Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 12 de març de 2012

El mal

[Entrada 149]

El mal


Crec que el concepte del mal que tenim està molt lligat al que ens han ensenyat les religions. Els cristians ens basem en les taules de la llei, els deu manaments que l'Església Catòlica va manipular traient el segon que els prohibia fer imatges del seu déu i afegint un desè que diu de no desitjar la parella d'un altre, amb això va carregar les tintes sobre el sexe com a un mal, quan el sexe no és més que la satisfacció d'un dels nostres instints que desenvolupem com a fet social junt amb les nostres emocions. Però a mi em sembla que ens amaguen l'ou, que els deu manaments no ataquen la font del mal, ja que només prohibeixen furtar i es queden curts.

Jo crec que el mal de la nostra societat, de la societat occidental, té com a causa última la cobdícia. Les guerres, els enganys, els crims, el poc respecte per la natura, la injustícia, etc. si no estan causats per un desequilibri mental, tenen al darrera la cobdícia. Quants n'hi ha que només pensen en fer diners, en acumular-los, en viure a l'esquena dels altres?... Quants són els que no es guanyen el pa amb la suor del seu front? I a sobre la societat actual valora a les persones pel que tenen, o potser encara pitjor, pel que malgasten, pel que dilapiden, i no pel que fan o pel que aporten.

Em podeu dir que l'ànsia d'acumular també és instintiva en l'ésser humà, i de fet ho és, però això només tenia sentit el fet estacional, el cru hivern, en una tribu que ho compartia tot, fins i tot la parella. Que és un costum que encara conserven els esquimals.

A més, al meu país qui progressa és el listillo, el que sap trampejar la vida. El paradigma, el model d'aquest comportament està descrit en el llibre El Lazarillo de Tormes, el protagonista del qual és un personatge que recorre a la picaresca per sobreviure en una societat corrupta. Un personatge de conducta marcada per l'engany, l'astúcia, i la trampa enginyosa, que viu al marge dels codis d'honor. En conseqüència, avui hi ha qui admira a personatges tan dubtosos com en Berlusconi. Òbviament, no tots som així, n'hi ha que encara creiem en la honestedat, que encara tenim paraula, i que ens sentim incòmodes davant d'aquest tarannà dels espavilats i els aprofitats.

Ja podeu imaginar que al meu país, la cobdícia junt amb la falta d'honestedat du amb molta facilitat a la corrupció. I en aquest país que és cada dia més corrupte, s'ha arribat a l'extrem d'exculpar el corrupte, parlo d'en Camps en el cas Gürtel, i castigar al jutge, és a dir, en Garzón... (Si algú no sap de què va en pot trobar una bona explicació a la Wikipedia: Cas Gürtel). De seguir així això pot arribar a ser pitjor que Chicago als anys 20, o que la famosa ciutat sense llei de l'Oest Americà on tot s'hi valia.

Fixeu-vos que sempre, al darrera hi ha la cobdícia, un afany d'enriquir-se sense importar com, i aquesta cobdícia ho justifica tot. Què estan fent els bancs davant la crisi? La seva cobdícia ens està castigant a tots, tant als que no devem diners, als que hem pagat la nostra hipoteca religiosament, als que no hem comprat a crèdit ni tant sols el cotxe, com als que s'han deixat entabanar pels mateixos bancs i han estirat més el braç que la màniga... I els bancs SEGUEIXEN ACUMULANT BENEFICIS!

L'especulació és nefasta ja que sense produir res, sense aportar res, encareix les coses en base a un simple abús del principi de l'oferta i la demanda. És pura cobdícia. A més d'eliminar l'especulació em pregunto què passaria si limitéssim els sous màxims? L'altre dia ho deia un sindicalista que es podrien limitar als 5.000 € al més, sou que fins i tot arriba per a una bona hipoteca. I si limitéssim els beneficis de les empreses?... I amb mesures d'aquest estil, no en quedaria més per repartir?

Una abraçada.

El mal


Creo que el concepto del mal que tenemos está muy ligado a lo que nos han enseñado las religiones. Los cristianos nos basamos en las tablas de la ley, los diez mandamientos que la Iglesia Católica manipuló sacando el segundo que les prohibía hacer imágenes de su dios y añadiendo un décimo que dice de no desear la pareja de otro, con ello cargó las tintas sobre el sexo como un mal, cuando el sexo no es más que la satisfacción de uno de nuestros instintos que desarrollamos como hecho social junto con nuestras emociones. Pero a mí me parece que nos esconden la verdad, que los diez mandamientos no atacan la fuente del mal, ya que tan solo prohíben hurtar y se quedan cortos.

Yo creo que el mal de nuestra sociedad, de la sociedad occidental, tiene como causa última la codicia. Las guerras, los engaños, los crímenes, el poco respeto por la naturaleza, la injusticia, etc. si no están causados por un desequilibrio mental, tienen detrás la codicia. ¿Cuántos hay que sólo piensan en ganar dinero, en acumularlo, en vivir a expensas de los demás?... ¿Cuántos son los que no se ganan el pan con el sudor de su frente? Y encima nuestra sociedad valora a las personas por lo que tienen, o quizás peor aún, por lo que malgastan, por lo que derrochan, y no por lo que hacen o por lo que aportan.

Me podéis decir que el ansia de acumular también es instintiva en el ser humano, y de hecho lo es, pero eso solo tenía sentido para afrontar el hecho estacional, el crudo invierno, en una tribu que lo compartía todo, incluso la pareja. Que es una costumbre que aún conservan los esquimales.

Además, en mi país quien progresa es el listillo, el que sabe trampear la vida. El paradigma, el modelo de ese comportamiento está descrito en el libro El Lazarillo de Tormes, cuyo protagonista es un personaje que recurre a la picaresca para sobrevivir en una sociedad corrupta. Un personaje de conducta marcada por el engaño, la astucia, y la trampa ingeniosa, que vive al margen de los códigos de honor. En consecuencia, hoy hay quien admira a personajes tan dudosos como Berlusconi. Obviamente, no todos somos así, los hay que aún creemos en la honestidad, que todavía tenemos palabra, y que nos sentimos incómodos ante ese talante de los listillos y los aprovechados.

Ya podéis imaginar que en mi país, la codicia junto a la falta de honestidad lleva con mucha facilidad a la corrupción. Y en ese país que es cada día más corrupto, se ha llegado al extremo de exculpar al corrupto, hablo de Camps en el caso Gürtel, y castigar al juez, es decir, Garzón... (Si alguien no sabe de qué va puede encontrar una buena explicación en la Wikipedia: Caso Gürtel). De seguir así esto puede llegar a ser peor que Chicago en los años 20, o que la famosa ciudad sin ley del Oeste Americano donde todo valía.

Fijaros en que siempre, detrás está la codicia, un afán de enriquecerse sin importar cómo, y esa codicia lo justifica todo. ¿Qué están haciendo los bancos ante la crisis? Su codicia nos está castigando a todos, tanto a los que no debemos dinero, a los que hemos pagado nuestra hipoteca religiosamente, a los que no hemos comprado a crédito ni siquiera el coche, como a los que se han dejado embaucar por los mismos bancos y han alargado más el brazo que la manga (han gastado más de lo que podían pagar)... Y los bancos ¡SIGUEN ACUMULANDO BENEFICIOS!

La especulación es nefasta ya que sin producir nada, sin aportar nada, encarece las cosas en base a un simple abuso del principio de la oferta y la demanda. Es pura codicia. Además de eliminar la especulación me pregunto ¿qué pasaría si limitáramos los sueldos máximos? El otro día lo decía un sindicalista que se podrían limitar a los 5.000 € al mes, sueldo que incluso llega para una buena hipoteca. ¿Y si limitáramos los beneficios de las empresas?... Y con medidas de este estilo, ¿no quedaría más para repartir?

Un abrazo.

7 comentaris:

Roberto T ha dit...

Tens raó, la cobdícia és font de molts mals, avui en dia i fa 10 mil anys. És veritat que la religió cristiana predica una moralitat que reprimeix el sexe però no s'aclareix amb el tema de la usura. A això se li uneix l'extensió de la moral capitalista: no hi ha més Déu que el diner, i tot ho que es faci per servir a aquest "Déu" estarà ben fet. Fa pocs dies vaig sentir un tertulià a la televisió que deia que la nostra realitat actual no és producte d'una crisi sinó producte d'una GRAN ESTAFA. I és veritat, i no només és una gran estafa econòmica per part dels bancs, sinó també una gran estafa moral per part de la classe política. Quan les coses semblen ser a l'inrevés d'ho que haurien de ser i quan ja no hi ha diferència entre el bé i el mal, crec que podem parlar de crisi moral, o millor dit, d'una gran estafa moral. I això és ho que estem patint. (Però encara estem els que creiem que és millor fer l'amor que fer la guerra, hahaha). Una forta abraçada.

---

Tienes razón, la codicia es fuente de muchos males, hoy en día y hace 10 mil años. Es verdad que la religión cristiana predica una moralidad que reprime el sexo pero no se aclara con el tema de la usura. A esto se le une la extensión de la moral capitalista: no hay más Dios que el dinero, y todo lo que se haga para servir a este "Dios" estará bien hecho. Hace pocos días oí a un tertuliano en la televisión que decía que nuestra realidad actual no es producto de una crisis sino producto de una GRAN ESTAFA. Y es verdad, y no sólo es una gran estafa económica por parte de los bancos, sino también una gran estafa moral por parte de la clase política. Cuando las cosas parecen ser al revés de lo que deberían ser y cuando ya no hay diferencia entre el bien y el mal, creo que podemos hablar de crisis moral, o mejor dicho, de una gran estafa moral. Y eso es lo que estamos padeciendo. (Pero todavía estamos los que creemos que es mejor hacer el amor que hacer la guerra, jajaja). Un fuerte abrazo.

Damian ha dit...

no salió mi comentario!!!

Damian ha dit...

decia que no puede ser que sea 10 mandamientos nomás, decia que las cosas bonitas de la biblia cumplirlas, a la iglesia alejarse en lo posible, y decia algo más pero ya no recuerdo

Cosimo ha dit...

Jelou!

¿Cuantos palos tocas, no? Economia, moral, comportamiento personal, actitud ciudadana, de inversores, juristas...

La codicia, es un atributo exclusivamente humano; como la crueldad. Los animales almacenan comida NO SOLO para si mismos sino, para su familia y descendencia y/o comunidad. Podemos observas los dos ejemplos en seres vivos bien diferentes: los roedores y las hormigas. Cito como ejemplo; no cierro ni limito nada.
Una vez asumimos que la codicia es un componente humano, ¿como podemos hacerle frente? Razonando.
Ahora bien, ocurre que, incontables individuos de la especie, adolecen del mal mayor: La Inconsciencia; llamada muchas veces "Ignorancia". Porque, tras descubrir un sin fin de tumbas humanas milenarias sembradas por el planeta, contenedores absurdos de tesoros "de icalculable valor" que, segun parece, debian acompañar a su amo en la travesia del Mas Alla,... los que quedamos en el Mas Aca, nos empeñamos en amasar otras absurdeces que, al igual que a los preteritos, los futuribles, hallaran enterradas en paramos o saber en que arquitecturas u otras caprichosidades del ego, los apegos, la ambicion, la codicia y la sequia de animo.
En cuanto al MAL... ¿De cuanto tiempo dices que dispones?

Y, sobre la trama Gürtel... ¿con seriedad absoluta? ... Hay que prescindir de la sentencia, desoir el veredicto del Tribunal "Popular"... y prestar atencion a las escuchas telefonicas. Lo demas, es un silencio a voces: La Justicia, en España, la diseñan y reparten los de siempre, para los canallas que se esconden tras los mismos escudos. Los mismos.
Ejemplo: una familia debe tres meses de hipoteca... deshaucio. Millet y Montull, siguen sin acatar la sentencia judicial que, HACE UN AÑO, les condeno a pagar 24.000.000€ y, siendo confesos de crimen, siguen durmiendo cada noche en su cama. Ya ves, "Justicia". ¿Sigues queriendo hablar de la vendetta... ¡Ay! Perdon,... de la pantomima... (¡Que no!).... digo... de la sentencia contra el Juez Garzon?

Bss.

Namasté.

Cosimo ha dit...

Por cierto, Peace-for-ever, lo que te preguntas y nios lanzas al final del post, ES posible.
Es mas, FUE posible y realidad tangible con Gobierno que desplego en 1972, en Chile, el Dr. Salvador Allende.
Por eso le atacaron. Porque, por primera vez en el mundo moderno e industrializado, dirigia las masas hacia el equilibrio social, no un joven alocado, no un resentido o un aventurero, o un alterador de masas, no... lo hacia un burgues, un doctor en medicina, un Ilustrado... y lo estaba haciendo de forma pacifica y entusiasta.
Algo que, ni la Iglesia ni los "escudados" de siempre, esos derechones rancios y viles que, son en si mismos, la imagen fisica de la codicia y la soberbia. Pero, el socialismo ilustrado que promovia Allende, no encajaba en el mundo que se diseñaba desde Washinton y, el futuro Premio Nobel Para La Paz, Henry Kissinguer, puso en marcha el plan Nixon para empezar aquel experimento de los Chicago Boys que nos presentaste aqui y que, logicamente, pasaba por liquidar a Allende. Pero fue posible y ES posible si de verdad nos lo proponemos: solo es necesario aunar voluntades y juntar todas las manos:

http://youtu.be/x8sEU-vU4AU

Ah; entiendase "muralla" como cordon sanitario.
Algo necesario para sobrevivir y reponerse a tanta barbaridad y tanto barbaro ponzoñoso.

Bss.

DD Franco ha dit...

Hablar de corrupción, en México creo que casi todo esta podrido. Sonará mal que hable mal del país pero uno tiene que reconocer sus deventajas, y lo mítica corrupción del mexicano no tiene comparación.
Acá se viven tiempos electorales y muchos tenemos la esperanza puesta en el cambio, representado por el candidato de izquierda, contra el partido que detento el poder durante 70 años y el neoliberal que esta desde hace 12 y no nos ha podido dejar más jodidos con esta guerra inútil y la injusticia social propia de estos sistemas neoliberales.
Habrá muchos que piensan que el cambio no esta en una persona y estoy de acuerdo, no solo es el candidato que llegue a la presidencia, sino lo que hagamos nosotros como ciudadanos y habitantes del país...
En fin todo esto pa´decir que estoy de acuerdo con vos, la codicia, es madre de muchos males.

saludos y un abrazo enorme querido!

Peace-for-ever ha dit...

Roberto T., quanta raó teniu amb això de la GRAN ESTAFA, no és tracta d'una gran crisi, sinó que és UNA GRAN ESTAFA, en la qual hi ha col·laborat tota la classe dominant en pes, política i econòmica, que ha fomentat aquesta manca absoluta de principis i de moralitat, per poder alimentar la seva cobdícia. Un desastre davant el qual crec que no ens podem quedar a l'expectativa...
--

Damian: creo que en realidad la Biblia ja és en si misma un gran engaño, escrita por seres codiciosos... Fíjate el la fama que ha tenido siempre el pueblo judio de avaricioso, tacaño y usurero. Para mí que todo lo que tiene de bonito lo tiene de engañoso.
--

Cosimo, un cop més m'he de treure el barret davant dels teus comentaris. Només voldria fer una observació al que dius. Fixa't que la nostra societat considera la crueltat com a inacceptable i malaltissa, en canvi la cobdícia no.

Ignorava que en Allende hagués fet aquesta mena de propostes a Xile. Ara tinc clar perquè cada dia l'admiro més. I també, la raó per la qual cada dia que passa estic més a prop del plantejament dels Indignats del 15M.
--

DD Franco: En primer lugar muchas gracias. Creo que no sé puede negar la realidad por fea que esta sea. Y lo de tu país es una vergüenza. Yo espero que tengáis más suerte en las próximas elecciones y os podáis sacar de encima el neoliberalismo que tanto daño está causando en todo el mundo.
--

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un fuerte abrazo.


--- Traducción de mis comentarios en catalán ---

Roberto T.: Cuánta razón tenéis con lo de la GRAN ESTAFA, no se trata de una gran crisis, sino que es UNA GRAN ESTAFA en la que ha colaborado toda la clase dominante en peso, política y económica, que ha fomentado esta falta absoluta de principios y de moralidad, para poder alimentar su codicia. Un desastre ante el que creo que no nos podemos quedar a la expectativa...
--

Cosimo: Una vez más tengo que quitar el sombrero ante tus comentarios. Sólo quisiera hacer una observación a lo que dices. Fíjate que nuestra sociedad considera la crueldad como inaceptable y enfermiza, en cambio la codicia no.

Ignoraba que Allende hubiera hecho este tipo de propuestas en Chile. Ahora tengo claro porque cada día le admiro más. Y, también, la razón por la cual cada día que pasa estoy más cerca de los planteamientos de los Indignados del 15M.
--- ------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada