Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dissabte, 21 de maig de 2011

Ja la tenim aquí --- Ya la tenemos aquí

[Entrada 69]


Ja la tenim aquí


No fa gaire temps parlant de l'acumulació de riquesa vaig dir que em feia por, que en generar injustícia social ja que empobreix cada vegada més al pobre i cada dia hi ha més gent al llindar de la pobresa, cada dia hi ha més gent desesperada que no té res a perdre. També deia que nosaltres podem, ja que entre tots em fet coses no gens fàcils de fer, com l'estalvi de l'aigua, i les tecnologies ens permeten coses fins ara lluny de nostre abast com les mobilitzacions populars. També vaig dir que aquestes revoltes del nord d'Àfrica podien arribar un dia a casa nostre... Doncs bé, ja la tenim aquí. Una manifestació per demanar democràcia real, el passat 15 de maig, n'ha estat l'espoleta.

I els fa por. Els fa por perquè els qui es concentren són gent indignada, descontenta, que no troba ningú que li ofereixi res que la satisfaci. Els fa por perquè no tenen per on atacar-los, no són violents ni destructius, ni hi ha al darrera una ideologia clarament identificada, una bandera. Els fa por perquè no tenen un Mubarak o un Gaddafi a qui enderrocar. Els fa por perquè no tenen cap projecte, encara l'han de construir. Els fa por perquè ja han vist que enfrontar-s'hi de cara és contraproduent, i a més no poden recolzar la revolta contra Gaddafi i esclafar la de casa.

Tots els partits estan intentant d'una banda capitalitzar el descontentament i transformar-lo en vots, i de l'altra desqualificar-los per la seva manca de projecte (especialment els grans partits com PP i PSOE que preveuen ser-ne els més perjudicats). I és que els fa por aquest moviment que encara no te forma i que comença a autoorganitzar-se, a funcionar en règim assembleari, que han estat capaços de començar amb les mans buides... I que encara ho té tot per fer... I la pregunta és: qui s'endurà el gat a l'aigua?

He llegit a la premsa: "es fa aconsellable reflexionar sense prejudicis sobre aquests esdeveniments. És cert que falten tres dies per a unes eleccions, que la inconcreció ideològica dels mobilitzats és evident i que la rebotiga dels acampats potser guarda alguna sorpresa. Però, tot i així, alguna cosa més que tot això s'està gestant en aquesta nova forma de protesta."

Una abraçada.


El diari Ara publicava el 19/5/2011 en el seu web:
Les persones que han organitzat o han secundat les mobilitzacions promogudes des del web Democracia Real YA han pactat una sèrie de propostes concretes que giren entorn de set eixos. Tot seguit, les expliquem de manera esquemàtica:

Eliminació dels privilegis de la classe política:
Controlar l'absentisme parlamentari
Supressió de privilegis fiscals i equiparació amb el salari mitjà
Eliminació de la immunitat legal
Publicació obligatòria del patrimoni
Reducció dels càrrecs designats a dit

Lluita contra l'atur:
Repartiment de tasques per fomentar reduccions de jornada i conciliació laboral
Jubilació als 65 anys
Bonificacions per a empreses amb menys del 10% de treballadors temporals
Garanties laborals
Restabliment dels subsidi de 426 euros als aturats de llarga durada

Dret a l'habitatge:
Expropiació pública dels pisos que no s'han venut i traspàs al mercat de lloguer protegit
Ajudes al lloguer per a joves i persones amb pocs recursos
Dació com a pagament suficient per cancel•lar la hipoteca

Serveis públics:
Control independent de pressupostos i despeses
Contractació de personal sanitari per reduir les llistes d'espera
Contractació de professors per garantir una ràtio adequada d'alumne per aula
Reducció de costos a les matrícules universitàries
Finançament públic de la recerca per garantir-ne la independència
Transport públic econòmic, ecològic i de qualitat
Aplicació de la llei de dependència

Control dels bancs:
Prohibició de qualsevol rescat a entitats bancàries
Augment dels impostos del sector en funció de la despesa social provocada per la crisi
Devolució de tot el capital públic aportat
Prohibició d'invertir en paradisos fiscals
Regulació de sancions a la mala praxi i als moviments especulatius

Fiscalitat:
Reducció de la despesa militar
Augment del tipus impositiu a les grans fortunes
Eliminació de les SICAV
Recuperació de l'impost sobre el patrimoni
Control real i efectiu del frau fiscal
Promoció internacional de la taxa Tobin sobre les transaccions financeres

Llibertats ciutadanes:
Abolició de la llei Sinde i protecció de la llibertat a internet
Referèndums obligatoris per les qüestions de gran importància o que arribin de la UE
Modificació de la llei electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional
Independència del poder judicial
Democràcia interna als partits

Ya la tenemos aquí


No hace mucho tiempo hablando de la acumulación de riqueza dije que me daba miedo, que al generar injusticia social ya que empobrece cada vez más al pobre y cada día hay más gente en el umbral de la pobreza, cada día hay más gente desesperada que no tiene nada que perder. También decía que nosotros podemos, ya que entre todos hemos hecho cosas nada fáciles de hacer, como el ahorro del agua, y las tecnologías nos permiten cosas hasta ahora lejos de nuestro alcance como las movilizaciones populares. También dije que estos levantamientos del norte de África podían llegar algún día a nuestra casa... Pues bien, ya la tenemos aquí. Una manifestación para pedir democracia real, el pasado 15 de mayo, ha sido la espoleta.

Y les da miedo. Les da miedo porque los que se concentran son gente indignada, descontenta, que no encuentra a nadie que le ofrezca nada que la satisfaga. Les da miedo porque no tienen por donde atacarlos, no son violentos ni destructivos, ni hay detrás una ideología claramente identificada, una bandera. Les da miedo porque no tienen un Mubarak o Gadafi a quien derribar. Les da miedo porque no tienen ningún proyecto, aún lo tienen que construir. Les da miedo porque ya han visto que enfrentárseles de cara es contraproducente, y además no pueden apoyar el levantamiento contra Gadafi y aplastar la de casa.

Todos los partidos están intentando por un lado capitalizar el descontento y transformarlo en votos, y por otro descalificarlos por su falta de proyecto (especialmente los grandes partidos como PP y PSOE que prevén ser los más perjudicados). Y es que les da miedo este movimiento que aún no tiene forma y que empieza a autoorganizarse, a funcionar en régimen asambleario, que han sido capaces de empezar con las manos vacías... Y que aún lo tiene todo para hacer... Y la pregunta es: ¿quién se llevará el gato al agua?

He leído en la prensa: "se hace aconsejable reflexionar sin prejuicios sobre qué está sucediendo. Es cierto que faltan tres días para unas elecciones, que la inconcreción ideológica de los movilizados es evidente y que la trastienda de los acampados acaso guarde alguna sorpresa. Pero, aun así, algo más que todo esto se cuece en esta nueva forma de protesta."

Un abrazo.


El diario Ara publicaba el 19/5/2011 en su web:
Las personas que han organizado o han secundado las movilizaciones promovidas desde la web Democracia Real YA han pactado una serie de propuestas concretas que giran en torno a siete ejes. A continuación, las explicamos de forma esquemática:

Eliminación de los privilegios de la clase política:
Controlar el absentismo parlamentario
Supresión de privilegios fiscales y equiparación con el salario medio
Eliminación de la inmunidad legal
Publicación obligatoria del patrimonio
Reducción de los cargos designados a dedo

Lucha contra el paro:
Reparto de tareas para fomentar reducciones de jornada y conciliación laboral
Jubilación a los 65 años
Bonificaciones para empresas con menos del 10% de trabajadores temporales
Garantías laborales
Restablecimiento de los subsidio de 426 euros a los parados de larga duración

Derecho a la vivienda:
Expropiación pública de los pisos que no se han vendido y traspaso al mercado de alquiler protegido
Ayudas al alquiler para jóvenes y personas con pocos recursos
Dación como pago suficiente para cancelar la hipoteca

Servicios públicos:
Control independiente de presupuestos y gastos
Contratación de personal sanitario para reducir las listas de espera
Contratación de profesores para garantizar una ratio adecuada de alumno por aula
Reducción de costes en las matrículas universitarias
Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia
Transporte público económico, ecológico y de calidad
Aplicación de la ley de dependencia

Control de los bancos:
Prohibición de cualquier rescate a entidades bancarias
Aumento de los impuestos del sector en función del gasto social provocada por la crisis
Devolución de todo el capital público aportado
Prohibición de invertir en paraísos fiscales
Regulación de sanciones a la mala praxis y los movimientos especulativos

Fiscalidad:
Reducción del gasto militar
Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas
Eliminación de las SICAV
Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio
Control real y efectivo del fraude fiscal
Promoción internacional de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras

Libertades ciudadanas:
Abolición de la ley Sinde y protección de la libertad en internet
Referéndums obligatorios para las cuestiones de gran importancia o que lleguen de la UE
Modificación de la ley electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional
Independencia del poder judicial
Democracia interna en los partidos

5 comentaris:

Max ha dit...

Esperemos que lo que piden estas personas se consiga.

En democracia deberíamos tener una mayor participación ciudadana,no solo los parlamentarios.Los parlamentarios son elegidos por el pueblo pero hay asuntos en los que el pueblo es el que tiene que decidir.

Yo de la acumulación de riqueza es lo que más me jode.Los ricos se gastan dinero en tonterías mientras hay gente muriendo de hambre.¿Te puedes creer que haya gente que haga fiestas del champán donde se lo tiran unos a otros y que cuesta 600 euros la botella?Esto me indigna y me molesta.Si supiera que el comunismo fuera la solución,lo apoyaría,pero por desgracia llegan a ser igual de puñeteros que los capitalistas, es una pena que el comunismo no funcione en la practica, los seres humanos somos egoístas por naturaleza y queremos más y más,no nos preocupamos por los demás.Si el ser humanos se conformara con lo necesario,trabajara agusto y con ganas con un sueldo igualitario a sus necesidades,trabajara por el bien común y no solo para si mismo .... el comunismo podría ser una gran solución,pero la destrucción de la URSS y los países comunistas fue porque las personas no trabajan lo suficiente para llevar la economia del país,sus sueldos eran estáticos y se miraba cuantos miembros había en su familia y necesidades.Es una pena que seamos así,a mi no me importaría vivir con un sistema así,es más, sería feliz sabiendo que hay un sistema justo que mira por el bien común y que las personas se preocupan por todos y no solo de ellas.Yo con tener un sueldo normal con el que mantenerme y vivir me conformaría,no quiero ni más ni menos, por desgracia no todos son así.

Espero que los del 15 M consigan lo que se propone,o al menos parte de ello.

Kotei ha dit...

Difiero mucho de los porques y de quien ha tenido la culpa de todo esto, ya lo sabes. El sistema tiene errores, por supuesto, pero no es el problema, sino un gobierno que no ha sabido o no ha querido hacer las cosas como han hecho otros países. Cada uno tenemos una idea de Estado y al final, el consenso es el que vale, y con errores, hasta ahora la democracia española ha funcionado muy bien en el unico periodo de nuestra historia que puede llamarse democrático. Lo que ha resultado catastrofico es la gestión de un gobierno que esta a otras cosas

Un bso

Peace-for-ever ha dit...

Max: creo que estamos bastante de acuerdo, aunque creo que tememos tendencia a confundir el comunismo con el socialismo bolchevique de la URSS. Una socialismo donde los estados era gobernados por la minoría del soviet (bolchevique significa eso, gobierno de la minoría) fracasó, pero propició el estado del bienestar, porque el capital ante el miedo al socialismo de la URSS fue cediendo ante la presión de los social-demócratas... Y así las cosas, el capital parece que quiere recuperar el terreno perdido...
---

Kotei: Me parece que, cegado por las consignas de tu partido, que quiere culpar de todo a ZP, no puedes ver la realidad. Si supieras quitarte la venda que ponen ante tus ojos las consignas de tu partido que te llenan de prejuicios, puede que vieras donde está tu error... ¿Por qué no lo intentas y te acercas por la puerta del sol y los oyes y escuchas en directo sin los filtros de los líderes del PP?
---

Muchas gracias a todos por pasaros y muy especialmente por comentar.

Un abrazo.

Sergio ha dit...

Siempre he pensado que la democracia en este país era realidad virtual, no es un problema de partidos, puesto que creo que tampoco el PP lo hizo demasiado bien antes que el Psoe... el problema es que no se escucha la opinión de los ciudadanos y que se lo pasan todo por el forro de los mismisimos. Y otra cosa, en la eliminación de los privilegios de la clase política yo añadiría la eliminación de los sueldos vitalicios de los ex presidentes, y es que este país está lleno de garrapatas, entiendase clase política, monarquía, iglesia etc. etc. en fin estos temas me calientan mucho, y no en el buen sentido... jajaja un beso

Peace-for-ever ha dit...

Sergio: Me pasa como a ti todo este tema me pone a 100, y tampoco hablo en el sentido sexual. Hay muchas cosas que no hacen falta y muchísimas que sobran, como esas que nombras y puede que algunas otras, y que, por tanto, nos las podríamos ahorrar.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada