Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

diumenge, 25 d’agost de 2013

Economia sostenible --- Economía sostenible

[Entrada 274]

Economia sostenible


Una cosa és "sostenible" en ecologia quan permet la regeneració dels recursos que usa o del medi on es mogui. Per tant l'economia sostenible o sostenibilitat consisteix en fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana.

La economia actual, globalitzada, es basa en el consum, en crear elements peribles, que durin poc, o bé que hagin de ser substituïts aviat per obsolescència tecnològica. Això darrer és escandalós ja que aquesta obsolescència sol ser forçada. Veiem-ne un parrell d'exemples.

El del món audiovisual, el de les de las teles, en aquest moment s'està llançant al mercat amb molta força una tecnologia digital que ja se sap que és obsoleta, ja que serà substituïda per la de l'alta definició.

El món de l'ordinador personal n'és un altre exemple, cada 3 o 4 anys hem de llançar l'ordinador i comprar-ne un altre, i si no ho fas et quedes fora, el teu ordinador comença a no servir per a la meitat de les coses.

A més, en aquest cas, han aconseguit que fem allò que sembla el menys racional. Diguem que hi ha tres sistemes operatius amb una forta implantació: Windows (de Microsoft), OS X (de l'Apple Macintosh) i Linux. Aquest últim és un producte d'ús gratuït, que no es propietat de ningú en concret (tot i que hi ha versions de diferents fabricants) i per dir-ho d'alguna manera és lliure. Doncs bé, heu intentat anar a comprar un PC amb Linux? Us n'heu sortit? En el meu país s'ha de comprar un PC amb el Windows, Microsoft cobra la seva llicència, i carregar-li el Linux sota la teva responsabilitat.

Quan una cosa s'espatllen no l'arreglen, la canvien, et diuen que la reparació és més cara que compra-la nova, i pot ser que sigui cert.

Tot plegat és malbaratar els productes i les matèries primes de la naturalesa, que no sempre són reciclables, i si ho són, mai totalment. Sabies que avui es construeixen els edificis pensant que durin 50 anys?

Un altre malbaratament és tema dels embalatges. Si a casa recicleu us adonareu de seguida del que vull dir ja que entre plàstic i cartons recollim molta més brossa que de la biològica i el rebuig junts. Moltes de les coses que comprem duen molt més embalatge que el que és el producte en sí. Mireu per exemple com arriba un mòbil o una simple aspirina que du un "blister" (peça de plàstic i paper d'alumini on hi ha la pastilla) una capça i un prospecte. A més quan ho aneu a comprar us ho posen en una bossa de plàstic o us ho emboliquen amb paper...

Aquesta política en du doncs a un malbaratament de matèries brutal i a més generem cada dia més residus indestructibles o difícils de reciclar. No podríem aprofitar aquesta crisi econòmica per canviar de manera de fer?

Què voldria dir canviar de política:
1) Fer les coses per durar, i que valgui la pena reparar-les quan tinguin un problema.
2) Preveure l'evolució tecnològica, fent les coses de forma que puguin actualitzar, per exemple amb mòduls canviables, de forma que es pugui anar fent-los evolucionar (tan un cotxe, com una tele, un ordinador o el que sigui) sense haver-lo de canviar sencer.
3) Pensar en el reciclatge de tots el productes que han de ser peribles per si mateixos.
4) Tornar als embalatges reutilitzables.
5) Construir els edificis i tota l'obra pública, civil o no, pensant en fer-les durar, en el baix consum energètic i en el seu manteniment.
6) Fomentar els productes estàndard e intercanviables (aquí hi incloc el tema del Linux).
7) Etc.
Tot plegat amb criteris de sostenibilitat per donar-li la volta a la merda (amb perdó) que estem fent ara.

Una abraçada.


Economía sostenible


Una cosa es "sostenible" en ecología cuando permite la regeneración de los recursos que usa o del medio en que se mueva. Por lo tanto la economía sostenible o sostenibilidad consiste en hacer compatible el crecimiento económico y la preservación de la biodiversidad y evitar, en último término, la degradación de la biosfera provocada por la acción humana.

La economía actual, globalizada, se basa en el consumo, al crear elementos perecederos, que duren poco, o bien que tengan que ser sustituidos pronto por obsolescencia tecnológica. Eso último es escandaloso ya que esta obsolescencia suele ser forzada. Veamos un par de ejemplos.

El del mundo audiovisual, el de las de las teles, en este momento se está lanzando al mercado con mucha fuerza una tecnología digital que ya se sabe que es obsoleta, y que será substituida por la de la alta definición.

El mundo del ordenador personal es otro ejemplo, cada 3 o 4 años hemos de tirar el ordenador y comprar uno nuevo y si no lo haces te quedas fuera, tu ordenador empieza a no servir para la mitad de las cosas.

Además, en este caso, han conseguido que hagamos lo que parece lo menos racional. Digamos que hay tres sistemas operativos con una fuerte implantación: Windows (de Microsoft), OS X (de la Apple Macintosh) y Linux. Este último es un producto de uso gratuito, que no es propiedad de nadie en concreto (aunque hay versiones de diferentes fabricantes) y por decirlo de alguna manera es libre. Pues bien, ¿habéis intentado ir a comprar un PC con Linux? ¿Lo habéis conseguido? En mi país hay que comprar un PC con Windows, Microsoft cobra su licencia, y cargar el Linux bajo tu responsabilidad.

Cuando una cosa se estropea no la arreglan, la cambian, te dicen que la reparación es más cara que la comprarla nueva, y puede que sea cierto.

Todo eso es derrochar los productos y las materias primas de la naturaleza, que no siempre son reciclables, y si lo son, nunca totalmente ¿Sabías que hoy se construyen los edificios pensando que duren 50 años?

Otro derroche es tema de los embalajes. Si en casa recicláis os daréis cuenta enseguida de lo que quiero decir ya que entre plástico y cartones recogemos mucha más basura que de la biológica y el rechazo juntos. Muchas de las cosas que compramos llevan mucho más embalaje que lo que es el producto en sí. Ved por ejemplo como llega un móvil o una simple aspirina que lleva un "blister" (pieza de plástico y papel de aluminio donde se encuentra la pastilla) una cajita y un prospecto. Además cuando lo vais a comprar os lo ponen en una bolsa de plástico o lo envuelven con papel...

Esa política lleva pues a un despilfarro de materias brutal y además generamos cada día más residuos indestructibles o difíciles de reciclar. ¿No podríamos aprovechar esta crisis económica para cambiar de manera de hacer las cosas?

Qué significaría cambiar de política:
1) Hacer las cosas para durar, y que valga la pena repararlo cuando tengan un problema.
2) Prever la evolución tecnológica, haciendo las cosas de forma que se puedan actualizar, por ejemplo con módulos canjeables, de forma que se pueda ir haciéndolos evolucionar (tanto un coche, como una tele, un ordenador o lo que sea) sin tenerlo que cambiar entero.
3) Pensar en el reciclaje de todos los productos que deben ser perecederos por sí mismos.
4) Volver a los embalajes reutilizables.
5) Construir los edificios y toda la obra pública, civil o no, pensando en hacerlas durar, en el bajo consumo energético y en su mantenimiento.
6) Fomentar los productos estándar e intercambiables (aquí incluyo el tema de Linux).
7) Etc.
Todo ello con criterios de sostenibilidad para darle la vuelta a la mierda (con perdón) que estamos haciendo ahora.

Un abrazo.

7 comentaris:

Andres ha dit...

Sin comentarios, simplemente estoy de acuerdo

Lucky Luciano ha dit...

Ay, Josep...! Qué idealista que sos, por favor...!

La USA, algunos países europeos y un par de asiáticos estarían en condiciones de 'cambiar de política'.

Las 3/4 partes de los países del mundo no están (estamos) en condiciones económicas, ni políticas ni sociales ni culturales ni tecnológicas para 'cambiar de política'...

Besos!

Bactèria. ha dit...

Josep t'haig de donar tota la raó, el que està esdevenint és desastrós, però em semble que les formes de funcionament del sistema capitalista no conviden ni tan sols a replantetjar-s'ho, tu i jo hem conversar llarg i extés sobre això;

Tu saps que sóc el primer que menysprea tota mena de dictadura, i a això cal afegir l'Urss, però si som capaços de relativitzar i de reconèixer algunes de les bones fites d'aquest estat (i d'altres estats comunistes) ens n'adonarem d'interessants detalls com el fet que les coses eren fetes perquè durassin i les botigues de tecnologia més abundoses eren aquelles que es dedicaven a reparar.

Pel que fa a l'idealisme, li dic a na Lucky Luciano que d'idealisme res, que es tracta de l'autodestrucció de l'ésser humà i les propostes que proposes de fet ja han estat duites amb èxit en altres estats, els immobilistes que qualifiquen qui proposen solucions d'idealistes haurien de llegir i culturaltizar-se més, estam parlant de pautes i legislacions senzilles, no pas de làsers espacials intergalàctics o robots capaços de llegir la ment.

Una salutació

Andres ha dit...

Feliz cumpleaños /o/lol\o\ ojala pases un buen dia y bueno una vida...

Josep Peaceforever ha dit...

@Andres: Muchas gracias, en primer lugar por tu acuerdo y en especial por acordarte de mi cumpleaños. Un besote.
— —

@Lucky Luciano: Me parece que te equivocas y de mucho. Los principios que yo estoy proponiendo no es cosecha de mi imaginación sino que son propuestas reales que ya se están aplicando por aquellos que ven claro cual debe ser el futuro de la humanidad si desea persistir sin transformar el planeta en un basurero inhabitable.

Tu postura que parece conformista es en realidad derrotista. Te das por vencido diciendo "Como los que están destrozando el mundo son esos ultraliberales que ostentan el poder no tenemos nada que hacer". ¡No señor! Las cosas se cambian con lucha, como lo hizo Martin Luter King o Ghandi, y no quedándonos en casa diciendo "no hay nada que hacer".

Eso de que "Las 3/4 partes de los países del mundo no están (estamos) en condiciones económicas, ni políticas ni sociales ni culturales ni tecnológicas para 'cambiar de política'..." no son más que patrañas o mentiras de los ultraliberales que lo único que pretenden es acaparar la riqueza y esclavizar a la mayor parte de la población en su beneficio. Fueron esos mismos los que apoyaron a Pinochet y Videla en su plan Condor ¿Eso es lo que quieres para el futuro de la humanidad? ¡No me jodas!
— —

@Bactèria., què puc dir-te, si no podem estar més d'acord. Només voldria matisar que en Lucky Luciano és un noi argentí de Rosario que té 21 anys i que està estudiant psicologia a la universitat de la seva localitat.
— —

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.


--- Traducción de los comentarios precedentes en catalán ---
Bactèria. dijo ...
Josep te tengo que dar toda la razón, lo que está aconteciendo es desastroso, pero me parece que las formas de funcionamiento del sistema capitalista no invitan ni siquiera a replantearlo, tú y yo hemos hablado largo y extendido sobre ello ;

Tú sabes que soy el primero que desprecia todo tipo de dictadura, ya ello hay que añadir la Urss, pero si somos capaces de relativizar y de reconocer algunas de las buenas metas de ese estado (y de otros estados comunistas) nos daremos cuenta de interesantes detalles como el hecho de que las cosas eran hechas para durasen y las tiendas de tecnología más abundantes eran aquellas que se dedicaban a reparar.

En cuanto al idealismo, le digo a (la) Lucky Luciano que de idealismo nada, que se trata de la autodestrucción del ser humano y las propuestas que propones de hecho ya han sido llevadas [a término] con éxito en otros estados, los inmovilistas que califican a quienes proponen soluciones de idealistas deberían leer y culturizarse más, estamos hablando de pautas y legislaciones sencillas, no de láseres espaciales intergalácticos o robots capaces de leer la mente.

un saludo
27 de agosto de 2013 14:51


Josep Peaceforever dijo...
@Bactèria.: Qué puedo decirte, si no podemos estar más de acuerdo. Sólo quisiera matizar que (el) Lucky Luciano es un chico argentino de Rosario que tiene 21 años y que está estudiando psicología en la universidad de su localidad.
--- ----------------------------------------- ---

Lucky Luciano ha dit...

Josep-Bacteria:

Sigo admirando tu 'idealismo' utópico.

No es tan fácil 'torcer' el destino del mundo, sino ya lo hubieran hecho no te parece...???

Además, antes de cambiar de 'política' como vos querés hacerlo hay que cambiar la 'mentalidad' de los pocos países 'precursores' o los que llevan la iniciativa e imponen sus puntos de vista eocnómico-políticos, mientras millones de latinoamericanos, africanos y asiáticos viven en la peor de la pobreza y con escasísimas posibilidades de convertirse en 'dirigentes' que cambien el destino del mundo.

Yo no es que no esté de acuerdo con lo que decís, simplemente me parece, que estamos muy lejos de cambiar 'algo' aunque el mundo se termine mañana mismo.

Besos!

Josep Peaceforever ha dit...

@Lucky Luciano: Amigo mío, justamente en esa línea estoy trabajando, en la de cambiar la mentalidad del mundo. Para eso el mundo debe ver que existen alternativas mejores al sistema, alternativas viables. Claro que desde el principio de pensar en global y actuar en local...

En lo que no estoy de acuerdo contigo es de que mis planteamientos sean utópicos y ni siquiera que pertenezcan al mundo de las ideas, puesto que decir que és utópico es decir que son propuestas optimistas que aparecen como irrealizables en el momento de su formulación. Como ya te digo que hablo de realidades y no de algo irrealizable. Y tampoco son fantasías de mentes idealistas.

Desgraciadamente en algo te voy a dar la razón. Nuestra historia nos muestra que en occidente los cambios de sistema han venido precedidos de hechos cruentos, como revoluciones (la francesa o la rusa) o invasiones (la caída del imperio romano). Las revoluciones suelen ser fruto de situaciones límite en las que ya no queda nada que perder, como lo que estamos viendo hoy en día en países árabes: Túnez, Libia, Egipto o Siria. Pero desgraciadamente ya he oído voces que hablan del fin del capitalismo, que se están dando las condiciones como las que en su momento llevaron a la caída de otro sistemas como el imperio romano donde uno de los fenómenos que facilitaron las invasiones bárbaras fue que la riqueza estaba en manos de unos pocos y que estos se aislaron en sus villas dejando el imperio sin cohesión ni capital. Por eso me fijo en otros modelos, como el de Islandia o Martin Luter King.

Desgraciadamente, occidente está en manos de los ultraliberales desde que Nixon ganó la presidencia de los Estados Unidos y sus actitudes, lejos de propiciar una evolución o cambio de sistema sin un cataclismo cruento, nos están llevando a situaciones límite que puede que no tengan otra salida. Muchas veces, a la vista de lo que esta pasando, preferiría estar equivocado.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada