Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

divendres, 9 de novembre de 2012

Amistat --- Amistad

[Entrada 209]

Amistat


Em sembla que estarem d'acord en què l'amistat és un lligam afectuós no imposat. Ho dic perquè els lligams de sang ens venen imposats, dit de una altra manera, els amics els triem, la família no. També cal diferenciar l'amistat de les relacions amoroses, en aquestes hi sol haver implicat l'enamorament, aquesta follia que tant ens sol fer patir.

Encara que ens vulguin fer creure el contrari la majoria de les nostres decisions tenen, a més del component racional, un fort component emocional que moltes vegades és el que més pesa, per no dir res de l'influència dels nostres instints. De fet, aquest mecanisme de presa de decisions se'ns escapa, està fora del nostre control, per això moltes vegades hem pres decisions que ni nosaltres mateixos som capaços d'explicar d'una forma racional.

Al mecanisme de la tria d'amics ens passa una cosa semblant, no sabem molt bé perquè una persona ens atrau o ens cau bé, perquè hi ha química, perquè hi ha feeling. De fet, hi ha molta gent que té amics que en un primer moment li van caure malament, tot i que això té més a veure amb les primeres impressions que no sempre són bones...
Buda va parlar sobre l'amistat més que de qualsevol altra relació humana i va identificar diversos tipus d'amics i els nivells o intensitats d'amistat associats a ells. En general parlava dels amics comuns, el que anomenaríem coneguts, camarades o companys (mitta, sakha i sambhatta), la gent que ens agrada, que ens portem bé amb ells, amb qui ens relacionem, però amb qui la nostra relació no és profunda. La base de moltes amistats és la reciprocitat, els interessos i els beneficis compartits. Després hi ha els amics cordials, anomenats per Buda amics del cor (de l'ànima) o amics íntims (mitta sahada), o de vegades amics veritables (sahaya o samdittha), aquells dels quals podem dir que realment ens agraden. Es descriu un amic íntim com la nostra "ànima bessona" i els altres poden dir que "ens avenim molt". En general, només tenim dos o tres amics d'aquests, solen ser del mateix sexe que nosaltres, i la nostra relació amb ells no és estrany que duri tota la vida. Aquests amics podran estar sense veure's durant anys, després es reuniran de nou i reprendran la seva relació com si s'haguessin vist la setmana passada.
Un bon amic ens arriba a conèixer ben íntimament i ben profundament. A vegades els amics ens coneixen millor que nosaltres mateixos, fins i tot més que la mare que ens ha dut al món. Per un amic fem coses que no faríem per ningú més, fins i tot arriscar la nostra vida. Per un bon amic ho faríem tot.

Bé tot, tot... Sexe també? A la nostra cultura on el sexe és tabú, el sexe entre amics no està ben vist. Segurament això es deu al fet que d'una banda confonem el sexe amb l'amor, amb l'enamorament, i de l'altre crec que molts creiem que el sexe crea llaços i vincles que van més enllà del pur sexe. Malgrat tot tinc la idea, potser equivocada, de què hauríem de saber compartir el nostre sexe amb els bons amics de la mateixa manera que compartim els altres aspectes de la vida, de la mateixa manera que un esquimal lliura la seva dona als seus convidats com a signe d'hospitalitat... Jo no ho sé fer.

Una abraçada.


Amistad


Me parece que estaremos de acuerdo en que la amistad es un vínculo afectuoso no impuesto. Lo digo porque los lazos de sangre nos vienen impuestos, dicho de otra manera, los amigos los elegimos, la familia no. También hay que diferenciar la amistad de las relaciones amorosas, en estas suele estar implicado el enamoramiento, ese estado de locura que tanto nos suele hacer sufrir.

Aunque nos quieran hacer creer lo contrario la mayoría de nuestras decisiones tienen, además del componente racional, un fuerte componente emocional que muchas veces es el que más pesa, por no hablar de la influencia de nuestros instintos. De hecho, ese mecanismo de toma de decisiones se nos escapa, está fuera de nuestro control, por eso muchas veces hemos tomado decisiones que ni nosotros mismos somos capaces de explicar de una forma racional.

Al mecanismo de la elección de amigos nos pasa algo parecido, no sabemos muy bien porque una persona nos atrae o nos cae bien, porque hay química, porque hay feeling. De hecho, hay mucha gente que tiene amigos que en un primer momento le cayeron mal, aunque eso tiene más que ver con las primeras impresiones no siempre son buenas...
Buda habló sobre la amistad más que de cualquier otra relación humana e identificó varios tipos de amigos y los niveles o intensidades de amistad asociados a ellos. En general hablaba de los amigos comunes, lo que llamaríamos conocidos, camaradas o compañeros (mitta, sakha i sambhatta), la gente que nos gusta, que nos llevamos bien con ellos, con quien nos relacionamos, pero con quien nuestra relación no es profunda. La base de muchas amistades es la reciprocidad, los intereses y los beneficios compartidos. Luego están los amigos cordiales, llamados por Buda amigos del corazón (del alma) o amigos íntimos (mitta sahada), o a veces amigos verdaderos (sahaya o samdittha), aquellos de los que podemos decir que realmente nos gustan. Se describe un amigo íntimo como nuestra "alma gemela" y los otros pueden decir que "congeniamos mucho". En general, sólo tenemos dos o tres amigos de ésos, suelen ser del mismo sexo que nosotros, y nuestra relación con ellos no es raro que dure toda la vida. Estos amigos podrán estar sin verse durante años, luego se reunirán de nuevo y reanudarán su relación como si se hubieran visto la semana pasada.
Un buen amigo nos llega a conocer muy íntimamente y muy profundamente. A veces los amigos nos conocen mejor que nosotros mismos, incluso más que la madre que nos trajo al mundo. Por un amigo hacemos cosas que no haríamos por nadie más, incluso arriesgar nuestra vida. Por un buen amigo lo haríamos todo.

Bueno todo, todo... ¿Sexo también? En nuestra cultura en la que el sexo es tabú, el sexo entre amigos no está bien visto. Seguramente eso se debe a que por un lado confundimos el sexo con el amor, con el enamoramiento, y del otro creo que muchos creemos que el sexo crea lazos y vínculos que van más allá del puro sexo. A pesar de todo tengo la idea, quizá equivocada, de que deberíamos saber compartir nuestro sexo con los buenos amigos de la misma manera que compartimos los demás aspectos de la vida, de la misma forma que un esquimal entrega su mujer a sus invitados como signo de hospitalidad... Yo no lo sé hacer.

Un abrazo.

6 comentaris:

Roberto T ha dit...

Ui, no m'esperava aquesta deriva final, hahaha. Les paraules amic i amor tenen la mateixa arrel, i, sens dubte, l'amistat és bàsicament una relació amorosa. No hi ha enamorament, però hi ha afecte, confiança, empatia ... I això ens fa sentir-nos plens. Som animals gregaris, i sense amics ens sentim deshumanitzats, anul·lats, buits. Ja diu el refrany que "qui té un amic té un tresor". Respecte al sexe, havent afecte, confiança i empatia, ja que només cal posar-li ganes, hahaha. La gent més jove no té prejudicis en aquest sentit, i és molt freqüent això dels fuck-friends entre els solters, ho dic en anglès perquè sona més fi, hahaha. Però, això de compartir al cònjuge, ja resulta més complicat, perquè hi ha un "contracte" pel mig. Però si hi ha afecte, confiança i empatia, i mutu acord! ..., Doncs a viure que són tres dies!, hahaha. Una forta abraçada.

---

Huy, no me esperaba esa deriva final, jajaja. Las palabras amigo y amor tienen la misma raíz, y, sin duda, la amistad es básicamente una relación amorosa. No hay enamoramiento, pero hay afecto, confianza, empatía... Y eso nos hace sentirnos llenos. Somo animales gregarios, y sin amigos nos sentimos deshumanizados, anulados, vacíos. Ya dice el refrán que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Con respecto al sexo, habiendo afecto, confianza y empatía, pues sólo hay que ponerle ganas, jajaja. La gente más joven carece de prejuicios en este sentido, y es muy frecuente eso de los fuck-friends entre los solteros, lo digo en inglés porque suena más fino, jajaja. Pero, eso de compartir al cónyuge, ya resulta más complicado, porque hay un "contrato" por medio. Pero si hay afecto, confianza y empatía, y mutuo acuerdo..., pues ¡a vivir que son tres días!, jajaja. Un fuerte abrazo.

Damian ha dit...

¿eso hace los esquimales?
O_o
creo q el sexo es cierto crea lazos que pueden fortalecer la amistad, hay una intimidad más profunda, pero tambien se juega mucho y al final se puede echar a perder la amistad

La Salamandra ha dit...

Samdittha, samdittha, pradna!

Es complicado y complejo hablar de las relaciones del tipo que sean. Lo mejor es ser tolerantes, consecuentes, no juzgar y, permitir que la vida se exprese. Asi de sencillo.

Magnifico post. Muchas gracias.

Sarva mangalam
Namasté.

Bactèria. ha dit...

Emmmmm síííí´.... sí, estic completament d'acord que es pugui tenir sexe amb els amics així podria posar-me morat tot lo dia i no només quan en tinc l'oportunitat amb un mig desconegut amb el qual suposadament t'estàs coneixent i hi hauria d'haver alguna cosa més,,,, i podria no agradar-te, o molt pitjor quan és amb desconeguts, perquè pot ser té el seu puntet divertit, però francament la vergonya de les primeres trobades i l'afegit de no saber què agrada l'altre, si no ens ho podem passar bé del tot... la desconeixença de l'altre cos ... bé, francament, la idea de tenir sexe amb amics és sensacional, no sé si arribaré a veure-ho, perquè encara vivim en una societat força patriarcal...

Pel que fa al tema de la dona sóc una mica més frígid, sembla com si la dona hagués de cedir a això, com si fos el més normal del món, i podria ser que sí,,, però em sembla un sotmetiment de la dona,,, com les dones que duen burca , que no en són conscients.

Un petonet.

Peace-for-ever ha dit...

@Roberto T, el costum dels esquimals l'he posat a tall d'exemple, volia deixar clar que en aquest món hi ha qui té visions molt diferents de que són les relacions sexuals.

He de confessar que no estic gaire al corrent d'això dels fuck-friends, però la meva idea és més o menys aquesta. Al cap i la fi el sexe no és més que sexe i l'amistat hi hauria d'estar-ne per sobre. Però moltes vegades les coses s'emboliquen i crec que això ens fa por a molts, tot i que no sé fins a quin punt això és real ni amb quina freqüència passa.
— —

@Damian: Sí, esa es una costumbre del pueblo esquimal que le costó la vida a más de un misionero que ofendió a su anfitrión al no aceptar ese signo de hospitalidad.

Puede que la duda sea precisamente esa, si fortalecen la amistad o acaban con ella al transformarla en otra cosa, y la verdad es que no decir sobre ello. Si se tratara de algo más o menos común entre amigos puede no daría pie a esos problemas que mencionas, pero me parece que el problema es que como suele tratarse algo singular seguramente da pie a que aparezcan problemas que pueden acabar con esa amistad.
— —

@La Salamandra, crec que estàs carregat de raó, les relacions humanes són complexes i complicades i és força difícil parlar d'elles d'una forma general. M'agrada el que proposes: clar i senzill, tot i que no ens hagin preparat per ser-ho.
— —

@Bactèria., em sembla que el que planteges de les relacions esporàdiques és un tema diferent al que he intentat explicar, tot i que sigui un tema prou interessant que afecta especialment a gent que no té parella fixa o que tot i tenir-la busca altres emocions.

Potser el problema és que no entenem que les relacions sexuals puguin ser un simple signe d'amistat, ja que en el sistema de valors de la nostra societat el sexe està relacionat directament amb les relacions amoroses i l'enamorament i no el sabem veure d'una altre manera. Així ens han educat i crec que canviar-ho no ens resultarà gens fàcil. Però a més d'aquest sentit pràctic que apuntes crec que podria enriquir força les formes de relacionar-nos amb el amics.

Pel que fa això dels esquimals, només ho he posat a tall d'exemple, per deixar clar que hi ha altres maneres d'entendre i valorar les relacions sexuals. A mi també em costaria força acceptar-ho tant pel que representa en la forma de valorar a la parella com a persona com molt bé apuntes com pel que fa al fet de que m'agrada triar les persones amb qui jugar i no que em forcin a fer-ho amb algú en concret.
— —

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentio.

Un abrazo.

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán pendientes de traducir ---

Bactèria. dijo...
Emmmmm Síííí.... sí, estoy completamente de acuerdo que se pueda tener sexo con los amigos así podría ponerme morado todo el día y no sólo cuando tengo la oportunidad con un medio desconocido con el que supuestamente te estás conociendo y habría de haber algo más... y podría no gustarte, o mucho peor cuando es con desconocidos, porque quizás tiene su puntito divertido, pero francamente la vergüenza de los primeros encuentros y el añadido de no saber qué le gusta el otro, si no nos lo podemos pasar bien del todo... el desconocimiento del otro cuerpo... bien, francamente, la idea de tener sexo con amigos es sensacional, no sé si llegaré a verlo, porque todavía vivimos en una sociedad muy patriarcal...

En cuanto al tema de la mujer soy un poco más frígido, parece como si la mujer tuviera que ceder a ello, como si fuera lo más normal del mundo, y podría ser que sí... pero me parece un sometimiento de la mujer... como las mujeres que llevan burka, que no son conscientes de ello.

Un besito.


Peace-for-ever dijo...

@Roberto T: La costumbre de los esquimales la he puesto a modo de ejemplo, quería dejar claro que en este mundo hay quien tiene visiones muy diferentes de que son las relaciones sexuales.

Debo confesar que no estoy muy al tanto de ello los fuck-friends, pero mi idea es más o menos esa. Al fin y al cabo el sexo no es más que sexo y la amistad debería estar por encima de él. Pero muchas veces las cosas se lían y creo que eso nos da miedo a muchos, aunque no sé hasta qué punto eso es real ni con qué frecuencia ocurre.
— —

@La Salamandra: Creo que estás cargado de razón, las relaciones humanas son complejas y complicadas y es bastante difícil hablar de ellas de una forma general. Me gusta lo que propones: claro y sencillo, aunque no nos hayan preparado para serlo.
— —

@Bactèria.: Me parece que lo que planteas de las relaciones esporádicas es un tema diferente al que he intentado explicar, aunque sea un tema bastante interesante que afecta especialmente a la gente que no tiene pareja fija o que a pesar de tenerla busca otras emociones.

Quizás el problema es que no entendemos que las relaciones sexuales puedan ser un simple signo de amistad, ya que en el sistema de valores de nuestra sociedad el sexo está relacionado directamente con las relaciones amorosas y el enamoramiento y no lo sabemos ver de una otra manera. Así nos han educado y creo que cambiarlo no nos resultará nada fácil. Pero además de ese sentido práctico que apuntas creo que podría enriquecer bastante las formas relacionarnos con los amigos.

En lo que respecta a lo de los esquimales, sólo lo he puesto a modo de ejemplo, para dejar claro que hay otras maneras de entender y valorar las relaciones sexuales. A mí también me costaría bastante aceptarlo tanto por lo que representa en la forma de valorar a la pareja como persona como muy bien apuntas como con respecto al hecho de que me gusta elegir a las personas con quienes jugar y no que me fuercen a hacerlo con alguien en concreto.
--- --------------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada