Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 14 d’octubre de 2010

Declaració d'intencions (Declaración de intenciones)

[Entrada número 3 / 3]

La meva intenció en fer aquest nou blog és intentar donar un cop de mà als adolescents, en especial als que poden qualificar-se per la seva sexualitat d'adolescents LGBT (lesbianes, gais, bisexuals o transsexuals) i als que estan qüestionant-se la seva sexualitat. La meva idea es oferir-los d'una manera clara, sense embuts, reflexions sobre la vida i la sexualitat, col·laborar a relaxar la tensió que els pot produir en aquestes edats el fet de tenir una sexualitat diferent, el fet d'estar dins de l'armari, o el d'haver-ne sortit i haver topat amb la homofòbia dels companys i de la societat que ens envolta.

El principis bàsics de les meves reflexions, que crec que són força desinhibides, són la conveniència d'intentar ser un mateix, la qual cosa comporta conèixer-se bé, i la recerca de la felicitat. Poder ser un mateix també vol dir acceptar-se, i això de vegades resulta complex quan un no té clara la pròpia sexualitat, se l'està qüestionant i no sap com aclarir-se o no li agrada el que ha vist un cop ha començat veure-hi clar.


Tampoc es tracta d'encasellar-se a la L, la G, la B, la T o on sigui, ja que em sembla que ningú és res en estat pur, que ningú és totalment masculí ni totalment femení, que ningú és exclusivament homosexual o exclusivament heterosexual, tots tenim alguna cosa de tot. I, com diuen, tothom amaga alguna cosa, s'avergonyeix o el fan avergonyir-se de ser com és o d'haver fet alguna cosa de les que ha fet. Crec que, en realitat, es tracta de veure on et sents més còmode, què és el que més et va i saber acceptar que ets així. A més, crec que un no és sempre igual, que s'evoluciona en tots els aspectes personals i en la sexualitat també.

Em sap greu per aquells que heu seguit els meus blogs anteriors, perquè hi trobareu coses repetides, coses que vaig publicar en aquells blogs, això sí, convenientment revisades. Espero que aquesta nova línia us interessi i que el blog s'ompli de visitants i de seguidors.

Una abraçada.Declaració d'intencions (Declaración de intenciones)


Mi intención al hacer este nuevo blog es intentar echar una mano a los adolescentes, en especial a los que pueden calificarse por su sexualidad de adolescentes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales o transexuales) y los que están cuestionándose su sexualidad. Mi idea es ofrecerles de una manera clara, sin tapujos, reflexiones sobre la vida y la sexualidad, colaborar a relajar la tensión que les puede producir en esas edades el hecho de tener una sexualidad diferente, el hecho de estar dentro del armario, o el de haber salido y haber chocado con la homofobia de sus compañeros y de la sociedad que nos rodea.

Los principios básicos de mis reflexiones, que creo que son bastante desinhibidas, son la conveniencia de intentar ser uno mismo, lo que conlleva conocerse bien, y la búsqueda de la felicidad. Poder ser uno mismo también significa aceptarse, y eso a veces resulta complejo cuando uno no tiene clara la propia sexualidad, se le está cuestionando y no sabe cómo aclararse o no le gusta lo que ha visto una vez ha empezado ver claro.


Tampoco se trata de encasillarse en la L, la G, la B, la T o donde sea, ya que me parece que nadie es nada en estado puro, que nadie es totalmente masculino ni totalmente femenino, que nadie es exclusivamente homosexual o exclusivamente heterosexual, todos tenemos algo de todo. Y, como dicen, todo el mundo esconde algo, se avergüenza o lo hacen avergonzarse de ser como es o de haber hecho algo de lo que ha hecho. Creo que, en realidad, se trata de ver donde te sientes más cómodo, qué es lo que más te va y saber aceptar que eres así. Además, creo que uno no es siempre igual, que evoluciona en todos los aspectos personales y en la sexualidad también.

Lo siento por aquellos que habéis seguido mis blogs anteriores, porque encontraréis cosas repetidas, cosas que publiqué en aquellos blogs, eso sí, convenientemente revisadas. Espero que esta nueva línea os interese y que el blog se llene de visitantes y de seguidores.

Un abrazo.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada