa seva està buida...

— Això no és tenir xicot... —va concloure

— De què et queixes? —va preguntar-li l'Oriol aprofitant la pausa que havia fet en Jaume.

— Home, si fos de la meva edat i anés a la meva classe ens veuríem cada dia i follaríem molt més —va dir en Llorenç.

— I, llavors, perquè no et busques un xicot de la teva classe? —va preguntar l'Oriol

— Són tots estúpids...

— I tu no?

— Home! Oriol!

— En Jaume, aguanta un estúpid com tu de 16 anys. És més, t'estima, i ho saps.

— Però és que estic tan bé quan estem junts...

— I no hi esteu prou...

— Doncs, no!

Fi.

Una abraçada.


Pues, ¡no!


Oriol miraba a Llorenç en silencio mientras aquél se lamentaba.

— Para una vez que me enamoro... Mira que tengo mala suerte —siguió lamentandose Llorenç.

— Hombre... —dijo, pero no pudo seguir, Llorenç siguió con su discurso interrumpiéndole. A Oriol le sabía mal que se quejara, no es para tanto, se decía.

— Que Jaume tenga tres años más que yo no es grave, pero, claro, tiene bastantes inconvenientes. Yo aun voy al insti y él ya estudia en la uni. Como su uni està lejos, se va los lunes por la mañana y no vuelve hasta el viernes por la noche. Eso sí, nos llamamos dos o tres veces y si no nos enviamos mensajes —Llorenç iba repasando esos detalles como si Oriol no los supiera, como si no se los hubiera oído contar mil veces, como si él mismo en necesitara recordarlos.

— Pero... —intentó hablar de nuevo Oriol.

— Los fines de semana que no debe estudiar, tiene que ayudar a su padre —se seguía lamentando. Esto les impedía estar juntos siempre que les apetecía, que la mayoría del tiempo de Jaime no era para él, y se sentía enfadado con Jaume...

Oriol había desistido, lo dejó hablar.

— Los pocos ratitos que tiene me viene a buscar y vamos a follar a casa de su abuela. —Oriol ya sabe que la abuela de Jaume está enferma y vive con los padres de Jaume, así que su casa está vacía...

— Eso no es tener novio... -concluyó.

— ¿De qué te quejas? —le preguntó Oriol aprovechando la pausa que hava hecho Jaume.

— Hombre, si fuera de mi edad y fuese a mi clase nos veríamos cada día y follaríamos mucho más —dijo Llorenç.

— Y, entonces, porque no te buscas un chico de tu clase? —preguntó Oriol

— Son todos estúpidos...

— ¿Y tú no?

— ¡Hombre! ¡Oriol!

— Jaume, aguanta a un estúpido como tú de 16 años. Es más, te quiere, y lo sabes.

— Pero es que estoy tan bien cuando estamos juntos...

— Y no lo estáis lo suficiente...

— Pues ¡no!

Fin.

Un abrazo

2 comentaris:

La Salamandra ha dit...

Cada fruta, madura en su tiempo y, el tiempo, pasa para todos.

Eso si; por tiempo que pase, la infelicidad de los infelices, sigue siendo su sombra.

Bss.

sarva mangalam
Namasté.

Peace-for-ever ha dit...

@La Salamandra, una gran veritat, ja que en realitat la felicitat o la infelicitat la du cadascú dins seu...

Namasté

Moltes gràcies per pasar i molt especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducción de mi comentario precedente en catalàn ---
@La Salamandra, una gran verdad, ya que en realidad la felicidad o la infelicidad la lleva cada uno en su interior...

Namasté

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.
--- ----------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada