Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 9 de desembre de 2010

El alcohol, la droga més perjudicial

[Entrada número 19]

Encara que no em sorprèn que moltes vegades ens referim en aquest tema parlant de les drogues i l'alcohol, com si l'alcohol no fos una droga, no deixa de ser un contrasentit ja que tan droga és l'alcohol com l'heroïna. Això mateix es pot veure en altres àmbits, em sembla que és Gaydar que en els seus perfils separa el consum d'alcohol del de drogues (?!)... Tot això no és d'estranyar ja que l'alcohol és la droga més antiga, la que fa més temps que és consumida sistemàticament a la societat occidental, el seu consum moderat està ben integrat en els nostres costums i en alguns casos fins i tot es considera beneficiós (la dieta mediterrània inclou entre una i dues copes de vi negre diàries). Aquesta droga només té el consum limitat en determinades circumstàncies, com la de conduir.

Tot això ho dic perquè a primers del novembre passat es va publicar un estudi fet sota els auspicis del govern del Regne Unit (de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord) que assegura que l'alcohol és la droga més perjudicial amb una valoració de 72 sobre 100, mentre que altres drogues considerades més perilloses tenen puntuacions més baixes. Així, la segona és l'heroïna, amb un 55, i la tercera el crac, amb un 54. La resta de drogues que s'han analitzat són: metamfetamina en vidre (33), cocaïna (27), tabac (26), amfetamines (23), cànnabis (20), àcid gamma-hidroxi-butíric (18), benzodiazepines (15), ketamina (15), metadona (14), mefedrona (13), butà (10), cat (9), èxtasi (9), esteroides anabolitzants (9), LSD (7), buprenorfina (6) i bolets (5)

De fet l'estudi considera en això de perjudicial no només el mal a la salut del consumidor sinó també els que genera a la gent que l'envolten, família i amics, i a la societat, pels perjudicis socials. Els investigadors han establert nou criteris que tenen a veure amb el mal que la droga provoca en l'individu que la consumeix, i set més amb els mals provocats a terceres persones.

Les nou categories de danys a l'individu són: mortalitat a causa directa del consum, mortalitat derivada del consum, danys directe a causa del consum, danys derivats del consum, dependència, discapacitat mental a causa del consum, pèrdua de capacitats de percepció, danys en les relacions personals i lesions.

Les set categories de perjudicis als altres són: crim, conflicte familiar, danys a l'entorn pròxim, danys al conjunt de la societat, cost econòmic i deteriorament de la cohesió comunitària.

Amb aquests resultats, els autors de l'estudi conclouen que l'alcohol és la droga més perjudicial en termes generals, i que és gairebé tres cops més perjudicial que la cocaïna i el tabac. A més, si bé l'heroïna, el crac i la metamfetamina en vidre són les substàncies més perjudicials per l'individu que les pren, l'alcohol, l'heroïna i el crac lideren la llista de les més dolentes per a l'entorn directe del consumidor.

Jo crec que davant d'això no s'hauria de reaccionar amb prohibicions que, com es va veure amb la llei seca del Estats Units als anys 20 del segle passat o amb la prohibició del consum de l'opi a la Xina durant l'època victoriana, només fan que fomentar-ne el consum, el tràfic il•legal, i l'enriquiment i potenciació de càrtels i màfies, és a dir, del crim organitzat. Cosa que s'està vivint actualment a Mèxic i a altres països.

Estic convençut de què la solució real d'aquests problemes passa per una educació de la població, educació que hauria d'estar exempta de la pressió dels interessos econòmics dels productors, i que del primer que ens haurien de convèncer és que per passar-nos-ho bé no cal que ens emborratxem, és a dir, no cal que ens droguem.

Una abraçada.El alcohol, la droga más perjudicial


Aunque no me sorprende que muchas veces nos refiramos a este tema hablando de las drogas y el alcohol, como si el alcohol no fuera una droga, no deja de ser un contrasentido ya que tan droga es el alcohol como la heroína. Esto mismo se puede ver en otros ámbitos, me parece que es Gaydar que en sus perfiles separa el consumo de alcohol del de drogas (?!)... Todo eso no es de extrañar ya que el alcohol es la droga más antigua, la que hace más tiempo que es consumida sistemáticamente en la sociedad occidental, su consumo moderado está bien integrado en nuestras costumbres y en algunos casos incluso se considera beneficioso (la dieta mediterránea incluye entre una y dos copas de vino tinto diarias). Esta droga sólo tiene el consumo limitado en determinadas circunstancias, como la de conducir.

Todo eso lo digo porque a primeros del noviembre pasado se publicó un estudio realizado bajo los auspicios del gobierno del Reino Unido (de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) que asegura que el alcohol es la droga más perjudicial con una valoración de 72 sobre 100, mientras que otras drogas consideradas más peligrosas tienen puntuaciones más bajas. Así, la segunda es la heroína, con un 55, y la tercera el crack, con un 54. El resto de drogas que se han analizado son: metanfetamina en cristal (33), cocaína (27), tabaco (26), anfetaminas (23), cannabis (20), ácido gamma-hidroxi-butírico (18), benzodiazepinas ( 15), ketamina (15), metadona (14), mefedrona (13), butano (10), cat (9), éxtasis (9), esteroides anabolizantes (9), LSD (7), buprenorfina (6) y setas (5)

De hecho el estudio considera en eso de perjudicial no sólo el daño a la salud del consumidor sino también los que genera en la gente que le rodean, familia y amigos, y a la sociedad, por los perjuicios sociales. Los investigadores han establecido nueve criterios que tienen que ver con el mal que la droga provoca en el individuo que la consume, y siete más con los males provocados a terceras personas.

Las nueve categorías de daños al individuo son: mortalidad a causa directa del consumo, mortalidad derivada del consumo, daños directo debido al consumo, daños derivados del consumo, dependencia, discapacidad mental debido al consumo , pérdida de capacidades de percepción, daños en las relaciones personales y lesiones.

Las siete categorías de perjuicios a los otros son: crimen, conflicto familiar, daños en el entorno próximo, daños al conjunto de la sociedad, coste económico y deterioro de la cohesión comunitaria.

Con estos resultados, los autores del estudio concluyen que el alcohol es la droga más perjudicial en términos generales, y que es casi tres veces más perjudicial que la cocaína y el tabaco. Además, si bien la heroína, el crack y la metanfetamina en cristal son las substancias más perjudiciales para el individuo que las toma, el alcohol, la heroína y el crack lideran la lista de las peores para el entorno directo del consumidor.

Yo creo que ante esto no se debería reaccionar con prohibiciones que, como se vio con la ley seca de Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado o con la prohibición del consumo del opio en China durante el época victoriana, sólo hacen que fomentar su consumo, el tráfico ilegal, y el enriquecimiento y potenciación de cárteles y mafias, es decir, del crimen organizado. Cosa que se está viviendo actualmente en México y otros países.

Estoy convencido de que la solución real de esos problemas pasa por una educación de la población, educación que debería estar exenta de la presión de los intereses económicos de los productores, y que de lo primero que nos deberían convencer es que para pasárnoslo bien no hace falta que nos emborrachemos, es decir, no hace falta que nos droguemos.

Un abrazo.

2 comentaris:

Maxtian ha dit...

De acuerdo contigo, aunque no voy a negar que tomarse un pisco sour o un tekila sunrise de vez en cuando puede ser muy tentador. Especialemnte en una conversación entre amigos.

Peace-for-ever ha dit...

Maxtian:
Es que yo creo que el consumo moderado de drogas no siempre es malo, creo que todo tiene su justa medida, su punto óptimo y unos márgenes de tolerancia. Lo malo es que creo que nos estamos pasando de esos límites.

Muchas gracias por pasarte y en especial por haber comentado.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada