Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 5 de novembre de 2012

Omar Khayyam

[Entrada 208]


Omar Khayyam

A @La Salamandra

Nascut a Nishapur, Ariana, a l'actual Irán, el 18 de maig de 1048, va morir el 4 de desembre 83 anys després. Llibertí, sibarita, àcid, místic i profeta, va estudiar matemàtica i astronomia, va reformar el calendari musulmà, va conrear el dret i les ciències naturals, però tot li va resultar insuficient a l'hora de resoldre el misteri de l'Univers, les passions humanes i l'existència mateixa.

Va destacar en l'àmbit de les lletres per les seves famoses quartetes o "ruba'iyyat", que constitueixen una lloança a la celebració, una enorme pregària fragmentada en estrofes que remeten a la celebració del vi i del plaer. Gaudir de l'instant enfront de la finitud de la vida. Omar Khayyam (o Jayyám) fou un dels exponents més destacats de la literatura persa medieval.

Les seves quartetes son a vegades considerades blasfemes. Com ara,

Un instant separa devoció de blasfèmia,
un instant divideix allò cert d'allò incert,
gaudeix d'aquest instant i tingues-lo en molta estima,
que tota la vida suma el mateix que aquest instant.

O bé,

Digues-me quin home no ha transgredit mai la teva Llei?
Digues-me quin plaer té una vida sense pecat?
Si castigues amb el mal el mal que t'he fet,
Digues quina és la diferència entre tu i jo?

Amin Maalouf explica al seu llibre Samarcanda la història d'Omar Khayyam, i el seu cèlebre manuscrit de Samarcanda, que conté les famoses ruba'iyyat. Omar viu en aquella ciutat sota la protecció del cadi Abu Taher, cadi dels cadis de Samarcanda, escrivint d'amagat les seves quartetes. Una visita de Nasr Khan, Senyor de Transoxiana, du a Samarcanda a una poetessa, Yahán de Bukhara , una viuda que viu a la cort del Nasr Khan. L'amor neix entre Omar i Yahán. Aquesta entra al dormitori de l'Omar aquella mateixa nit i a partir d'aquell dia el comparteixen amb la aquiescència del cadí.

Han passat força nits compartint el llit amb el seu amor intens. L'Omar escriu en la solitud de la seva cambra tres quartetes que ha composat aquest dia. Entra sigil·losament Yahán abans del que era usual i sorprèn en Khayyam amb el llibre encara obert sobre la taula. L'Omar se sent pertorbat per la intrusió i ella ho percep.
Un pesat silenci els separa, però Khayyam s'afanya a trencar-lo.

—És aquest llibre, saps? És veritat que no havia previst ensenyar-te'l. Sempre l'he ocultat en la teva presència, però la persona que me'l va regalar em va fer prometre que el conservaria secret.

L'hi acosta. Ella el fulleja alguns instants aparentant la major indiferència a la vista d'aquestes escasses pàgines esborrallades, disseminades entre les desenes de pàgines en blanc. L'hi torna amb una expressiva ganyota.

—Per què m'ho ensenyes? Jo no t'he demanat res. D'altra banda, mai vaig aprendre a llegir, tot el que sé ho vaig aprendre escoltant als altres.

Omar no pot sorprendre's. En aquesta època no era estrany que un poeta de qualitat fora analfabet, el mateix, és clar, que gairebé la totalitat de les dones.

—I què hi ha tan secret en aquest llibre? Fórmules d'alquímia?
—Són poemes que de vegades escric.
—Poemes prohibits i herètics? Subversius?

El mira amb recel, però Omar es defensa rient:

—No, què t'estàs imaginant? Tinc potser ànima de conspirador? Només són ruba'iyyat sobre el vi, sobre la bellesa de la vida i la seva vanitat.
—Tu, ruba'iyyat?

Se li escapa un crit d'incredulitat, gairebé de menyspreu. Les ruba'iyyat pertanyen a un gènere menor, lleuger i fins i tot vulgar, tot just digne dels poetes dels barris baixos. Que un erudit com Omar Khayyam es permeti compondre de tant en tant quartetes, pot considerar-se una diversió, un pecadet, eventualment una coqueteria, però que es prengui la molèstia de consignar seus versos el més seriosament del món en un llibre envoltat de misteri, resulta sorprenent i inquietant per a una poetessa sotmesa a les normes de l'eloqüència. Omar sembla avergonyit; Yahán està intrigada.
El recel entre ells ja ha nascut. Na Yahán li anuncia que l'endemà tota la cort de Nasr Khan deixa Samarcanda i que se'n va amb ella. Ell li demana que es quedi que comparteixin les seves vides, però ella li diu que no, tot i confessant que ha estat el més bell amor que ha viscut. Una llàgrima humiteja el rostre d'en Khayyam.
Una llàgrima que desitjaria amagar, però na Yahán l'abraça salvatgement enganxant el seu rostre al d'en Khayyam.

—Pots amagar els teus escrits, no les teves llàgrimes. Vull veure-les, tocar-les, barrejar-les amb les meves, vull conservar les seves emprentes sobre les meves galtes, vull conservar el seu sabor salat sobre la meva llengua.

Es diria que intenten esquinçar-se, ofegar-se, aniquilar-se. Les seves mans embogeixen, les seves robes s'escampen. Incomparable nit d'amor la de dos cossos incendiats per llàgrimes ardents. El foc es propaga, els envolta, s'enrosca a ells, els embriaga, els crema, els fusiona pell contra pell fins al límit del plaer. Sobre la taula, un rellotge de sorra flueix gota a gota, el foc amaina, vacil·la, s'apaga, un somriure panteixant roman endarrerit. Durant llarga estona es respiren. Omar murmura, a ella o al destí que acaben de desafiar:

—El nostre enfrontament no ha fet més que començar.

Na Yahán l'abraça amb els ulls tancats:

—No em deixis dormir fins a l'alba...

L'endemà, dues noves línies en el manuscrit. La cal·ligrafia és feble, vacil·lant i torturada:

Què sol estaves, Khayyam, al costat de la teva estimada!
Ara que s'ha anat, podràs refugiar-t'hi.
Una abraçada.


Omar Khayyam

A @La Salamandra

Nacido en Nishapur, Ariana, en el actual Irán, el 18 de Mayo de 1048, murió el 4 de diciembre 83 años después. Libertino, sibarita, ácido, místico y profeta, estudió matemática y astronomía, reformó el calendario musulmán, cultivó el derecho y las ciencias naturales, pero todo le resultó insuficiente a la hora de resolver el misterio del Universo, las pasiones humanas y la existencia misma.

Destacó en el ámbito de las letras por sus famosas cuartetas o "ruba'iyyat", que constituyen una alabanza a la celebración, una enorme plegaria fragmentada en estrofas que remiten a la celebración del vino y del placer. Disfrutar del instante frente a la finitud de la vida. Omar Khayyam (o Jayyam) fue uno de los exponentes más destacados de la literatura persa medieval.

Sus cuartetas son a veces consideradas blasfemas. Como ahora,

Un instante separa devoción de blasfemia,
un instante divide lo cierto de lo incierto,
disfruta de ese instante y tenlo en mucha estima,
que toda la vida suma lo mismo que ese instante.

O bien,

¿Dime qué hombre no ha transgredido nunca tu ley?
¿Dime qué placer tiene una vida sin pecado?
¿Si castigas con el mal el mal que te he hecho,
di cuál es la diferencia entre tú y yo?

Amin Maalouf explica en su libro Samarcanda la historia de Omar Khayyam, y su célebre manuscrito de Samarcanda, que contiene las famosas ruba'iyyat. Omar vive en esa ciudad bajo la protección del cadí Abu Taher, cadí de cadíes de Samarcanda, escribiendo a escondidas sus cuartetas. Una visita de Nasr Khan, Señor de Transoxiana, lleva a Samarcanda a una poetisa, Yahán de Bujara, una viuda que vive en la corte del Nasr Khan. El amor nace entre Omar y Yahán. Ésta entra en el dormitorio de Omar esa misma noche y a partir de ese día lo comparten con la aquiescencia del cadí.

Han pasado bastantes noches compartiendo el lecho con su amor intenso. Omar escribe en la soledad de su cuarto tres cuartetas que ha compuesto ese día. Entra sigilosamente Yahán antes de lo que era usual y sorprende a Khayyam con el libro aún abierto sobre la mesa. Omar se siente perturbado por la intrusión y ella lo percibe.
Un pesado silencio los separa, pero Khayyam se apresura a romperlo.

—Es este libro ¿sabes? Es verdad que no había previsto enseñártelo. Siempre lo he ocultado en tu presencia, pero la persona que me lo regaló me hizo prometer que lo conservaría secreto.

Se lo tiende. Ella lo hojea algunos instantes aparentando la mayor indiferencia a la vista de esas escasas páginas emborronadas, diseminadas entre las decenas de páginas en blanco. Se lo devuelve con una expresiva mueca.

—¿Por qué me lo enseñas? Yo no te he pedido nada. Por otra parte, nunca aprendí a leer; todo lo que sé lo aprendí escuchando a los demás.

Omar no puede sorprenderse. En esa época no era raro que un poeta de calidad fuera analfabeto, lo mismo, por supuesto, que casi la totalidad de las mujeres.

—¿Y qué hay tan secreto en ese libro? ¿Fórmulas de alquimia?
—Son poemas que a veces escribo.
—¿Poemas prohibidos y heréticos? ¿Subversivos?

Le mira con recelo, pero Omar se defiende riéndose:

—No, ¿qué te estás imaginando? ¿Tengo acaso alma de conspirador? Sólo son ruba'iyyat sobre el vino, sobre la belleza de la vida y su vanidad.
—¿Tú, ruba'iyyat?

Se le escapa un grito de incredulidad, casi de desprecio. Las ruba'iyyat pertenecen a un género menor, ligero e incluso vulgar, apenas digno de los poetas de los barrios bajos. Que un erudito como Omar Khayyam se permita componer de vez en cuando cuartetas, puede considerarse una diversión, un pecadillo, eventualmente una coquetería; pero que se tome la molestia de consignar sus versos lo más seriamente del mundo en un libro rodeado de misterio, resulta sorprendente e inquietante para una poetisa sometida a las normas de la elocuencia. Omar parece avergonzado; Yahán está intrigada.
El recelo entre ellos ya ha nacido. Yahán le anuncia que al día siguiente toda la corte de Nasr Khan deja Samarcanda y que se va con ella. Él le pide que se quede, que compartan sus vidas, pero ella le dice que no, al tiempo que confiesa que ha sido el más bello amor que ha vivido. Una lágrima humedece el rostro de Khayyam.
Una lágrima que desearía ocultar, pero Yahán lo abraza salvajemente pegando su rostro al suyo.

—Puedes ocultarme tus escritos, no tus lágrimas. Quiero verlas, tocarlas, mezclarlas con las mías, quiero conservar sus huellas sobre mis mejillas, quiero conservar su sabor salado sobre mi lengua.

Se diría que intentan desgarrarse, ahogarse, aniquilarse. Sus manos enloquecen, sus ropas se esparcen. Incomparable noche de amor la de dos cuerpos incendiados por lágrimas ardientes. El fuego se propaga, los envuelve, se enrosca a ellos, los embriaga, los abrasa, los fusiona piel contra piel hasta el límite del placer. Sobre la mesa, un reloj de arena fluye gota a gota, el fuego amaina, vacila, se apaga, una sonrisa jadeante permanece rezagada. Durante largo rato se respiran. Omar murmura, a ella o al destino que acaban de desafiar:

—Nuestro enfrentamiento no ha hecho más que empezar.

Yahán lo abraza con los ojos cerrados:

—No me dejes dormir hasta el alba...

Al día siguiente, dos nuevas líneas en el manuscrito. La caligrafía es débil, vacilante y torturada:

¡Qué solo estabas, Khayyam, junto a tu amada!
Ahora que se ha ido, podrás refugiarte en ella.
Un abrazo.

4 comentaris:

La Salamandra ha dit...

Preciosa historia. Preciosa.

Por cierto; amigo mio, un reloj de arena se desangra grano a grano; es la clepsidra la que lo hace gota a gota. Jajaja...

Es que, te ha quedado tan bonito que, si no arrojamos encima una manchita parece poco sobado, ¿no? Jajaja...

Bromas aparte: me ha gustado mucho.
Muchisimas gracias.

Sarva mangalam
Namasté.

Peace-for-ever ha dit...

@La Salamandra, realment hi ha una gran fallda en aquest text, se'm va passar de dedicar-t'el. Ho faré ara, espero que em perdonis per no haver-ho fet inicialment.

El text que he posat destacat és d'en Amin Maalouf i no m'atreveixo a esmenar-lo, però tens raó company li haurem d'explicar la diferència entre un rellotge de sorra i una clepsidra.

Moltes gràcies per passar-te i molt especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducción del comentario precedente en catalán ---
@La Salamandra, realmente hay un gran fallo en este texto, se me pasó de dedicartelo. Lo haré ahora, espero que me perdones por no haberlo hecho inicialmente.

El texto que he puesto destacado es de Amin Maalouf y no me atrevo a enmendarlo, pero tienes razón compañero le tendremos que explicar la diferencia entre un reloj de arena y una clepsidra.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.
--- ----------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

Compañero, acepto entusiasmado la dedicatoria. Muchisimas gracias. :)

Permite que haga esta pequeña observacion en tu descargo y, por supuesto, tambien sobre el texto del siempre genial Maalouf: estos textos estan traducidos. Me atrevo a asegurar sin conocer en profundidad el arabe que, Maalouf le dio un sentido poetico, metaforico que, el/la traductor/a, interpreto a su manera.
Cuando me dedicaba a la comunicacion/divulgacion, caian en mis manos cada semana, obras de guionistas, realizadores y, mis compañeros y yo, no interpretabamos lo mismo en millones de situaciones. Somos tendentes a contextualizar segun nuestra sociedad, nuestras solas capacidades y nuestro punto de vista personal, evitando zonas "asperas" del lenguaje donde, el publico, podria dejar de entender. No han creido en la docencia sino, en la corriente.
Y, amigo mio, las corrientes son variables, infrecuentes, inconstantes y, lo que es aun peor, pueden ser controladas y contenidas. Es mucho mejor el pensamiento libre porque, la corriente, suele "arrasar" con cuanto hay por delante; independientemente de si es bueno, saludable, beneficioso o necesario: solo se mira si es "conveniente". Conveniente a mi sentido practico, claro esta. Jajaja...

¿Ves? Por eso soy un defensor a ultranza de la version original y/o de indagar en los traductores y adaptadores. Pondre un ejemplo claro: en los medios de comunicacion (radio, cine, television...), por ejemplo, podemos escuchar con mas frecuencia de la debida la palabra "culpa":

-.Por culpa del temporal, ha debido suspenderse la carrera de hoy...

-.Por culpa de un retraso en la red ferroviaria...

La culpa, solo busca un punto de palanca, un individuo; mientras que la "responsbilidad", buscara las causas y las consecuencias. La culpa solo busca señalar con el dedo, no trabajar para corregir el rumbo: Un rumbo que, deberia conducirnos a areas mas realistas, la verdad.

Muchas gracias, Josep. Cuando comence a leer el post, el sonido de tu voz, regaba cada frase.

Gracias.

Sarva mangalam
Namasté.

Peace-for-ever ha dit...

@La Salamandra, crec el italians diuen traduttore, traditore (traductor, traïdor). Aquesta frase va sortir de la boca d'un escriptor referint-se a la feina dels traductors de literatura que en realitat han de reescriure l'obra i que per molt que s'hi esforcin han de deixar de banda força matisos de vegades prou importants de l'obra original perquè no hi ha manera de mantenir-los, tot això suposant que el traductor sigui un bon escriptor. Òbviament, a més hi incideixen els factor que apuntes, com les interpretacions personals, les corrents o línies de pensament, etc.

Tot i que sempre he preferit les V. O. no sempre estic en condicions de seguir-les sense l'ajuda dels traductors i sense ells crec em trobaria força limitat.

Moltes gràcies de nou per passar-te i especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducción del comentario precedente en catalán ---
@La Salamandra: Creo el italianos dicen traduttore, traditore (traductor, traidor). Esta frase salió de la boca de un escritor refiriéndose al trabajo de los traductores de literatura que en realidad deben reescribir la obra y que por mucho que se esfuercen deben dejar de lado muchos matices a veces bastante importantes de la obra original porque no hay manera de mantenerlos, todo eso suponiendo que el traductor sea un buen escritor. Obviamente, además inciden los factores que apuntas, como las interpretaciones personales, las corrientes o líneas de pensamiento, etc.

Aunque siempre he preferido las V. O. no siempre estoy en condiciones de seguirlas sin la ayuda de traductores y sin ellos creo que me encontraría bastante limitado.

Muchas gracias de nuevo por pasarte y especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada