Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 1 de novembre de 2010

Per què en diuen amor quan volen dir sexe? (¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?)

[Entrada número 8 / 8]

(La primera versió d'aquest text va ser escrita per a en Luckitas el 8 de juliol de 2008 i publicat en el meu bloc el 4 de setembre del mateix any)

El títol de post no és més que el d'una pel.lícula espanyola, una comèdia d'embolics amorosos més aviat frívola que no és capaç de donar resposta a la pregunta que fa en el títol, però que em va bé per introduir aquest tema.

Entenc que la naturalesa de l'home que podria esquematitzar tenint en compte tres aspectes: primer l'instint, com animal que és, segon la racionalitat, capacitat de pensar, deduir, raonar, etc. i en tercer lloc l'emotivitat, que ens produeix sentiments i emocions moltes vegades difícils de comprendre i gairebé sempre incontrolables.

En la cultura occidental, de tradicions judeo-cristianes, encara que s'entenguin els instints com una cosa essencial de la persona, es creu que l'ésser civilitzat els ha de saber controlar. La raó o racionalitat és la que ens situa per sobre dels altres animals (?), tant és així que a l'escola em deien que l'home és un animal racional.

I em pregunto, què passa amb l'emotivitat? Si un s'hi fixa, perquè ningú ho diu clarament, s'adona que es considera una cosa de segona categoria, de dones i d'homes febles ("plora com a dona el que no vas saber defensar com a home"). En canvi em sembla obvi que és el tercer puntal del nostre ser i que no considerar-ho així és la causa de molts dels desequilibris mentals que planen sobre la aquesta societat.

Hi ha qui confon emotivitat amb instint, per a mi són clarament diferents, l'instint és el bàsic de l'animal humà, allò que compartim amb la majoria de les espècies animals a la qual pertanyem com a mamífers, mentre que l'emotivitat està per sobre d'això (crec que s'ha descobert certs sentiments en alguns animals, encara que molt rudimentaris). L'emotivitat és el que regeix les nostres sensacions, sentiments i emocions. Ens fa sentir bé o malament davant les coses que ens succeeixen i que fem... Sensacions que ens produeixen determinats ambients, o actituds dels que ens envolten, etc. Crec que s'entén, no?

El problema és que racionalitat i emotivitat entren en conflicte moltes vegades. També a vegades emocions i instints... I és que al final som una sola cosa un cos a qui la electroquímica li transmet informació de tot tipus (instintiva, emocional i racional) barrejada i de vegades contradictòria... En la meva imaginació veig l'humà és com una barqueta al mig de l'onatge, sotmesa al vaivé constant d'emocions, raons i necessitats instintives que xoquen entre si.

El sexe, com el menjar, per a mi són clarament necessitats instintives, i, en canvi, l'amor està en el pla emocional. Em sembla evident que són coses diferents encara que les estiguem vivint com una coses molt unides o molt relacionades.

En l'acte sexual el humà busca plaer, i aquest plaer té molt a veure amb la ment, amb les emocions, amb les sensacions que li produeix el company o companys de l'acte sexual. Per això el sexe amb un ésser estimat, desitjat, sol ser molt millor, però moltes vegades l'ésser estimat, aquest a qui estimem o creiem estimar, no és l'únic que ens atreu sexualment, fins i tot pot ser que no sigui el que més ens atregui... A més, a vegades li passa com al menjar. Tots sabem que menjar sempre el mateix cansa, podria passar el mateix amb el sexe, Oi? No oblidem que el nou, el diferent té molt d'atractiu...

Per acabar-ho de complicar els humans som una de les poques espècies que fa servir el sexe per a altres fins diferents dels purament reproductors. Hi ha animals com els dofins que també ho fan. Es diu que l'humà aquesta permanent en zel, crec que és l'únic o un dels pocs animals que té aquesta característica.

Per tot això crec que no s'ha de confondre amor amb sexe. I si no ho confonem podem entendre perquè tot i estimar profundament a algú podem sentir-nos atrets sexualment per altres persones. De practicar sexe amb una persona pot tenir molt poc a veure amb l'amor. Que per practicar sexe amb una altra persona no hem deixat d'estimar a la nostra parella. Etc

Una abraçada.Per què en diuen amor quan volen dir sexe? (¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?)


(La primera versión de este texto fue escrita para Luckitas el 8 de julio de 2008 y publicado en mi blog el 4 de setiembre del mismo año)

El título del post no es otro que el de una película española, una comedia de enredos amorosos más bien frívola que no es capaz de dar respuesta a la pregunta que hace en el título, pero que me viene bien para introducir este tema.

