Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 27 de gener de 2011

Forever young --- Forever young

[Entrada 33]

Forever young


Estava segur de què ja era de dia. Tenia una erecció d'aquelles que fan època, digna d'un adolescent, i una sensació profunda de son, de què no es podia despertar. Feia anys que no dormia tan profundament, ja se sap que quan un passa dels 60 això de dormir profundament tota la nit d'una tirada es dóna molt extraordinàriament. Es va sentir feliç d'haver-ne pogut gaudir aquella nit.

Mentre gaudia de la sensació d'haver descansat tan profundament aquella nit en Toni es va començar a adonar que se sentia estrany, força estrany. I es que tenia una sensació corporal rara, diferent, va començar per trobar a faltar aquell dolor de la ronyonada que feia alguns anys que l'acompanyava al despertar. I el llit... El llit tenia un tacte diferent, aquell matalàs... Va obrir lleugerament els ulls, no gaire per no trencar l'encant del moment, i... Déu meu! On sóc?

En aquell moment van tustar la porta i una veu femenina va dir: Josep, llevat que faràs tard. Com que Josep? Qui més hi ha aquí? Es va preguntar mentre intentava situar-se. La cambra no era gaire gran, el llit tot i ser individual era prou gran com allotjar dues persones ben avingudes, però ell estava sol, ben sol. En Josep no era al llit amb ell... I ell es deia Antoni, tot i que li deien Toni, des de feia més de 63 anys.

Llavors es va fixar en les mans, en aquelles mans que veia en la penombra i que es movien a les seves ordres, de qui eren aquelles mans? Es va destapar d'una revolada, es mirà, estava nu al llit, de qui era aquell cos? Es va aixecar espantat, la erecció encara perdurava... Un mirall! On hi ha un mirall?... No n'hi havia cap a la vista, però es va veure reflectit als vidres del balcó. Bé, de fet hi va veure un noi nu amb erecció tremenda i amb cara d'espantat, com si acabés de veure al diable.

Va veure uns bòxers a terra que semblaven prou nets, se'ls va posar. Sobre una cadira hi havia una samarreta vermella, la va ensumar, encara conservava una mica de l'olor de la roba neta, li va semblar prou acceptable, no s'hi veien taques. La samarreta duia pintat amb unes lletres horribles: "la virginitat produeix càncer, vacuna't!". No estava en condicions de somriure... La samarreta, tot i no ser del seu estil, li permetria dissimular la trempera. Se la va posar.

Va obrir la porta de la cambra lentament i observà el que podia veure de la casa, li va resultar familiar. Va tancar la porta i es dirigí al balcó, va pujar la persiana. El sol l'enlluernà i l'obligà a fer una ganyota. Amb els ulls mig tancats, mentre s'anava fent a la llum del dia, va anar reconeixent el lloc. Anys arrere havien viscut allí amb els pares, ell tenia 15 anys quan van arribar-hi i 18 quan se'n van a anar a viure a Barcelona. En aquell temps aquella cambra on era havia estat l'habitació de sa germana.

Va tornar cap a la porta, l'obrí, ara sense miraments i es dirigí on havia estat la cambra de bany. Per sort encara hi era, però no s'assemblava gens a la que ell recordava. Hi entrà, va tancar la porta darrera seu, va córrer el pestell i va orinar amb violència. L'erecció començar a remetre lentament.

Es despullà de nou i es posà davant del mirall. Aquell noi era guapo, amb un cos ben format, proporcionat, fibrat, ben marcat. Deu fer força esport, pensà. Cabells negres, ben negres, ni curts ni llargs. Els ull d'un rar verd fosc. Un nas ferm, ben proporcionat, lleugerament arremangat i una boca carnosa i sensual no gaire gran completaven aquella cara més aviat quadrada i simpàtica. S'hauria pogut enamorar d'aquella bellesa d'haver-la vist pel carrer, o en una platja. A més, tenia una polla descomunal devia fer ben bé els vint centímetres o potser més i tenia un bon diàmetre, sense ser exageradament gruixuda...

Mentre es dutxava va anar pensant com s'ho faria per sobreviure sense delatar-se. Ningú es creuria la realitat dels fets, el prendrien per boig. Va estar pensant una estratègia que el permetés no haver de dir gaire coses, potser si no podia parlar... Això, faria veure que no podia parlar, que tenia afonia i a més es faria el despistat tant com pogués amb l'excusa de no trobar-se bé... De moment només sabia que el seu nom era Josep.

Va tornar a l'habitació embolicat amb la tovallola de bany. Va buscar una roba neta que li semblés prou adequada, es posà uns bòxers nets, es vestí amb unes bambes negres y vermelles, un mitjos negres d'aquells que no sobresurten de la bamba, uns texans foscos i un parell de samarretes, la de sobre de màniga llarga, de color gris amb un dibuix discret de colors negres y grisos que no va saber interpretar.

Va inspeccionar l'habitació de dalt a vaig, va trobar una motxilla amb material escolar, la regirà a fons, hi va trobar un DNI amb la foto del noi, així va saber els seus cognoms y la data de naixement. Va mirar també els llibres, les llibretes i els treballs que duia a la motxilla. Tenia 15 anys, feia 4t de ESO. L'institut al que anava aquell noi, que era el mateix al que havia anat ell quan vivien allí.

Mentre tornava a omplir la motxilla, van tustar de nou a la porta, ell la va obrir, una dona totalment desconeguda es plantà al llinda i li digué:

- Ja t'has tornat a canviar la samarreta, no guanyarem per rentar tota la roba que embrutes.

Ell li va dir per signes que a penes podia parlar. La senyora, que va imaginar que era sa mare, s'acostà i mentre li deia:

- Això deu ser del que devies cridar ahir amb el Barça. -li feu un petó al front i afegí- Em sembla que no et lliuraràs d'anar a classe fill meu, no tens pas febre.

- No puc parlar –feu ell, parlant molt fluix i amb la veu enrogallada tot imitant una ronquera extrema.

- Més val que no parlis si és que te'n pots estar, i que tot el que hagis de dir ho diguis per escrit. Apa, a esmorzar que a sobre faràs tard.

A la cuina hi havia un cafè amb llet ben calent y una ensiamada en un plat. Sobre el taulell, embolicat amb paper de plata hi havia un entrepà ben gros. La mare li donà tot dient, "té, que avui és dels que t'agraden". Es va asseure, va fer un bon glop del cafè amb llet, recordava els medicaments que s'havia de prendre en Toni normalment per a la pressió arterial, per al colesterol, en el gingseng per estar en forma... I que al cos d'en Josep no li calien. La mare li va dur unes pastilles per a l'afonia i li donà instruccions sobre la dosificació tot recordant-li que les havia de deixar desfer a la boca, que no les mastegués. Va endrapar l'ensiamada amb fam... Com podia tenir tanta gana?

- No mengis tan de pressa que et tornarà a venir singlot –el la advertir la mare.

Es va acabar el cafè amb llet. Li va fer un petó a la mare, que se'l mirà sorpresa.

- Carai! Avui no he hagut de mendicar el petó –va dir mig enriolada i va afegir tot de recomanacions per a l'afonia- Pren-te una pastilla ara i una cada dues hores. No parlis gens... –Mentrestant ell tornava a la seva cambra.

En Josep, el nou Josep, es posà una txupa gruixuda amb caputxa que hi havia sobre una cadira de la seva cambra, va agafar la motxilla i va sortir de pressa en direcció a l'institut. Fora al carrer hi feia fred tot i lluir un bon sol. S'acostava Nadal.

Una abraçada.



Forever young


Estaba seguro de que ya era de día. Tenía una erección de aquellas que hacen época, digna de un adolescente, y una sensación profunda de sueño, de que no se podía despertar. Hacía años que no dormía tan profundamente, ya se sabe que cuando uno pasa de los 60 eso de dormir profundamente toda la noche de un tirón se da muy extraordinariamente. Se sintió feliz de haber podido disfrutar esa noche.

Mientras disfrutaba de la sensación de haber descansado tan profundamente aquella noche Toni se empezó a dar cuenta de que se sentía extraño, bastante extraño. Y es que tenía una sensación corporal rara, diferente, empezó por echar de menos ese dolor en los riñones que hacía algunos años que le acompañaba al despertar. Y la cama... La cama tenía un tacto diferente, aquel colchón... Abrió ligeramente los ojos, no mucho por no romper el encanto del momento, y... ¿Dios mío! ¿Dónde estoy?

En ese momento unos nudillos golpearon la puerta y una voz femenina dijo: Josep, levántate que llegarás tarde. ¿Como que Josep? ¿Quien más hay aquí? Se preguntó mientras intentaba situarse. El cuarto no era muy grande, la cama a pesar de ser individual era lo suficientemente grande como alojar dos personas bien avenidas, pero él estaba solo, completamente solo. Josep no estaba en la cama con él... Y él se llamaba Antonio, aunque le llamaban Toni, desde hacía más de 63 años.

Entonces se fijó en las manos, en esas manos que veía en la penumbra y que se movían a sus órdenes, ¿de quien eran esas manos? Se destapó bruscamente, se miró, estaba desnudo en la cama, de quien era aquel cuerpo? Se levantó asustado, la erección aún perduraba... ¡Un espejo! ¿Donde hay un espejo?... No había ninguno a la vista, pero se vio reflejado en los cristales del balcón. Bueno, de hecho vio un chico desnudo con erección tremenda y con cara de asustado, como si acabara de ver al diablo.

Vio unos bóxers en el suelo que parecían suficientemente limpios, se los puso. Sobre una silla había una camiseta roja, la olió, todavía conservaba algo del olor de la ropa limpia, le pareció suficientemente aceptable, no se veían manchas. La camiseta llevaba pintado con unas letras horribles: "la virginidad produce cáncer, vacúnate". No estaba en condiciones de sonreír... La camiseta, aunque no era de su estilo, le permitiría disimular la erección. Se la puso.

Abrió la puerta de la habitación lentamente y observó lo que podía ver de la casa, le resultó familiar. Cerró la puerta y se dirigió al balcón, subió la persiana. El sol le deslumbró y le obligó a hacer una mueca. Con los ojos medio cerrados, mientras se iba habituando a la luz del día, fue reconociendo el lugar. Años atrás habían vivido allí con sus padres, él tenía 15 años cuando llegaron y 18 cuando se fueron a ir a vivir a Barcelona. En aquel tiempo aquel cuarto en que estaba había sido la habitación de su hermana.

Volvió hacia la puerta, la abrió, ahora sin miramientos y se dirigió donde había estado el cuarto de baño. Por suerte aún estaba allí, pero no se parecía en nada a la que él recordaba. Entró, cerró la puerta tras de sí, corrió el pestillo y orinó con violencia. La erección comenzó a remitir lentamente.

Se desnudó de nuevo y se puso delante del espejo. Aquel chico era guapo, con un cuerpo bien formado, proporcionado, fibrado, bien marcado. Debe hacer bastante deporte, pensó. Cabellos negros, muy negros, ni cortos ni largos. Los ojos de un raro verde oscuro. Una nariz firme, bien proporcionada, ligeramente arremangada y una boca carnosa y sensual no muy grande completaban esa cara más bien cuadrada y simpática. Se habría podido enamorar de aquella belleza de haberla visto por la calle, o en una playa. Además, tenía una polla descomunal posiblemente media unos buenos veinte centímetros o quizás más y tenía un buen diámetro, sin ser exageradamente gruesa...

Mientras se duchaba fue pensando como lo haría para sobrevivir sin delatarse. Nadie se creería la realidad de los hechos, lo tomarían por loco. Estuvo pensando una estrategia que le permitiera no tener que decir muchas cosas, quizás si no podía hablar... Eso, haría ver que no podía hablar, que tenía afonía y además se haría el despistado tanto como pudiera con la excusa de no encontrarse bien... De momento sólo sabía que su nombre era Josep.

Volvió a la habitación envuelto en la toalla de baño. Buscó una ropa limpia que le pareciera suficientemente adecuada, se puso unos boxers limpios, se vistió con unas bambas negras y rojas, unos calcetines negros de esos que no sobresalen de la bamba, unos vaqueros oscuros y un par de camisetas, la de encima de manga larga, de color gris con un dibujo discreto de colores negros y grises que no supo interpretar.

Inspeccionó la habitación de arriba voy, encontró una mochila con material escolar, la registró a fondo, encontró un DNI con la foto del chico, así supo sus apellidos y la fecha de nacimiento. Miró también los libros, las libretas y los trabajos que llevaba en la mochila. Tenía 15 años, estudiaba 4 º de ESO. El instituto al que iba aquel muchacho, que era el mismo al que había ido él cuando vivían allí.

Mientras volvía a llenar la mochila, golpearon de nuevo unos nudillos en la puerta, él la abrió, una mujer totalmente desconocida se plantó en el dintel y le dijo:

- Ya te has vuelto a cambiar la camiseta, no ganaremos dinero suficiente para pagar el lavado de toda la ropa que ensucias.

Él le dijo por signos que apenas podía hablar. La señora, que imaginó que era su madre, se acercó y mientras le decía:

- Eso debe ser de lo que debías gritar ayer con el Barça. -Le dio un beso en la frente y añadió- Me parece que no te librarás de ir a clase hijo mío, no tienes fiebre.

- No puedo hablar -dijo él, hablando muy flojo y con la voz ronca imitando una ronquera extrema.

- Más vale que no hables si te puedes aguantar, y que todo lo que tengas que decir lo digas por escrito. Ale, a desayunar que encima llegarás tarde.

En la cocina había un café con leche bien caliente y una ensaimada en un plato. Sobre el mostrador, envuelto con papel de plata había un bocadillo muy grande. Su madre se lo dio diciendo, "toma, que hoy es de los que te gustan". Se sentó, tomó un buen trago del café con leche, mientras recordaba los medicamentos que tomaba Toni normalmente para la presión arterial, para el colesterol, en el gingseng para estar en forma... Y que al cuerpo de Josep no le hacían falta. Su madre le trajo unas pastillas para la afonía y le dio instrucciones sobre la dosificación recordándole que se las tenía que dejar deshacer en la boca, que no las mascara. Se zampó la ensaimada con hambre... ¿Cómo podía tener tanta hambre?

- No comas tan deprisa que te volverá a venir hipo -el la advirtió su madre.

Se acabó el café con leche. Le dio un beso a su madre, que le miró sorprendida.

- ¡Caray! Hoy no he tenido que mendigar el beso -dijo sonriendo, casi riendo, y añadió una serie de recomendaciones para la afonía- Tómate una pastilla ahora y una cada dos horas. No hables ni lo más mínimo... -Mientras él volvía a su cuarto.

Josep, el nuevo Josep, se puso una Chupa gruesa con capucha que había sobre una silla de su cuarto, cogió la mochila y salió de prisa en dirección al instituto. Fuera en la calle hacía frío aunque lucia un buen sol. Se acercaba Navidad.

Un abrazo.

2 comentaris:

Pau ha dit...

Genial, m'encanta, em sap a poc

Peace-for-ever ha dit...

Pau, doncs si t'ha sabut a poc (ja m'agrada) no et preocupis, n'hi ha més. No l'he acabada, el text forma part d'un projecte que a mi em sembla que és prou ambiciós i no sé si seré capaç d'assolir-lo amb èxit, però ho intentaré. De moment he escrit tres episodis més que aniré publicant.

Gràcies per haver passat, molt especialment pel teu comentari i pels ànims que em dones.

Una abraçada.



--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán ---

Pau dijo...

Genial, me encanta, me sabe a poco
27 de enero de 2011 17:10


Peace-for-ever dijo...

Pau: Pues si te sabido a poco (ya me gusta) no te preocupes, hay más. No lo he terminado, el texto forma parte de un proyecto que a mí me parece que es bastante ambicioso y no sé si seré capaz de alcanzarlo con éxito, pero lo intentaré. De momento he escrito tres episodios más que iré publicando.

Gracias por haber pasado, muy especialmente por tu comentario y por los ánimos que me das.

Un abrazo.
--- ----------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada