Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dissabte, 17 d’agost de 2013

Somnis --- Sueños

[Entrada 272]

Somnis


Si heu vist la pel·lícula Titànic (la de James Cameron) segur que recordareu una escena en què el Kate Winslet i Leonardo di Caprio a la barana del punt més sortint de la proa del vaixell amb els braços oberts criden: "SÓC EL REI DEL MÓN!". En algun moment del final de la meva adolescència vaig tenir aquest sentiment, vaig creure que la meva generació canviaria el món i que jo me'n sortiria d'autorealitzar-me. Qui no ho ha somiat?

Però el món és molt dur i tot el que la meva generació havia aconseguit s'ha perdut o diluït en les generacions posteriors, i fins i tot he sentit dir que nosaltres, els de la meva generació, érem uns idealistes ingenus. Possiblement el que deia això tenia prou raó. Crec que d'adolescents ens és fàcil ser idealistes, m'imagino que és quan toca ser-ho, i moltes vegades també ingenus...

El sistema, o més ben dit el Sistema (en majúscula), s'ho empassa tot, acaba fent-ho tot seu i al final tots acabem perseguint ser feliços i viure tranquils, de la manera més còmoda i opulenta possible.

Un sistema és un conjunt de principis, regles, i altres elements, sobre una matèria, enllaçats entre ells d'una manera racional, segons un mètode determinat. Així un sistema econòmic és un conjunt coherent de relacions capaç d'explicar els objectius i els mitjans de l'organització econòmica total de la societat. Un sistema social és un conjunt de normes i captinences ideals d'una societat, un grup, etc., d'acord amb les quals s'organitzen les activitats, les funcions i la conducta dels seus components...
Em sembla que entenem que el Sistema és el conjunt de tots els sistemes que regeixen el funcionament global de la humanitat. Oi?

Davant del Sistema em sento com un virus minúscul que viu sol en un gra de sorra enmig d'un desert immens (em sembla que això ja ho havia dit, potser no és exactament així, però quasi). És a dir, em sento absolutament impotent. No es pot lluitar contra el Sistema perquè no és una entitat que tingui una realitat concreta o una ubicació determinada. Hi ha massa elements disseminats que formen aquest Sistema. Pot ser que puguem lluitar per anar-ne fent evolucionar petites parts, però el Sistema tot sencer... Crec que el Sistema sencer no el podem canviar si no es produeix un cataclisme que ens permetés començar de nou. Qui sap si no cauríem en els mateixos errors, però també pot ser que evitant-los en cometéssim d'altres que encara fossin pitjors...

Penso que l'única cosa que puc fer per col·laborar en fomentar aquesta evolució és ajudar a crear un corrent d'opinió favorable en la direcció que crec que és l'encertada, aportant un granet de sorra. De canviar el món res de res...

Tot i que he sentit a dir que estem vivint el final de capitalisme, no m'ho acabo de creure...

Una abraçada.


Sueños


Si habéis visto la película Titánic (la de James Cameron) seguro que recordaréis una escena en que Kate Winslet y Leonardo di Caprio en la barandilla del punto más sobresaliente de la proa del barco con los brazos abiertos gritan: "¡SOY EL REY DEL MUNDO!". En algún momento del final de mi adolescencia tuve ese sentimiento, creí que mi generación cambiaría el mundo y que yo conseguiría mi autorealización ¿Quien no lo ha soñado?

Pero el mundo es muy duro y todo lo que mi generación había logrado se ha perdido o diluido en las generaciones posteriores, e incluso he oído decir que nosotros, los de mi generación, éramos unos idealistas ingenuos. Posiblemente el que decía eso tenía mucha razón. Creo que en la adolescencia es fácil ser idealista, me imagino que es cuando toca serlo, y muchas veces también ingenuos...

El sistema, o mejor dicho el Sistema (en mayúscula), se lo traga todo, acaba haciéndolo todo suyo y al final todos acabamos persiguiendo ser felices y vivir tranquilos, de la manera más cómoda y opulenta posible.

Un sistema es un conjunto de principios, reglas, y otros elementos, sobre una materia, enlazados entre ellos de una manera racional, según un método determinado. Así un sistema económico es un conjunto coherente de relaciones capaz de explicar los objetivos y los medios de la organización económica total de la sociedad. Un sistema social es un conjunto de normas y comportamientos ideales de una sociedad, un grupo, etc., De acuerdo con las cuales se organizan las actividades, las funciones y la conducta de sus componentes... Me parece que entendemos que el Sistema es el conjunto de todos los sistemas que rigen el funcionamiento global de la humanidad ¿verdad?

Ante el Sistema me siento como un virus minúsculo que vive solo en un grano de arena en medio de un desierto inmenso (me parece que eso ya lo había dicho, quizás no es exactamente así, pero casi). Es decir, me siento absolutamente impotente. No se puede luchar contra el Sistema porque no es una entidad que tenga una realidad concreta o una ubicación determinada. Hay demasiados elementos disgregados que forman ese Sistema. Puede ser que podamos luchar para ir haciendo evolucionar pequeñas partes de él, pero el Sistema entero... Creo que el Sistema entero no lo podremos si no se produce un cataclismo que nos permitiera empezar de nuevo. A lo mejor no caeriamos en los mismos errores, pero también es posible que evitándolos cometieramos otros que aún fueran peores...

Pienso que la única cosa que puedo hacer para colaborar en fomentar esta evolución es ayudar a crear una corriente de opinión favorable en la dirección que creo que es la acertada, aportando un granito de arena. De cambiar el mundo nada de nada...

Aunque he oído decir que estamos viviendo el final de capitalismo, no me lo acabo de creer...

Un abrazo.

4 comentaris:

Lucky Luciano ha dit...

El 'Sistema' 'per se', no existe sino existieran las personas que lo componen.

Hasta que la sociedad no cambie (y no creo que lo haga al menos en los próximos 100 años) el 'Sistema' no cambiará.

Así que mi querido Josep, vas a tener que seguir adaptándote al mundo actual o recibir alguna terapia psicoanalítica que te ayudará a adaptarte mejor a soportar el sistema actual... jeeeeee...

Besos!

Bactèria. ha dit...

Tot el que comentes resulta força interessant, més que res perquè l'anàlisi que en realitzes n'és prou correcte en tot, el que no estic d'acord és en les hipotètiques solucions :/ no crec que hagi res a arreglar, sincerament, del que es tracta no és de fer un mosaic d'un cristall destruit que és pot rompre després de la mateixa manera sinó que el que hem de fer és una vegada romput el cristall no tornar-lo arreglar mai més ni molt manco intentar crear altra mena de jerarquia de cap mena ni cap valor moral el fi de la qual sigui controlar i domesticar l'ésser humà.

Una salutació cordial

Andres ha dit...

Esto es realmente deprimente, espero que no me pace que al cumplir cierta edad crea que todo lo que deseo ahora es irrealista e ingenuo, ya que he tomado en cuenta cientos de factores y si esto resultara por ser mentira... Creo que terminaria de perder la cabeza, en cuanto a lo del sistema, lo he dicho antes y lo digo ahora la democracia no sirve (XD bueno no exactamente eso) el pueblo es tan estupido que crearia el mismo sistema estupido o se iria a una total y devastadora anarquia, tal vez si hubiera menos estupidez en el mundo podria existir un mundo sin este sistema, ya que algunos necesitan limites para no hacer una total involucion en menos de 100 años... En fin... No se que mas decir... Bueno.... Mmm por ahí lei que tienes mas de 35 O.O pense que tenias como 23 XD (al principio crei que tenianas mucha mas edad Xd)... Sigo sin saber como cerrar... Bueno eso es todo

Josep Peaceforever ha dit...

@Lucky Luciano: Estamos de acuerdo en que el Sistema, que es el conjunto de todos los sistemas o subsistemas humanos, solo tiene sentido porque hay seres humanos, de eso a que no exista "per se" creo que hay mucho que discutir dado de un solo humano aislado ya define un Sistema... Incluso el caos es, en si mismo, un sistema.

También estamos de acuerdo en que cambiar el Sistema es cambiar la sociedad, puesto que ese Sistema es el que rige el funcionamiento de la misma y eso solo lo podemos hacer los humanos, y en eso estaba cuando en mi adolescencia creía que si todos los de mi edad veíamos las cosas de otra forma acabaríamos provocando un cambio profundo en la sociedad, es decir en el sistema. Evidentemente sé que eso que imaginaba no pasó, al final los ultraliberales le están dándole la vuelta al revés de como yo había imaginado.

Aunque crea que el sistema es nefasto, que la evolución que está haciendo es desastrosa, y, por tanto, esté dispuesto a luchar con todas mis fuerza para cambiarlo e intentar darle un rumbo distinto al que lleva (que es parecido al de la caída del imperio romano) no quiere decir que necesite ayuda psiquiátrica para vivir en esta sociedad tal como es. Discrepar no significa ser o estar inadaptado.
— —

@Bactèria., l'absència de Sistema, és a dir, el caos, és també un Sistema. Per a mi els principis rectors del Sistema humà haurien de ser dos: Justícia i Llibertat. Tot Sistema que no garanteixi aquest dos paràmetres està condemnat a la llarga o a la curta al fracàs. Un Sistema que sigui absolutament just i absolutament lliure ha d'impedir de totes totes que ningú pugui manipular, controlar i domesticar l'ésser humà.
— —

@Andres: Puede que te parezca deprimente, pero es lo que hay. Por suerte parece que el fin de este Sistema está cerca, que hay claros síntomas de deterioro,percidos a los que llevaron al imperio romano a desaparecer, como esa acumulación cada vez más exagerada de riqueza por una porción cada vez menor de la población.

De todas formas yo no me siento fracasado ni muchísimo menos, simplemente he tenido que adaptarme a la realidad de mi entorno y por tanto he tenido que adaptar mi lucha al ámbito de mis posibilidades. A los 25 años veia las cosas de una forma que el tiempo se ha encargado de poner en su lugar.

Creo que, muy a pesar de esa estupidez que pregonas, podemos. ¿No te has parado a pensar que esa estupidez de la que tanto hablas puede ser fomentada por esa minoría que se beneficia del Sistema actual?

No creo en minorías selectas, que siempre acaban manipulando, domesticando y abusando del resto de la población. Y sé que un nuevo Sistema, justo i libre, solo es posible a partir de las mayorías.
— —

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.


--- Traducción de los comentarios precedentes en catalán ---
Bactèria. dijo...
Todo lo que comentas resulta bastante interesante, más que nada porque el análisis que realizas no es correcto del todo, en lo que no estoy de acuerdo es en las hipotéticas soluciones :/ no creo que haya nada que arreglar, sinceramente, lo que se trata no es de hacer un mosaico de un cristal destruido que se puede romper después de la misma manera sino que lo que tenemos que hacer es una vez roto el cristal no volverlo arreglar nunca más ni mucho menos intentar crear otra especie de jerarquía de ningún tipo ni ningún valor moral el fin de la cual sea controlar y domesticar al ser humano.

Un saludo cordial
18 de agosto de 2013 12:59


Josep Peaceforever dijo...
@Bactèria.: La ausencia de Sistema, es decir, el caos, es también un Sistema. Para mí los principios rectores del Sistema humano deberían ser dos: Justicia y Libertad. Todo Sistema que no garantice estos dos parámetros está condenado a la larga o a la corta al fracaso. Un Sistema que sea absolutamente justo y absolutamente libre debe impedir a toda costa que nadie pueda manipular, controlar y domesticar al ser humano.
--- ---------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada