Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 10 de gener de 2011

Memòries d'un bisexual – Boy Scouts

[Entrada número 28]

Vaig conèixer en Joan Miquel quan vaig tornar als hermanos forçat per la meva família. Hi vaig tornar carregat de pors, temia recuperar el malnom de l'època anterior la vieja colmillones i el bullying al que havia estat sotmès. Per això d'entrada vaig amagar-me tot el que vaig poder dels meus antics companys, evitava trobar-me'ls fins i tot als lavabos, i no parlava amb cap dels companys de classe.

En Joan Miquel va arribar a ser el meu millor amic, potser el millor que hagi tingut a la vida. Quan el vaig arribar a conèixer bé vaig saber que tenia certa vocació d'apòstol dels marginats, i que per això s'aproximava a les persones que els demés els fèiem la vida impossible, és a dir, bullying, i intentava reintegrar-los al grup. Aquell any ell es va interessar per mi i l'any següent ell i jo de comú acord ens vam aproximar a un altre noi que es trobava en una situació pitjor que la meva.

Jo havia complert els 15 anys i els meus nous companys n'acabaven de fer 13, és a dir, que en Joan Miquel era dos anys més jove que jo. La qüestió és que al començament l'evitava, me'n malfiava, i fins i tot li deia boles (mentides)... La cosa es que em vaig acabar sentint bé amb ell i em vaig deixar enganxar. Vaig acabar acompanyant-lo a casa cada dia, al migdia i al vespre, i va ser ell qui em va convèncer perquè m'apuntés als Escoltes (els Boy Scouts), cosa que sorprenentment a la meva mare li va encantar.

Els Escoltes em van obrir el món, amb ells va néixer el meu amor per la muntanya. Allí vaig fer la major part de les amistats de la meva adolescència, la majoria dels quals havia conegut al centre escolar públic de Nuada al que havia anat l'any anterior. Hi havia pocs Boy Scouts que estudiessin als hermanos. Veient el bé que m'ho passava s'hi van anar apuntant els meus germans més petits, i vam arribar a escoltes els quatre junts.

En Joan Miquel era d'una de les famílies benestants de Nuada i tot sovint feia que els seus pares em convidessin a les diverses cases que tenien als voltants de Nuada, especialment a la de la platja. Vam acabar sent carn i ungla. Gràcies a ell i als Escoltes vaig anar recuperant la meva autoestima, que fins llavors havia estat tant pobra, vaig saber el que era tenir un amic, vaig recuperar la fe en la humanitat si es que la havia tinguda mai, i vaig començar adquirir certa fe en mi mateix, és adir, a tenir seguretat.

He de confessar que tot i que mai em vaig enamorar d'ell, en Joan Miquel em posava, m'atreia sexualment. Llavors no acabava de entendre el que em passava i em venia al cap, com a núvols negres, el record d'aquell matí d'hivern al llit del meu germà gran. I es que en Joan Miquel especialment a l'estiu quan estava ben moreno, durant la temporada de platja, estava boníssim. Com que compartíem tantes activitats havíem conviscut força, havíem dormit junts tant a casa seva (sense compartir llit) com als campaments dels escoltes y als refugis de muntanya. També l'havia vist en pilotes una multitud de vegades...

L'últim any d'escola als hermanos ens va tocar un fill de puta d'hermano que era psicòleg i que ens va manipular com va voler. Dic que era un fill de puta per tot el que va aconseguir que féssim des del punt de vista religiós. Ens va produir una mena eufòria religiosa que va fer que uns quants assistíssim a missa diàriament durant una bona temporada... Crec que vaig estar més de sis mesos sense fer-me ni una sola palla i això als 17... Si heu vist la peli El club de los poetas muertos sabreu el que vull dir si us asseguro que jo em sentia com un d'aquells nois, amb una efervescència religiosa que em va durar més de tres anys. Aquest home va ser qui va aconseguir que els meus companys destapessin el cas de l'hermano pedòfil que vaig tenir de professor als meus 12 anys, i va ser un dels professors que més va contribuir a que la meva autoestima continués ben baixa. Ja us deveu haver adonat que en Joan Miquel i jo no vam coincidir a classe del pedòfil.

Aquell any un dels meus millors amics del moment, en Joan Baltasar, amb qui compartíem aquesta efervescència religiosa va creure que m'havia enamorat d'ell, però lamentablement no era cert. Dic lamentablement, no perquè estigues gaire bo, que no ho estava, sinó perquè em va fer sentir molt malament sense motiu i amb això no va aportar res de bo a la meva vida. Llavors jo no era conscient de la meva orientació sexual tot i tenir 17 anys i que en Joan Miquel em posés. Havia llegit un llibre que explicava que era normal sentir aquestes coses per alguns amics, però que no se'ls havia de donar més importància, que tal com venien marxaven, i m'ho vaig creure. Evidentment era un llibre catòlic, escrit per un capellà. Possiblement si m'hagués enamorat d'ell hauria descobert abans quines eren les meves preferències sexuals, però fins aquell moment només m'havien tocat el cor les noies. Encara faltaven uns anys perquè m'enamorés d'en Raül i prengués consciencia de les meves tendències homosexuals. El problema només va durar un o dos mesos, i dos anys més tard en Joan Baltasar i jo compartiríem habitació a la residencia d'estudiants on vivíem el primer any d'universitat, a Barcelona. Llavors encara seguíem amb la nostra efervescència religiosa que em va durar fins als 23 anys que és quan vaig adonar-me que estava completament equivocat.

Tot just l'any que vam venir a estudiar a la universitat, jo tenia 19 anys, es va acabar la meva participació activa als Escoltes, tot i que encara vaig estar una colla d'anys en contacte amb ells, compartint alguna activitat muntanyenca.

Per a mi aquesta etapa de la meva vida, tot i no tenir encara consciencia de la meva bisexualitat, va ser la que em va definir com adult, va ser la meva autèntica adolescència, y va ser quan vaig començar a gaudir de la vida.

Una abraçada.Memorias de un bisexual - Boy Scouts


Conocí a Joan Miquel cuando volví a los hermanos forzado por mi familia. Volví cargado de miedos, temía recuperar el mote de la época anterior la vieja colmillones y el bullying en el que había sido sometido. Por eso de entrada me escondí todo lo que pude de mis antiguos compañeros, evitaba encontrarmelos incluso en los lavabos, y no hablaba con ninguno de mis compañeros de clase.

Joan Miquel llegó a ser mi mejor amigo, quizás el mejor que haya tenido en la vida. Cuando le llegué a conocer bien supe que tenía cierta vocación de apóstol de los marginados, y que por eso se aproximaba a las personas a las que los demás les hacíamos la vida imposible, es decir, bullying, e intentaba reintegrarlos al grupo. Ese año él se interesó por mí y al año siguiente él y yo de común acuerdo nos aproximamos a otro chico que se encontraba en una situación peor que la mía.

Yo había cumplido los 15 años y mis nuevos compañeros acaban de cumplir 13, es decir, que Joan Miquel era dos años más joven que yo. La cuestión es que al principio lo evitaba, desconfiaba de él, e incluso le contaba bolas (mentiras)... La cosa es que me acabé sintiendo bien con él y me dejé enganchar. Terminé acompañándolo a casa cada día, al mediodía y por la tarde, y fue él quien me convenció para que me apuntase a los Boy Scouts, lo que sorprendentemente a mi madre le encantó.

Los Boy Scouts me abrieron el mundo, con ellos nació mi amor por la montaña. Allí hice la mayor parte de los amigos de mi adolescencia, la mayoría de los cuales había conocido en el centro escolar público de Nuada al que había ido el año anterior. Había pocos Boy Scouts que estudiaran los hermanos. Viendo lo bien que me lo pasaba se fueron apuntando mis hermanos menores, y llegamos ser Boy Scouts los cuatro juntos.

Joan Miquel era de una de las familias acomodadas de Nuada y a menudo hacía que sus padres me invitaran a las diversas casas que tenían en los alrededores de Nuada, especialmente a la de la playa. Acabamos siendo inseparables. Gracias a él y a los Boy Scouts fui recuperando mi autoestima, que hasta entonces había sido tan pobre, supe lo que era tener un amigo, recuperé la fe en la humanidad si es que la había tenido nunca, y empecé adquirir cierta fe en mí mismo, es decir, a tener seguridad.

Debo confesar que aunque nunca me enamoré de él, Joan Miquel me ponía, me atraía sexualmente. Entonces no acababa de entender lo que me pasaba y me venía a la memoria, como nubes negras, el recuerdo de aquella mañana de invierno en la cama de mi hermano mayor. Y es que Joan Miquel especialmente en verano cuando estaba muy moreno, durante la temporada de playa, estaba buenísimo. Como compartíamos tantas actividades habíamos convivido bastante, habíamos dormido juntos tanto en su casa (sin compartir cama) como en los campamentos de los Boy Scouts y en los refugios de montaña. También le había visto en pelotas una multitud de veces...

El último año de escuela en los hermanos nos tocó un hijo de puta de hermano que era psicólogo y que nos manipuló como quiso. Digo que era un hijo de puta por todo lo que consiguió que hiciéramos desde el punto de vista religioso. Nos produjo una especie euforia religiosa que hizo que varios asistiéramos a misa diariamente durante una buena temporada... Creo que estuve más de seis meses sin hacerme ni una sola paja y eso a los 17... Si habéis visto la peli El club de los poetas muertos sabréis lo que quiero decir si os aseguro que yo me sentía como uno de esos chicos, con una efervescencia religiosa que me duró más de tres años. Ese hombre fue quien consiguió que mis compañeros destaparan el caso del hermano pedófilo que tuve de profesor a mis 12 años, y que fue uno de los profesores que más contribuyó a que mi autoestima continuara muy baja. Ya Habréis visto que Joan Miquel y yo no coincidimos en clase del pedófilo.

Ese año uno de mis mejores amigos del momento, Joan Baltasar, con quien compartíamos esa efervescencia religiosa, creyó que me había enamorado de él, pero lamentablemente no era cierto. Digo lamentablemente, no porque estuviera muy bueno, que no lo estaba, sino porque me hizo sentir muy mal sin motivo y con ello no aportó nada bueno a mi vida. Entonces yo no era consciente de mi orientación sexual a pesar de tener 17 años y de que Joan Miquel me pusiera. Había leído un libro que explicaba que era normal sentir esas cosas por algunos amigos, pero que no había que darle más importancia, que tal y como venían se iban, y me lo creí. Evidentemente era un libro católico, escrito por un cura. Posiblemente si me hubiera enamorado de él habría descubierto antes cuáles eran mis preferencias sexuales, pero hasta ese momento sólo me habían tocado el corazón las chicas. Aún faltaban unos años para que me enamorara de Raúl y tomara conciencia de mis tendencias homosexuales. El problema sólo duró uno o dos meses, y dos años más tarde Joan Baltasar y yo compartiríamos habitación en la residencia de estudiantes donde vivíamos el primer año de universidad, en Barcelona. Entonces todavía seguíamos con nuestra efervescencia religiosa que me duró hasta mis 23 años que es cuando me di cuenta de que estaba completamente equivocado.

Justamente el año en que vinimos a estudiar a la universidad, yo tenía 19 años, se acabó mi participación activa en los Boy Scouts, aunque todavía estuve unos años en contacto con ellos, compartiendo alguna actividad montañera.

Para mí esa etapa de mi vida, a pesar de no de tener aún conciencia de mi bisexualidad, fue la que me definió como adulto, fue mi auténtica adolescencia, y fue cuando empecé a disfrutar de la vida.

Un abrazo.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada