Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 20 de desembre de 2010

Amor fidel

[Entrada número 22]

Entenc que algú és fidel quan és constant en la inclinació, amor, afecte, o lleialtat (que és la incapacitat per trair) envers aquella persona amb qui hom té un lligam d'amor, de gratitud, d'honor... És a dir, quan no manca a allò a què s'ha compromès.

En les relacions de parella crec que cometem un error en confondre la fidelitat amb la monogàmia i en concret amb la monogàmia sexual. Em sembla que amb aquesta concepció de la fidelitat ens hem afegit un problema a les ja de per sí prou complexes relacions amoroses.

No oblidem que la monogàmia ens ha estat imposada pel cristianisme, que a les altres religions la poligàmia és admesa com a natural. Parlo del cristianisme que ara sembla que va inventar Pau de Tars (Sant Pau), cristianisme que és dogmàticament homofòbic i on darrerament s'estan destapant tants casos de pederàstia del clergat catòlic...

Anem a pams. En el món científic s'està defensant la naturalesa poligàmica del humans, com ho és la dels mamífers. Són les aus les que són majoritàriament monogàmiques (amb excepcions, com el cas de les gallines).

A més, estimar, amar, és donar-se, és una adhesió intensa i desinteressada, que vol dir donar-se sense esperar res a canvi. Algú dubte de la puresa de l'amor d'una mare? Així una mare que té diversos fills, és infidel al fill gran per estimar el fill segon? Llavors això deu voler dir que un polígam també pot ser perfectament fidel. Clar que entre els germans hi ha gelosia i tots ho considerem un fet molt natural... D'on penseu que ve la gelosia entre germans? Algú en culpa d'això a la mare?

Quan hi ha atracció sexual no té perquè haver-hi amor. Diuen els entesos que el sexe és una cosa absoluta i completament instintiva. El sexe no és més que sexe, i és tan bàsic per a la nostra salut com l'alimentació.

Al diccionari hi diu que amor també és una inclinació o afecció profunda envers una persona basada en l'atracció sexual, però que sovint comporta d'altres sentiments. Clar que aquest mateix diccionari diu que enamorar és inspirar amor. Jo crec que l'enamorament és una passió, una afecció o modificació del subjecte psíquic caracteritzada per una tan gran polarització de l'afectivitat en un únic sentiment que deixa afeblides i fins i tot anul•lades la capacitat de judici i la voluntat. Crec que confondre amor amb enamorament és un abús del llenguatge.

Com a enamorat he de confessar que només desitjo activitat sexual amb la persona objecte del meu enamorament, de la meva passió, però si algun dia tinc alguna relació sexual amb algú altre no em consideraré infidel ja que tant el meu xicot com jo tenim clar que per molt que ens estimem no ens hem donat l'exclusiva sexual. És clar que segons com podria ser una infidelitat... Un dia ell em va dir, no m'importa que folleu, però sí que us n'aneu al cine... Per què? Perquè anar-nos-en al cine pot voler dir que hi ha alguna cosa més que pur sexe. Aquest plantejament del meu xicot és monogàmic, no ens enganyem, però em sembla que ja m'heu entès.

En un matriarcat on el que importa és qui és la mare de cadascú, independentment de qui pugui ser el pare, aquesta fidelitat sexual té molt poca importància social, per no dir que cap. En el patriarcat això canvia, només es pot garantir la paternitat quan la mare té única i exclusivament relacions sexuals amb el pare, d'aquí que les societats patriarcals admetin la poligàmia (on un home pot tenir diverses esposes) i no la poliàndria (on una dona pot tenir diversos marits). En les matriarcals es pot admetre tot. Quin sentit pot tenir no admetre-ho entre homosexuals?

Per a mi que la fidelitat en l'amor no està en el sexe si no en els sentiments, en aquest donar-se desinteressadament, cosa que crec que puc fer amb més d'una persona a la vegada... Tot i que imagino que tots somiem amb un gran amic del que n'estiguem total, completa i absolutament enamorats i que ens correspongui plena i EXCLUSIVAMENT, però no perdem de vista que parlo d'un somni, que la realitat...

Una abraçada.

(Aquest post fou publicat per primer cop al meu blog el 30/5/2010)Amor fiel


Entiendo que alguien es fiel cuando es constante en la inclinación, amor, afecto, o lealtad (que es la incapacidad para traicionar) hacia aquella persona con quien se tiene un vínculo de amor, de gratitud, de honor... Es decir, cuando no falta a aquello en lo que se ha comprometido.

En las relaciones de pareja creo que cometemos un error al confundir la fidelidad con la monogamia y en concreto con la monogamia sexual. Me parece que con esta concepción de la fidelidad nos hemos añadido un problema a las ya de por sí bastante complejas relaciones amorosas.

No olvidemos que la monogamia nos ha sido impuesta por el cristianismo, que en las otras religiones la poligamia es admitida como natural. Hablo del cristianismo que ahora dicen que inventó Pablo de Tarso (San Pablo), cristianismo que es dogmáticamente homofóbico y donde últimamente se están destapando tantos casos de pederastia del clero católico...

Vamos por partes. En el mundo científico se está defendiendo la naturaleza poligámica de los humanos, como lo es la de los mamíferos. Son las aves las que son mayoritariamente monogámicas (con excepciones, como el caso de las gallinas).

Además, amar, amar, es darse, es una adhesión intensa y desinteresada, que significa dar sin esperar nada a cambio. ¿Alguien duda de la pureza del amor de una madre? Así una madre que tiene varios hijos, ¿es infiel al hijo mayor por amar al hijo segundo? Entonces eso debe significar que un polígamo también puede ser perfectamente fiel. Claro que entre los hermanos hay celos y todos lo consideramos un hecho muy natural... ¿De dónde piensas que viene los celos entre hermanos? ¿Alguien culpa de eso a la madre?

Cuando hay atracción sexual no tiene por qué haber amor. Dicen los entendidos que el sexo es algo absoluta y completamente instintivo. El sexo no es más que sexo, y es tan básico para nuestra salud como la alimentación.

En el diccionario dice que amor también es una inclinación o afección profunda hacia una persona basada en la atracción sexual, pero que a menudo comporta de otros sentimientos. Claro que este mismo diccionario dice que enamorar es inspirar amor. Yo creo que el enamoramiento es una pasión, una afección o modificación del sujeto psíquico caracterizada por una polarización tal de la afectividad en un único sentimiento que deja debilitadas e incluso anuladas la capacidad de juicio y la voluntad. Creo que confundir amor con enamoramiento es un abuso del lenguaje.

Como enamorado debo confesar que sólo deseo actividad sexual con la persona objeto de mi enamoramiento, de mi pasión, pero si algún día tengo alguna relación sexual con alguien no me consideraré infiel ya que tanto mi novio como yo tenemos claro que por mucho que nos amemos no nos hemos dado la exclusiva sexual. Claro que según como podría ser una infidelidad... Un día él me dijo, no me importa que folléis, pero sí que os vayáis al cine... ¿Por qué? Porque irnos al cine puede significar que hay algo más que puro sexo. Este planteamiento de mi novio es monogámico, no nos engañemos, pero me parece que ya me habéis entendido.

En un matriarcado donde lo que importa es quién es la madre de cada uno, independientemente de quién pueda ser el padre, esta fidelidad sexual tiene muy poca importancia social, por no decir que ninguna. En el patriarcado esto cambia, sólo se puede garantizar la paternidad cuando la madre tiene única y exclusivamente relaciones sexuales con el padre, de ahí que las sociedades patriarcales admitan la poligamia (donde un hombre puede tener varias esposas) y no la poliandria (donde una mujer puede tener varios maridos). En las matriarcales se puede admitir todo. ¿Qué sentido puede tener no admitirlo entre homosexuales?

Para mí que la fidelidad en el amor no está en el sexo si no en los sentimientos, en ese darse desinteresadamente, lo que creo que puedo hacer con más de una persona a la vez... Aunque imagino que todos soñamos con un gran amigo del que estemos total, completa y absolutamente enamorados y que nos corresponda plena y EXCLUSIVAMENTE, pero no perdamos de vista que hablo de un sueño, que la realidad...

Un abrazo.

(Este post fue publicado por primera vez en mi blog el 30/5/2010)

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada