Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 6 de gener de 2011

Els 18 anys

[Entrada número 27]

Tinc un nebot adolescent a qui el dia que va fer els 17 anys després de felicitar-lo li vaig dir que era una edat molt interessant, que en conservo molt bon record d'aquesta edat, que si es pogués tornar enrere segurament triaria tornar a tenir-ne 17. És clar que, amb l'experiència que tinc ara, els gaudiria el doble, però això només ho vaig pensar, no li ho vaig dir... Ell em va replicar que el que desitjava era tenir-ne 18. Vaig manifestar-li el meu desacord i li vaig recomanar que els gaudís a tope...

Suposo que som molts els que en el seu moment hem mitificat la majoria d'edat, els que hem cregut que amb aquesta majoria d'edat tindríem una total independència, però malauradament això em sembla que no va així. Conservo una imatge de certa decepció de la meva majoria d'edat ja que no em va resoldre gran cosa...

Bé, la majoria d'edat ens dóna alguns drets, com el de votar o el de poder signar contractes sense l'autorització paterna, etc. però també ens posa en una situació penal diferent i ens poden posar a la presó com a adults que som des del punt de vista de la llei...

I llavors, et sembla que podràs fer la teva? Sí? Qui ho pagarà? Els teus pares continuen decidint el que fas tu amb els seus diners i, per tant, continuen marcant la teva vida, decidint el que pots fer i el que no...

Què dius? Que trencaràs amb el teus pares, et buscaràs una feina i t'emanciparàs? De fet, això, en aquest país meu crec que ho pots fer abans dels 18 anys, no recordo a partir de quina edat, suposo que els 16, és a dir, que per emancipar-te no et cal tenir 18 anys...

Què n'obtindràs, doncs, dels 18 anys? Poder entrar en determinats locals? Tenir el carnet per conduir cotxes? Sortir de l'armari...?

I si els teus amors són menors? Hauràs d'esperar als 18 anys dels teus amors? Tot i que a mi em sembla que tinguin o no 18 anys l'embolic els tindreu igualment sortint de l'armari, encara que sense la força legal que tenen els pares davant d'un menor. Al meu país l'edat del consentiment són els 16 anys, és a dir, que als 16 deixes de ser un menor des del punt de vista sexual...

Potser creus que els pares et faran més cas quan tinguis els 18 anys, que escoltaran més la teva opinió, que et consultaran més, que confiaran més en el teu bon criteri... No voldria decebre't, però crec que la cosa no va per aquí.

Em sembla clar que abans dels 18 anys els pares tenen la força de la llei, però en general aquesta força es manté mentre hi hagi dependència econòmica. Quants majors de 18 anys no han hagut de sentir: "això no ho faràs mentre visquis a casa meva"? que vol dir "no ho faràs mentre depenguis econòmicament de mi"... És clar que sempre podem recórrer a fer-ho d'amagatotis, però per això no calia tenir 18 anys...

Pot ser que la lectura de tot això et resulti decebedora. En realitat no és la meva intenció. El que pretenc dir és que em sembla erroni esperar als 18 anys per sentir-te lliure, per realitzar els teus projectes, que creguis que el que no et deixen fer ara per ser menor després dels 18 ho podràs fer... em temo que el que no et deixaven fer abans tampoc t'ho deixaran fer després... Crec que el plantejament correcte hauria de ser un altre...

Voldria deixar clar que el que vull expressar aquí és que no cal esperar als 18 anys per a res (o per a ben poca cosa), que en el que és fonamental es pot de tirar endavant sense esperar... Que un pot realitzar els seus projectes o planejar la seva vida amb força independència de la majoria d'edat legal, però pot ser caldrà esperar a la "majoria d'edat" econòmica... Ja ho deia Francisco de Quevedo "Poderoso caballero es don dinero".

Se m'acudeix que pot ser que esperar a la majoria d'edat per a segons què pot ser una bona excusa per no fer-ho, no creus?

Una abraçada.

(Aquest text fou publicat per primer cop en el meu blog el 18 d'octubre de 2008)Los 18 años


Tengo un sobrino adolescente a quien el día que cumplió los 17 años después de felicitarlo le dije que era una edad muy interesante, que conservo muy buen recuerdo de esa edad, que si se pudiera volver atrás seguramente elegiría volver a tener 17. Claro que, con la experiencia que tengo ahora, los disfrutaría el doble, pero eso sólo lo pensé, no se lo dije... Él me replicó que lo que deseaba era tener 18. Le manifesté mi desacuerdo y le recomendé que los disfrutara a tope...

Supongo que somos muchos los que en su momento hemos mitificado la mayoría de edad, los que hemos creído que con esta mayoría de edad tendríamos una total independencia, pero desgraciadamente eso me parece que no va así. Conservo una imagen de cierta decepción de mi mayoría de edad ya que no me resolvió gran cosa...

Bueno, la mayoría de edad nos da algunos derechos, como el de votar o el de poder firmar contratos sin la autorización paterna, etc. pero también nos pone en una situación penal diferente y nos pueden poner en prisión como adultos que somos desde el punto de vista de la ley...

Y entonces ¿te parece que podrás hacer tu vida? ¿Sí? ¿Quién lo pagará? Tus padres siguen decidiendo lo que haces tú con su dinero y, por tanto, continúan marcando tu vida, decidiendo lo que puedes hacer y lo que no...

¿Qué dices? ¿Que romperás con tus padres, te buscarás un trabajo y te emanciparás? De hecho, esto, en este país mi creo que lo puedes hacer antes de los 18 años, no recuerdo a partir de qué edad, supongo que los 16, es decir, que para emanciparse no te hace falta tener 18 años...

¿Qué obtendrás, pues, de los 18 años? ¿Poder entrar en determinados locales? ¿Tener el carné para conducir coches? ¿Salir del armario...?

¿Y si tus amores son menores? ¿Tendrás que esperar a los 18 años de tus amores? Aunque a mí me parece que tengan o no 18 años el lío los tendréis igualmente saliendo del armario, aunque sin la fuerza legal que tienen los padres ante un menor. En mi país la edad del consentimiento son los 16 años, es decir, que a los 16 dejas de ser un menor desde el punto de vista sexual...

Quizás crees que los padres te harán más caso cuando tengas 18 años, que escucharán más tu opinión, que te consultarán más, que confiarán más en tu buen criterio... No quisiera decepcionarte, pero creo que la cosa no va por ahí.

Me parece claro que antes de los 18 años los padres tienen la fuerza de la ley, pero en general esta fuerza se mantiene mientras haya dependencia económica. ¿Cuántos mayores de 18 años no han tenido que oír: "esto no lo harás mientras vivas en mi casa"? que quiere decir "no lo harás mientras dependas económicamente de mí"... Claro que siempre podemos recurrir a hacerlo a escondidas, pero por eso no hacía falta tener 18 años...

Puede que la lectura de todo esto te resulte decepcionante. En realidad no es mi intención. Lo que pretendo decir es que me parece erróneo esperar a los 18 años para sentirte libre, para realizar tus proyectos, que creas que lo que no te dejan hacer ahora por ser menor después de los 18 lo podrás hacer... me temo que lo que no te dejaban hacer antes tampoco te dejarán hacer después... Creo que el planteamiento correcto debería ser otro...

Quisiera dejar claro que lo que quiero expresar aquí es que no hay que esperar a los 18 años para nada (o para bien poca cosa), que en lo fundamental se puede tirar adelante sin esperar... Que uno puede realizar sus proyectos o planear su vida con bastante independencia de la mayoría de edad legal, pero puede que sea necesario esperar a la "mayoría de edad" económica... Ya lo decía Francisco de Quevedo "Poderoso caballero es don dinero".

Se me ocurre que puede que esperar a la mayoría de edad para según qué puede ser una buena excusa para no hacerlo, por no tenerlo quee afrontar ¿no crees?

Un abrazo.

(Este texto fue publicado por primera vez en mi blog el 18 de octubre de 2008)

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada