Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dissabte, 12 de gener de 2013

Habilitats personals --- Habilidades personales

[Entrada 225]


Habilitats personals


Totes les persones estem dotades amb unes habilitats, conegudes com a habilitats personals, que són com la nostra caixa d'eines, els recursos amb els que ens desenvolupem, amb que ens movem per la vida. Al última hora, la força de voluntat, aquesta capacitat de saber esperar una gratificació diferida, no és més que una d'aquestes habilitats, que molts nens tenen innata i posen de manifest a partir dels 4 anys o 4 anys i mig, però que es creu que també pot ser adquirida amb una educació adequada.

Potser la definició més clara de les habilitats personals que he trobat és la següent: habilitat és el grau d'eficàcia d'un subjecte concret enfront d'un objectiu o situació determinada, és a dir, en el moment en què s'assoleix l'objectiu proposat. Dit en altres paraules és la destresa per executar una activitat o capacitat. Aquestes habilitats poden ser tant innates com desenvolupades amb l'educació.

He trobat força relacions d'aquestes habilitats i són força diverses. Cada una d'elles està enfocada a un aspecte o activitat concreta. Així la llista que segueix s'enfoca a afrontar y superar las situacions, tant rutinàries com extraordinaris, de la vida:

  1 Conèixer-se un mateix.
  2 Desenvolupar la creativitat.
  3 Desenvolupar el sentit de l'humor.
  4 Saber gestionar les emocions.
  5 Saber gestionar les tensions.
  6 Establir i mantenir relacions interpersonals.
  7 Establir empatia.
  8 Resoldre problemes.
  9 Prendre decisions.
10 Comunicar assertiva o efectivament.
11 Resistir-se als vicis i al consum de drogues.

Per acabar. Hi ha qui defensa que les habilitats estan molt relacionades amb l'actitud mental i emocional de la persona, aquesta actitud és molt important. Segons aquest autor tota habilitat té un component afectiu, un de conducta i un altre de cognitiu.

Als plans d'estudis universitaris actuals es té en consideració el desenvolupament d'aquestes habilitats de cara a la formació de bons professionals.

Una abraçada.


Habilidades personales


Todas las personas estamos dotadas de unas habilidades, conocidas como habilidades personales, que son como nuestra caja de herramientas, los recursos con los que nos desarrollamos, con que nos movemos por la vida. Al última hora, la fuerza de voluntad, esa capacidad de saber esperar una gratificación diferida, no es más que una de esas habilidades, que muchos niños tienen innata y ponen de manifiesto a partir de los 4 años o 4 años y medio, pero que se cree que también puede ser adquirida con una educación adecuada.

Quizás la definición más clara de las habilidades personales que he encontrado es la siguiente: habilidad es el grado de eficacia de un sujeto concreto frente a un objetivo o situación determinada, es decir, en el momento en que se alcanza el objetivo propuesto. Dicho en otras palabras es la destreza para ejecutar una actividad o capacidad. Estas habilidades pueden ser tanto innatas como desarrolladas con la educación.

He encontrado bastantes relaciones de esas habilidades y son bastante variadas. Cada una de ellas está enfocada a un aspecto o actividad concreta. Así la lista que sigue se enfoca a afrontar y superar las situaciones, tanto rutinarias como extraordinarias, de la vida:

  1 Conocerse a uno mismo.
  2 Desarrollar la creatividad.
  3 Desarrollar el sentido del humor.
  4 Saber gestionar las emociones.
  5 Saber gestionar las tensiones.
  6 Establecer y mantener relaciones interpersonales.
  7 Establecer empatía.
  8 Resolver problemas.
  9 Tomar decisiones.
10 Comunicar asertiva o efectivamente.
11 Resistirse a los vicios y al consumo de drogas.

Para acabar. Hay quien defiende que las habilidades están muy relacionadas con la actitud mental y emocional de la persona, esa actitud es muy importante. Según ese autor toda habilidad tiene un componente afectivo, uno de conducta y otro cognitivo.

En los planes de estudios universitarios actuales se toma en consideración el desarrollo de estas habilidades de cara a la formación de buenos profesionales.

Un abrazo.

3 comentaris:

Lucky Luciano ha dit...

Muy bueno, Josep!

Besos!

Peace-for-ever ha dit...

@Lucky Luciano: Me alegra que te haya gustado, especialmente porque creo que sabes de eso.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

La Salamandra ha dit...

Uuff,... este es un tema muy complejo que daria comentario, tras comentario, tras comentario...

Por ejemplo, el reflexivo del punto 11 donde, el poder prescindir naturalmente, se corta de cuajo.

Aunque, como introduccion y resumen, subrayo la opinion del compañero Lucky Luciano.


Petons!

Namasté

Publica un comentari a l'entrada