Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimecres, 16 de gener de 2013

Déus (2) --- Dioses (2)

[Entrada 226]


Déus (2)


Aquest text vol ser una rèplica (per dir-ho d'alguna manera) als comentaris que va fer en @Bactèria. al meu post Déus que vaig publicar el passat 8 de gener.

Per començar m'apropiaré del que diu @La Salamandra en el seu comentari en aquest mateix post perquè ho comparteixo: vaig per la vida vivint el present i no imposo el meu punt de vista sobre res ni ningú. Tot i que m'agradi compartir les meves reflexions en aquest blog, no vull convèncer a ningú de què els meus criteris o els meus punts de vista són la veritat absoluta. Només són la meva veritat. Una veritat que és canviant amb la meva evolució personal. Confesso que m'alegra trobar gent que coincideixi amb mi en criteris i punts de vista, però no busco convèncer a ningú del que jo penso perquè no té perquè ser necessàriament més cert que allò que tu tens al cap. D'altra banda, m'encanten les aportacions que donen llum al que no veig prou clar o que responen millor al que m'estic qüestionant. Només dic tot això perquè tinguis clar que no et vull rebatre ni convèncer de que tingui més raó que tu, només vull aportar les meves raons en allò que em dius.

Dius que la religió és inherent a l'ésser humà. Cert, no ho puc negar. Malgrat que jo vaig més enllà i em pregunto per què, que hi busquem a les religions. Tots els animals tenen uns models de comportament que els funcionen, no es qüestionen el per què d'aquests comportaments ni intenten millorar-los. L'ésser humà està dotat d'unes capacitats d'anàlisi i reflexió que creiem úniques en el món animal, tot i que avui dia es comenci a dubtar que això sigui tan exclusiu com es creu. Aquestes capacitats el fa buscar les raons i les justificacions del seu comportament, qüestionar-se'l, i buscar-li opcions de millora. És a dir, donar-li sentit a la vida.

Les religions dels caçadors recol·lectors són fortament ecologistes i vinculades a la natura, ja que havien de conèixer-la i respectar-la molt bé per tenir èxit, és a dir, responien a les seves necessitats. L'agricultura amb els seus excedents va dur a les jerarquitzacions i a la instauració de la desigualtat social. Els excedents són riquesa i l'acumulació d'aquesta riquesa donà origen a aquesta desigualtat... Això és història. Les religions foren, doncs, una necessitat social, l'existència d'un déu o dels déus, no. De fet, no se sap si han existit pobles o tribus atees, sense déus ni religions, el que se sap és que només ens han arribat les religioses, cosa que només vol dir que si n'hi va haver alguna no va prosperar, no va tenir èxit. El que vull dir és que la idea de justificar el nostre comportament social a base de déus és una idea que ha tingut èxit, però que hagi tingut èxit no vol dir que sigui veritat. També va ser, durant llarg temps, una idea d'èxit que la terra era un disc pla i que era el sol qui girava al seu voltant i ara sabem que és fals.

Puc entendre que nosaltres els humans siguem egocèntrics, que se'ns pugi la fama o el poder al cap, que ens puguem creure el centre de la creació... Per això entenc que hi pugui haver homes capaços d'inventar-se un déu o uns déus per justificar allò que no poden justificar de cap altre manera...

Recordo que un dia et vas molestar perquè vaig parlar de Pachamama, la divinitat andina que representa la mare terra, equivalent més o menys a la nostra mare natura. De fet, no veig la necessitat de res més. La meva explicació del món està en el mateix món. Això no vol dir que no tingui una ètica, una moral. Sóc capaç d'entendre que la societat només pot subsistir si el nostre capteniment és l'adequat, l'ètica és una necessitat de subsistència per a la societat, però per això no em cal cap déu, cap ser superior, només em cal mirar al meu voltant.

No sé si et decebrà que et digui que no, que no crec en déu. Tingues molt present que jo que vaig ser educat pel més pur nacionalcatolicisme dels franquistes i vaig haver de fer un esforç important per netejar el meu cervell de tota la brutícia que hi van posar els meus educadors, per això vaig haver de fer en el seu moment, al final de la meva adolescència, una reflexió ben profunda sobre aquest tema. I per això n'he fet un post. Tot i que cada dia vegi més clar que no hi ha cap déu, la veritat és que no m'importa si n'hi ha o no ja que aquest fet no té ni tindrà la més mínima importància en la meva vida ni en el meu capteniment ni tant sols en el meu lliure albir.

Vaig estar educat en el sí d'una família de llarga tradició catòlica, i vaig arribar a creure-hi fermament. Treure a déu de la meva vida no va ser més fàcil que acceptar la meva bisexualitat. Vull dir que no és una actitud còmoda ni fàcil, però em sembla la més honesta.

Una abraçada.


Dioses (2)


Este texto pretende ser una réplica (por decirlo de alguna manera) a los comentarios que hizo @Bactèria. en mi post Dioses que publiqué el pasado 8 de enero.

Para empezar me apropiaré de lo que dice @La Salamandra en su comentario en ese mismo post porque lo comparto: Ando por la vida viviendo el presente y no impongo mi punto de vista sobre nada ni nadie. Aunque me guste compartir mis reflexiones en este blog, no quiero convencer a nadie de que mis criterios o mis puntos de vista son la verdad absoluta. Sólo son mi verdad. Una verdad que es cambiante con mi evolución personal. Confieso que me alegra encontrar gente que coincida conmigo en criterios y puntos de vista, pero no busco convencer a nadie de lo que yo pienso porque no tiene porque ser necesariamente más cierto que lo que tú tienes en la cabeza. Por otra parte, me encantan las aportaciones que dan luz a lo que no veo claro o que responden mejor a lo que me estoy cuestionando. Sólo digo todo eso para que tengas claro que no te quiero rebatir ni convencer de que tenga más razón que tú, sólo quiero aportar mis razones a lo que me dices.

Dices que la religión es inherente al ser humano. Cierto, no lo puedo negar. A pesar de que yo voy más allá y me pregunto por qué, que buscamos a las religiones. Todos los animales tienen unos modelos de comportamiento que les funcionan, no se cuestionan el por qué de estos comportamientos ni intentan mejorarlos. El ser humano está dotado de unas capacidades de análisis y reflexión que creemos únicas en el mundo animal, aunque hoy día se empiece a dudar que esto sea tan exclusivo como se cree. Estas capacidades le hace buscar las razones y las justificaciones de su comportamiento, cuestionárselo, y buscarle opciones de mejora. Es decir, darle sentido a la vida.

Las religiones de los cazadores recolectores son fuertemente ecologistas y vinculadas a la naturaleza, ya que debían conocerla y respetarla muy bien para tener éxito, es decir respondían a sus necesidades. La agricultura con sus excedentes llevó a las jerarquizaciones y la instauración de la desigualdad social. Los excedentes son riqueza y la acumulación de esta riqueza dio origen a esa desigualdad... Esto es historia. Las religiones fueron, pues, una necesidad social, la existencia de un dios o de los dioses, no. De hecho, no se sabe si han existido pueblos o tribus ateas, sin dioses ni religiones, lo que se sabe es que sólo nos han llegado las religiosas, lo que sólo significa que si hubo alguna no prosperó, no tuvo éxito. Lo que quiero decir es que la idea de justificar nuestro comportamiento social a base de dioses es una idea que ha tenido éxito, pero que haya tenido éxito no quiere decir que sea verdad. También fue, durante largo tiempo, una idea de éxito que la tierra era un disco plano y que era el sol que giraba a su alrededor y ahora sabemos que es falso.

Puedo entender que nosotros los humanos seamos egocéntricos, que se nos suba la fama o el poder a la cabeza, que nos podamos creer el centro de la creación... Por eso entiendo que pueda haber hombres capaces de inventarse un dios o unos dioses para justificar lo que no pueden justificar de ninguna otra manera...

Recuerdo que un día te molestaste porque hablé de Pachamama, la divinidad andina que representa la madre tierra, equivalente más o menos a nuestra madre naturaleza. De hecho, no veo la necesidad de nada más. Mi explicación del mundo está en el mismo mundo. Esto no quiere decir que no tenga una ética, una moral. Soy capaz de entender que la sociedad sólo puede subsistir si nuestro comportamiento es el adecuado, la ética es una necesidad de subsistencia para la sociedad, pero para eso no necesito ningún dios, ningún ser superior, sólo me hace falta mirar a mi alrededor.

No sé si te decepcionará que te diga que no, que no creo en dios. Ten muy presente que yo que fui educado por el más puro nacionalcatolicismo de los franquistas y tuve que hacer un esfuerzo importante para limpiar mi cerebro de toda la suciedad que pusieron en él mis educadores, por eso tuve que hacer en su momento, al final de mi adolescencia, una reflexión muy profunda sobre este tema. Y por eso he hecho un post. Aunque cada día vea más claro que no hay ningún dios, la verdad es que no me importa si lo hay o no ya que este hecho no tiene ni tendrá la más mínima importancia en mi vida ni en mi comportamiento ni siquiera en mi libre albedrío.

Estuve educado en el seno de una familia de larga tradición católica, y llegué a creer en ello firmemente. Sacar a dios de mi vida no fue ser más fácil que aceptar mi bisexualidad. Quiero decir que no es una actitud cómoda ni fácil, pero me parece la más honesta.

Un abrazo.

14 comentaris:

Pucho ha dit...

Coincido contigo en la mayor parte de tus afirmaciones, aunque con pequeños matices. Desde luego yo tengo ( como todo el mundo ) mi propia verdad, y mi manera personal de entender el mundo, que en mi caso no incluye la existencia de ningún Dios, ni ningún tipo de creencia religiosa. Pero me parece obvio que otros pueden tener una percepción distinta, que no tiene que ser por definición peor que la mía. Además tal y como yo veo el mundo, como una realidad plural, reflejo de la diversidad humana, no creo que pueda, ni deba existir un sólo modelo o una visión única, y estoy convencido de que cada uno debe buscar su propio camino para ser feliz, que es de lo que se trata , siempre, claro está, dentro de un marco de convivencia y respeto mutuo.
Yo no creo que el ser humano invente dioses por egocentrismo, ni siquiera para dar sentido a su vida, porque la vida es algo extraordinariamente valioso, que tiene sentido por si mismo. Creo que la razón fundamental es el miedo, sobre todo el miedo a la muerte. Porque aceptar la existencia como un camino en el que te vas despidiendo para siempre de personas a las que quieres hasta que eres tu mismo el que deja de existir, resulta poco menos que insoportable, sobre todo para el que tiene el final cerca. De hecho conozco algún caso de personas bastante alejadas de todo misticismo, que sin embargo se hicieron profundamente creyentes después de estar gravemente enfermas o cuando tuvieron que enfrentar la muerte.
Creo que esta es la principal razón de que el mundo animal se comporte de otra manera, porque aunque existan animales dotados de capacidad de reflexión y análisis, no han llegado a tomar conciencia de si mismos, como el ser humano. Con lo cual todas las cuestiones derivadas de esta realidad, para ellos no existen.

Pucho ha dit...


Lo de crear un modelo de comportamiento social a base de dioses es ciertamente un modelo de éxito, fomentado además por las dos religiones mayoritarias en el mundo, los musulmanes y los cristianos. Pero eso no significa que no existan opciones distintas. De hecho existen también una buena cantidad de religiones no teístas ( es decir, que no incluyen entre sus principios la existencia de un dios absoluto o directamente lo niegan ). La más extendida es la budista, que no es precisamente minoritaria y que además se contrapone a las antes mencionadas en casi todo, empezando porque no posee naturaleza dogmática , si no una naturaleza ética o filosófica que cada uno adapta o modifica en función de su propia reflexión personal, tampoco incluye obligatoriedad de fe, es decir, no considera peor al que cree en otra cosa ni mucho menos tiene que arder en los infiernos por ello. Tampoco es excluyente, de hecho fue tomando en cada país una forma distinta adaptándose a la realidad de cada uno y en algunos que tenían otras religiones autóctonas anteriores se fusionó o entró en convivencia, como fue el caso de los taoistas, confucionistas o shintoistas. Con todo esto quiero decir que a menudo hablamos en general de las religiones tomando como modelo el cristianismo, que es lógico porque es la religión que mejor conocemos y con la que convivimos, pero en realidad las religiones son como tan diferentes y tan diversas como el propio mundo, y cuando intentamos encontrar características comunes a todas entramos en contradicciones, salvo quizás en esa intento de encontrar una explicación o un consuelo al sufrimiento y a la muerte.
La idea de que uno pueda poseer principios éticos o morales sin tener fe religiosa, me parece bastante obvio, sin embargo no creo que se pueda prescindir de la moral religiosa ( cada uno la que le haya tocado en suerte ) tan fácilmente, puesto que el hecho religioso trasciende la realidad espiritual y se funde con la cultura de cada pueblo. El simple hecho de realizar esa afirmación que tu has planteado, es un sentimiento que denota moral cristiana (un japonés por ejemplo no se hace ese tipo de planteamientos ). Nosotros entramos en esas consideraciones porque somos herederos de la moral católica, que ( junto a otras ), ha sido tradicionalmente excluyente y discriminatoria y ha predicado como pocas el rechazo a otras sensibilidades religiosas, o a la ausencia de ellas, así como la misoginia y la homofóbia. y digo esto sin intención de ofender a nadie, simplemente describe una realidad presente en la Biblia y en la historia. Otra cosa es que luego tratemos de adaptarlo a las circunstancias actuales con los famosos argumentos de " la evolución", o de "naturalezas metafóricas", o que decidamos prescindir de la institución de la iglesia para creer en un Dios propio, que curiosamente no dejamos de llamar cristiano. Que como dije antes, me parece estupendo que cada uno trate de encontrar su propia fórmula, eso si, respetando siempre al que no la comparte, y eso, al menos en este caso, parece estar complicado

Un abrazo y disculpa por lo largo del comentario

Bactèria. ha dit...

Josep,, ara diré quelcom que sonarà talibà, però no pretén ser-ho: Déu existeix perquè és simplement així, no únicament pel fet que és inherent a l'ésser humà, sinó que una cosa és vera fins que es demostra el contrari, el que pretenc dir amb això és que la filosofia només ha pogut demostrar l'existència de Déu a favor, i sí, no m'equivoc, dic demostrar.

Si assumim que tot té un origen és evident que l'unviers, la matèria i tot quant hi resta en té un, a l'igual que tot quant ens envolta, les altres persones , els animals, les plantes les bactèries...

Assumint que la mort o la vida generen dolor i més vida respectivament, a l'igual que qualsevol matèria, sentiment, etcètera, confirmaríem també que és una aberració dir que la matèria no té origen:

Assumim doncs, que hi ha quelcom que anomenaríem perfecció absoluta, aquesta perfecció absoluta generaria puresa, per tant, com la puresa és la cosa més pura hauria de tenir una font de la mateixa natura,aleshores assumiríem que a l'igual que ma mare és la font de la meva vida, la font de la puresa és una font de perfecció absoluta, que seria l'única capaç de generar puresa...

Aleshores, assumim la qüestió de la veritat, la veritat seria la unitat de puresa a l'igual que les cèl-lules la de la vida, mai ningú no diria que una veritat, sigui corrupta, trista, o meravellosa, sigui quelcom corrupt, mentre que si se'n podria dir de la mentida, per tant la veritat és la unitat de la puresa, i aquesta forma part de la perfecció absoluta.

Aleshores parlaríem de la realitat, la realitat que ens envolta, a nivells lógics, fins i tot el fet de dir una mentida, és un fet real, per tant és una realitat, i per tant el fet de mentir és veritat... per tant la realitat seria una gran conjugació de veritats, i tornam aleshores a dir que la veritat ve de la puresa i aquesta de la perfecció absoluta.

Bactèria. ha dit...

Aleshores la perfecció absoluta és la realitat ja que és aquesta qui l'ha d'estructurar, no pot haver-hi cap imperfecció absoluta que hi exisiteixi perquè la mentida no pot generar realitat i seria com un forat negre per al propi. Sabem doncs que la perfecció absoluta ha de tenir una sèrie de coses, ha de gaudir de comnsciència i ser completament lliure, el fet que sigui lliure li fa tenir una part dolenta i d'altra de bona, però alhora per ser perfecte fa que ell mateix cerqui la seva part bona tot reconeixent i acceptant la dolenta, per tant, i assumint que la realitat està configurada de veritat i aquesta prové directament de la perfecció absoluta, no és sinó quelcom perfecte el que genera tal realitat...

i d'aquí s'explica revelacions com α ι ω, si tot és Déu, podem matar Déu, per exemple, en una plaça de toros?

Puc entendre la teva posició però no el tracte injust que rep la idea de Déu, quan en realitat aquest nom, com rep en altres cultures, (Al-lah, Javhé, Baal, Astarté, Jehová, el Nirvana, el cosmos, La Mare Natura, La Mare Terra, o la pròpia natura) són simplements formes de denominar-lo, tu en l'anterior post parlaves d'integrar-se amb la mare natura, rebutjes un nom per l'altra del mateix concepte, sigui quina sigui la connotació que tingui cada una, per tant és evident que creus, o això, o ets plenament contradictori, i Joseps, saps que per l'amor que te guard parl des del respecte absolut.

Rebutjar la idea de Déu, sigui el nom que sigui és quelcom impossible a dia d'avui, i a mi em val, la religió dóna fe i força a les persones, és , a l'igual que la CIència, una forma de cercar la veritat prou vàlida, i una manera molt fàcil d'apropar-se a la realitat, a mi, per estimar la natura, no em cal seguir cap religió laica que , per cert, es demostra a dia d'avui que acaba resultant més classista que algunes religions com la catòlica o l'anglicana, Ets una bona persona perquè compres un producte no provat en animals, que és clar, costa 20 vegades més, i el pobre que s'ha de conformar amb el que pot arribar, és un cabró i colabora en la destrucció del planeta, doncs no senyor, no és així, per això a mi les religions laiques no em diuen res. Ni L'ecologisme, ni els derivats, si jo em manifestàs en contra dels toros seria per defensar Déu en la dignitat del toro que està sent assasinat humiliat... pots dir-me, No està sent assassinat pel propi Déu que també ha de ser el torero? però això té una explicació, a l'igual que tot...

Bactèria. ha dit...

El que pretenc dir, doncs, és que rebutjar a la idea de Déu és rebutjar a la realitat, dir que un no creu en Déu... és com dir que un no creu en tot el que l'envolta, perquè resulta que, malgrat les tristes interpretacions actuals que els talibans i els ateus bel-ligerants fan dels textos coneguts com a sagrats, són literals, i aberrants, no es tracta d'un senyor de barba espesa blanca que seu a un tro, és quelcom superior....

però bé Josep,,,

Per altra banda, Agraesc que hagis dedicat un post a respondre'm, però agrairia que en tot cas, acabàssim el debat en privat, t'ho pregaria encaridament.

Un petó

Bactèria. ha dit...

Pd: Per cert, Qualsevol religió, sempre que no sigui una religió assassina com l'islam radical actual, el catolicisme medieval... o d'altres i sempre que no es dediquin a fer experiments estranys amb persones , ni sacrificis ... sempre és digna de respecte.fins i tot la catòlica...

Un petó.

Dooms Day ha dit...

Las religiones no son malas, siempre buscan un bienestar, los hombres que las emplean son los que las indignifican. Si no existiera dios, deberia.

Peace-for-ever ha dit...

@Pucho: Creo que estamos bastante de acuerdo. És evidente que todos mis razonamientos están muy condicionados por mi educación en tiempos del nacinalcatolicismo.

Sé que el budismo, que si no me equivoco la tercera religión del mundo en número de seguidores, es una religión dármica, es decir de origen védico, no teísta. A pesar de que hay cosas en su doctrina que me gustan bastante más que lo que predican las religiones otras religiones del tipo judeo-cristiano-islamícas, hay alguno de sus principios me parecen cuando menos sospechosos. Por poner un ejemplo: Una de las cuatro nobles verdades dice que el origen del sufrimiento es el ansia o anhelo que causan los deseos. La supresión de ese ansia, de ese deseo, para evitar el sufrimiento me parece inhumano.

Me encanta que le hayas dedicado un comentario tan completo a mi post, y te lo agradezco de corazón.
— —

@Bactèria., d'acord, en parlem en privat.
— —

@Dooms Day: Creo que a pesar de lo que dices, creo que no soy el único que defiende que en nombre de esas religiones se ha hecho mucho daño a la humanidad. Más que dioses necesitamos justicia.
— —

Muchas gracias a todos por pasaros i muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán ---
Bacteria. dijo...
Josep, ahora diré algo que sonará talibán, pero no pretende serlo: Dios existe porque es simplemente así, no únicamente debido a que es inherente al ser humano, sino que una cosa es verdadera hasta que se demuestra lo contrario, lo que pretendo decir con esto es que la filosofía sólo ha podido demostrar la existencia de Dios a favor, y sí, no me equivoco, digo demostrar.

Si asumimos que todo tiene un origen es evidente que el universo, la materia y todo cuanto queda tiene uno, al igual que todo cuanto nos rodea, las otras personas, los animales, las plantas las bacterias...

Asumiendo que la muerte o la vida generan dolor y más vida respectivamente, al igual que cualquier materia, sentimiento, etcétera, confirmaríamos también que es una aberración decir que la materia no tiene origen:

Asumimos pues, que hay algo que llamaríamos perfección absoluta, esta perfección absoluta generaría pureza, por tanto, como la pureza es lo más pura debería tener una fuente de la misma naturaleza, entonces asumiríamos que al igual que mi madre es la fuente de mi vida, la fuente de la pureza es una fuente de perfección absoluta, que sería la única capaz de generar pureza...

Entonces, asumimos la cuestión de la verdad, la verdad sería la unidad de pureza al igual que las células la de la vida, nadie diría que una verdad, sea corrupta, triste, o maravillosa, sea algo corrupta, mientras que si se podría decir de la mentira, por lo tanto la verdad es la unidad de la pureza, y ésta forma parte de la perfección absoluta.

Entonces hablaríamos de la realidad, la realidad que nos rodea, a niveles lógicos, incluso el hecho de decir una mentira, es un hecho real, por tanto es una realidad, y por tanto el hecho de mentir es verdad... por lo tanto la realidad sería una gran conjugación de verdades, y volvemos entonces a decir que la verdad viene de la pureza y esta de la perfección absoluta.

17 de enero de 2013 21:18

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán (2) ---
Bacteria. dijo...
Entonces la perfección absoluta es la realidad ya que es ésta quien lo ha de estructurar, no puede haber ninguna imperfección absoluta que existir porque la mentira no puede generar realidad y sería como un agujero negro para el propio. Sabemos pues que la perfección absoluta debe tener una serie de cosas, debe gozar de consciencia y ser completamente libre, el hecho de que sea libre le hace tener una parte mala y otra buena, pero a la vez para ser perfecto hace que él mismo busque su parte buena reconociendo y aceptando la mala, por lo tanto, y asumiendo que la realidad está configurada de verdad y ésta proviene directamente de la perfección absoluta, no es sino algo perfecto lo que genera tal realidad...

y de ahí se explica revelaciones como α ι ω, si todo es Dios, podemos matar a Dios, por ejemplo, en una plaza de toros?

Puedo entender tu posición pero no el trato injusto que recibe la idea de Dios, cuando en realidad ese nombre, como recibe en otras culturas, (Al-lah, Javhé, Baal, Astarté, Jehová, el Nirvana, el cosmos, La Madre Naturaleza, La Madre Tierra, o la propia naturaleza) son implementan formas de denominarlo, tú en el anterior post hablabas de integrarse con la madre naturaleza, rechaza un nombre por otro del mismo concepto, sea cual sea la connotación que tenga cada una, por lo tanto es evidente que crees, o eso, o eres plenamente contradictorio, y Josep, sabes que por el amor que te tengo hablo desde el respeto absoluto.

Rechazar la idea de Dios, sea el nombre que sea es algo imposible a día de hoy, ya mí me vale, la religión da fe y fuerza a las personas, es, al igual que la ciencia, una forma de buscar la verdad bastante válida, y una manera muy fácil de acercarse a la realidad, a mí, para amar la naturaleza, no necesito seguir ninguna religión laica que, por cierto, se demuestra a día de hoy que acaba resultando más clasista que algunas religiones como la católica o la anglicana, Eres una buena persona por comprar un producto no probado en animales, que claro, cuesta 20 veces más, y el pobre que se debe conformar con lo que puede llegar, es un cabrón y colabora en la destrucción del planeta, pues no señor, no es así, por eso a mí las religiones laicas no me dicen nada. Ni El ecologismo, ni los derivados, si yo me manifestaré en contra de los toros sería para defender Dios en la dignidad del toro que está siendo asesinado humillado... puedes decirme, no está siendo asesinado por el propio Dios que también debe ser el torero? pero esto tiene una explicación, al igual que todo...
17 de enero de 2013 21:18

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán (i 3) ---
Bactèria. dijo...
Lo que pretendo decir, pues, es que rechazar la idea de Dios es rechazar a la realidad, decir que uno no cree en Dios... es como decir que uno no cree en todo lo que le rodea, porque resulta que, pese a las tristes interpretaciones actuales que los talibanes y los ateos beligerantes hacen los textos conocidos como sagrados, son literales y aberrantes, no se trata de un señor de barba espesa blanca que se sienta en un trono, es algo superior....

pero bueno Josep...

Por otra parte, Agradezco que hayas dedicado un post a responderme, pero agradecería que en todo caso, acabásemos el debate en privado, te rogaría encarecidamente.

un beso
17 de enero de 2013 21:19

Bactèria. dijo...
Pd: Por cierto, cualquier religión, siempre que no sea una religión asesina como el islam radical actual, el catolicismo medieval... u otros y siempre que no se dediquen a hacer experimentos extraños con personas, ni sacrificios... siempre es digna de respeto, incluso la católica...

Un beso.
17 de gener de 2013 21.26Peace-for-ever dijo...
@Bactèria.: De acuerdo, lo hablamos en privado.
--- ---------------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

¿Que es la verdad sino un punto de vista?

Por eso, sin duda, lo mas conveniente es ser tolerante.

Tal como exhibo en el blog que edito, yo no necesito un dios; entiendo que otr@s, en cambio, si. Lo que ya no comparto es ese Absolutismo de cualquier religion, como usan el miedo para implantarse e imponerse en las sociedades y que su balanza se escore descaradamente a la derecha y, su jerarquia, enraice, siempre, junto a los ricos, los poderosos, los dominantes y soberbios, las monarquias y, por supuesto, sus raices estan sujetas a las arcas generales de los diferentes Estados/Sociedades a los que parasitan.

Sobre los dioses en general,... que quereis que os diga;no conozco una sola religion en el mundo, una sola, en que su dios/es/sa, no sea sanguinario, cruel y vengativo, colerico y vanidoso y, ademas, se permita/an jugar con el sosiego ajeno para imponer su poder sembrando el panico colectivo.
Para aquellos catolicos que creen que esto que digo es antropos puro, que excaven en su Biblia, alli donde los pasajes oscuros como, Las Siete Plagas. ¿Ese es el comportamiento de un dios? ... ¿Es esa su voluntad?... ¿Ese es su ejemplo?...

Lo malo de TODAS las religiones es que TODAS se han cimentado y se sostienen de forma digamos,... poco recomendable y nada de fiar.

Lo peor: que ninguna acaba por servir al proposito desde el que surgieron y todas pierden su rumbo por la sed de poder, cayendo en el "talibanismo" del cuño que sea.

Es mas; Dios, perdio la fe cuando Pilatos se lavo las manos.
Y, como el hecho tuvo la repercusion que tuvo pues, hoy los lavamanos estan muy extendidos. jajaja...

Me rio no por falta de respeto o seriedad sino, porque no hay que tomarse nada en serio. Nada.
Conviene tener presente que TODO, es una quimera.

Todo.

¿Que es la vida?...

¿Para que sirve ser consciente si esa consciencia ha de morir?...

Petons!

Namasté. :)

Encerrado ha dit...

Interessants reflexions, no entraré en debats d'ètica perquè tampoc vull acabar filosofant d'un tema en que comparteixo en bastants punts la teva línia de pensament, així que només dir-te que vas tenir sort en ser capaç de mirar més enllà de com et van educar. La pluralitat és la clau del respecte y la felicitat. Una abraçada.

Peace-for-ever ha dit...

@La Salamandra, com sempre la claves. Una de les claus que em van fer reflexionar sobre aquest "engany" va ser adonar-me que la seva balança s'escora descaradament a la dreta i, la seva jerarquia, arrela, sempre, al costat dels rics, els poderosos, els dominants i superbs, les monarquies i, per descomptat, les seves arrels estan subjectes a les arques generals dels diferents Estats/Societats als que parasiten..

Em sembla que és en Javier Reverte en parlar de la religió grega qui comenta el terrible panorama que plantegen el seus deus criminals, venjatius, luxuriosos, etc. Però quan s'estudia el panorama de les altres religions un es troba amb el que tu dius, que qualsevol de les divinitats importants és sanguinària, cruel, venjativa, colèrica i vanitosa.

I és que en realitat el nostre univers té unes regles fixes e inflexibles que poden resultar cruels i sanguinàries quan un no les comprèn i respecte adequadament i fins i tot malgrat un les comprengui i respecti...
— —

@Encerrado, gràcies pel reconeixement, potser la meva sort va ser fruita dels meus temps amb uns anys 60 meravellosament trencadors que van presidir la meva adolescència.

També m'agrada que estiguem prou d'acord, tot i que això no sigui el més important, ja que per a mi el que val són aquelles idees que has fet teves i, com bé dius, dins del pluralisme que és clau per a poder conquerir la felicitat.

Tot i que he de reconèixer que em sap greu, si més no, una mica, que renunciïs a filosofar, aportant el teu granet de sorra en aquest debat.
— —

Moltes gràcies per passar-vos i molt especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducción de estos últimos comentarios en catalán ---
Encerrado dijo...
Interesantes reflexiones, no entraré en debates de ética porque tampoco quiero acabar filosofando de un tema en que comparto en bastantes puntos tu línea de pensamiento, así que sólo decirte que tuviste suerte en ser capaz de mirar más allá de cómo te educaron. La pluralidad es la clave del respeto y la felicidad. Un abrazo.
19 de enero de 2013 1:57


Peace-for-ever dijo...

@La Salamandra: Como siempre la clavas. Una de las claves que me hicieron reflexionar sobre ese "engaño" fue darme cuenta que su balanza escora descaradamente a la derecha y, su jerarquía, arraiga, siempre, al lado de los ricos, los poderosos, los dominantes y soberbios, las monarquías y, por supuesto, sus raíces están sujetas a las arcas generales de los diferentes Estados/Sociedades en los que parasitan..

Me parece que es Javier Reverte al hablar de la religión griega quien comenta el terrible panorama que plantean sus dioses criminales, vengativos, lujuriosos, etc. Pero cuando se estudia el panorama de las otras religiones uno se encuentra con lo que tú dices, que cualquiera de las divinidades importantes es sanguinaria, cruel, vengativa, colérica y vanidosa.

Y es que en realidad nuestro universo tiene unas reglas fijas e inflexibles que pueden resultar crueles y sanguinarias cuando uno no las comprende y respeta adecuadamente e incluso a pesar de un las comprenda y respete...
— —

@Encerrado: Gracias por el reconocimiento, quizás mi suerte fue fruto de mis tiempos con unos años 60 maravillosamente rompedores que presidieron mi adolescencia.

También me gusta que estemos bastante de acuerdo, aunque eso no sea lo más importante, ya que para mí lo que vale son aquellas ideas que has hecho tuyas y, como bien dices, dentro del pluralismo que es clave para poder conquistar la felicidad.

Aunque tengo que reconocer que lo siento, cuando menos, un poco, que renuncies a filosofar, aportando tu granito de arena en este debate.
— —

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.
--- ------------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada