Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 15 de novembre de 2010

Fidelitat (Fidelidad)

[Entrada número 12 / 12]

La societat occidental organitza la vida sexual de les persones bàsicament amb la vida en parella. Cada persona ha de trobar la seva mitja taronja i ser-li (sexualment) fidel fins a la mort, o almenys ser-li fidel mentre mantingui aquesta relació. És això el natural? Es tracta d'una cosa imposada en la nostra educació? És el que ha de ser?

Els antropòlegs diuen que la nostra organització social no és l'única possible ni l'única que existeix en la terra. De fet funcionem en un patriarcat, on el pare és qui marca la família. Encara queden algunes tribus d'organització matriarcal, on la mare és el centre de la família. Es creu que aquesta va ser l'organització originària de les tribus d'humans (de l'homo sapiens).

En un matriarcat la fidelitat no és important, no hi ha cap dubte de qui és la mare de cadascú. El pare pot ser qualsevol, no importa. Qui marca el llinatge és la mare.

Quan el guerrer va passar a ser l'amo de la tribu va voler conèixer el seu llinatge, va voler saber qui eren de la seva nissaga, de la seva sang, del seu semen... I només ho podia saber si les seves dones eren del seu ús exclusiu, si li eren fidels... Per aquesta única raó, per poder conèixer qui eren els seus fills, es va imposar com a norma aquesta fidelitat sexual, i en alguns llocs s'arriba a l'extrem de lapidar, de matar, la dona adúltera. Encara avui en dia a la societat occidental s'és força més tolerant amb la infidelitat masculina que amb la femenina i la raó no és una altra: la identificació de la paternitat.

Que jo sàpiga només els ocells formen parelles estables, per a tota la vida. Fins i tot entre ells hi ha infidelitat ja que avui se sap que hi ha ocells que tenen relacions sexuals fora de la parella. És clar que si un mascle enxampa a la seva femella amb un altre (o a l'inrevés, la femella enxampa al mascle) l'abandona (però no la mata ni li causa cap mal).

Entenc que les relacions entre persones són d'un a un. Les meves amistats, els meus amors, etc. sempre són amb una persona en concret. Quan estem en grup en realitat el que faig és compartir amb cada un d'ells, poques vegades amb tots alhora. Encara que el tema de la dinàmica de grups és, en si, força més complex, crec que el que m'uneix a ell (al grup) són les meves relacions bilaterals amb els seus membres (tots o part). En l'amistat no dono l'exclusiva a ningú tot i que sí que tinc són uns amics més íntims i altres menys, però cap és el meu únic amic.

He estimat i estimo a molta gent (família, amics, amants...) ningú és l'únic amo del meu cor. I a cap dels meus amants se li ha acudit mai estar gelós del meu germà... per exemple. Perquè ha d'estar-ho d'un altre amant si el tinc?

Quan un s'enamora les coses no són així, aquesta passió ens cega, ens anul·la... Som molts els que a la primera fase de l'enamorament tenim tendència a aïllar-nos amb aquest ésser estimat i no relacionar-nos amb gairebé ningú més. Això inclou, lògicament, el sexe. Ens sembla que tenir relacions sexuals amb una altra persona és deixar d'estimar-lo, però en realitat no és així.

Personalment dono l'exclusiva a qui se la guanya i quan m'ho demana el meu cor, no per obligació... El meu xicot em diu que no li sap greu que tingui relacions sexuals completes amb un altre, i jo li dic que tampoc em fa res que ell ho faci. La veritat és que només ho he fet quan he cregut que això nostre s'havia acabat. I és que en realitat només li acabarà fent mal a la meva parella quan hi hagi alguna cosa més que pur sexe.

Té molt sentit la fidelitat sexual quan no hi ha fills que identificar? Té molt de sentit quan un sap que l'amor i el sexe són coses diferents? Hi ha gent que m'atrau i suposo que hi ha gent que se sent atreta per mi. Creieu que, si ve a tomb, el sexe em vincularà a ells per més temps del que puguin durar unes relacions sexuals ocasionals?

Una abraçada.


(La primera versió d'aquest text la vaig escriure per a en Luckitas el 10 de juliol de 2008 i la vaig publicar al meu blog el 8 de setembre del mateix any)Fidelitat (Fidelidad)


La sociedad occidental organiza la vida sexual de las personas básicamente con la vida en pareja. Cada persona debe encontrar su media naranja i serle (sexualmente) fiel hasta la muerte, o al menos serle fiel mientras mantenga esa relación ¿Es eso lo natural? ¿Se trata de algo impuesto en nuestra educación? ¿Es lo que debe ser?

Los antropólogos dicen que nuestra organización social no es la única posible ni la única que existe en la tierra. De hecho funcionamos en un patriarcado, donde el padre es quien marca la familia. Aún quedan algunas tribus de organización matriarcal, donde la madre es el centro de la familia. Se cree que esa fue la organización originaria de las tribus de humanos (del homo sapiens).

En un matriarcado la fidelidad no es importante, no hay ninguna duda de quien es la madre de uno. El padre puede ser cualquiera, no importa. Quien marca el linaje es la madre.

Cuando el guerrero pasó a ser el amo de la tribu quiso conocer su linaje, quiso saber quienes eran de su estirpe, de su sangre, de su semen… Y solo lo podía saber si sus mujeres eran de su uso exclusivo, si le eran fieles… Por esa única razón, por poder conocer quienes eran sus hijos, se impuso como norma esa fidelidad sexual y en algunos lugares se llega al extremo de lapidar, matar, a la mujer adúltera. Aún hoy en día en la sociedad occidental se es bastante más tolerante con la infidelidad masculina que con la femenina y la razón no es otra: la identificación de la paternidad.

Que yo sepa solo los pájaros forman parejas estables, para toda la vida. Incluso entre ellos hay infidelidad ya que hoy se sabe que hay pájaros que tienen relaciones sexuales fuera de la pareja. Claro que si un macho pilla a su hembra con otro (o al revés, la hembra pilla al macho) la abandona (pero no la mata ni le causa ningún daño).

Entiendo que las relaciones entre personas son de uno a uno. Mis amistades, mis amores, etc. siempre son con una persona en concreto. Cuando estamos en grupo en realidad lo que hago es compartir con cada uno de ellos, pocas veces con todos a la vez. Aunque el tema de la dinámica de grupos es, en si, bastante más complejo, creo que lo que me une a él (al grupo) son mis relaciones bilaterales con sus miembros (todos o parte). En la amistad no doy la exclusiva a nadie aunque sí que tengo son unos amigos más íntimos y otros menos, pero ninguno es mi único amigo.

He querido y quiero a mucha gente (familia, amigos, amantes…) nadie es el único dueño de mi corazón. Y a ninguno de mis amantes se le ha ocurrido nunca estar celoso de mi hermano... por ejemplo ¿Porqué tiene que estarlo de otro amante si lo tengo?

Cuando uno se enamora las cosas no son así, esa pasión nos ciega, nos anula... Somos muchos los que en la primera fase del enamoramiento tenemos tendencia a aislar-nos con ese ser amado y no relacionar-nos con casi nadie más. Eso incluye, lógicamente, el sexo. Nos parece que tener relaciones sexuales con otra persona es dejar de amarle, pero en realidad no es así.

Personalmente doy la exclusiva a quien se lo gana y cuando me lo pide mi corazón, no por obligación... Mi novio me dice que no le sabe mal que tenga relaciones sexuales completas con otro, y yo le digo que tampoco me importa que él lo haga. La verdad es que solo lo he hecho cuando he creído que lo nuestro había terminado. Y es que en realidad solo le acabará doliendo a mi pareja cuando haya algo más que puro sexo.

¿Tiene mucho sentido la fidelidad sexual cuando no hay hijos que identificar? ¿Tiene mucho sentido cuándo uno sabe que el amor y el sexo son cosas distintas? Hay gente que me atrae y supongo que hay gente que se siente atraída por mí ¿Creéis que, si se tercia, el sexo me va a vincular a ellos algo más de lo que puedan durar unas relaciones sexuales ocasionales?

Un abrazo.


(La primera versión de este texto la escribí para Luckitas el 10 de julio de 2008 i la publiqué en mi blog el 8 de setiembre del mismo año)

4 comentaris:

Oso ha dit...

Querido Peace, claro que tiene sentido. Los sentimientos de apego hacia la pareja y el deseo de exclusividad en la vida sexual no sólo tienen que ver con el linaje y la descendencia; tiene mucho más que ver con los nexos afectivos, con sentirse y saberse "el único" para tu pareja. Esto no obliga a que las parejas sean monógamas por naturaleza, pero en mi experiencia me he dado cuenta que sí es importante, al menos durante ciertas etapas, que los amantes sean fieles para solidificar una relación a largo plazo. La no-fidelidad puede percibirse psicológicamente como falta de apego, desamor, inconformidad, insatisfacción de la pareja en el terreno sexual.

Yo siempre lo he dicho y lo repito aquí: lo importante es que cada pareja negocie y acuerde su propio "contrato". Las relaciones de pareja son únicas y evolucionan. No conviene generalizar ni vanalizar la importancia de ese contrato entre dos personas.

GranotaTexana ha dit...

M'ha agradat molt aquest post. Jo crec que la "necessitat de la fidelitat" efectivament és apresa, hem estat educats i acostumats a aquest model. El fet de que la societat està estructurada per a que formem parelles és una cosa que m'he plantejat amb certa ràbia més d'una vegada.

El tema de la fidelitat ha estat una qüestió de intens debat entre la meva parella i jo. I és que de manera teòrica és fàcil parlar del que estaria bé i el que no... però a la pràctica sembla difícil definir el que és o no únicament sexe i pot fer mal a la relació de parella. A la vegada entren en joc qüestions ètiques i personals, per exemple:


Com diu Oso, que em pareix molt encertat, és que, per un costat, hi ha etapes dins una relació de parella, i per un altre, que sempre es tracta d'una qüestió que s'ha de negociar dins la parella. A més de que la no-fidelitat pot ser percebuda per qualsevol de les parts com insatisfacció sexual (no soc capaç de donar el que necessita, no soc suficient, ...) o psicològica (no m'estima, ...). Al meu parer aquí hi pot haver mesclades moltes creences, atribucions apreses, falses responsabilitats, ...

En tot cas, a pesar de totes aquestes raons, portar a la pràctica i a la vida ordinària un canvi de model em resulta difícil de veure i de concretar, tots els exemples acaben convertint-se amb situacions molt complexes...

Bé... és un tema complicat que crec que em donarà per tenir moltes més converses.

Salut!

Peace-for-ever ha dit...

Oso:
Creo que tú y yo partimos de premisas distintas. Tú estás hablando de cómo funciona nuestra sociedad, y lo que dices me parece muy sensato y muy bien relacionado con los convencionalismos de nuestra educación, pero lamento discrepar esencialmente.

En el último post que he aportado a Apoyo LGBT en el que comento La sexualidad de los mamíferos queda claro que hoy en día se sabe que la naturaleza instintiva del ser humano no es monógama, como lo es, por ejemplo, las aves. Por otro lado creo que ya dejé clara mi opinión sobre esa confusión de amor y sexo. El enamoramiento es algo muy ligado a nuestras emociones mientras el sexo es algo total y completamente instintivo. Yo creo en la fidelidad en el amor (aquí hablo de los sentimientos), también creo que las personas nos relacionamos dos a dos, pero además creo, y eso es lo que defiendo es este post, que esa exclusividad en el sexo que mal llamamos fidelidad, es una imposición cultural del patriarcado completamente opuesta a la naturaleza del hombre y que es la causa de muchos de nuestros problemas.

Evidentemente eso no se podrá cambiar de un día para otro, son demasiados los lastres de todo tipo que pesan sobre nosotros y que nos condicionan incluso psicológicamente, aunque sean puramente educacionales, pero creo que lo que planteo debería servir para hacernos reflexionar sobre cual es nuestra propia naturaleza, y en todo caso despertar consciencias y mentalidades hacía una posible recuperación de nuestra salud anímica y mental.
---

Granota Texana,
Valgui la mateixa resposta al teu comentari per als dos blogs, ja que el comentari és el mateix.

Crec que bàsicament estem d'acord. Com li comento a en Oso, una cosa és la meva reflexió i l'altra la realitat social. La visió d'aquest tema basada en la confusió entre amor i sexe que solem tenir tots plegats, fa que la idea de fidelitat en l'amor, que jo crec imprescindible, estigui sòlidament fonamentada sobre una exclusivitat en el sexe i que fins i tot des del punt de vista psicològic ens costi acceptar que la nostra parella pugui tenir relacions sexuals amb un tercer.

Personalment li he donat la exclusiva del meu sexe a la meva parella, tot i que tant ell com jo ens hem dit que no requerim d'aquesta exclusivitat, que tant ell com jo tenim llibertat d'acció, i a vegades quan li parlo d'algú que m'atreu, em diu: "folla-te'l. De moment no ho he fet, però fonamentalment perquè no m'ha vingut de gust. Ara, en canvi, la fidelitat en l'amor és una altra cosa, i ell ho plasma molt bé quan em diu: "una cosa es que te'l follis i una altra ben diferent que te l'enduguis al cine".

Òbviament es tracta d'un tema complex, sobre el que tenim molts prejudicis fruit la nostra educació i que no podem canviar d'un dia per l'altre. La meva reflexió només pretén fer veure el sentit que té aquest tema, quin és l'origen d'aquesta visió de la fidelitat, i en tot cas hauríem de reflexionar sobre si ens convé canviar-ho i de com fer-ho tot mantenint la nostra salut anímica i mental, i evitant xocar amb l'entorn on vivim.
---

No puedo dejar de agradeceros la visita a mi blog y muy especialmente vuestra aportación en forma de comentario.

Un abrazo.

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán ---

GranotaTexana dijo...

Me ha gustado mucho este post. Yo creo que la "necesidad de la fidelidad" efectivamente es aprendida, hemos sido educados y acostumbrados a este modelo. El hecho de que la sociedad está estructurada para que formemos parejas es algo que me he planteado con cierta rabia más de una vez.

El tema de la fidelidad ha sido una cuestión de intenso debate entre mi pareja y yo. Y es que de manera teórica es fácil hablar de lo que estaría bien y lo que no... pero en la práctica parece difícil definir lo que es o no únicamente sexo y puede hacer daño a la relación de pareja. A la vez entran en juego cuestiones éticas y personales, por ejemplo:

Como dice Oso, que me parece muy acertado, es que, por un lado, hay etapas en una relación de pareja, y por otro, que siempre se trata de una cuestión que se negociará dentro de la pareja. Además de que la no fidelidad puede ser percibida por cualquiera de las partes como insatisfacción sexual (no soy capaz de dar lo que necesita, no soy suficiente...) o psicológica (no me quiere...). En mi opinión aquí puede haber mezcladas muchas creencias, atribuciones aprendidas, falsas responsabilidades...

En todo caso, a pesar de todas estas razones, llevar a la práctica y a la vida ordinaria un cambio de modelo me resulta difícil de ver y de concretar, todos los ejemplos acaban convirtiéndose en situaciones muy complejas...

Bueno... es un tema complicado que creo que me dará para tener muchas más conversaciones.

¡Salud!

16 de noviembre de 2010 18:36

Peace-for-ever dijo...

Granota Texana:
Valga la misma respuesta a tu comentario para los dos blogs, ya que el comentario es el mismo.

Creo que básicamente estamos de acuerdo. Como le comento a Oso, una cosa es mi reflexión y la otra la realidad social. La visión de este tema basada en la confusión entre amor y sexo que solemos tener todos, hace que la idea de fidelidad en el amor, que yo creo imprescindible, esté sólidamente fundamentada sobre una exclusividad en el sexo y que incluso desde el punto de vista psicológico nos cueste aceptar que nuestra pareja pueda tener relaciones sexuales con un tercero.

Personalmente le he dado la exclusiva de mi sexo a mi pareja, aunque tanto él como yo nos hemos dicho que no requerimos de esa exclusividad, que tanto él como yo tenemos libertad de acción, ya veces cuando le hablo de alguien que me atrae, me dice: "fóllatelo. De momento no lo he hecho, pero fundamentalmente porque no me ha apetecido. Ahora, en cambio, la fidelidad en el amor es otra cosa, y él lo plasma muy bien cuando me dice: "una cosa es que te lo folles y otra muy distinta que te lo lleve al cine".

Obviamente se trata de un tema complejo, sobre el que tenemos muchos prejuicios fruto nuestra educación y que no podemos cambiar de un día para otro. Mi reflexión sólo pretende hacer ver el sentido que tiene este tema, cuál es el origen de esta visión de la fidelidad, y en todo caso deberíamos reflexionar sobre si nos conviene cambiarlo y de cómo hacerlo manteniendo la nuestra salud anímica y mental, y evitando chocar con el entorno en que vivimos.
--- ------------------------------------ ---

Publica un comentari a l'entrada