Entiendo que la naturaleza del hombre que podría esquematizar teniendo en cuenta tres aspectos: primero el instinto, como animal que es, segundo la racionalidad, capacidad de pensar, deducir, razonar, etc. y en tercer lugar la emotividad, que nos produce sentimientos y emociones muchas veces difíciles de comprender y casi siempre incontrolables.

En la cultura occidental, de tradiciones judeo-cristianas, aunque se entiendan los instintos como algo esencial que la persona, se cree que el ser civilizado los debe saber controlar. La razón o racionalidad es la que nos sitúa por encima de los demás animales (?), tanto es así que en la escuela me decían que el hombre es un animal racional.

Y me pregunto ¿Qué pasa con la emotividad? Si uno se fija, porque nadie lo dice claramente, se da cuenta que se considera algo de segunda categoría, de mujeres y de hombres débiles ("llora como mujer lo que no supiste defender como hombre"). En cambio me parece obvio que es el tercer puntal de nuestro ser y que no considerarlo así es la causa de muchos de los desequilibrios mental que planean sobre la esta sociedad.

Hay quien confunde emotividad con instinto, para mí son claramente distintos, el instinto es lo básico del animal humano, aquello que compartimos con la mayoría de las especies animales a la que pertenecemos como mamíferos, mientras que la emotividad está por encima de eso (creo que se ha descubierto ciertos sentimientos en algunos animales, aunque muy rudimentarios). La emotividad es lo que rige nuestras sensaciones, sentimientos y emociones. Nos hace sentir bien o mal delante de las cosas que nos suceden y que hacemos… Sensaciones que nos producen determinados ambientes, o actitudes de los que nos rodean, etc. Creo que se entiende, ¿No?

El problema es que racionalidad y emotividad entran en conflicto muchas veces. También a veces emociones e instintos... Y es que al final somos una sola cosa un cuerpo al que la electroquímica le transmite información de todo tipo (instintiva, emocional y racional) mezclada y a veces contradictoria... En mi imaginación veo al humano es como una barquita en medio del oleaje, sometida al vaivén constante de emociones, razones y necesidades instintivas que chocan entre si.

El sexo, como el comer, para mí son claramente necesidades instintivas, y, en cambio, el amor está en el plano emocional. Me parece evidente que son cosas distintas aunque las estemos viviendo como algo muy unido o muy relacionado.

En el acto sexual el humano busca placer, y este placer tiene mucho que ver con la mente, con las emociones, con las sensaciones que le produce el compañero o compañeros del acto sexual. Por eso el sexo con un ser querido, deseado, suele ser mucho mejor, pero muchas veces el ser querido, ese al que amamos o creemos amar, no es el único que nos atrae sexualmente, incluso puede que no sea el que más nos atraiga... Además, a veces le pasa como al comer. Todos sabemos que comer siempre lo mismo cansa, podría pasar lo mismo con el sexo ¿Verdad? No olvidemos que lo nuevo, lo distinto tiene mucho de atractivo...

Para acabarlo de complicar los humanos somos una de las pocas especies que usa el sexo para otros fines distintos a los puramente reproductores. Hay animales como los delfines que también lo hacen. Se dice que el humano esta permanente en celo, creo que es el único o uno de los pocos animales que tiene esa característica.

Por todo eso creo que no se debe confundir amor con sexo. Y si no lo confundimos podemos entender porque a pesar de amar profundamente a alguien podemos sentirnos atraídos sexualmente por otras personas. Que practicar sexo con una persona puede tener muy poco que ver con el amor. Que por practicar sexo con otra persona no hemos dejado de amar a nuestra pareja. Etc.

Un abrazo.

2 comentaris:

AdrnRds ha dit...

sexo y amor... amor o sexo... amor... sexo... si existen por separado, por qué no pueden existir juntas... todo será lo que nosotros queramos que sea... con permiso de nuestras parejas por supuesto...

AdrnRds

Peace-for-ever ha dit...

Adrn Rds Rbll:
Tal como lo planteas parece muy simple, y ojalá lo fuera. Lo malo es que no saber ver que no son la misma cosa produce auténticos quebraderos de cabeza a mucha gente.

Muchas gracias por pasarte, por haberte añadido a mi lista de seguidores y muy especialmente por tu comentario.

Un abrazo

Publica un comentari a l'entrada