Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 30 de setembre de 2013

Canviar --- Cambiar

[Entrada 283]

Canviar


El cervell és un òrgan plàstic, mal·leable, però fins a cert punt. El que fem i l'educació que rebem pot canviar el nostre cervell. Canviant el nostre cervell pot canviar la ment i la conducta. Però a l'hora de parlar de canvis en la conducta hem de tenir en compte que hi ha canvis de tipus conjuntural, actual, a curt termini diguem-ne. Hi ha canvis més profunds, que els són del caràcter. Les persones ens diferenciem força en les predisposicions biològiques que heretem i que ens fan, ja des de la infància, tenir una reactivitat emocional diferent. I aquesta reactivitat emocional que tenim cada persona, més forta o més feble, la podem orientar o educar d'una altra manera. I influeix molt en el caràcter. La conducta ordinària de cada dia és més fàcil de canviar. Sempre hem de ser una mica prudents: aconseguir un canvi radical en el comportament, sobretot el caràcter, en molt pocs dies, és una cosa que no és gens fàcil. Si ho fos, la veritat és que ja ho hauríem aconseguit per altres vies i en moltes altres persones. Jo crec que el més important és l'equilibri emocional per aconseguir millorar el nostre benestar. I l'equilibri emocional no és un control radical de les emocions, sinó un equilibri entre les nostres emocions i el nostre raonament. Si aconseguim que les nostres emocions i el nostre raonament vagin pel mateix camí, si aconseguim acoblar-los, si aconseguim que no siguin coses contraposades, sinó coses, diguem-ne, complementàries, aconseguirem tenir un benestar, aconseguirem eliminar l'estrès i aconseguirem fins i tot, anant a poc a poc i amb educació emocional, modificar el nostre comportament de manera que incrementem el nostre benestar.

La base del raonament anterior està en la neuroplasticitat. La neuroplasticitat és una qualitat del sistema nerviós gràcies a la qual, aquest és capaç de modelar-se a través de l’aprenentatge. Per contra del que es creia en els temps d'Ortega i Gasset el cervell no deixa de desenvolupar-se als 20 anys, no es comencen a morir les neurones en aquella edat, s'ha comprovat que el cervell es continua desenvolupant i creant noves neurones durant tota la vida mentre es faci funcionar.

La nostra vida millora quan nosaltres millorem, però les persones es resisteixen als canvis per comoditat. No es pot esperar que les solucions vinguin de fora, un canvi ve de dins. Només transformant-te tu pots transformar les coses. No és obligar-se, és creure-hi, per això no n'hi ha prou amb la força de voluntat, aquesta s'esgota, es tracta de la perseverança. Els hàbits es poden canviar amb relativa facilitat, i s'ha comprovat que una persona als 21 dies arriba a rutinitzar els nous hàbits, assumint-los com a propis. Per fer un canvi en realitat no calen aquests 21 dies, de fet Einstein deia que el temps és una construcció mental, i per tant aquell que cregui que per a un canvi determinat li cal tota la vida, necessitarà tota la vida, però si ho volem, podem fer un canvi d'un dia per un altre, tot i que per a transformar-lo en una nova rutina calgui més temps (potser aquests 21 dies, potser menys). El que s'ha comprovat és que als 21 dies es produeix un clic a la ment que és la consciència de què podem canviar, el canvi de consciència és la clau. Els hàbits nous són com les sabates noves que per adaptar-se al nostre peu els cal un temps. També són com un coet interplanetari que necessita de molta energia, de molt combustible, per enlairar-se i sortir de l'atmosfera terrestre, però que un cop a l'espai gasta molt poc, així un hàbit nou requereix molt d'esforç al principi i ens resulta incòmode, però després deixa de molestar i costa poc de mantenir.

Les premisses necessàries per a fer un canvi son: voler fer-lo, saber com fer-lo i sobretot experimentar. Químicament ens cal segregar serotonina, que és el que es vol aconseguir artificialment a base de prendre l'antidepressiu Prozac, però el nostre cervell pot segregar-ne de forma natural en les accions o situacions agradables que ens poden produir plaer, benestar, com una posta de sol, agafar la mà del ser estimat o més antigament el contemplar les flames de la llar de foc. Ens cal calma, dominar la precipitació, per poder observar. Això ens diuen els aforismes: "si vols córrer, atura't" i "vísteme despacio que tengo prisa". Un altre aspecte important és viure el moment, viure'l intensament, no dispersar-nos. Un bon metge no està pensant en totes les visites que ha de fer, si no que es concentra en el pacient que en aquell moment té al davant. Tanquem el nostre dia cada nit i comencem un nou dia cada matí, no arrosseguem les nostres resavis d'un dia per l'altre... En fer-nos grans ho hem etiquetat tot i hem perdut la virginitat de la mirada d'un nen que cada dia descobreix un món nou. La gràcia està en fer de cada dia un dia nou, no perllongar el dia d'ahir. Al matí en llevar-nos fer un nou planteig per al nou dia, els 10 primers minuts de cada dia son la clau per començar el dia amb ganes. Cada nit en tancar el dia ens hauríem de preguntar si la nostra existència s'assembla a la que hem somiat, i cada nou dia lluitar per aconseguir aproximar el més possible l'existència que vivim al nostre somni.

Una abraçada.


Cambiar


El cerebro es un órgano plástico, maleable, pero hasta cierto punto. Lo que hacemos y la educación que recibimos puede cambiar nuestro cerebro. Cambiando nuestro cerebro puede cambiar la mente y la conducta. Pero a la hora de hablar de cambios en la conducta hemos de tener en cuenta que hay cambios de tipo coyuntural, actual, a corto plazo digamos. Hay cambios más profundos, que son del carácter. Las personas nos diferenciamos bastante en las predisposiciones biológicas que heredamos y que nos hacen, ya desde la infancia, tener una reactividad emocional diferente. Y esta reactividad emocional que tenemos cada persona, más fuerte o más débil, la podemos orientar o educar de otra manera. E influye mucho en el carácter. La conducta ordinaria de cada día es más fácil de cambiar. Siempre tenemos que ser un poco prudentes: conseguir un cambio radical en el comportamiento, sobre todo el carácter, en muy pocos días, es algo que no es nada fácil. Si lo fuera, la verdad es que ya lo habríamos conseguido por otras vías y en muchas otras personas. Yo creo que lo más importante es el equilibrio emocional para conseguir mejorar nuestro bienestar. Y el equilibrio emocional no es un control radical de las emociones, sino un equilibrio entre nuestras emociones y nuestro razonamiento. Si conseguimos que nuestras emociones y nuestro razonamiento vayan por el mismo camino, si conseguimos acoplarlos, si conseguimos que no sean cosas contrapuestas, sino cosas, digamos, complementarias, conseguiremos tener un bienestar, conseguiremos eliminar el estrés y conseguiremos incluso, yendo poco a poco y con educación emocional, modificar nuestro comportamiento de forma que incrementamos nuestro bienestar.

La base del razonamiento anterior está en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una cualidad del sistema nervioso gracias a la cual, éste es capaz de modelarse a través del aprendizaje. En contra de lo que se creía en los tiempos de Ortega y Gasset, el cerebro no deja de desarrollarse a los 20 años, no se empiezan a morir las neuronas a esa edad, se ha comprobado que el cerebro continúa desarrollándose y creando nuevas neuronas durante toda la vida mientras se haga funcionar.

Nuestra vida mejora cuando nosotros mejoramos, pero las personas se resisten a los cambios por comodidad. No se puede esperar que las soluciones vengan de fuera, un cambio viene de dentro. Sólo transformándote tú puedes transformar las cosas. No es obligarse, es creer en ello, por eso no basta con la fuerza de voluntad, ésta se agota, se trata de la perseverancia. Los hábitos se pueden cambiar con relativa facilidad, y se ha comprobado que una persona a los 21 días llega a rutinizar los nuevos hábitos, asumiéndolos como propios. Para hacer un cambio en realidad no hacen falta esos 21 días, de hecho Einstein decía que el tiempo es una construcción mental, y por tanto aquel que crea que para un cambio determinado necesita toda la vida, necesitará toda la vida, pero si lo queremos, podemos hacer un cambio de un día a otro, aunque para transformarlo en una nueva rutina haga falta más tiempo (quizás estos 21 días, quizás menos). Lo que se ha comprobado es que a los 21 días se produce un clic en la mente que es la conciencia de que podemos cambiar, el cambio de conciencia es la clave. Los hábitos nuevos son como los zapatos nuevos que para adaptarse a nuestro pie necesitan un tiempo. También son como un cohete interplanetario que necesita de mucha energía, mucho de combustible, para despegar y salir de la atmósfera terrestre, pero que una vez en el espacio gasta muy poco, así un hábito nuevo requiere mucho esfuerzo al principio y nos resulta incómodo, pero después deja de molestar y cuesta poco mantener.

Las premisas necesarias para hacer un cambio son: querer hacerlo, saber cómo hacerlo y sobre todo experimentar. Químicamente es necesario segregar serotonina, que es lo que se quiere conseguir artificialmente a base de tomar el antidepresivo Prozac, pero nuestro cerebro puede segregarla de forma natural en las acciones o situaciones agradables que nos pueden producir placer, bienestar, como una puesta de sol, coger la mano del ser amado o más antiguamente el contemplar las llamas del hogar. Necesitamos calma, dominar la precipitación, para poder observar. Eso nos dicen los aforismos: "si quieres correr, párate" y "vísteme despacio que tengo prisa". Otro aspecto importante es vivir el momento, vivirlo intensamente, no dispersarnos. Un buen médico no está pensando en todas las visitas que debe hacer, sino que se concentra en el paciente que en ese momento tiene ante sí. Cerremos nuestro día cada noche y empezamos un nuevo día cada mañana, no arrastremos nuestros resabios de un día para otro... Al hacernos mayores lo hemos etiquetado todo y hemos perdido la virginidad de la mirada de un niño que cada día descubre un mundo nuevo. La gracia está en hacer de cada día un día nuevo, no prolongar el día de ayer. Por la mañana al levantarnos hacer un nuevo planteamiento para el nuevo día, los 10 primeros minutos de cada día son la clave para empezar el día con ganas. Cada noche al cerrar el día deberíamos preguntarnos si nuestra existencia se asemeja a la que hemos soñado, y cada nuevo día luchar para conseguir aproximar lo más posible la existencia que vivimos en nuestro sueño.

Un abrazo.

4 comentaris:

Encerrado ha dit...

Interesante! La clave de unir razón y pasión es lo fundamental para el equilibrio, como dices, pero oscilamos tanto esa balanza que así estamos hahahha Todos locos!
Pero sí, hay que luchar por nuestra vida, eso está claro! Cuídateme!

Josep Peaceforever ha dit...

@Encerrado: Estoy convencido que el ser humano equilibrado es el que consigue equilibrar razón con emoción (o pasión) e instinto, me parece que vas muy bien orientado.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Deadviny ha dit...

El Prozac no genera serotonina. La cocaína también bloquea la recaptación de serotonina. Lo mismo con el café.

Josep Peaceforever ha dit...

@Deadviny: Creo que el famoso Prozac es uno de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que se suelen usar como antidepresivos en el tratamiento de cuadros depresivos, trastornos de ansiedad, y algunos trastornos de personalidad. Lo que no sabía que la cafeína y la cocaína también lo fueran.

Hoy en día hay una corriente de opinión contra el uso y abuso del Prozac, Yo soy bastante ignorante en este tema y no sé hasta que punto este medicamento forma parte de esos engaños a los que nos tienen sometidos las farmacéuticas para mantenernos en tratamiento farmacológico toda la vida, sin ningún interés por curarnos nada.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada