Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 14 de novembre de 2011

Intolerància --- Intolerancia

[Entrada 115]

Intolerància


Un bon amic em deia temps arrere que s'ha de ser una mica transgressor, que no cal obeir totes les normes ni tampoc obeir-les sempre, que si ho intentéssim acabaríem neures...

A més, fa temps que defenso que la perfecció és divina, que els humans no podem ser perfectes, és a dir, que la perfecció no està al nostre abast perquè no som déus. I és que crec que som un ser tricervellat que hauria de ser educat per saber compaginar instints, emocions i raó i en canvi la societat occidental, on impera la raó, ens transforma en sers incomplets, insatisfets, i emocionalment malalts.

Hi ha actituds que en porten a la intolerància. Una és el perfeccionisme. Ja he dit que la perfecció no és humana. Avui dia s'estan valorant les joies i peces d'artesania, pel fet de tenir petits defectes que d'una banda les fan úniques i de l'altre les humanitzen ja que no estan fetes per una màquina, i els humans encara no estem fets per màquines.

Una altre actitud és no tolerar allò que ens perjudica o ens molesta. Trobo normal que intentis defensar-te d'allò que et perjudica, però crec que per això no es pot deixar de ser just o equitatiu. El més greu és que s'ha arribat a l'extrem de promulgar lleis que defensen els interessos d'uns pocs que volen defensar els seus avantatges amb arguments tan eteris com el progrés, quan van en perjudici de la majoria. Exemples en podeu trobar molts a les colonitzacions d'Amèrica, Àfrica o Oceania... Crec que en tot cas és possible buscar solucions de compromís que equilibrin els perjudicis, on aquests, si més no, es comparteixin.

Em sembla que no hi ha excusa per no tolerar allò que a mi em molesta i que un altre pot necessitar, o simplement li agrada, quan no perjudica a ningú. Està clar que ens hem de respectar, però el respecte ha d'anar en les dues direccions: si vols que et respectin comença per respectar. Respecte que he trobat a faltar tot sovint en les actituds de força adults vers als adolescents.

A vegades són la por, la ignorància i la mesquinesa les que s'amaguen darrera d'aquest "em perjudica" o "em molesta".

Vull deixar clar que no estic en contra d'aquella intolerància que forma part de la educació. No sé fins a quin punt és inevitable, però no discutiré que cal educar a infants i joves i a vegades no hi ha més camí que el de ser inflexible, intolerant. Jo no sé com evitar-ho.

El que vull dir és que crec que s'ha de ser tolerants amb les imperfeccions dels altres i també amb les nostres, si no això no funciona... A més, la intolerància ens pot donar una visió molt negre d'aquesta societat nostra, segur que heu sentit allò de ¡esto es el despiporre! (Això és un desgavell!) donant a entendre que ser tolerant ens du al caos. Quan justament crec que és tot al contrari.

Una abraçada.

Intolerancia


Un buen amigo me decía tiempo atrás que hay que ser un poco transgresor, no hay que obedecer todas las normas ni tampoco obedecerlas siempre, que si lo intentáramos acabaríamos neuras...

Además, hace tiempo que defiendo que la perfección es divina, que los humanos no podemos ser perfectos, es decir, que la perfección no está a nuestro alcance porque no somos dioses. Y es que creo que somos un ser tricerbrado que debería ser educado para saber compaginar instintos, emociones y razón y en cambio la sociedad occidental, donde impera la razón, nos transforma en seres incompletos, insatisfechos, y emocionalmente enfermos.

Hay actitudes que llevan a la intolerancia. Una es el perfeccionismo. Ya he dicho que la perfección no es humana. Hoy en día se están valorando las joyas y piezas de artesanía, por tener pequeños defectos que por un lado las hacen únicas y del otro las humanizan ya que no están hechas por una máquina, y los humanos aún no estamos hechos por máquinas.


Otra actitud es no tolerar lo que nos perjudica o nos molesta. Me parece normal que intentes defenderte de lo que te perjudica, pero creo que por eso no se puede dejar de ser justo o equitativo. Lo más grave es que se ha llegado al extremo de promulgar leyes que defienden los intereses de unos pocos que quieren defender sus ventajas con argumentos tan etéreos como el progreso, cuando en perjuicio de la mayoría. Ejemplos podéis encontrar muchos en las colonizaciones de América, África u Oceanía... Creo que en esos casos es posible buscar soluciones de compromiso que equilibren los perjuicios, donde estos, cuando menos, se compartan.

Me parece que no hay excusa para no tolerar lo que a mí me molesta y que otro puede necesitar, o simplemente le gusta, cuando no perjudica a nadie. Está claro que debemos respetar, pero el respeto debe ir en las dos direcciones: si quieres que te respeten empieza por respetar. Respeto que he echado en falta a menudo en las actitudes de bastantes adultos respecto a los adolescentes.

A veces son el miedo, la ignorancia y la mezquindad los que se ocultan tras ese "me perjudica" o "me molesta".

Quiero dejar claro que no estoy en contra de esa intolerancia que forma parte de la educación. No sé hasta qué punto es inevitable, pero no discutiré que hay que educar a niños y jóvenes y a veces no hay más camino que el de ser inflexible, intolerante. Yo no se como evitarlo.

Lo que quiero decir es que creo que hay que ser tolerantes con las imperfecciones de los demás y también con las nuestras, si no esto no funciona... Además, la intolerancia nos puede dar una visión muy negra de esta sociedad nuestra, seguro que habéis oído aquello de ¡esto es el despiporre! dando a entender que ser tolerante nos lleva al caos. Cuando justamente creo que es todo lo contrario.

Un abrazo.

5 comentaris:

La Salamandra a la fresca ha dit...

La tolerancia, es una virtud que nace de una comprension profunda y objetiva de las situaciones, las acciones ajenas, los acontecimientos y los fenomenos, para observarlos desde la propia naturaleza de esos elementos.

Pero, ¿que es objetividad? ¿Como alcanzarla cuando nuestro punto de vista invade todos los angulos? Mas: ¿Como ejercitarse en el respeto cuando, en las aulas y en las familias, desde los medios de comunicacion y en el deporte, se enseña a competir para ganar, para ser mejor que el contrario?
Si no se cree en la igualdad, dificilmente se implantara el respeto.

No es cierto que para educar individuos sea inevitable caer en la inflexibilidad, amigo mio; es necesario el arte de la paciencia y la observacion, la reflexion, la empatia y la imaginacion, para acceder al individuo desde el individuo y no desde nosotros mismos. Pero, para practicar estas aptitudes es necesario prescindir de la prisa, un elemento esencial en esta sociedad que busca nuestra competencia, no nuestras capacidades.

No nos educan para convivir en sociedad, nos dolcilizan para mantener este modelo social.

Y, eso, fertiliza como ya vemos.
La cuestion seria: ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro modelo educativo y social, tras comprobar que el actual, naufraga en todas las costas?
Creo que no; creo que seguiremos flotando a la deriva, aunque sea a lomos de un tablon.

En fin,...

Petons, company. :)

Damian ha dit...

eso de la tolerancia, pues que mucho algunos dicen tenerlo y luego que no.
mientras no hagan nada de daño a nosotros creo q cualquier cosa puede ser tolerable.

Roberto T ha dit...

Interessant reflexió, Peace. Comparteixo tot el que dius. És més, crec que és precisament la intolerància, el tancament de ment, el que condueix veritablement al caos. És una actitud molt destructiva, i aquí tenim l'exemple del feixisme. El intolerant, a més, viu en la por, posseït per la desconfiança i el temor, tancat en una infelicitat constant. Obrir la ment i entendre que la natuleza humana i el pensament poden tenir múltiples formes, en la seva pròpia existència i en la manera de manifestar-se, és també una forma de trobar el camí a la felicitat. Encara que en l'ensenyament públic s'han fet grans passos per eradicar la intolerància, en l'educació que reben els nens en les famílies encara s'està molt enrere. Jo he patit en la meva pròpia carn l'experiència d'escoltar el meu propi nebot dir-me: "El meu pare no vol que jugui amb tu". El nen realment no entenia el que estava dient, però jo sí que ho vaig entendre. I és que hi ha molt feixista amagat a les fotos de família, hahaha. Crec que això ho tenim clar, però com educar els adults?. La cosa és complicada ... però no impossible. M'agradaria que molts pares llegissin tot això que escrius, perquè resulta realment educatiu. A veure si s'animen. Una forta abraçada.

---

Interesante reflexión, Peace. Comparto todo lo que dices. Es más, creo que es precisamente la intolerancia, la cerrazón de mente, lo que conduce verdaderamente al caos. Es una actitud muy destructiva, y ahí tenemos el ejemplo del fascismo. El intolerante, además, vive en el miedo, poseído por la desconfianza y el temor, encerrado en una infelicidad constante. Abrir la mente y entender que la natuleza humana y el pensamiento pueden tener múltiples formas, en su propia existencia y en la manera de manifestarse, es también una forma de encontrar el camino a la felicidad. Aunque en la enseñanza pública se han dado grandes pasos para erradicar la intolerancia, en la educación que reciben los niños en las familias aún se está muy atrás. Yo he sufrido en mi propia carne la experiencia de escuchar a mi propio sobrino decirme: "Mi padre no quiere que juegue contigo". El niño realmente no entendía lo que estaba diciendo, pero yo sí que lo entendí. Y es que hay mucho fascista escondido en las fotos de familia, jajaja. Creo que esto lo tenemos claro, ¿pero cómo educar a los adultos?. La cosa es complicada... pero no imposible. Me gustaría que muchos padres leyeran todo esto que escribes, porque resulta realmente educativo. A ver si se animan. Un fuerte abrazo.

tatojimmy ha dit...

Pero no sé, esto es un poco como la diferencia entre libertad y libertinaje. Son dos conceptos parecidos, pero no iguales.
La tolerancia, yo creo es la capacidad de respetar. Y creo que respeto se merece todo el mundo.
Es que bien mirado, creo que es más certero el concepto de respeto. Respeto a los diferentes, a las imperfecciones.
la falta de tolerancia a los distintos, a los que piensan diferentes, nos convertiría en una dictadura. Lo que pasa a menudo, como apuntas, es que algunas personas tienen miedo a los que no son como ellos. a los que no piensan igual, a los que no sienten igual, etc.
Lo que sí creo que hay que tener tolerancia cero, es con los que no respetan a los demás, su libertad.
Interesante.

besos.
muchos.
envueltos.

Peace-for-ever ha dit...

La Salamandra a la fresca, com sempre, complementes el meu cescrit amb la teva saviesa.

Possiblement tinguis molta raó amb això de què en la educació de les persones no és inevitable la inflexibilitat, però en la meva experiència tan com a pare com en la labor docent hi ha hagut circumstàncies en les quals no he estat capaç d'evitar-ho. I per això més d'una vegada sense voler-ho m'he trobat més a prop de la intransigència que de la indulgència.

Estic convençut que a la nostra societat li cal un canvi de paradigma i per al qual em sembla imprescindible el canvi de model educatiu, i crec que cada dia som més els que el veiem com una cosa inevitable.
--

Damian: Creo que cuando uno se va haciendo mayor va perdiendo capacidad de tolerar lo que cree que está mal, poco a poco, sin a penas percatarse, sin darse cuenta que muchas veces eso que no tolera no está haciendo daño a nadie.
--

Roberto T, m'ha sembla escandalós que tinguis un familiar que sigui capaç de dir-li una cosa com aquesta al seu fill. El que possiblement no sospita és que la criatura amb la seva santa innocència t'ho ha dit.

M'alegra veure que coincidim sovint, que tenim tants punts de vista en comú, potser sigui perquè hi ha gent que m'acusa d'excèntric quan no d'idealista o de hippy, i trobar gent amb la que comparteixo criteris em reconforta. Tant de bo el teu desig es pogués fer realitat i molts pares entenguessin el que vull dir amb aquesta reflexió, però em temo que encara que aconseguíssim que ho llegissin no els faríem canviar els criteris que han adquirit a les escoles franquistes i postfranquistes amb fortes influències del fonamentalisme religiós catòlic, que han viscut tant a casa seva com a les escoles.
--

tatojimmy: puede que sea una pura cuestión semántica, pero para mi el respeto, la consideración i la tolerancia son conceptos matizadamente distintos, aunque tengan mucho que ver el uno con el otro. El hecho de ser tolerante entre otras cosas significa permitir algo que no se tiene por lícito y aunque sea sin aprobarlo, lo cual conlleva un cierto juicio. En cambio el respetar me parece más cercano al no juzguéis y no seréis juzgados. Aunque podríamos discutir mucho sobre lo que unos y otros tenemos por lícito.
--

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.--- Traducción de mis comentarios anteriores en catalán ---

La Salamandra a la fresca: Como siempre, complementas mi escrito con tu sabiduría.

Posiblemente tengas mucha razón con eso de que en la educación de las personas no es inevitable la inflexibilidad, pero en mi experiencia tanto como padre como en la labor docente ha habido circunstancias en las que no he sido capaz de evitarlo. Y por eso más de una vez sin quererlo me he encontrado más cerca de la intransigencia que de la indulgencia.

Estoy convencido de que en nuestra sociedad necesita un cambio de paradigma para lo cual me parece imprescindible un cambio de modelo educativo, y creo que cada día somos más los que lo vemos como algo inevitable.
--

Roberto T: Me parece escandaloso que tengas un familiar que sea capaz de decirle algo así a su hijo. Lo que posiblemente no sospecha es que el niño con su santa inocencia te lo ha dicho.

Me alegra ver que coincidimos a menudo, que tenemos tantos puntos de vista en común, quizá sea porque hay gente que me acusa de excéntrico cuando no de idealista o de hippie, y por eso encontrar gente con la que comparto criterios me reconforta. Ojalá tu deseo se pudiera hacer realidad y muchos padres entendieran lo que quiero decir con esa reflexión, pero me temo que aunque consiguiéramos que lo leyeran no les haríamos cambiar los criterios que han adquirido en las escuelas franquistas y postfranquistas con fuertes influencias del fundamentalismo religioso católico, que han vivido tanto en casa como en las escuelas.
--- ---------------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada