Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 7 de febrer de 2011

Què hi fas aquí? (2) --- ¿Qué haces aquí? (2)

[Entrada 37]

Què hi fas aquí? (2)


En Marçal es d'aquells que si els ho preguntes et diuen que sempre han estat homosexuals, no va descobrir la seva homosexualitat en un moment donat, sempre ho havia estat. De ben petit ja havia sabut que li agradaven els homes tot i que alguna vegada havia fet alguna petita incursió en el sexe femení, però mai havia estat res que valgués la pena esmentar, pura curiositat, no va passar mai dels "toquitejos".

Als 14 anys ja era un noi prou maco, amb un cos proporcionat, ben musculat i marcat, d'espatlles amples i amb el culet petit, atapeït i arromangat. Un d'aquells culs que tothom es mira. Tot i que no era gaire alt, feia un parell de cm. menys que son pare, tenia una cara ben proporcionada, de formes regulars, simpàtica i riallera que triomfava on d'altres potser més guapos no tenien èxit. Cal dir que també que estava ben dotat per al sexe cosa que complementava amb la seva versatilitat que li donava una gran capacitat d'aconseguir plaer i de proporcionar-ne. Es més, era un noi força calent, d'aquells que necessiten 3 o 4 escorregudes diàries per sentir-se bé... El seu rècord estava en 6 vegades en una sola nit, una llarga i plaent nit... Als 18 anys conservava aquella bellesa i aquella apetència sexual.

Havia començat a mantenir relacions sexuals amb regularitat amb els 14 acabats de fer. El primer va ser un company de l'esplai de 19 anys. A ell sempre l'han atret els més grans. Mai ha sabut veure res d'interessant en els de la seva edat ni en els menors, no s'ho passa bé. I es que no troba interessants les converses que mantenen, les sol trobar fàtues, buides. D'aquest noi, el de l'esplai, se'n va enamorar perdudament, però les coses no van funcionar gaire ja que les seves relacions eren fonamentalment sexuals, se sentia utilitzat i en va acabar amb el cor partit.

D'aquesta experiència va concloure que no es volia enamorar més, que no volia que li tornessin a partir el cor. Va anar tenint amants sempre més grans que ell, i relacions esporàdiques amb adults cosa que a la seva edat a noi guapo com ell li era senzill d'aconseguir. Va arribar a follar amb un profe de l'institut. Ell llavors ell en tenia 15. El professor era un home d'uns quaranta anys de molt bon veure, força elegant, amb una miqueta de panxeta, i amb el qual tenia molt bona química. En Marçal li fa fer una sèrie de consultes sobre un treball que havia de fer i el professor li va dir que si volia li podia mostrar uns llibres que tenia a casa seva cosa que en Marçal va acceptar immediatament. Va anar a casa del professor enl sortir de l'institut i van acabar al llit. El professor mai més li va dir res, ni el va convidar, va ser ben discret i ell també. També amb un psicòleg al qual va anar per temes d'orientació professional quan estava acabant 4t de ESO. Van parlar de moltes coses, aquell home es va anar interessant-se per tots els aspectes de la vida d'en Marçal. Quan van arribar al sexual, en Marçal, que feia estona que pensava que aquell home li agradava físicament i que no li faria res follar amb ell, va estar insinuant i fins i tot provocador... Van acabar follant a la consulta. No hi va tornar mai més.

Sempre va tenir bona cura que ni els seus companys, ni els amics i molt menys els pares en sabessin res de tot això, va actuar sempre amb la màxima discreció i cura per no ésser descobert. L'ajudava el fet de no ser gens efeminat i tenir un capteniment en aparença ben baronívol. Tot i que mai se li va conèixer una xicota sabia guardar bé les aparences interessant-se sempre per noies que estaven fora de seu abast ja fos perquè tenien parella o per que ell les sabia interessades per un altre.

Els seus pares duien una política de no posar-li les coses gaire fàcils. D'una banda gaudia de tot el necessari, no li faltava de res, s'ocupaven dels seus estudis, de la seva formació, de que fes esport, per no dir de la correcta alimentació i salut, però amb els capricis eren força restrictius, li deien que se'ls guanyés. Així que tenia pocs diners per sortir els caps de setmana, per anar de festa, per viatjar i pel seu somni daurat, comprar-se un cotxe. Pero no volia un cotxe qualsevol, no, en volia un d'aquells cars, de bona marca. Per això quan va començar a la universitat que només li ocupava els matins va decidir posar-se a treballar en alguna feina ben lucrativa i la millor que va trobar va ser a Gigoló Boys. Tot i que no tenia un sou sinó que cobrava per serveis, el primer dia va fer més de 200 euros i el primer mes va passar dels 3.000. Als pares els va dir que era a una Pizzeria i així podia tornar a casa de matinada.

Aquella tarda l'encarregat els va dir "pasad por la 4". Ja portava mes de dos mesos treballant allí i sabia perfectament que volia dir allò. Es va treure la samarreta i els texans. Va deixar passar al davant aquell noi brasiler que allí es feia dir Marcos i que era amb qui més s'avenia de tota aquella colla de xavals que estaven allí per prostituir-se. Quan en Marcos tornava li va dir "a ver si tienes suerte, es guapo y está bueno, además es madurito como a ti te gustan". Va tustar la porta, va entra i la va tancar darrera seu.

- QUÈ COLLONS HI TU FAS AQUí? -va cridar el presumpte client a qui va reconèixer amb estupor.

- Pare, què hi fas aquí? -va dir en Marçal, tot vermell i avergonyit.

Una abraçada.¿Qué haces aquí? (2)


Marçal es de aquellos que si se lo preguntas te dicen que siempre han sido homosexuales, no descubrió su homosexualidad en un momento dado, siempre lo había sido. Siendo muy pequeño ya había sabido que le gustaban los hombres aunque alguna vez había hecho alguna pequeña incursión en el sexo femenino, pero nunca había sido nada que valiera la pena mencionar, pura curiosidad, no pasó nunca de los "toqueteos".

A los 14 años ya era un chico bastante guapo, con un cuerpo proporcionado, bien musculado y marcado, de hombros anchos y con el culito pequeño, apretado y respingón. Uno de esos culos que todo el mundo se mira. Aunque no era muy alto, medía un par de cm. menos que su padre, tenía una cara bien proporcionada, de formas regulares, simpática y risueña que triunfaba donde otros quizá más guapos no tenían éxito. Hay que decir también que estaba bien dotado para el sexo lo que complementaba con su versatilidad que le daba una gran capacidad de conseguir placer y de proporcionarlo. Es más, era un chico bastante caliente, de aquellos que necesitan 3 o 4 corridas diarias para sentirse bien... Su récord estaba en 6 veces en una sola noche, una larga y placentera noche... A los 18 años conservaba aquella belleza y aquella apetencia sexual.

Había comenzado a mantener relaciones sexuales con regularidad con los 14 recién cumplidos. El primero fue un compañero del centro de ocio de 19 años. A él siempre le han atraído los mayores. Nunca ha sabido ver nada de interesante en los de su edad ni en los menores, no se lo pasa bien. Y es que no le parecen interesantes las conversaciones que mantienen, las suele encontrar fatuas, vacías. De ese chico, el del centro ocio, se enamoró perdidamente, pero las cosas no funcionaron demasiado bien ya que sus relaciones eran fundamentalmente sexuales, se sentía utilizado y acabó con el corazón partido.

De esa experiencia concluyó que no se quería enamorar más, que no quería que le volvieran a partir el corazón. Fue teniendo amantes siempre mayores que él, y relaciones esporádicas con adultos lo que a su edad chico guapo como él le era sencillo de conseguir. Llegó a follar con un profe del instituto. Él entonces él tenía 15 años. El profesor era un hombre de unos cuarenta años de muy buen ver, bastante elegante, con un poco de tripita, y con el que tenía muy buena química. En Marçal le hizo una serie de consultas sobre un trabajo que tenía que hacer y el profesor le dijo que si quería le podía mostrar unos libros que tenía en su casa lo que en Marçal aceptó inmediatamente. Fue a casa del profesor al salir del instituto y acabaron en la cama. El profesor nunca más le dijo nada, ni lo invitó, fue muy discreto y él también. También con un psicólogo al que fue por temas de orientación profesional cuando estaba acabando 4º de ESO. Hablaron de muchas cosas, aquel hombre se fue interesando por todos los aspectos de la vida de Marçal. Cuando llegaron al sexual, Marçal, que hacía rato que pensaba que aquel hombre le gustaba físicamente y que no le importaría follar con él, estuvo insinuante e incluso provocador... Acabaron follando en la consulta. No volvió allí nunca más.

Siempre tuvo buen cuidado de que ni sus compañeros, ni sus amigos y mucho menos sus padres supieran nada de todo eso, actuó siempre con la máxima discreción y cuidado para no ser descubierto. Le ayudaba el hecho de no ser nada afeminado y tener un comportamiento en apariencia muy varonil. Aunque nunca se le conoció una novia sabía guardar bien las apariencias interesándose siempre por chicas que estaban fuera de su alcance ya fuera porque tenían pareja o porque él sabía que estaban interesadas por otro.

Sus padres le aplicaban una política de no ponerle las cosas demasiado fáciles. Por un lado disfrutaba de todo lo necesario, no le faltaba de nada, se ocupaban de sus estudios, de su formación, de que hiciera deporte, por no decir de la correcta alimentación y salud, pero con los caprichos eran bastante restrictivos, le decían que se los ganara. Así que tenía poco dinero para salir los fines de semana, para ir de fiesta, para viajar y para su sueño dorado, comprarse un coche. Pero no quería un coche cualquiera, no, quería uno de esos caros, de buena marca. Por eso cuando empezó en la universidad que sólo le ocupaba las mañanas decidió ponerse a trabajar en algún trabajo bien lucrativo y el mejor que encontró fue en Gigoló Boys. Aunque no tenía un sueldo sino que cobraba por servicios, el primer día ganó más de 200 euros y el primer mes pasó de los 3.000. A los padres les dijo que estaba en una Pizzería y así podía volver a casa de madrugada.

Aquella tarde el encargado les dijo "Pasad por la 4". Ya llevaba más de dos meses trabajando allí y sabía perfectamente que quería decir aquello. Se quitó la camiseta y los vaqueros. Dejó pasar delante aquel muchacho brasileño que allí se hacía llamar Marcos y que era con quien más congeniaba de toda aquella pandilla de chavales que estaban allí para prostituirse. Cuando Marcos volvía le dijo "a ver si tienes suerte, es guapo y está bueno, además es madurito como a ti te gustan". Golpeó en la puerta, entró y la cerró tras de sí.

- ¿QUÉ COJONES TÚ HACES AQUÍ? -Gritó el presunto cliente a quien reconoció con estupor.

- Padre, ¿qué haces aquí? -Dijo Marçal, completamente ruborizado y avergonzado.

Un abrazo.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada